Polskie normy – nowości z dn. 12.10.2022

 1. PN-EN 113-1:2021 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych — Metoda badania przeciwko podstawczakom niszczącym drewno — Część 1: Ocena skuteczności biobójczej środków ochrony drewna
 2. PN-EN 113-2:2021 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych — Metoda badania przeciwko podstawczakom niszczącym drewno — Część 2: Ocena wrodzonej lub zwiększonej trwałości
 3. PN-EN ISO 2431:2019 Farby i lakiery — Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych
 4. PN-EN ISO 9233-1:2018 Ser, skórka sera i ser topiony — Oznaczanie zawartości natamycyny — Część 1: Metoda cząsteczkowej spektrometrii absorpcyjnej dla skórki sera
 5. PN-EN ISO 9233-2:2018 Ser, skórka sera i ser topiony — Oznaczanie zawartości natamycyny — Część 2: Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej dla sera, skórki sera i sera topionego
 6. PN-EN ISO 12966-4:2015 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce — Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych — Część 4: Oznaczanie techniką kapilarnej chromatografii gazowej
 7. PN-EN ISO 18862:2020 Kawa i produkty kawowe — Oznaczanie akryloamidu — Metody z zastosowaniem HPLC-MS/MS i GC-MS po przekształceniu w pochodne
 8. PN-EN ISO 52003-1:2017 Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Wskaźniki, wymagania, ocena
  i certyfikacja — Część 1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości użytkowych
 9. PN-EN ISO 52010-1:2017 Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Zewnętrzne warunki klimatyczne — Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych
 10. PN-EN ISO 52017-1:2017 Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne — Część 1: Ogólne procedury obliczania
 11. PN-EN ISO/IEC 17000:2020 Ocena zgodności — Terminologia i ogólne zasady