Nowości w zbiorach – 2023-12-04

1. Asertywność menedżera, Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

2. Czynniki wzrostu gospodarczego regionów i podregionów województwa mazowieckiego, Tomasz
M. Napiórkowski, Mariusz-Jan Radło,
Oficyna Wydawnicza SGH, 2022

3. Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą : po szczeblach słowa, Dale Carnegie, Wydanie drugie, Wydawnictwo Studio Emka, 2012

4. The Korean Peninsula : unification trajectories : insights from Poland to Germany, edited by Krzysztof Kozłowski, Klaus Stüwe, SGH Publishing House, copyright 2017

5. Myśli przewodnie : The essential Drucker, Peter F. Drucker, Wydawnictwo MT Biznes, copyright 2008

6. Negocjacje : co dobry negocjator wie, robi i mówi , Nic Peeling, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010

7. Pedagogika religii : podręcznik akademicki, Cyprian Rogowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, copyright 2011

8. Potęga podświadomości, Joseph Murphy, Wydanie nowe uzupełnione, Świat Książki wydawnictwo, 2020

9. Powiązania miast w województwie mazowieckim : determinanty i konstrukcja modelu funkcjonalnego województwa, Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Mariusz-Jan Radło, Artur F. Tomeczek, Oficyna Wydawnicza SGH, 2022

10. Przedsiębiorstwa w regionach i podregionach województwa mazowieckiego i ich powiązania w łańcuchach wartości, Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Mariusz-Jan Radło, Oficyna Wydawnicza SGH, 2022

11. Słowa, które pomagają wygrać, Don Gabor, Wydanie 2., dodruk, Dom Wydawniczy Rebis, 2016

12. Terytorialne instrumenty polityki rozwoju regionalnego : rekomendacje i wnioski dla polityki regionalnej
w perspektywie finansowej UE 2021-2027
,
Michał Klepka, Marta Mackiewicz,
Oficyna Wydawnicza SGH, 2022

13. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Mieczysław Łobocki, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 1999

14. Znormalizowane systemy zarządzania, red. nauk. Jerzy Łańcucki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010