Polskie normy – nowości z dn. 24.05.2019

  1. PN-EN 196-2:2013 Metody badania cementu — Część 2: Analiza chemiczna cementu
  2. PN-EN 196-10:2016 Metody badania cementu — Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie
  3. PN-EN ISO 12944-1:2018 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 1: Ogólne wprowadzenie
  4. PN-EN ISO 12944-2:2018 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 2: Klasyfikacja środowisk
  5. PN-EN ISO 12944-5:2018 Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 5: Ochronne systemy malarskie
  6. PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019 Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity
   i certyfikację systemów zarządzania — Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania
   i certyfikacji systemów zarządzania jakością
  7. PN-ISO 17997-1:2019 Mleko — Oznaczanie zawartości azotu kazeinowego — Część 1: Metoda pośrednia (Metoda odniesienia)
  8. PN-ISO 17997-2:2019 Mleko — Oznaczanie zawartości azotu kazeinowego — Część 2: Metoda bezpośrednia
  9. PKN-ISO/TS 18083:2019 Przetwory topione z serów — Obliczanie zawartości dodanego fosforanu
   w przeliczeniu na fosfor
  10. PN-C-96060:2019 Przetwory naftowe – Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego