Nowości w zbiorach – 2022-04-22

1. Co teraz powiedzieć ? : spektrum autyzmu a skuteczna komunikacja w życiu, pracy i miłości, Sarah Nannery, Larry Nanner, eSPe, 2022

2. Innowacje w rozwoju ekonomiczno-społecznym.T. 2, Ujęcie empiryczne, Przemysław Borkowski, Jan Burnewicz, Aleksandra Koźlak. Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021

3. Inwestycje budowlane w praktyce, redakcja Piotr Jarzyński, Stan prawny na 3 stycznia 2022 r., Wolters Kluwer, 2022

4. Logistyka usług, Grzegorz Biesok (red.), Wydanie II, (dodruk), CeDeWu, 2022

5. Ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę komunalną, Waldemar Kozłowski, CeDeWu, 2022

6. Polityka przeciwdziałania cyberprzestępczości w początkach Internetu w Polsce, Dariusz Skalski, FNCE, 2021

7. Polski Ład : praktyczna analiza zmian, Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Stan prawny: grudzień 2021, C. H. Beck, 2022

8. Pomoc społeczna : idea – rozwój – instytucje, redakcja naukowa Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska, PWN, 2022

9. Poradnik dla wykonawcy : jak wygrać przetarg : komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, umowy, Paweł Granecki, Iga Granecka, Wydawnictwo C. H. Beck, 2022

10. Psychospołeczny obraz pierwszej fali pandemii COVID-19 w Polsce, redakcja naukowa Władysław
J. Paluchowski, Lucyna Bakiera,
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021

11. Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w świetle celów Wspólnej Polityki Rolnej UE
i polskiej polityki rozwoju
,
Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Karolina Palimąka, Jacek Rodzinka, Tomasz Skica,
Oficyna Wydawnicza Aspra, 2022

12. Transport : tendencje zmian, redakcja naukowa Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga, Wydanie siódme, zmienione, PWN, 2022

13. Zarządzanie procesowe : problemy metodologiczne, Adam Stabryła, Wydawnictwo C. H. Beck, 2022

14. Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki, Eugeniusz Michalski, Wydanie II, PWN, 2022