Nowości w zbiorach – 2022-04-27

1. ADHD u dorosłych : jak ułatwić sobie życie i uspokoić myśli, Sabine Bernau, Wydanie drugie zmienione, Mando, © 2022

2. Pandemia Covid-19 : polityka “wielkiego zamknięcia” jako wyzwanie dla demokracji, Mirosław Lakomy, Konrad Oświęcimski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatanium, 2021

3. Patologie społeczne : wymiar personalny i strukturalny, Andrzej Urbanek, Dorota Zbroszczyk, Joanna Grubicka, Akademia Pomorska w Słupsku, 2021