Opracowania tematyczne – INWESTYCJE ZAGRANICZNE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Przedsiębiorstwo : drogi sukcesu rynkowego / red. nauk. Janusz Żurek
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2016, s. 514-519 (Rozdz. 7.7.3 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako główny obszar aktywności KTN)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Pozytywne i negatywne konsekwencje zagranicznych inwestycji bezpośrednich / Joanna Brózda
[w:] Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa/ red. nauk. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski
Warszawa : DIFIN, 2003, s. 29-37
Sygnatura 5.3

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poprawę konkurencyjności regionu Podkarpacia / Celina Sołek [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności / red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak (Seria: Prace Naukowe, Nr 1116)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 593-600
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

Strategie finansowania inwestycji zagranicznych / Zbigniew Piotrowski [w:] Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Józef Szabłowski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 219-228
Sygnatura 5.7

DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA:

Globalizacja a stosunki międzynarodowe / red. Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Janusz Symonides
Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004, s. 96-102 (Rola inwestycji bezpośrednich
i portfelowych w rozwoju gospodarczym
)
Sygnatura 10

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa : strategia, zarządzanie, pomiar : monografia / Piotr Kuraś Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022, s. 103-114 (Rozdział 2.2.3 – Zagraniczne inwestycje bezpośrednie)
Sygnatura 10

Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym : aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie / Marian Gorynia, Wydanie I
Warszawa : PWN, 2021, s. 107-132 (Rozdz. 7 – Zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw a teoria handlu międzynarodowego i teoria zagranicznych inwestycji zagranicznych)
Sygnatura 10

Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego : praca zbiorowa / red. nauk. Ewelina Nojszewska
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s. 131-153 (Rozdz. 5 – Inwestycje bezpośrednie)
Sygnatura 10

DZIAŁ 19.2 – SYSTEMY GOSPODARCZE:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w europejskich krajach postsocjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem Polski / Grzegorz Górniewicz [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 295-303
Sygnatura 19.2

DZIAŁ 19.4.2 – PANDEMIA COVID-19:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z i do Polski w okresie pandemii COVID-19 / Tomasz Marcin Napiórkowski [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2022 : w kierunku zrównoważonej gospodarki w dobie pandemii / redakcja naukowa Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa, Wydanie I
Warszawa : SGH Oficyna Wydawnicza, 2022, s. 61-71
Sygnatura 19.4.2

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Atrakcyjność polskiej gospodarki dla inwestorów zagranicznych / Marzena Anna Weresa [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2011 : konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego /
red. nauk. Marzenna A. Weresa ; Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 108-132
Sygnatura 22

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako kryterium oceny procesów transformacji systemowej w Polsce, Czechach i na Węgrzech / Łukasz Olipra [w:] Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej
w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. I
/ red. Elżbieta Kryńska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 251-261
Sygnatura 22

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej / Alicja Zakrzewska-Półtorak
[w:] Ekonomiczno-społeczne aspekty sytuacji gospodarczej Polski u progu XXI wieku / red. Jędrzej Chumiński (Seria: Prace Doktorantów AE)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 234-242
Sygnatura 22

Inwestycje zagraniczne w gospodarce Federacji Rosyjskiej : skala i struktura przestrzenna / Kazimiera Wilk [w:] Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania / red. nauk. Mirosława Klamut
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 355-364
Sygnatura 22

Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie środowiska ekonomicznego Polski – aspekty teoretyczne / Anna Nowak [w:] Problemy gospodarki światowej / red. nauk., Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,
Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 386-393
Sygnatura 22

Polityka rozwoju regionu wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Lucyna Wojtasiewicz
[w:] Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania / red. nauk. Mirosława Klamut
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 301-311
Sygnatura 22

Polityka stymulowania inwestycji zagranicznych w sektorach wysokich technologii jako narzędzie podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki / Katarzyna Soszka-Ogrodnik [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy /
red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 311-326
Sygnatura 22

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie w latach 1980-2006 / Maciej Popławski
[w:] Problemy gospodarki światowej /
red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 481-490
Sygnatura 22

Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji systemowej / Maciej Popławski [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski,
W. Przybylska-Kapuścińska
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 267-280
Sygnatura 22

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polski sektor tytoniowy / Dariusz Wesołowski
[w:] Problemy gospodarki światowej /
red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 686-694
Sygnatura 22

DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze usług / Dorota Ciesielska [w:] Migracja kapitału w globalnej gospodarce / red. nauk. Andrzej Szablewski
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 197-218
Sygnatura 24

Metody stymulowania napływu BIZ do Polski przez samorządowe władze lokalne / Andrzej Buszko
[w:] Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. Bogusław Fiedor, Jan Rymarczyk
(Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; Nr 11)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005, s. 40-47
Sygnatura 24

Międzynarodowe przepływy kapitału / Wanda Nowara [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze : handel, czynniki produkcji, globalizacja / Ewa Mińska-Struzik, Wanda Nowara, Szymon Truskolaski
(Seria: Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; Nr 209)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 47-89
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski, Wyd. 3 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 144-156 (Rozdz. 7.5 – Inwestycje bezpośrednie)
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Ewa Oziewicz, red. nauk. Tomasz Michałowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 138-151 (Rozdz. 7.3 – Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej)
Sygnatura 24

Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 105-130 (Rozdz. 3.1 – Międzynarodowe przepływy kapitału)
Sygnatura 24

Wpływ inwestycji bezpośrednich oraz fuzji na zmiany w handlu międzynarodowym w latach 1999-2001 / Andrzej Buszko [w:] Ekonomia
i międzynarodowe stosunki gospodarcze
/ red. Bogusław Fiedor, Jan Rymarczyk (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; Nr 11)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005, s. 28-39
Sygnatura 24

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / red. Ewa Oziewicz
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 108-118 (Rozdz. 6.3 – Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej)
Sygnatura 24

Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Janusz Świerkocki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 93-101 (Rozdz. 4.3 – Zagraniczne inwestycje bezpośrednie)
Sygnatura 24

DZIAŁ 25 – HANDEL ZAGRANICZNY:

Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego / Klemens Budzowski
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 217-250 (Rozdz. 10 – Inwestycje zagraniczne)
Sygnatura 25

Polityka handlowa kraju goszczącego a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Wanda Nowara [w:] Teoria i praktyka współczesnej polityki handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski
(Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Z. 63)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 99-116
Sygnatura 25

Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T. 2: Międzynarodowe transakcje biznesowe /
red. nauk. Rett R. Ludwikowski
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998, s. 363-473 (Cz. III – Powstanie, rozwój i zagrożenia inwestycji międzynarodowych)
Sygnatura 25

DZIAŁ 28 – PRACA:

Wpływ BIZ na rynek pracy państwa przyjmującego – korzyści i zagrożenia / Magdalena Byczkowska [w:] Praca
i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0
/ redakcja naukowa Zenon Wiśniewski, Cecylia Sadowska-Snarska
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 233-248
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / pod red. Zofii Dach
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 69-97 (Rozdz. 4 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy)
Sygnatura 28.1

Ekonomia tworzenia i likwidowania miejsc pracy : dezaktywizacja Polski ? / Mieczysław Kabaj
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 197-219 (Rozdz. VIII – Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na tworzenie i likwidację miejsc pracy w polskiej gospodarce : fakty i mity)
Sygnatura 28.1

Rola inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy i niwelowaniu wykluczenia społecznego
w województwie śląskim
/ Radosław Jeż [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (Seria: Studia
i Monografie)
Białystok, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2009, s. 273-287
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia Dach
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. 69-97 (Rozdz. 4 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy)
Sygnatura 28.1

Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy / Janina Witkowska (Seria: Opracowania PCZ, z. 3)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.1.1 – KOSZTY PRACY:

Koszty pracy a konkurencyjność polskiej gospodarki / Magdalena Kapela, Wydanie I
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022, s. 160-165 (4.5 – Koszty pracy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych), s. 177-187(5.1.1 – Badanie związku między poziomem kosztów pracy a strukturą BIZ)
Sygnatura 28.1.1

DZIAŁ 28.4 – WYNAGRODZENIA:

Wybrane aspekty elastyczności płac i ich rola w lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
/ Agnieszka Ertman
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020
Sygnatura 28.4

DZIAŁ 34 – MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA:

Strategia firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych / red. nauk. Marian Gorynia
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
Sygnatura 34

DZIAŁ 34.2 – FINANSE I WSPIERANIE MSP:

Analiza czynników wpływających na ocenę inwestycji zagranicznych / Jerzy Różański [w:] Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw : z uwzględnieniem sektora MSP / red. nauk. Bożena Mikołajczyk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006, s. 276-282
Sygnatura 34.2

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
i w Hiszpanii : symetria czy problem różnic
/ Zofia Patora-Wysocka
Warszawa : DIFIN, 2006
Sygnatura 34.2

DZIAŁ 38.3 – BANKOWOŚĆ-PODSTAWY:

Kapitał zagraniczny w polskich bankach / Anna Szelągowska
Warszawa : „POLTEXT”, 2004, s. 9-48 (Rozdz. I – Uwarunkowania rozwoju inwestycji zagranicznych
w polskim sektorze bankowym
)
Sygnatura 38.3

DZIAŁ 45 – FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA:

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw / Eugeniusz Najlepszy
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 283-297 (Rozdz. 17 – Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych), s. 298-310 (Rozdz. 18 – Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe)
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Sygnatura 45

DZIAŁ 48 – FINANSE MIĘDZYNARODOWE:

Inwestycje zagraniczne na polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005 / Zygmunt Konieczny, Mirosław Wypych [w:] Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej / red. nauk. Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 264-276
Sygnatura 48

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego
i gospodarczego
/ Janusz Chojna [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010 : raport roczny / red. nauk i koordynacja Juliusz Kotyński ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2010, s. 166-185
Sygnatura 48.2

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego / Elżbieta Bombińska [w:] Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego : implikacje
dla Polski
/ red. nauk. Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera
Warszawa : CeDeWu, 2012, s. 147-181
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 50. – INWESTOWANIE:

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe / red. Jerzy Różański
Warszawa : DIFIN, 2006, s. 163-183 (Rozdz. IV – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich efektywność)
Sygnatura 50

DZIAŁ 50.1 – INWESTYCJE ZAGRANICZNE:

Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz (Seria: Prace Instytutu Zachodniego, Nr 84)
Poznań : Instytut Zachodni, 2009
Sygnatura 50.1

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce / Dorota Starzyńska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
Sygnatura 50.1

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / Włodzimierz Karaszewski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2004
Sygnatura 50.1

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw : implikacje dla teorii i praktyki / Dorota Ciesielska, Mariusz-Jan Radło, Maciej Frąszczak, Paulina Spałek
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016
Sygnatura 50.1

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu : teoria i praktyka / Agnieszka Kłysik-Uryszek
Warszawa : CeDeWu, 2010
Sygnatura 50.1

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : praca zbiorowa / red. Zbigniew Olesiński
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998
Sygnatura 50.1

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : (od okresu PRL do współczesności) / Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
Sygnatura 50.1

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski : analiza porównawcza / opracowanie naukowe pod kierunkiem Włodzimierza Karaszewskiego
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Sygnatura 50.1

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii / Czesława Pilarska
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Sygnatura 50.1

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa instytucjonalna / Dorota Ciesielska-Maciągowska
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2019
Sygnatura 50.1

Determinanty zagranicznych inwestycji zagranicznych w teorii ekonomicznej : empiryczna weryfikacja lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach i na Węgrzech / Krystyna Przybylska (Seria: Zeszyty Naukowe : Monografie, Nr 144)
raków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Sygnatura 50.1

Geografia inwestycji zagranicznych : przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce / Andrzej Cieślak (Seria: Badania Ekonomiczne)
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
Sygnatura 50.1

Instytucje a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski / Magdalena Owczarczuk
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020
Sygnatura 50.1

Inwestycje zagraniczne : składniki wartości i ocena / Adrian Buckley (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Sygnatura 50.1

Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013 / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2013
Sygnatura 50.1

Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek : koncepcja marketingowa / Renata Oczkowska
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2005
Sygnatura 50.1

Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania / red. Zdzisław Sadowski
Warszawa : Dom Wydawniczy „BELLONA”, 1999
Sygnatura 50.1

Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce : (studium
na poziomie układów terytorialnych)
/ Wiesława Lizińska
Olsztyn : Wydwnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012
Sygnatura 50.1

Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w rozwoju regionów ekonomicznych
/ Magdalena Woźniak-Miszewska
Warszawa : DIFIN, 2012
Sygnatura 50.1

Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw / Małgorzata Jaworek
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Sygnatura 50.1

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w sferze handlu w Polsce / red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz-Górecka ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009
Sygnatura 50.1

Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach / Wojciech Dziemianowicz, Bohdan Jałowiecki, współpraca Magdalena Krajewska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”, 2004
Sygnatura 50.1

Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych : wnioski dla Polski / Zbigniew Zimny
Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2017
Sygnatura 50.1

Polska : raport o konkurencyjności 2008 : rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych / red. nauk. Marzenna A. Weresa ; Instytut Gospodarki Światowej ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2007
Sygnatura 50.1

Prawo o inwestycjach zagranicznych w Polsce. T. 1: Komentarz do ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym / Grzegorz Domański
Warszawa : „POLTEXT” ; TWIGGER”, 1991
Sygnatura 50.1

Prawo o inwestycjach zagranicznych. T. 2: Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. Cz. 1: Stany Zjednoczone Ameryki, Wlk. Brytania i Płn. Irlandia, Szwecja / red. Dorota Szubielska
Warszawa : „POLTEXT” ; „TWIGGER”, 1991
Sygnatura 50.1

Prawo o inwestycjach zagranicznych. T. 2: Umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu. Cz. 2: Austria, Niemcy, Szwajcaria / red. Dorota Szubielska
Warszawa : „POLTEXT” ; „TWIGGER”, 1991
Sygnatura 50.1

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności : (na przykładzie gospodarki Polski) / Marcin Kuzel
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2007
Sygnatura 50.1

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki / red. nauk. Eliza Frejtag-Mika
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
Sygnatura 50.1

Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski / Aleksandra Borowicz
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
Sygnatura 50.1

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Aneta Kosztowniak
Warszawa : CeDeWu, 2018
Sygnatura 50.1

Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej / Marta Kluzek
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012
Sygnatura 50.1

DZIAŁ 60 – PRAWO GOSPODARCZE:

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce / Janusz Rynk, Tomasz Banasik
Kielce : „INFONETAX”, [2007]
Sygnatura 60

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / red. Renata Gabryszak, Dariusz Magierek
(Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 254-258 (Rozdz. 12.1 – Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
– implikacje dla polityki społecznej
)
Sygnatura 68

DZIAŁ 77.3 – ROZWÓJ LOKALNY:

Atrakcyjność inwestycyjna miast : raport z badań / Paweł Swianiewicz, Wojciech Dziemianowicz
Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, 1998, s. 25-30 (Rozdz. V – Atrakcyjność inwestycyjna a aktywność inwestorów zagranicznych)
Sygnatura 77.3

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie / Teresa Pakulska
[w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce / red. nauk. Kazimierz Kuciński
Warszawa: DIFIN, 2010
Sygnatura 77.3

Czynniki wzrostu gospodarczego regionów i podregionów województwa mazowieckiego / Tomasz
M. Napiórkowski, Mariusz-Jan Radło, Wydanie I
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2022, s. 55-58 (Rozdział 2.6 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne),
s. 109-111 (Rozdział 4.6 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne), s. 109-111 (Rozdział 4.6 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne)
Sygnatura 77.3

Promocja gminy, miasta i regionu w kontekście integracji europejskiej : techniki przygotowywania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych : zasady obsługi inwestorów : praca zbiorowa /
red. Mieczysław Bąk (Seria: Biblioteka Samorządowa)
Warszawa : „TWIGGER”, 2006
Sygnatura 77.3

Przedsiębiorczość regionalna / Zbigniew Makieła
Warszawa : DIFIN, 2008, s. 141-160 (Rozdz. 4 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rejonie Polski Południowo-Wschodniej)
Sygnatura 77.3

DZIAŁ 77.4 – MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE:

Lokalizacja inwestycji zagranicznych we wrocławskim obszarze metropolitalnym na przykładzie gminy Jelcz-Laskowice / Alicja Zakrzewska-Półtorak [w:] Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / red. Andrzej Klasik
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, s. 383-394
Sygnatura 77.4

Międzynarodowe wzorce umowne w kontraktach z inwestorami zagranicznymi / Rafał Malujda
[w:] Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne / red. Maciej
J. Nowak, red. Teodor Skotarczak
Warszawa : CeDeWu, 2012, s. 183-194
Sygnatura 77.4

Napływ bezpośrednich zagranicznych inwestycji do polskich regionów i miast / Aneta M. Kosztowniak, Andrzej T. Kosztowniak [w:] Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast / redakcja naukowa Anna Szelągowska, Wydanie II zmienione
Warszawa : CeDeWu, 2023, s. 85-127
Sygnatura 77.4

DZIAŁ 83 – USŁUGI:

Atrakcyjność Polski dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marzenna A. Weresa [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2008 : konkurencyjność sektora usług / red. nauk. Marzenna A. Weresa ; Instytut Gospodarki Światowej ; Szkoła Główna Handlow w Warszawie
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 110-125
Sygnatura 83

Globalizacja sektora usług w Polsce / Kazimierz A. Kłosiński, Andrzej Masłowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005, s. 48-52 (Rozdz. 1.3.2 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne), 132-158 (Rozdz. 4 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług w Polsce)
Sygnatura 83

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Azji Południowo-Wschodniej – wpływ na polską gospodarkę / Agnieszka Wójcik [w:] Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ
na rozwój gospodarczy Polski
/ red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 43-52
Sygnatura 84

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Atrakcyjność polskiej gospodarki dla inwestorów zagranicznych / Marzenna Anna Weresa, Tomasz Napiórkowski [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2012 : edukacja jako czynnik konkurencyjności /
red. nauk. Marzenna A. Weresa ; Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2012, s. 118-139
Sygnatura 86

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) a konkurencyjność polskiej gospodarki / Marzenna Anna Weresa [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2009 : zasoby ludzkie a przewaga konkurencyjna /
red. nauk. Marzenna A. Weresa; Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 116-128
Sygnatura 86

Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami / Zofia Wysokińska ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa, Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 49-82 (Rozdz. II – Transfer technologii
w międzynarodowych przepływach kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
)
Sygnatura 86

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Czesława Pilarska
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 364-382 (Rozdz. 5.4 – Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom umiędzynarodowienia gospodarki krajowej)
Sygnatura 86

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na proces urbanizacji w Polsce : heterogeniczność regionów / Tomasz M. Napiórkowski [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2018 : rola miast
w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski
 / redakcja naukowa Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2018, s. 87-109
Sygnatura 86

Wpływ inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiej gospodarki / Tomasz M. Napiórkowski
[w:] Polska : raport o konkurencyjności 2017 : umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna / redakcja naukowa Marzenna Anna Weresa
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 85-100
Sygnatura 86

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w polskim przemyśle / Anna Golejewska [w:] Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej / red. Anna Zielińska-Głębocka
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, s. 98-128
Sygnatura 86

Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla konkurencyjności cyfrowej polskiej gospodarki / Tomasz M. Napiórkowski [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2019 : konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0 / redakcja naukowa Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa ; [recenzja: Robert Ciborowski, Marta Götz], Wydanie I
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2019, s. 145-162
Sygnatura 86

Związek zagranicznych inwestycji bezpośrednich w usługach z konkurencyjnością polskiej gospodarki
w sektorze usług : analiza porównawcza na tle gospodarek Grupy Wyszehradzkiej
/ Tomasz Marcin Napiórkowski [w:] Polska : raport o konkurencyjności 2020 : konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług / redakcja naukowa Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa, Wydanie I
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2020, s. 125-145
Sygnatura 86

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA-ROZSZERZENIE:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach europejskich / Piotr Łasak [w:] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy / red. Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (Seria: Ekonpolis Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata)
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016, s. 393-415
Sygnatura 87.5

Handel zagraniczny i przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i Litwą w okresie 1996-2005 / Piotr Misztal [w:] Rozwój współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Rosją, Ukrainą i Białorusią / red. nauk. Józef Misala
Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, 2007, s. 182-199
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 89.1 – POLITYKA REGIONALNA:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a atrakcyjność inwestycyjna regionu / Ewa Niedźwiecka
[w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu /
red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 173-184
Sygnatura 89.1

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne czynnikiem rozwoju i konkurencyjności „ściany wschodniej” (województwo lubelskie) / Ewa Bojar [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko : strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych / pod red. nauk. Andrzeja Stasiaka, Ryszarda Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2001, s. 583-618
Sygnatura 89.2

Znaczenie i ranga zagranicznych inwestycji bezposrednich w dziedzinie handlu w polityce lokalnej / Katarzyna Kałuża [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 1 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 267-279
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 89.3 – REGION BAŁTYCKI:

Bałtycka integracja ekonomiczna : stan i perspektywy do 2010 r. / Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000, s. 102-134 (Rozdz. 3 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w integracji państw Regiony Morza Bałtyckiegi)
Sygnatura 89.3

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność : analiza przypadku: AS Elcoteq Tallinn / Magdalena Sobańska [w:] Region Morza Bałtyckiego i Białoruś – czynniki konkurencyjności /
red. nauk. Eufemia Teichmann
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 145-158
Sygnatura 89.3

DZIAŁ 90 – POLSKA A UNIA EUROPEJSKA:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Euroregionie Bug i Euroregionie Pomerania w procesie integracji europejskiej / Ewa Bojar [w:] Integracja Polski z Unią Europejską – wyzwania i dylematy : konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu 11-12 grudnia 1998 / red. Stefan Józef Pastuszka, Bogdan Kawałko
Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji – Centrum Badawczo-Szkoleniowe, 1998, s. 153-160
Sygnatura 90

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sektorze handlowym / Adam Szymaniak [w:] Proces integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską / red. nauk. Zdzisław W. Puślecki; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2001, s. 63-77
Sygnatura 90

DZIAŁ 90.1 – UNIA EUROPEJSKA-KORZYŚCI I KOSZTY:

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej : bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej – Polska na tle regionu – 1 maja 2007 r. / red. Agnieszka Bielska (Seria: Biblioteka Europejska, nr 42)
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007, s. 26-29 (Rozdz. I.2 – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne)
Sygnatura 90.1

DZIAŁ 155 – ENERGIA ODNAWIALNA:

Inwestycje zagraniczne w polskim sektorze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych / Teresa Pakulska [w:] Zielona energia w Polsce / red. Dorota Niedziółka
Warszawa : CeDeWu, 2012, s. 269-304
Sygnatura 155

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza kosztów gospodarczych wynikających z napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Dominik Sadłakowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 41, t. 3, s. 157-168

Analiza relacji napływu inwestycji zagranicznych i tempa przemian własnościowych / Henryk Sobolewski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 38, s. 165-173

Atrakcyjność klastrów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) / Marta Goetz // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2006, t. 20, s. 8-23

Bezpośrednie inwestycje duńskie w Polsce / Izabela Stanisławiszyn // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2009, nr 2, s. 98-102

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – jako strategia rozwoju po kryzysie  gospodarczym w 2008 roku / Katarzyna Witczyńska // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 130,
s. 653-660

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług / Katarzyna Puchalska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2018, nr 130, s. 121-130

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – motywy i bariery inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej / Eric Ambukita // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 4, cz. 1, s. 865-878

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne / Elżbieta Romiszewska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2012, t. 16, s. 46-55

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a atrakcyjność inwestycyjna w układzie regionalnym w Polsce / Monika Kondratiuk-Nierodzińska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, vol. 46, nr 2, s. 115-127

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bezrobocie w województwie zachodniopomorskim / Jolanta Zieziula, Arkadiusz Marchewka // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 99, s. 247-259

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a innowacyjność polskiej gospodarki / Magdalena Stawicka / Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. – 2008, nr 18, s. 195-205

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a gospodarka Polski / Grażyna Mańczak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 246, s. 229-239

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność polskiej gospodarki / Eliza Frejtag-Mika ; Wydział Ekonomiczny. Katedra Ekonomii. Politechnika Radomska

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a niektóre aspekty zewnętrznej i wewnętrznej równowagi kraju przyjmującego / Andrzej Dorosz // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 2, s. 7-20

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji / Stanisław Sala // Prace Komisji Geografii Przemysłu. – 2006, nr 8, s. 80-90

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a przepływ innowacji do przedsiębiorstw / Waldemar Polak // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2020, nr 13, s. 127-135

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój gospodarczy Chin / Luiza Kostecka // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2008, z. 12, s. 125-138

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w polskim przemyśle przetwórczym w latach 2004-2010 / Elżbieta Bombińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 172, s. 69-80

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a współpraca gospodarcza krajów ASEM / Agnieszka Drzymała // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2015, nr 1, s. 31-44

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wzrost gospodarczy kraju / Magdalena Byczkowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 1, s. 57-65

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zatrudnienie w Polsce w latach 2003-2013 / Oskar Jarus // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 53-79

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i niewystarczająco wykształcona siła robocza – badanie empiryczne przedsiębiorstw / Łukasz Goczek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 129, s. 164-173

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i wzrost gospodarczy w państwach G-5 oraz BRICS – analiza przyczynowości w sensie Grangera / Paweł Folfas // Ekonomia XXI wieku. – 2015, nr 3, s. 30-45

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik modernizacji polskiej gospodarki / Katarzyna Puchalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2015, nr 41, s. 400-411

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju regionalnego / Eric Ambukita // Biblioteka Regionalisty. – 2013, nr 13, s. 7-18

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako forma internalizacji działalności przedsiębiorstw w warunkach globalnej konkurencji / Maciej Piotr Klonowski // Studia Prawnoustrojowe. – 2006, nr 6, s. 233-239

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako główny sposób inwestowania korporacji transnarodowych
w Polsce
/ Tomasz Gutowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013,
nr 315, t. 1, s. 277-286

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako międzynarodowy przepływ kapitału / Magdalena Byczkowska // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2009, nr 2(13), T. 1,
s. 211-220

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako nośnik nowych rozwiązań w sferze technologii i wiedzy
w województwie lubuskim
/ Magdalena Byczkowska, Andrzej Kuciński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2019, nr 382, s. 49-63

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne jako szansa i zagrożenie światowego rozwoju gospodarczego / Adrianna Trzaskowska-Dmoch // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 9, cz. 3, s. 231-250

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie – wybrane aspekty / Małgorzata Czermińska, Wojciech Zysk // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 751, s. 5-30

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Litwie na tle Europy Środkowo-Wschodniej / Alina Grynia // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 487, s. 109-122

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie / Barbara Siuta // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 731, s. 293-307

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie w dobie globalnego kryzysu finansowego / Agnieszka Kochel // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. – 2009, nr 17, s. 141-153

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003 / Czesława Pilarska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 728, s. 109-128

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw : istota, determinanty i główne tendencje / Katarzyna Żak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2019, nr 380, s. 7-16

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na Ukrainie / Olga Minkina // Ekonomia Międzynarodowa. – 2011, nr 2, s. 54-64

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej a globalny kryzys gospodarczy / Bożena Pera // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 123, s. 139-150

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w dołku / Teresa Radzimińska // Nowe Życie Gospodarcze. – 2004,
nr 19, s. 10-11

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw / Magdalena Byczkowska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2009, nr 34, s. 265-272

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu / Katarzyna Puchalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2010, nr 16, s. 348-359

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie kryzysu gospodarczego / Aneta Onufer [w:] Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy
Materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław, 23-24 kwietnia 2010 r.
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011, s. 885-898

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Płocku / Barbara Felic // Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. – 2017, t. 62, nr 4(253), s. 25-32

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce – tendencje w Polsce w latach 2015-2018 / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2020, nr 3, s. 96-122

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i inwestycje polskich przedsiębiorców za granicą na tle tendencji światowych – analiza statystyczna / Jerzy Różański // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, t. 46, nr 4, s. 743-752

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce jako jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału / Tomasz Gutowski // Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. – 2017, nr 14, s. 179-189

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Grażyna Ancyparowicz // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2009, nr 77, s. 89-103

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską / Aneta Kasprzyk // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. – 1999, nr 2, s. 101-128

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce Wschodniej w latach 2005–2012 / Sławomir Pastuszka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 369, s. 63-72

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego / Magdalena Jasiniak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 67, s. 793-802

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w zakresie usług transportowych i gospodarki magazynowej / Beata Andrzejczak // Logistyka. – 2012, Nr 5, CD nr 2, s. 262-268

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego // Danuta Golik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
– 2004, nr 651, s. 39-48

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego / Beata Kulisa, Barbara Siuta // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
– 2003, nr 618, s. 149-170

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce / Tomasz Gutowski // Współczesna Gospodarka. – 2013, nr 2, s. 1-9

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim przetwórstwie przemysłowym według stopnia zaawansowania technologicznego / Starzyńska, Dorota // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2010, vol. 44, nr 2, s. 725-738

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim systemie bankowym / Andrzej Stępniak, Stanisaw Umiński // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 5, s. 51-59

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych / Agnieszka Kłysik-Uryszek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 57, s. 275-286

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie kreowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw / Joanna Wiśniewska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2011, nr 21, s. 59-69

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki / Czesława Pilarska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 632, s. 5-20

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym i ich uwarunkowania / Ewelina Łucek // Progress in Economic Sciences. – 2016, nr 3, s. 171-183

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej / Karolina Pawlak // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2016, t. 16, z. 2,
s. 242-257

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach wysokiej koncentracji kapitału / Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch // Rocznik Żyrardowski. – 2003, t. 2, s. 159-191

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie peryferyjnym na przykładzie województwa lubelskiego / Mieczysław Adamowicz // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2019, nr 3, s. 223-241

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej na tle Europy Środkowo-Wschodniej / Maciej Szczepkowski  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 439, s. 335-343

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju ekologicznym układów lokalnych – studium przypadku (Cementownia Chełm S.A.) / Grzegorz Krawczyk, Urszula Listos-Rodewald // Rocznik Żyrardowski. – 2008, t. 6, s. 233-252

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarczym Polski : dokonania i wyzwania / Zbigniew Zimny // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 2, s. 136-158

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze handlu w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2011, nr 18, s. 17-29

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w specjalnych strefach ekonomicznych – problemy i dylematy / Dariusz Klimek // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 2, s. 60-71

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świetle teorii ekonomicznych / Elżbieta Romiszewska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2012, t. 15, s. 63-72

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w turystyce medycznej w Polsce / Anna Maria Wiśniewska // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 2, s. 123-135

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku / Agnieszka Sobala-Gwosdz // Prace Komisji Geografii Przemysłu. – 2006, nr 9, s. 181-191

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim / Eric Ambukita // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 315, t. 1, s. 33-42

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych grupach krajów w latach 2007-2014 / Teresa Kamińska-Blichowska // Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie. – 2016, z. 39, s. 1-11

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej
w okresie kryzysu
/ Paweł Kulpaka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
– 2012, nr 116, s. 147-156

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego / Marek Ciechowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2016,
nr 30(3), s. 213-227

Bezpośrednie inwestycje zagranicznych podmiotów handlowych w Polsce / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 7, cz. 2, s. 205-221

BIZ a innowacje : smart city udogodnieniem dla człowieka ? / Magdalena Rybicka // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 2, s. 109-122

Brytyjskie inwestycje bezpośrednie jako forma międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce / Natalia Okoniewska // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 1, s. 227-240

Charakterystyka atrakcyjności inwestycyjnej Europy w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Magdalena Byczkowska, Anna Majzel, Andrzej Kuciński // Ekonomiczne Problemy Usług.2017, nr 2,
s. 51-62

Chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej – kontrowersje i wyzwania / Ewa Radomska // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 2, s. 84-108

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów bałtyckich / Alina Grynia // International Business and Global Economy. – 2017, t. 36, s. 128-143

Czynniki determinujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Afryki Subsaharyjskiej / Eric Ambukita // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2012, nr 1, s. 29-40

Czynniki sprzyjające i hamujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w okresie transformacji systemowej / Onufer Aneta // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. – 2004, nr 2, s. 123-131

Czynniki warunkujące wybór kraju do lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Magdalena Stawicka / Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. – 2007, nr 14, s. 44-54

Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej studium komparatystyczne lat 2005 i 2011 / Magdalena Kinga Stawicka // Zarządzanie
i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 2, s. 315-239

Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów pozaeuropejskich w Polsce / Andrzej Cieślik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 523, s. 95-104

Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z nowych krajów członkowskich UE w Polsce / Andrzej Cieślik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 352, s. 33-43

Determinanty inwestycyjne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne napływu kapitału zagranicznego / Katarzyna Puchalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2009, nr 15, s. 153-164

Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie / Barbara Siuta, Piotr Litwa // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 731, s. 309-324

Determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wybranych krajów Europy Środkowej / Robert Matusiak // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2018, nr 1, s. 177-186

Determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainę / Małgorzata Gałązka-Sobotka // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2009, nr 1, s. 59-70

Dylematy zarządzania w erze globalizacji : pół wieku obecności bezpośrednich inwestorów zagranicznych
w Polsce
/ Grażyna Ancyparowicz // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – 2021, nr 15, s. 11-37

Dynamika i kierunki rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Dolnym Śląsku / Tomasz Kołakowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 281, s. 36-47

Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich / Krystyna Przybylska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 44, t. 2, s. 281-302

Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce / Czesława Pilarska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 585, s. 25-42

Elastyczność płac czynnikiem napływu BIZ do przemysłu w Polsce w latach 1998-2014 / Agnieszka Ertman // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 159-169

EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier / Czesława Pilarska, Grzegorz Wałęga // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2015, nr 9, s. 77-97

Ewolucja determinant podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 2, s. 42-59

Ewolucja japońskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Rafał Wilczopolski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 184, s. 181-194

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce : [materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław,
17-18 kwietnia 2008 r.]
/ Elżbieta Ostrowska
Uniwersytet Wrocławski
Cyfrowa Biblioteka Prawnicza

Globalne regulacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych : trudności tworzenia i znaczenie dla handlu międzynarodowego / Wanda Dugiel // International Business and Global Economy. – 2016, t. 35/2, s. 56-68

Handel zagraniczny a bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zjawiska komplementarne czy substytucyjne w gospodarce polskiej ? / Magdalena Kinga Stawicka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 267, t. 2, s. 269-277

Handel zagraniczny czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne ? : przykład krajów Europy Środkowej
i Wschodniej
/ Artur Klimek / Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. – 2008, nr 18, s. 99-108

Identyfikacja związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i wzorcem handlu zagranicznego w Polsce / Marcin Salamaga // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie. – 2015, nr 4, s. 45-58

Instytucjonalne formy wsparcia inwestycji zagranicznych w sektor badawczo-rozwojowy na Dolnym Śląsku / Aleksandra Kuźmińska-Haberla // Ekonomia XXI wieku. – 2017, nr 4, s. 190-200

Instytucjonalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie gospodarki polskiej / Magdalena Owczarczuk // Optimum. – 2011, nr 3, s. 196-212

Inwestycje duńskie w problematyce społecznie odpowiedzialnego biznesu / Magdalena Woźniak-Miszewska // Europa Regionum. – 2013, t. 18, s. 131-152

Inwestycje zagraniczne a kapitał ludzki regionu / Waldemar Kalita // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2005, nr 7, s. 201-208

Inwestycje zagraniczne jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrem / Bogusław Bembenek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 538, s. 43-57

Inwestycje zagraniczne na Dolnym Śląsku / Elżbieta Ostrowska [w:] Globalizacja, europejska integracja
a kryzys gospodarczy

Materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław, 23-24 kwietnia 2010 r.
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011, s. 844-863

Inwestycje zagraniczne na Ukrainie / Mikołaj Oniszczuk // Nowe Życie Gospodarcze. – 2007, nr 17, s. 5-7

Inwestycje zagraniczne Polski w Niemczech i Niemiec w Polsce po 2004 roku / Zofia Tomczonek // Optimum. – 2011, nr 4, s. 174-182

Inwestycje zagraniczne w miastach i regionach główne korzyści oraz ich uwarunkowania / Andrzej Szromnik // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2001, nr 4, s. 7-20

Inwestycje zagraniczne w Polsce / Aleksandra Wróbel // Problemy Rozwoju Budownictwa. – 1997, nr 3,
s. 72-76

Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym / Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Zdzisław Krawiec // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 609, s. 45-61

Inwestycje zagraniczne w przemyśle Krakowa / Maciej Huculak // Prace Komisji Geografii Przemysłu.
– 2008, nr 10, s. 230-244

Inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce: obecna sytuacja i wyzwania / Marta Żywiołek-Szeja // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2017, nr 324, s. 192-205

Inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach destabilizacji makroekonomiczne / Mirosław Wypych // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2015, vol. 49, nr 4,
s. 719-726

Japońskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowej / Rafał Wilczopolski // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2007, t. 21, s. 96-120

Kapitał ludzki województwa małopolskiego a inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych / Marzena Ławniczak // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2013, nr 1(5), s. 33-39

Kapitał wniesiony w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako stymulanta rozwoju lokalnego / Grzegorz Krawczyk, Stanisław Skowron // Rocznik Żyrardowski. – 2007, t. 5, s. 157-170

Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki / Alina Szewc-Rogalska, Małgorzata Leszczyńska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2011, nr 19, s. 181-190

Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów / Krystyna Przybylska // Folia Oeconomica Bochniensia. – 2008, z. 7, s. 53-79

Konkurencja podatkowa jako czynnik lokalizacyjny polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Agnieszka Kłysik-Uryszek, Tomasz Uryszek // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 41, t. 3, s. 101-115

Konkurencyjność regionu zachodniopomorskiego w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w sektorze gospodarki opartej na wiedzy
/ Beata Skubiak // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania. – 2012, t. 25, s. 219-237

Konkurencyjność województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów bezpośrednich / Halina Nakonieczna-Kisiel // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2011, nr 23, s. 67-81

Konwergencja gospodarcza a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w państwach Unii Europejskiej
po 2007 roku
/ Magdalena Kinga Stawicka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
– 2013, nr 3, s. 265-276

Koszty pracy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Unii Europejskiej / Marcin Gryczka // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2018,
z. 9, s. 73-88

Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski / Katarzyna Puchalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 24, s. 93-102

Kształtowanie się bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / Roman Tylżanowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 37, s. 335-344

Miejsce bezpośrednich inwestycji zagranicznych w globalnej gospodarce / Tomasz Gutowski // Współczesna Gospodarka. – 2011, nr 1, s. 23-28

Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zachodniopomorskiem / Magdalena Woźniak-Miszewska // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 77, s. 364-378

Motywy lokalizacji inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim / Tomasz Dorożyński, Wojciech Urbaniak // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 193-205

Możliwości oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handlu na urzeczywistnianie rozwoju lokalnego i regionalnego / Katarzyna Kowalska // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2011, nr 18, s. 83-91

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 226, s. 82-94

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a zmiany w strukturze eksportu towarowego
(na przykładzie członków Unii Europejskiej z Europy środkowej i krajów BRIC)
/ Marcin Gryczka // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, nr 18, s. 35-50

Napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Polski – szanse rozwoju – scenariusze naprawcze / Ewelina Gruszewska, Ilona Wakuluk // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 1, s. 263-272

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005–2016 a konkurencyjność polskiej gospodarki / Tomasz P. Wiśniewski // Studia BAS. – 2018, nr 3(55), s. 29-54

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2012 w sektorze transportu
i gospodarki magazynowej
/ Beata Andrzejczak // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 113, s. 431-439

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2016 a konkurencyjność polskiej gospodarki / Tomasz P. Wiśniewski // Studia BAS. – 2018, nr 3(55), s. 29-54

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wybranych krajów Next 11 a potencjał inwestycyjny tych państw / Blandyna Puszer // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 269, s. 177-190

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako czynnik dynamizacji procesów rozwoju miasta Wrocław / Sebastian Bobowski / Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. – 2009, nr 14,
s. 55-65

Nie każda „złota akcja” jest złota / Anna Frankowska, Adam Bodnar // Przegląd Prawa Handlowego. – 2003, nr 3, s. 40-45

Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Izraelu w latach 1995-2004 / Przemysław Łakomiak // Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 38, s. 33-49

Ocena działalności lokalnej, regionalnej i krajowej administracji w kontekście napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych : wyniki badań empirycznych : przypadek Dolnego Śląska / Bartosz Michalski // Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych.
– 2010, nr 3, s. 173-192

Ocena efektywności bezpośredniej inwestycji zagranicznej – NPV versus APV / Małgorzata Jaworek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 37, s. 233-240

Ograniczanie ryzyka podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Eugeniusz Sitek // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 18, s. 169-179

Podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki / Barbara Durka // Nowe Życie Gospodarcze. – 2004,
nr 8, s. 4-7

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Monika Małyszko // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2007, t. 21, s. 121-137

Polityka kursowa a napływ do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych – BIZ / Grażyna Ancyparowicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 62, s. 223-234

Polska w przepływach zagranicznych inwestycji bezpośrednich – perspektywa dwudziestoletnia / Marian Gorynia // Przegląd Ekonomiczny. – 2013, nr 10, s. 5-7

