Polskie normy – nowości z dn. 06.04.2022

 1. PN-EN 206+A2:2021Beton — Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność
 2. PN-EN 840-2:2020 Ruchome pojemniki na odpady — Część 2: Pojemniki czterokołowe o pojemności
  do 1 300 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych — Wymiary i konstrukcja
 3. PN-EN 12350-6:2019 Badania mieszanki betonowej — Część 6: Gęstość
 4. PN-EN ISO 3252:2019 Metalurgia proszków — Terminologia
 5. PN-EN ISO 8044:2020 Korozja metali i stopów — Terminologia
 6. PKN-ISO/TR 19815:2022 Informacja i dokumentacja — Zarządzanie warunkami środowiskowymi
  dla zbiorów archiwalnych i bibliotecznych
 7. PN-Z-04535:2022 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie propan-2-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
 8. PN-Z-04536:2022 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
 9. PN-Z-04537:2022 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie chlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
 10. PN-Z-04538:2022 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 2-fenoksyetanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
 11. PN-Z-04539:2022 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie cyjanamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną