Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2024-02-02

  1. PN-C-96015:2024 Środki smarowe — Smary plastyczne G — Klasyfikacja i wymagania
  2. PN-EN 1996-1-1:2023 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Część 1-1: Reguły ogólne
   dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
  3. PN-EN 10025-5:2019 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną
  4. PN-EN 12464-1:2022 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy
   we wnętrzach
  5. PN-EN 13708:2022 Artykuły żywnościowe — Wykrywanie napromienienia żywności zawierającej cukier krystaliczny metodą spektroskopii ESR
  6. PN-EN 17191:2021 Meble dla dzieci — Siedziska dla dzieci — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
  7. PN-EN 15643:2021 Zrównoważenie obiektów budowlanych — Struktura oceny budynków i obiektów inżynieryjnych
  8. PN-EN 17472:2022 Zrównoważenie obiektów budowlanych — Zrównoważona ocena obiektów inżynieryjnych — Metody obliczania
  9. PN-EN ISO 21187:2021 Mleko — Ilościowe oznaczanie jakości mikrobiologicznej — Wytyczne dla ustalania i weryfikacji przekształcenia zależności między wynikami metody alternatywnej i wynikami metody „anchor”
  10. PN-EN ISO 22057:2022 Zrównoważenie budynków i obiektów inżynieryjnych — Szablony danych
   do wykorzystania deklaracji środowiskowych wyrobów (EPD) dla wyrobów budowlanych w modelowaniu informacji o obiekcie budowlanym (BIM)
  11. PN-EN IEC 62793:2021 Burzowe systemy ostrzegawcze — Ochrona odgromowa