Polskie normy – nowości z dn. 21.06.2018

  1. PN-C-04062:2018 Przetwory naftowe — Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej z zastosowaniem wzorów empirycznych
  2. PN-E-93152:2018 Łączniki instalacyjne powszechnego użytku — Łączniki podtynkowe na prądy znamionowe do 16 A i napięcie znamionowe 250 V — Wymiary montażowe i gabarytowe
  3. PN-EN 228+A1:2017 Paliwa do pojazdów samochodowych — Benzyna bezołowiowa — Wymagania
   i metody badań
  4. PN-EN 590+A1:2017 Paliwa do pojazdów samochodowych — Oleje napędowe — Wymagania i metody badań
  5. PN-EN 12945+A1:2016 Środki wapnujące — Oznaczanie liczby zobojętnienia — Metody miareczkowe
  6. PN-EN 14496:2017 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badań
  7. PN-EN 15961:2017 Nawozy — Ekstrakcja rozpuszczalnego w wodzie wapnia, magnezu, sodu i siarki obecnej w postaci siarczanów
  8. PN-EN 16807:2016 Ciekłe przetwory naftowe — Biośrodki smarowe — Kryteria i wymagania dla biośrodków smarowych i dla biobazowych środków smarowych
  9. PN-EN ISO 12543-2:2011 Szkło w budownictwie — Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe — Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe
  10. PN-EN ISO 12543-3:2011 Szkło w budownictwie — Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe — Część 3: Szkło warstwowe
  11. PN-ISO 11868:2018 Mleko po obróbce cieplnej — Oznaczanie zawartości laktulozy — Metoda
   z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej