Polskie normy – nowości z dn. 02.02.2024

 1. PN-C-96015:2024 Środki smarowe — Smary plastyczne G — Klasyfikacja i wymagania
 2. PN-EN 1996-1-1:2023 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Część 1-1: Reguły ogólne
  dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
 3. PN-EN 10025-5:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną
 4. PN-EN 12464-1:2022 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy
  we wnętrzach
 5. PN-EN 13708:2022 Artykuły żywnościowe — Wykrywanie napromienienia żywności zawierającej cukier krystaliczny metodą spektroskopii ESR
 6. PN-EN 17191:2021 Meble dla dzieci — Siedziska dla dzieci — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 7. PN-EN 15643:2021 Zrównoważenie obiektów budowlanych — Struktura oceny budynków i obiektów inżynieryjnych
 8. PN-EN 17472:2022 Zrównoważenie obiektów budowlanych — Zrównoważona ocena obiektów inżynieryjnych — Metody obliczania
 9. PN-EN ISO 21187:2021 Mleko — Ilościowe oznaczanie jakości mikrobiologicznej — Wytyczne dla ustalania i weryfikacji przekształcenia zależności między wynikami metody alternatywnej i wynikami metody „anchor”
 10. PN-EN ISO 22057:2022 Zrównoważenie budynków i obiektów inżynieryjnych — Szablony danych
  do wykorzystania deklaracji środowiskowych wyrobów (EPD) dla wyrobów budowlanych w modelowaniu informacji o obiekcie budowlanym (BIM)
 11. PN-EN IEC 62793:2021 Burzowe systemy ostrzegawcze — Ochrona odgromowa