Opracowania tematyczne – TERRORYZM

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA-PODSTAWY:

Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 239-257 (Rozdz. XVII – Terroryzm jako problem globalny),
s. 258-280 (Rozdz. XVIII – Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej),
s. 742-760 (Rozdz. XLIII – Strach przed terroryzmem oraz jego psychologiczne i społeczne konsekwencje)
Sygnatura 29

Psychologia społeczna / Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 241-243 (Terroryzm)
Sygnatura 29

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA-PODSTAWY:

Socjologia kryminalistyczna. Tom 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 225-244 (Rozdz. XXI – Społeczny, kulturowy
i polityczny kontekst przestępczości terrorystycznej
), s. 426-427 (Okienko problemowe: Kidnaping
– kolejna broń terrorystów
)
Sygnatura 35.1

Socjologia kryminalistyczna. Tom 2 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007, s. 40-55 (Rozdz. LXI – Terroryzm i ekstremizm)
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI ETC.:

Cyber świat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2009, s. 32-36 (Rozdz. I.3 – Nowy wymiar terroryzmu
w cyberprzestrzeni
)
Sygnatura 35.4

Cyberterrorystyczna internetyzacja / Kamil Dzięgielewski [w:] Cyber świat : możliwości i zagrożenia /
red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2009, s. 338-354
Sygnatura 35.4

Człowiek zagrożony i niebezpieczny : socjologia i psychologia zagrożeń / Jan Borkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2011, s. 192-229 (Rozdz. 6 – Zagrożenia terrorystyczne)
Sygnatura 35.4

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 1 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 340-345 (Rozdz. 12.5 – Czynniki determinujące terroryzm)
Sygnatura 35.4

Zagrożenia ładu społecznego. [T.] 2 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 556-577 (Rozdz. 23 – Cyberterroryzm
w zglobalizowanym świecie
)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 69 – UBEZPIECZENIA:

Ocena realności zagrożenia terroryzmem niekonwencjonalnym / Piotr Manikowski [w:] Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Seria: Zeszyty Naukowe, Nr 127)
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009, s. 212-219
Sygnatura 69

Rozwiązania systemowe w ubezpieczeniach terrorystycznych w wybranych państwach Unii Europejskiej / Piotr Manikowski [w:] Ubezpieczenia / red. nauk. Stanisław Wieteska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 70-76
Sygnatura 69

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Kodeks karny / Andrzej Marek, Wyd. 4 (Seria: Komentarz)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 174-176, 271-272, 345-347, 474-477, 466-469
Sygnatura 74

Kryminalistyka / Brunon Hołyst, Wyd. 11 zm.
Warszawa : LexixNexis, 2007, s. 84-110 (Rozdz. VI – Terroryzm)
Sygnatura 74

Prawo karne / Andrzej Marek, Wyd. 6 (Seria: Studia Prawnicze)
Warszawa : C.H. Beck, 2005, s. 324-325 (§62 – Przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna), s. 458-460 (§88 – Terroryzm lotniczy lub morski)
Sygnatura 74

Prawo karne : część ogólna / Jarosław Warylewski
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 404-406 (Rozdz. XXVI.4 – Pojęcie i zwalczanie przestępstw o charakterze terrorystycznym)
Sygnatura 74

Prawo karne materialne : część ogólna i szczegółowa / Marek Bojarski [i in.]
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 407-408 (Rozdz. XXVI.2 – Zamach terrorystyczny)
Sygnatura 74

Przestępstwa pozakodeksowe : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Warszawa : LexisNexis, 2007, s. 556-559 (Rozdz. VIII – Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu)
Sygnatura 74

Wiktymologia / Brunon Hołyst, Wyd. 3 zm. i poszerz.
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 876-887 (Rozdz. XLVI – Wiktymizacyjne aspekty przestępczości terrorystycznej)
Sygnatura 74

W sprawie definicji normatywnej terroryzmu / Krzysztof Indecki [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / red. Emil W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, s. 261-295
Sygnatura 74

Zasady prawa karnego / Arnold Gubiński, Wyd. 5 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996, s. 199-200 (Rozdz. II.6 – Zamach terrorystyczny)
Sygnatura 74

DZIAŁ 74.1 – POSTĘPOWANIE KARNE:

Kryminologia / Brunon Hołyst, Wyd. 8
Warszawa : LexisNexis, 2004, s. 435-438 (Okienko problemowe – Sarin w tokijskim metrze)
Sygnatura 74.1

DZIAŁ 79 – PRAWO MIĘDZYNARODOWE:

Podstawy prawa karnego międzynarodowego / Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk
(Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 140-143 (Rozdz. V.5 – Terroryzm)
Sygnatura 79

Prawo międzynarodowe / Malcolm N. Shaw
Warszawa : Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 2000, s. 596-598 (Terroryzm i prawo międzynarodowe)
Sygnatura 79

DZIAŁ 80 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Ambiwalentność postaw ludzkich – między terroryzmem a ochroną praw człowieka / Dariusz Romański [w:] Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 507-520
Sygnatura 80

DZIAŁ 80.1 – OCHRONA MIENIA I INFORMACJI:

Ochrona osób i mienia : licencja II stopnia / red. Marek Enerlich, Janusz Wojtal, Marian Milewicz ;
aut. Stanisław Płowucha [et al.]
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2000,
s. 237-260 (Rozdz. 10 – Pojęcie terroryzmu. Cele i metody działań terrorystycznych),
s. 597-599 (Rozdz. 12.III – Zdarzenia o charakterze terrorystycznym)
Sygnatura 80.1

DZIAŁ 83.5 – TURYSTYKA-PODSTAWY:

Terroryzm a turystyka w krajach arabskich na przykładzie Egiptu / Izabela Kapera [w:] Bezpieczeństwo
w turystyce : wybrane zagadnienia
/ red. Stefan Sacha
Kraków : Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009, s. 9-22
Sygnatura 83.4

Zagrożenia terroryzmem jako bariera w rozwoju turystyki międzynarodowej / M. Sraga [w:] Turystyka
w Polsce w warunkach integracji europejskiej i globalizacji rynku światowego
/ red. Irena Jędrzejczyk, Władysław Mynarski
Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2003, s. 67-72
Sygnatura 83.5

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Encyklopedia politologii / red. Marek Żmigrodzki. T. 4 : Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata / red. Maria Marczewska-Rytko, Edward Olszewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000, s. 369-371 (Terroryzm)
Sygnatura 84

Encyklopedia politologii / red. Marek Żmigrodzki. T. 5 : Stosunki międzynarodowe / red. Teresa Łoś-Nowak
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002, s. 365-367(Terroryzm międzynarodowy)
Sygnatura 84

Leksykon politologii : wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich
oraz gabinetach rządowych : praca zbiorowa
/ red. Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Wyd. 6
Wrocław : Wydawnictwo ATLA 2, 2002, s. 452-455 (Terroryzm międzynarodowy), s. 455 (Terroryzm polityczny)
Sygnatura 84

Subkultura hakerska a terroryzm informatyczny : wolność i odpowiedzialność w sieci globalnej / Krzysztof D. Szatrawski [w:] Świat po 11 września 2001 roku = The world after September 11, 2001 / red. Krzysztof Gładkowski ; współpr. Barbara Czop [et al.] (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Studies of Political Science / University of Warmia and Mazury, Olsztyn. Institut of Political Science, ISSN 1731-2299 ; vol. 1.)
Olsztyn : INP UWM, 2003, s. 277-291
Sygnatura 84

Terroryzm międzynarodowy / Bartosz Bolechów [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki / red. Teresa Łoś-Nowak (seria: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3044)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, s. 170-182
Sygnatura 84

Terroryzm międzynarodowy zagrożeniem dla stabilności ekonomicznej państw / Maria R. Pałubska
[w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państw / red. Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec
Lublin, Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo POLIHYMNIA, 2006, s. 209-220
Sygnatura 84

DZIAŁ 84.1 – BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne / Tomasz R. Aleksandrowicz [w:] Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 81-100
Sygnatura 84.1

Konflikty międzynarodowe : wprowadzenie do teorii i historii / Joseph S. Nye jr (Seria: Stosunki Międzynarodowe)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 341- 345 (Terroryzm transnarodowy)
Sygnatura 84.1

Konflikty współczesnego świata / [aut.] Adam Bartnicki [et. al.] (Seria: Wielkie Tematy)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 48-63 (Terroryzm)
Sygnatura 84.1

Korzenie terroryzmu tureckiego / Mirosław Smolarek, Marian Żuber [w:] Problematyka bezpieczeństwa
w administracji publicznej : praca zbiorowa
/ red. nauk. Tadeusz Okrasa ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie (Seria: Administracja i Społeczeństwo ; 4)
Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2010, s. 127-134
Sygnatura 84.1

Terroryzm międzynarodowy zagrożeniem dla stabilności ekonomicznej państw / Maria R. Pałubska
[w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państw / red. Tadeusz Guz, Kazimierz A. Kłosiński, Paweł Marzec
Lublin, Tomaszów Lubelski : Wydawnictwo POLIHYMNIA, 2006, s. 209-220
Sygnatura 84.1

Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia jako zagrożenie bezpieczeństwa / Bogdan Michailiuk [w:] Problematyka bezpieczeństwa w administracji publicznej : praca zbiorowa /
red. nauk. Tadeusz Okrasa ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie (Seria: Administracja
i Społeczeństwo ; 4)
Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2010, s. 109-125
Sygnatura 84.1

Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 105-109 (Zagrożenie terroryzmem jądrowym)
Sygnatura 84.1

Zagrożenia terrorystyczne podczas wielkich imprez sportowych / Piotr Chmielewski [w:] EURO-2012 : wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy / oprac. red. Małgorzata Łach ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, s. 101-114
Sygnatura 84.1

Zagrożenia terrorystyczne z użyciem broni radiologicznej, chemicznej i biologicznej / płk Leszek Słomka, mjr Adam Bagniewski [w:] Udział sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa EURO 2012 : materiały
z konferencji naukowej zorganizowanej 26 marca 2008 roku

Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008, s. 80-86
Sygnatura 84.1

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Mariusz Nepelski
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016, s. 135-194 (Rozdz. 9.6 – Zagrożenie atakiem terrorystycznym)
Sygnatura 84.1

DZIAŁ 84.2 – TERRORYZM. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA:

Ameryka po 11 września 2001 r. : wokół dyskusji o terroryzmie oraz zagrożeniach bezpieczeństwa państwa i swobód obywatelskich/ Halina Parafianowicz [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 649-664
Sygnatura 84.2

Automatyczna analiza mowy jako narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu / Grażyna Demenko, Ryszard Tadeusiewicz, Stefan Grocholewski [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 246-259
Sygnatura 84.2

Cyberprzestrzeń jako źródło zagrożenia terroryzmem / Sebastian Serwiak [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / red. Emil W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, s. 589-613
Sygnatura 84.2

Działania operacyjne Europolu ukierunkowane na zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – główne uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju / Tomasz Safjański [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 759-794
Sygnatura 84.2

Etyka prawa i etyka prawnicza wobec terrorystycznego scenariusza tykającej bomby / Jerzy Zajadło
[w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 932-957
Sygnatura 84.2

Koncepcja organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce oraz propozycje rozwiązań / Dariusz Woźniak [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym /
red. Emil W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, s. 753- 772
Sygnatura 84.2

Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości oraz terroryzmu / Andrzej Czyżewski i in. [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 211-226
Sygnatura 84.2

Organizacyjno-szkoleniowe determinanty efektywnego utrzymywania gotowości Policji do walki
z terroryzmem
/ Krzysztof Łaszkiewicz [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 566-580
Sygnatura 84.2

Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu / Luiza Wojnicz
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
Sygnatura 84.2

Polska wobec obecnych zagrożeń terroryzmu globalnego / Ryszard Lonca [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / red. Emil W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, s. 395-439
Sygnatura 84.2

Potencjalne obiekty ataku terrorystów (studium procesu wyboru celu zamachu) / Andrzej P. Przemyski [w:] Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym / red. Emil
W. Pływaczewski
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005, s. 517-531
Sygnatura 84.2

Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie
i praca operacyjna
/ Lech K. Paprzycki, Zbigniew Rau [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 37-52
Sygnatura 84.2

Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi / Krzysztof Wiak
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009
Sygnatura 84.2

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik (Seria: Monografie)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007
Sygnatura 84.2

Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu z perspektywy francuskiej / Magdalena Perkowska
[w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 665-676
Sygnatura 84.2

Przeciwterroryzm – rola i zadania polskiej Policji w działaniach antyterrorystycznych
i kontrterrorystycznych
/ Krzysztof Dębiński [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 260-274
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana / red. nauk. Emil Pływaczewski
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011 s. 34-35 (Część I. Rozdz. I.§2.3 – Przestępczość zorganizowana
a terroryzm
), s. 59-60 (Część I. Rozdz. II.§4.4 – Terror kryminalny i terroryzm polityczny),
s. 293-297 (Część III. Rozdz. II.§2.9 – Regulacje prawne przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana i terroryzm : zwalczanie wybranych zagrożeń przestępczości środkami policyjnymi / Tomasz Safjański [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna
/ red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 913-931
Sygnatura 84.2

Przestępczość zorganizowana : system zwalczania / Wiesław Mądrzejowski (Seria: Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Podręcznik Akademicki)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., 2008, s. 78-83 (Rozdz. 2.5 – Terror kryminalny jako forma działalności zorganizowanych grup przestępczych)
Sygnatura 84.2

Samoobrona wobec zamachu terrorystycznego / Krzysztof Indecki [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 398-418
Sygnatura 84.2

Straż Graniczna w krajowym systemie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
– praca operacyjna, nowoczesne technologie
/ Dariusz Lutyński [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 548-565
Sygnatura 84.2

Terroryzm : anatomia zjawiska / red. Krzysztof Liedel
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar” : Collegium Civitas Press, 2006
Sygnatura 84.2

Terroryzm. Tom 1+2 / Brunon Hołyst
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009
Sygnatura 84.2

Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
Sygnatura 84.2

Terroryzm na początku XXI wieku : pojęcie, istota i przyczyny zjawiska / Sebastian Wojciechowski
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2010
Sygnatura 84.2

Wsparcie informatyczne dla analizy otwartych źródeł informacji w Internecie w walce z terroryzmem : zarys problemu / Grzegorz Dobrowolski i in. [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 275-303
Sygnatura 84.2

Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych / red. Jerzy Szafrański
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2007
Sygnatura 84.2

Zadania Biura Ochrony Rządu wobec zagrożeń przestępczością zorganizowaną i terroryzmem / Kamil Zeidler [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 958-970
Sygnatura 84.2

Zadania ustrojowe służb specjalnych oraz podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
w zakresie walki z terroryzmem
/ Paweł Chomentowski [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 177-190
Sygnatura 84.2

Zagrożenie terroryzmem : poczucie bezpieczeństwa na początku XXI wieku oraz wpływ terroryzmu
na procesy gospodarcze w wymiarach mikro i makro
/ Robert Cegiełka Polska, 2009, s. 177-190
Warszawa : Agencja Wydawnicza Synergy Elżbieta Meissner, 2015
Sygnatura 84.2

Zapobieganie terroryzmowi w makroskali / Brunon Hołyst [w:] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 366-397
Sygnatura 84.2

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA-POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Unia Europejska : podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych. T. 2 Gospodarka, polityka, współpraca / red. nauk. Witold M. Góralski (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 245-247 (Rozdz. 8.5.6 – Zwalczanie terroryzmu w unijnych ramach), s. 273-274 (Rozdz. 9.5.2.6 – Zwalczanie terroryzmu)
Sygnatura 87.7

DZIAŁ 105.4 – ŻYWNOŚĆ – JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO:

Zarządzanie jakością w produkcji żywności / Romuald I. Zalewski
Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 412-416 (Rozdz. 17.5 – Incydenty z bezpieczeństwem żywności – czy grozi nam terroryzm)
Sygnatura 105.4

BROSZURY:

Terroryzm : Zagrożenia – Prewencja – Przeciwdziałanie // Centrum Badań Nad Terroryzmem Collegium Civitas 2007, nr 1 [Nr inw. 3869/Upr.]
Sygnatura 84.2

