Polskie normy – nowości z dn. 13.06.2022

 1. PN-C-86021:2022 Zapalniki elektryczne — Badanie bezpieczeństwa wobec metanu
 2. PN-C-86035:2022 Materiały wybuchowe — Oznaczanie względnej zdolności do wykonania pracy za pomocą wahadła balistycznego
 3. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego — Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A — Sprawdziany
 4. PN-EN 16436-2:2019 Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i przewody do stosowania z propanem
  i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej — Część 2: Przewody
 5. PN-EN ISO 2808:2020 Farby i lakiery — Oznaczanie grubości powłoki
 6. PN-EN ISO 6974-3:2019 Gaz ziemny — Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności — Część 3: Precyzja i odchylenie
 7. PN-ISO 9120:2009 Przetwory naftowe i produkty podobne — Oznaczanie zdolności wydzielania powietrza olejów do turbin parowych i innych olejów — Metoda wydzielania
 8. PN-ISO 9232:2022 Jogurt — Identyfikacja charakterystycznych drobnoustrojów (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus i Streptococcus thermophilus)
 9. PN-ISO 12925-2:2022 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) — Grupa C (przekładnie) — Część 2: Specyfikacje dla kategorii CKH, CKJ i CKM (środki smarowe do systemów przekładni otwartych i częściowo zamkniętych)
 10. PN-ISO 26422:2022 Przetwory naftowe i produkty podobne — Oznaczanie odporności na ścinanie olejów smarowych zawierających polimery — Metoda z zastosowaniem łożyska stożkowego
 11. PN-Z-04507:2022 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną
 12. PN-Z-04508:2022 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną