Opracowania tematyczne – PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 67.4 – EMERYTURY. RENTY:

Emerytury i renty w praktyce / Ewa Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska, Stan prawny na 1 maja 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. (Rozdz. 3 – Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
Sygnatura 67.4

Polski system emerytalny : prawne uwarunkowania trzech filarów / Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Stan prawny na 5 maja 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 160-196 (Rozdział 5 – Rynek emerytalny w Polsce – grupowe formy oszczędzania)
Sygnatura 67.4

Pracownicze plany kapitałowe : komentarz / Sebastian Jakubowski, Adrian Prusik, Stan prawny na 1 maja 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019
Sygnatura 67.4

Rozwój systemu zabezpieczenia na starość w Polsce w latach 1918-2021 / Adam Szczęch, Wydanie I
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, s. 112-137 (Rozdział 4.2 – Symulacje porównawcze korzyści z uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych)
Sygnatura 67.4

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Badanie możliwości wykorzystania pracowniczych planów kapitałowych w procesach motywowania / Marek Szczepański // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2019, z. 80, s. 251-261

Czy opłaty w pracowniczych planach kapitałowych są naprawdę niskie ? / Jolanta Fijałkowska, Dorota Okseniuk, Aleksandra Paterek, Dobiesław Tymoczko, Andrzej Wojciechowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2019, z. 80, s. 35-52

Ekonomia behawioralna w Pracowniczych Planach Kapitałowych – analiza skuteczności / Łukasz Baszczak// Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2020, z. 13, s. 5-17

Gromadzenie środków w pracowniczym planie kapitałowym / Sebastian Jakubowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2019, nr 80, s. 85-98

Kryteria wyboru instytucji zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi / Tomasz Orlik // Rozprawy Ubezpieczeniowe. – 2019, nr 2(32), s. 80-96

Pracownicze Plany Kapitałowe – funkcjonowanie, wdrażanie, rentowność / Sylwia Dyrda-Maciałek // Współczesne Problemy Zarządzania. – 2021, t. 9, nr 1(18), s. 17-29

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy mechanizm gromadzenia oszczędności / Katarzyna Urbańska // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2019, nr 4, s. 2-8

Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż : postulaty de lege ferenda z różnych perspektyw
nad projektowaną formą dodatkowego oszczędzania na
emeryturę / Antoni Kolek
Warszawa : Instytut Emerytalny, 2017

Pracownicze Plany Kapitałowe : ratunek przed wtórnym ubóstwem polskich emerytów / Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk
Warszawa : Fundacja Warsaw Enterprise Institute, 2017

Pracownicze plany kapitałowe a bezpieczeństwo finansowe Polaków / Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel  // Studia Ekonomiczne. – 2018, nr 358, s. 81-92

Pracownicze plany kapitałowe jako e-usługa – między funkcjonalnością a cyberbezpieczeństwem / Grzegorz Strupczewski [w:] Ubezpieczenia : wyzwania rynku / redakcja naukowa Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Ilona Kwiecień
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 201,9 s. 63-74

Pracownicze plany kapitałowe jako impuls do wzrostu oszczędności gospodarstw domowych / Krzysztof Wołowicz // Analizy BAS. – 2020, nr 1(150)

Pracownicze plany kapitałowe jako instrument mobilizacji dodatkowych oszczędności emerytalnych w Polsce / Tomasz Jedynak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – 2019, nr 2(980), s. 113-130

Pracownicze plany kapitałowe jako mechanizm poprawy adekwatności systemu emerytalnego w Polsce / Joanna Filiczkowska, Tomasz Jedynak  // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2020, nr 1, s. 9-28

Pracownicze Plany Kapitałowe jako przykład zastosowania ekonomii behawioralnej / Antoni Kolek, Oskar Sobolewski // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. – 2019, nr 28, s. 339-349

Pracownicze plany kapitałowe w formie ubezpieczenia – aspekty prawne / Piotr Wrzesiński // Prawo Asekuracyjne. – 2019, t. 1(98), s. 28-41

Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce : opłacalność programu – jego główne wady i zalety / Julitta Koćwin // Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2019, t. 25, nr 4, s. 27-45

Świadczenia z pracowniczych planów kapitałowych / Sebastian Jakubowski // Rozprawy Ubezpieczeniowe.
– 2019, nr 2(32), s. 97-115

Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce / Jedynak Tomasz // Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka. – 2018, nr 2, s. 33-55