Ochrona Mienia i Informacji [wydanie specjalne] : Zagrożenia terrorystyczne
Warszawa : Euro-Media Sp. z o.o. 2007 [Nr inw. 3870/Upr.]
Sygnatura 84.2

Ochrona Mienia i Informacji [wydanie specjalne] : Zagrożenia terrorystyczne
Warszawa : Euro-Media Sp. z o.o. 2006 [Nr inw. 3748/Upr.]
Sygnatura 84.2

Ochrona Mienia i Informacji [wydanie specjalne] : Zagrożenia terrorystyczne
Warszawa : Euro-Media Sp. z o.o. 2005 [Nr inw. 3749/Upr.]
Sygnatura 84.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

Analiza zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportu drogowego / Gabriel Nowacki, Marek Łepkowski , Małgorzata Walendzik // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 3560-3569

Analiza zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportu kolejowego / Gabriel Nowacki, Cezary Krysiuk, Małgorzata Walendzik // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1, s. 3552-3559

Analiza zagrożeń terrorystycznych dla transportu morskiego / Gabriel Nowacki, Krzysztof Olejnik, Cezary Krysiuk // Logistyka. – 2016, nr 1, CD nr 1, s. 329-335

Antyterrorystyczne ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Michał Łuksza // Prokuratura i Prawo. – 2011, nr 5, s. 94-103

Antyterroryzm – nowe wyzwanie dla komercyjnych służb ochrony / Paweł Pajorski // Ochrona Mienia
i Informacji. – 2008, nr 1, s. 62-63

Atak terrorystyczny na port Aszdod / Krzysztof Kubiak // Przegląd Morski. – 2009, nr 2, s. 10-13

Awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (1) – metody oceny podatności na zagrożenia / Jerzy S. Michalik, Mieczysław J. Borysiewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 1, s. 2-5

Bariery integracyjne jako czynnik generujący zachowania terrorystyczne w środowisku imigrantów
na przykładzie Wielkiej Brytanii
/ Agnieszka Suchocka, Iwona Królikowska // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2011, nr 1, s. 193-208

Bezpieczeństwo użytkowania sieci przesyłowych gazu w warunkach zagrożenia terrorystycznego /
R. Fedorowicz, E. Kołodziński, L. Solarz // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. – 2004, nr 10, s. 328-331

Bezpieczeństwo żeglugi morskiej w świetle zagrożeń, jakie stwarza terroryzm wąskiego pola konfliktu / Elżbieta Posłuszna // Logistyka. – 2013, nr 6, CD nr 1, s. 401-410

Bliskowschodnie organizacje terrorystyczne a zmiany polityczne na Bliskim Wschodzie / Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2012, nr 15, s. 2606-2607

Bioterroryzm – zagrożenie, zasady postępowania, regulacje prawne / Katarzyna Czuba, Magdalena Mazurkiewicz, Kamil Kamiński, Filip Różewski, Dorota Skrajnowska, Andrzej Tokarz // Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – 2011, nr 2, s. 28-33

Broń geofizyczna przyszłością terrorystów / Joanna Jeziorna // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 3, s. 75-90

Cel w konstrukcji przestępstwa terrorystycznego / Tomasz Przesławski // Prokuratura i Prawo. – 2009,
nr 5, s. 17-29

Cyberprzestrzeń nową płaszczyzną zagrożeń terrorystycznych dla morskich centrów logistycznych / Joanna Jedel // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2008, nr 2, s. 85-104

Cyberterroryzm : aspekty definicyjne / Radosław Hennig // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla Bezpieczeństwa. – 2015, nr 3, s. 117-133

Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego / Tomasz Szubrycht // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2005, nr 1, s. 173-187

Cyberterroryzm miękki (cz. 1) : internet jako źródło informacji i funduszy / Radosław Hennig // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2015, nr 4, s. 45-62

Cyberterroryzm miękki (cz. 2) : internet w rekrutacji i szkoleniu terrorystów / Radosław Hennig // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2016, nr 4, s. 185-210

Cyberterroryzm – rzeczywistość czy fikcja ? / Aneta Janowska [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość ? T. 1
II ogólnopolska konferencja naukowa : [Kraków, 30 maja 2003 r. : fragmenty] / red. księgi konferencyjnej Lesław
H. Haber

Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 445-450

Czas terroru / Bogdan Góralczyk // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 21, s. 24

Dostrzegać zagrożenie / Joanna Jedel // Przegląd Morski. – 2008, nr 1, s. 8-10

Edukacja społeczeństwa wobec zagrożenia terroryzmem / Marian Żuber [w:] Edukacja
dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne
/ (red. nauk.) Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 561-570

Ekonomiczne podłoże i implikacje terroryzmu a konflikt Północ – Południe / Kazimierz Starzyk // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2003, t. 14, s. 102-113

Ekoterroryzm zagrożeniem dla polityki zrównoważonego rozwoju : aspekt ideologiczny i praktyczny / Mariusz Ciszek // Studia Ecologiae et Bioethicae. – 2010, T. 8, [nr 2], s. 107-119

e-Terroryzm.pl
Internetowy Biuletyn Centrum Studiów nad Terroryzmem i kwartalnika e-Studia nad Bezpieczeństwem
i Terroryzmem, 2012, nr 2

Etyczny wymiar terroryzmu / Zbigniew St. Iwański // Studia Prawnicze i Administracyjne. – 2010, nr 1,
s. 115-122

Europejska inicjatywa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu / Joanna Długosz // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2007, nr 5, s. 21-28

Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ
na bezpieczeństwo Polski
/ Magdalena Adamczuk // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2011, nr 3 s. 199-223

Ewolucja zjawiska terroryzmu w Unii Europejskiej / Izabela Oleksiewicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2009, z. 4, s. 259-271

Finanse organizacji terrorystycznych : ekonomiczne skutki terroryzmu / Elżbieta Mirecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2008), nr 14, s. 107-120

Gorączka antyterrorystyczna na Słowacji i Węgrzech – lekcje dla Polski / Dariusz Kałan, Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2016, nr 12

Groźba zamachu terrorystycznego z użyciem bojowych środków chemicznych / Andrzej Mroczek // Ochrona Mienia i Informacji. – 2010, nr 5, s. 54-55

Informacja w czasie wojny z terroryzmem / Wojciech Jabłoński // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 2,
s. 59-62

Islamski terroryzm samobójczy – religia w służbie ideologii / Konrad Harasim // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2017, nr 2, s. 81-91

Istota terroryzmu, klasyfikacja oraz formy i metody działań terrorystycznych / Zdzisław Knecht, Błażej Bazylczuk // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.
– 2017, nr 1, s. 45-61

Jurysdykcja karna państw w sprawach terroryzmu morskiego / Bartosz Fieducik // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2011, nr 4, s. 179-190

Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : terroryzm współczesny : aspekty polityczne, społeczne
i ekonomiczne
/ red. Marian Żuber
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2006

Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia i reagowanie kryzysowe / red. Marian Żuber
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2006, s. 81-186 (Cz. II – Wojna, terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne)

Kompleksy hotelowe jako potencjalne cele ataków terrorystycznych / Andrzej Mroczek // Ochrona Mienia i Informacji – 2011, nr 1, s. 66-67

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady : skuteczniejsza walka z terroryzmem

Konferencja WO OSPOIN „Ochrona jednostki organizacyjnej przed atakiem terrorystycznym / Piotr Thiem // Ochrona Mienia i Informacji. – 2005, nr 2, s. 9

Konwencje Rady Europy o przeciwdziałaniu zjawisku terroryzmu / Ilona Resztak // Prokuratura i Prawo.
– 2012, nr 10, s. 112-122

„Konwencje sektorowe” jako istotny element współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania terroryzmu / Łukasz Czebotar // Chorzowskie Studia Polityczne. – 2016, nr 11,
s. 79-104

Kultura, terroryzm, cywilizacja / Bronisław Łagowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 21, s. 12

Marynarka wojenna a terroryzm / Czesław Dyrcz // Przegląd Morski. – 2003, nr 3, s. 9-24

Motywacja działania terrorystów : (co ich skłania do zbrodniczych ataków ?) / Tadeusz Kęsoń
Warszawa : Ośrodek Badania Kapitałów Rynkowych, 2008

Nowe trendy współczesnego terroryzmu / Gabriel Nowacki, Cezary Krysiuk // Logistyka. – 2014, nr 6,
CD nr 3, s. 7902-7912

Ochrona praw podstawowych a sankcje UE stosowane w walce z międzynarodowym terroryzmem / Joanna Ryszka // Europejski Przegląd Sądowy. – 2008, nr 11, s. 18-27

Ogólny zarys terroryzmu / Bracia Słaby // Ochrona Mienia. – 1999, nr 1, s. 11-12

Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi / Kuba Jałoszyński ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009

Organy i systemy kontroli przeciwdziałające finansowaniu terroryzmu / Anna Golonka // Kontrola Państwowa. – 2012, nr 2, s. 30-42

Osobowość terrorystów / Brunon Hołyst // Studia Społeczne. – 2009, nr 1, s. 55-80

Pięć lat po WTC / Aleksandra Małek // Gazeta Bankowa. – 2006, nr 38, s. 23-29

Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia transportu morskiego / Magdalena Łuczkowska // Logistyka.
– 2010, nr 2, (CD 2), s. 733-744
LOGITRANS – VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo
w Transporcie”

Piractwo i terroryzm morski : nowe wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego / Krzysztof Kubiak ; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa s. 1-47
Temat wszechnicy: Wymiary współczesnego bezpieczeństwa

Piractwo XXI wieku zagrożeniem bezpieczeństwa transportu morskiego / Katarzyna Wardin // Logistyka.
– 2010, nr 2, CD 2, s. 931-942
LOGITRANS – VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo
w Transporcie”

Pneumatyczny system przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym ze strony nurków / Mieczysław Grabowski, Przemysław Poznański, Ryszard Kłos, Maciej Konarski // Logistyka. – 2011, nr 5, CD nr 2,
s. 586-592

Podstawy prawne antyterroryzmu współczesnego / Marta Pomykała, Kazimierz Rajchel // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2006, z. 7, s. 131-144

Polityka antyterrorystyczna w relacjach Wielkiej Brytanii z UE / Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2015, nr 19

Polska w koalicji antyterrorystycznej : cele strategiczne polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
na początku XXI w.
/ Piotr Mickiewicz ; Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, s. 1-19
Temat wszechnicy: Wymiary współczesnego bezpieczeństwa

Polska w koalicji antyterrorystycznej – wnioski dla polityki bezpieczeństwa RP / Piotr Mickiewicz Jedel // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2005, nr 1, s. 95-108

Polska w międzynarodowej koalicji przeciwko terroryzmowi / Sławomir Kamiński // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2006, nr 2, s. 168-181

Polskie rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu / Anna Golonka // Prokuratura i Prawo. – 2013, nr 3, s. 95-110

Potencjalne skutki ataku terrorystycznego na elektrownię jądrową / Jędrzej Łukasiewicz // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 3, s. 1203-1214

Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (2) – zintegrowany system zarządzania ryzykiem / Jerzy S. Michalik, Mieczysław J. Borysiewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 2, s. 10-13

Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu w państwach bałkańskich – źródła zagrożeń
dla instytucji finansowych
  / Jacek Raszewski // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu. – 2016, nr 18, s. 91-108

Prawne i kryminalistyczne zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik // Prokuratura i Prawo. – 2007, nr 1, s. 36-59

Prawo antypaństwa : zarys problemu wraz z przykładami / Radosław Antonów ; Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Uniwersytet Wrocławski (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (E-Monografie ; nr 5)
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2010, s. 87-98

Prawo morza a „Prawa terrorystów” / Stefańska Barbara // Logistyka. – 2012, Nr 5, CD nr 2, s. 755-763

Problematyka bezpieczeństwa narodowego Hiszpanii w kontekście zamachów terrorystycznych
z 2004 roku
/ Danuta Bartkowiak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2013, nr 4, s. 47-63

Profilaktyka antyterrorystyczna / Paweł Pajorski // Ochrona Mienia i Informacji. – 2006, nr 5, s. 6

Profilaktyka antyterrorystyczna / Paweł Pajorski // Ochrona Mienia i Informacji. – 2006, nr 1, s. 8

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym / Robert Zgorzały // Prokuratura
i Prawo. – 2007, nr 7-8, s. 58-79

Psychologia a terroryzm / Tadeusz Kęsoń
Warszawa : Ośrodek Badania Kapitałów Rynkowych, 2008

Psychospołeczne koszty traumy / Tadeusz Kęsoń
Warszawa : Ośrodek Badania Kapitałów Rynkowych, 2008

Ramy prawne ochrony infrastruktury energetycznej przed aktami terroryzmu w Unii Europejskiej / Jan Laskowski  // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2017, nr 1, s. 698-712

Registratura fonoskopijna – nowe narzędzie w walce z terroryzmem / Tadeusz Tomaszewski, Waldemar Maciejko, Jacek Rzeszotarski, Krzysztof Tomaszycki // Prokuratura i Prawo. – 2011, nr 11, s. 5-25

Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Europie / Magdalena Adamczuk // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2011, nr 1, s. 61-80

Rola dzieci w strategii działania islamskich organizacji terrorystycznych / Magdalena Adamczuk // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2012, nr 1, s. 103-121

Rola polskiej polityki bezpieczeństwa w przeciwdziałaniu terroryzmowi / Tomasz Hoffman // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2011, nr 1, s. 38-56

Samobójstwo terrorystyczne / Małgorzata Kuć // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla Bezpieczeństwa. – 2013, nr 2, s. 27-45

Siły antyterrorystyczne amerykańskiej piechoty morskiej / Tomasz Szubrycht // Przegląd Morski. – 2005, nr 2, s. 14-21

Steganografia a zagrożenia cyberterrorystyczne / Lucjan Grochowski, Brunon Hołyst // Prokuratura
i Prawo. – 2013, nr 7-8, s. 63-93

Sympozjum „Strategia skutecznego zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed aktami terroru bombowego” : Warszawa, 5-7 grudnia 2005 r. // Ochrona Mienia i Informacji. – 2005, nr 6, s. 6-7

Technologia Fusion Core Solution w służbie centrów antyterrorystycznych / Robert Kośla // Ochrona Mienia i Informacji. – 2011, nr 7, s. 58-59

Technologie sieciowe vs. terroryzm – czy mogą być społecznie szkodliwe ? / Urszula Soler // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja
i Zarządzanie. – 2015, z. 85, s. 495-506

Terroryzm / Robert Borkowski [w:] Konflikty współczesnego świata. 1 / red. Robert Borkowski
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001, s. 115-136

Terroryzm anarchistyczny – istota, taktyka, organizacja / Elżbieta Posłuszna // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2013, nr 28, s. 99-120

Terroryzm bombowy – sposoby reagowania / Grzegorz Cieślak, Stanisław Nakonieczny // Ochrona Mienia
i Informacji. – 2005, nr 1, s. 12-15

Terroryzm – identyfikacja i rodzaje terroryzmu / Zbigniew Groszek

Terroryzm i gospodarka / Grzegorz W. Kołodko // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 18, s. 24

Terroryzm jako jedno z największych zagrożeń współczesnego świata – kilka uwag o zjawisku / Hubert Sommer // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne. – 2005, z. 15,
s. 221-229

Terroryzm jako największe zagrożenie dla gospodarki współczesnej Europy / Izabela Oleksiewicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2009, z. 2, s. 127-137

Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnych stosunków międzynarodowych / Józef M. Fiszer // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. – 2012, nr 3, s. 155-187

Terroryzm jako zagrożenie XXI wieku (2) / Włodzimierz Derkacz // Przegląd Morski. – 2003, nr 2, s. 4-11

Terroryzm jako zagrożenie XXI wieku (1) / Włodzimierz Derkacz // Przegląd Morski. – 2003, nr 1, s. 4-12

Terroryzm międzynarodowy a kwestia użycia broni masowego rażenia (BMR) / Marek Madej

Terroryzm międzynarodowy jako zjawisko wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowe i ład globalny, s. 11-34

Terroryzm morski : współczesne zagrożenie w transporcie międzynarodowym / Aleksandra Łysik // Studia
i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. – 2012, nr 9, s. 73-83

Terroryzm polityczny – zagrożenia i przygotowanie struktur państwa do walki z terroryzmem / Tadeusz Kęsoń
Warszawa : Ośrodek Badania Kapitałów Rynkowych, 2008

Terroryzm przeciwko polskim statkom : modelowe przypadki zagrożenia / Miroslav Mareš // Logistyka.
– 2011, nr 5, CD nr 2, s. 836-839

Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku : praca doktorska / Adam Krawczyk
Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział nauk Społecznych. Instytut Historii, 2007

Terroryzm w dobie współczesnych konfliktów / Waldemar Jaruszewski // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2013, nr 17, s. 131-146

Terroryzm współczesny – zagrożenie dla świata / Marian Żuber // Biuletyn Chemik. – 2009, nr 5, s. 67-70

Terroryzm w Unii Europejskiej / Piotr Sabaj // Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – 2008, nr 2, s. 106-135

Terroryzm – zagrożenie globalne i lokalne

To jeszcze nie koniec : terroryzm i jego zwalczanie w UE po zamachach w Paryżu / Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2015, nr 102

Ubezpieczeniowe aspekty piractwa morskiego / Magdalena Klopott // Logistyka. – 2011, nr 5, CD nr 2,
s. 703-708

Ukryte koszty terroryzmu / Paweł Pietkun // Gazeta Bankowa. – 2006, nr 34, s. 8-9

Uwarunkowania negocjacji z terrorystami / Natalia Anna Dębowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 1, s. 49-69

Uwarunkowania organizacji podsystemu reagowania bezpośredniego na terrorystyczne zagrożenia powietrzne / Marcin Płucienniczak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.
– 2017, nr 2, s. 93-107

Użycie broni masowego rażenia w zamachach terrorystycznych / Tomasz Bąk // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 4, s. 13-22

Walka Centralnej Agencji Wywiadowczej z terroryzmem / Joanna Jeziorna // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 2, s. 96-103

Walka informacyjna jako fundamentalny składnik działalności terrorystycznej w przyszłości / Arkadiusz Chorobiński // E-Debiuty. Data publikacji: 30-09-2010

Wizja polityki antyterrorystycznej w Unii Europejskiej / Norbert Konarski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2016, nr 4, s. 61-70

Wojna z międzynarodowym terroryzmem – aspekty psychologiczne i ideologiczne / Łukasz Szozda // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2006, nr 1, s. 157-168

Wpływ zamachów terrorystycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem wymiany handlowej  / Agnieszka Rękas // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 448, s. 32-43

Wpływ zamachów terrorystycznych na rynek kapitałowy na przykładzie indeksów giełd z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii / Marcin Bielicki // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja
dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 1, s. 33-48

Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki / Krzysztof Szpara, Marek Gwóźdź // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 83,
s. 99-112

Współczesny fenomen terroryzmu : kategoria przemocy / Waldemar Potkański // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2016, nr 4, s. 49-59

Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego : zwalczanie terroryzmu / Michał Majczak // E-Debiuty. Data publikacji: 12-05-2010

Wybrane elementy zagrożenia terroryzmem powietrznym obiektów infrastruktury krytycznej / Agata Lasota-Jądrzak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2013, nr 3, s. 29-43

Wybrane problemy terroryzmu XXI wieku (3) / Czesław Dyrcz // Przegląd Morski. – 2005, nr 12, s. 5-16

Wybrane problemy terroryzmu XXI wieku (2) / Czesław Dyrcz // Przegląd Morski. – 2005, nr 11, s. 3-16

Wybrane problemy terroryzmu początku XXI wieku (1) / Czesław Dyrcz // Przegląd Morski. – 2005, nr 10, s. 3-17

Wykorzystywanie kryptografii przez środowiska terrorystyczne / Brunon Hołyst, Jacek Pomykała // Prokuratura i Prawo. – 2008, nr 2, s. 5-23

Wywiad jawno źródłowy w walce z terroryzmem na pograniczu afgańsko-pakistańskim / Tomasz Serafin, Agnieszka Hejduk // Ochrona Mienia i Informacji. – 2012, nr 1, s. 68-71

Zaangażowanie Francji w walkę z terroryzmem po zamachu na „Charlie Hebdo” / Małgorzata Wróblewska-Łysik // Bezpieczeństwo Narodowe. – 2015, nr 35, s. 67-90

Zabezpieczenie działań ratowniczych w Metrze Warszawskim w przypadku zagrożeń terrorystycznych / Aleksandra Rybarczyk, Jarosław Michalak // Logistyka. – 2012, Nr 5, CD nr 2, s. 749-754

Zadania szkoły i organizacji paramilitarnych w kształtowaniu świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń terroryzmem : [referat] / dr Jan Ostojski ; Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie. Katedra Edukacji Obronnej

Zagrożenia terrorystyczne na świecie / Gabriel Nowacki // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2015, nr 44, cz. 1, s. 407-435

Zagrożenia terrorystyczne transportu intermodalnego / Andrzej Bujak, Zdzisław Śliwa // Logistyka. – 2009, nr 3, dod. CD: Logistyka – nauka : artykuły recenzowane

Zagrożenie terroryzmem morskim / Robert Czulda // Przegląd Morski. – 2009, nr 2, s. 14-19

Zagrożenie terroryzmem w Afryce Północnej i Subsaharyjskiej / Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2011, nr 102, s. 2548-2549

Zapobieganie terroryzmowi i jego zwalczanie w dorobku prawnym Unii Europejskiej / Piotr Rakowski // Przegląd Prawa Europejskiego. – 2000, nr 1, s. 23-33

Zapobieganie terroryzmowi – nowe doświadczenia krajowe i brytyjskie/ Rafał Batkowski // Kwartalnik Policyjny. – 2009, nr 3/4

Zarządzanie kadrami w ramach realizacji procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu
/ Jerzy Wojciech Wójcik // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 12, s. 85-109

Zjawisko terroryzmu / Ilona Resztak // Prokuratura i Prawo. – 2012, nr 7-8, s. 148-159

Znaczenie edukacji obywateli RP w świetle zagrożeń terrorystycznych / Anna Drzewicz, Sylwia Gliwa // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2017, nr 1, s. 343-357

Zwalczanie terroryzmu a polskie prawo karne / Patryk Kuzior

Zwalczanie terroryzmu w świetle dokumentów Unii Europejskiej / Ilona Resztak // Prokuratura
i Prawo. – 2013, nr 5, s. 130-143

Zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy / Kacper Rękawek // Biuletyn PISM. – 2011, nr 47, s. 2438-2439

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest. Ochrona Pracy

Terroryzm bombowy / Robert Kozela // Atest. Ochrona Pracy. – 2005, nr 12, s. 42-43

Bomba w szkole / Bronisław Bieś // Atest. Ochrona Pracy. – 2005, nr 12, dod. s. IV

Bioterroryzm – realne zagrożenie / Jerzy Banach // Atest. – 2001, nr 11, s. 22-23

Builder

Terror bombowy online ? : systemy zabezpieczające / Miłosz Dorsz // Builder. – 2016, nr 5, s. 80-81

Handel Wewnętrzny

Turystyka w obliczu terroryzmu / Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Jerzy Eider // Handel Wewnętrzny.
– 2017, nr 4, t. 2, s. 196-205

Logistyka

Bezpieczeństwo logistyki powietrznej ? na przykładzie antyterrorystycznej ochrony terminali i magazynów cargo w międzynarodowych portach lotniczych / Piotr Lipiński // Logistyka. – 2011, nr 2,
s. 20-25

Zagrożenie terrorystyczne naftowych łańcuchów dostaw / Mirosław Skarżyński // Logistyka. – 2010, nr 3, s. 45-48

Problemy Jakości

Łańcuch żywnościowy to bardzo wrażliwy i podatny cel ataku terrorystycznego : rozmowa
z dr hab. Małgorzatą Z Wiśniewską, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Laureatką Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii Nauka
// rozm. Małgorzata Wierzbicka // Problemy Jakości. – 2017, nr 1, s. 10-12

Przegląd Komunikacyjny

Terroryzm lotniczy w międzynarodowym i unijnym systemie prawnym / Sylwia Kaczyńska // Przegląd Komunikacyjny. – 2009, nr 11/12, s. 19-27

Bezpieczeństwo transportu lotniczego w świetle międzynarodowych konwencji antyterrorystycznych / Jacek Barcik, Piotr Czech // Przegląd Komunikacyjny. – 2007, nr 12, s. 13-16

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 259a / Marcin Byczyk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2017, z. 1, s. 73-84

Studia Europejskie (Warszawa)

PNR jako narzędzie walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną oraz problem polityczno-prawny w Unii Europejskiej / Paweł Moniak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2011, nr 4, s. 153-163

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Skuteczniejsza walka z terroryzmem, Bruksela,
6 listopada 2007 r.
// Studia Europejskie (Warszawa). – 2007, nr 4, s. 163-175

Znaczenie Europejskiego Nakazu Aresztowania w zwalczaniu terroryzmu w Unii Europejskiej / Krzysztof Kuczyński // Studia Europejskie (Warszawa). – 2005, nr 1, s. 63-85

Akty terroryzmu w lotnictwie cywilnym a tokijsko-montrealski system międzynarodowego lotniczego prawa karnego / Bartłomiej Nowak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2003, nr 3, s. 115-134

Problem bezpieczeństwa w międzynarodowym lotnictwie cywilnym w świetle Konwencji Haskiej
z 1970 r.
/ Bartłomiej Nowak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2001, nr 3, s. 125-135

Systemy Alarmowe

Po zamachu w Bostonie : CCTV w walce z terroryzmem / Paweł Wittich // Systemy Alarmowe. – 2013, nr 4, s. 16-17

Wodociągi-Kanalizacja

Bezpieczeństwo wody a terroryzm / Gabriela Jelonek // Wodociągi-Kanalizacja. – 2017, nr 3, s. 14-16

Wspólnoty Europejskie

Prawne i polityczne aspekty współpracy antyterrorystycznej UE-USA na przykładzie Guantánamo / Piotr Rakowski // Wspólnoty Europejskie. – 2009, nr 6, s. 35-40

Strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej / Filip Jasiński, Michał Rojek, Piotr Rakowski // Wspólnoty Europejskie. – 2006, nr 1, s. 45-49

Unia Europejska po atakach terrorystycznych z 11 marca 2004 roku : krytyczne spojrzenie z perspektywy Warszawy i Brukseli / Filip Jasiński, Piotr Rakowski // Wspólnoty Europejskie. – 2004, nr 6, s. 58-68

Unia Europejska wobec zjawiska terroryzmu / Paweł Durys, Filip Jasiński // Wspólnoty Europejskie. – 2001, nr 9, s. 69-75

Czasopismo pt.: „Terroryzm” – R. 2009-2010 (kwartalnik)