ARTYKUŁY  Z  CZASOPISM:

Gospodarka Narodowa

Filar kapitałowy w polskim systemie emerytalnym : od OFE do PPK / Barbara Błaszczyk //  Gospodarka Narodowa. – 2020, nr 1, s. 9-54

Personel i Zarządzanie

Pierwsze miliony w PPK : podsumowanie pierwszego etapu wdrożenia / Anna Zalewska // Personel
i Zarządzanie. – 2020, nr 3, wydanie specjalne, s. 12-16

Chodzi i edukację i zaufanie : co nie zadziałało w pierwszej rundzie PPK ? / Rafał Bogusławski  // Personel
i Zarządzanie. – 2020, nr 3, wydanie specjalne, s. 18-23

Emerytalne eldorado : czym charakteryzują się najlepsze systemy emerytalne na świecie ? / Wojciech Kiermacz // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 3, wydanie specjalne, s. 24-31

Prościej się nie da : technologia a proces wdrożenia i obsługi pracowniczych planów kapitałowych // Personel
i Zarządzanie. – 2020, nr 3, wydanie specjalne, s. 32-34

Jak zrobić to dobrze ? : na co powinni zwrócić uwagę średni przedsiębiorcy, wybierając instytucję zarządzającą PPK ? / Paulina Sołtys // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 3, wydanie specjalne, s. 36-41

Wdrożenie z silnym kredytem zaufania : pracownicze plany kapitałowe w Emitel / Anna Krause // Personel
i Zarządzanie. – 2020, nr 3, wydanie specjalne, s. 46-49

Lodołamacz programu : istotne etapy wdrożenia PPK w Grupie Warta / Robert Pruchniak// Personel
i Zarządzanie. – 2020, nr 3, wydanie specjalne, s. 50-53

LOT z programem : jak spółka przecierała szlaki w programie wdrożenia PPK ? / Beata Koncewicz // Personel
i Zarządzanie. – 2020, nr 3, wydanie specjalne, s. 54-59

PPK : przeczytaj, zapamiętaj, wykorzystaj / Łukasz Kwiecień // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 3, wydanie specjalne, s. 60-62

Długoterminowe oszczędzanie ma sens / Paweł Bystrek // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 10-14

Jestem za, a nawet przeciw : czyli po co nam wspomagacze przy podejmowaniu decyzji ? / Ewa Bartosiak // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 16-19

Metodyka inwestowania : model cyklu życia / Arkadiusz Peński // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 20-22

Czy środki inwestowane w PPK będą bezpieczne ? / Rafał Bogusławski // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 23-27

Kryteria wyboru instytucji zarządzającej PPK / Ewa Bartosiak // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 28-32

Czym są fundusze zdefiniowanej daty ? / Olga Szałata // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 34-39

Zaniechanie słono kosztuje : jakie konsekwencje grożą za niewprowadzenie PPK ? / Paulina Sołtys // Personel
i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 40-43

PPK dla pracownika : koszty i korzyści // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 44-51

Personalizacja PPK – dyspozycje i uprawnienia pracowników / Anna Zalewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 52-56

PPK a zmiana pracy / Paweł Szczerbak // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 57-58

Kto pyta, nie błądzi : czyli PPK po pierwszej fazie wdrożenia / Marcin Mika // Personel i Zarządzanie. – 2019,
nr 11, wydanie specjalne, s. 60-65

Pracownicy pytają eksperci odpowiadają // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 11, wydanie specjalne, s. 66-70

W PPK zadziała efekt śnieżnej kuli : jak zarządzać środkami pracowników ? / Tomasz Kowalski // Personel
i Zarządzanie. – 2019, nr 5, 82-86

Przybędzie pracy kadrowcom : jakie obowiązki czekają działy HR w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych ? / Artur Borkowski // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 12, s. 63-66

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Pracownicze plany kapitałowe – nowa forma zabezpieczenia społecznego ? : wybrane kontrowersje na tle podstawowych założeń ustawy o PPK / Maciej Jakub Zieliński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2018, nr 11, s. 2-9

Przegląd Komunalny

Nadchodzą zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych / Marek Lewandowski // Przegląd Komunalny.
– 2020, nr 12, s. 68-69

Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe w samorządach / Marek Lewandowski // Przegląd Komunalny.
– 2020, nr 7, s. 30-33