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne – skala, kierunki, perspektywy / Włodzimierz Karaszewski, Aneta Szóstek, Magdalena Kuczmarska // Marketing i Rynek. – 2014, nr 7, CD

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą – stan obecny, perspektywy,rekomendacje / Artur Mika // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 97, s. 113-130

Potencjał relacyjny przedsiębiorstwa w kontekście jego wejścia na rynek wschodzący drogą bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Jerzy Pietrucha, Jacek Gralewski // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2017, nr 24, s. 245-259

Powiązania gospodarcze państw postradzieckich na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Julia KaczmarekKhubnaia // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2017, nr 31(4), s. 120-132

Poziom kosztów pracy jako czynnik przyciągający bezpośrednie inwestycje zagraniczne – analiza
na przykładzie wybranych krajów
/ Marcin Gryczka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.2018, nr 352, s. 87-99

Poziom rozwoju ekonomiczno-społecznego a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w wybranych krajach UE
/ Ewa Jankowska, Piotr Siemiątkowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 46, s. 413-424

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin jako determinanta przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Grzegorz Krawczyk // Rocznik Żyrardowski. – 2007, t. 5, s. 137-156

Proces globalizacji a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / Anna Cudowska-Sojko // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 97, s. 313-324

Proces integracji europejskiej a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do sektora rolno-żywnościowego / Wiesława Lizińska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2010, T. 10(25), z. 2, s. 60-70

Procesy innowacyjne w polskim sektorze słodyczy jako efekt bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) / Lidia Białoń, Danuta Janczewska // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2004, nr 2,
s. 61-65

Przekształcenia przestrzennej struktury meksykańskiego przemysłu samochodowego pod wpływem BIZ / Mirosław Wójtowicz // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2015, nr 29(1), s. 7-26

Przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej / Witold Wiliński // Zeszyty Naukowe / Kolegium Gospodarki Światowej. – 2004, z. 16, s. 128-142

Przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i Wielką Brytanią w latach 2008-2018 / Aleksandra Kot // Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne. – 2020, nr 1, s.  53-66

Przesłanki lokalizacji inwestycji zagranicznych w Polsce i w województwie łódzkim / Tomasz Dorożyński, Wojciech Urbaniak // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2011, nr 6, s. 41-59

Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce / Halina Nakonieczna-Kisiel // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 53, t. 2, s. 281-294

Rachunek efektywności ekonomicznej w procesie decyzyjnym dotyczącym podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Małgorzata Jaworek // Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. – 2015, nr 4,
s. 47-58

Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce / Departament Inwestycji Zagranicznych
i Promocji Eksportu ; MGPiPS ; Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Warszawa, 2004

Regionalna struktura niemieckich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / Dorota Bogdańska-Czyrnek // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 46, s. 5-22

Regionalne aspekty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w ujęciu teoretycznym) / Magdalena Rosińska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. – 2006, nr 7,
s. 37-52

Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Katarzyna Puchalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2008, nr 13, s. 307-316

Reorientacja struktury podmiotowej globalnych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w czasie kryzysu finansowego 2008+
/ Magdalena Jaworska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2018, nr 1, s. 187-206

Rezultaty działań Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w zakresie przyciągania inwestorów zagranicznych w latach 2003-2010 – próba oceny / Aleksandra Kuźmińska-Haberla // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 116, s. 157-167

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych / Anna Cudowska-Sojko, Agnieszka Grzybowska // Optimum. Studia Ekonomiczne.
– 2015, nr 3, s. 95-106

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu cyklu koniunkturalnego – analiza
na przykładzie gospodarki polskiej
/ Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis  // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 311, s. 114-124

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu sytuacji na regionalnym rynku pracy / Anna Organiściak-Krzykowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 268, s. 171-185

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ograniczaniu bezrobocia w gminach województwa lubelskiego / Grzegorz Krawczyk // Rocznik Żyrardowski. – 2007, t. 5, s. 171-188

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej euro-park Mielec / Marek Mróz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 1, s. 277-284

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie dyfuzji technologii, wiedzy i umiejętności / Magdalena Byczkowska, Anna Majzel, Andrzej Kuciński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu. – 2018, nr 81(4), s. 41-59

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w promowaniu dyfuzji wiedzy w polskiej gospodarce : analiza cytowań patentowych / Małgorzata Wachowska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 41, t. 3, s. 145-156

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000-2009 / Jan Hybel // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 93, s. 19-28

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju województwa zachodniopomorskiego / Halina Nakonieczna-Kisiel // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 71, s. 213-228

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Magdalena Stawicka // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2008, nr 13, s. 295-306

Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce / Małgorzata Jakubiak, Marzenna A.Weresa, Krzysztof Rybiński // Zeszyty BRE Bank-Case. – 2002, nr 62, s. 1-64

Rola specjalnych stref ekonomicznych w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na teren Polski / Przemysław Siudak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 346, s. 246-256

Rynki wschodzące jako ważne miejsce przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w gospodarce światowej
/ Aneta Kosztowniak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2012, nr 106, s. 60-69

Ryzyko lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Andrzej Limański, Ireneusz Drabik // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 108, s. 229-241

Ryzyko polityczne i jego wpływ na podejmowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Eugeniusz Sitek // Biblioteka Regionalisty. – 2011, nr 11, s. 283-291

Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Agnieszka Kłysik-Uryszek // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 1, s. 293-305

Stopień internacjonalizacji, a wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznychna konkurencyjność przedsiębiorstwa – wyniki badań / Małgorzata Szałucka // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 99, s. 192-203

Strategie wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek / Renata Zembura // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 581, s. 81-91

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski / redaktor: Tomasz Kalinowski, autorzy: Aleksandra Borowicz, Anna Hildebrandt, Tomasz Kalinowski, Michał Przybyłowski, Przemysław Susmarski, Stanisław Szultka
Gdańsk : IBnGR, 2007

System prawny Polski a inwestycje zagraniczne / Ivo Iwandzijski // Problemy Rozwoju Budownictwa.
– 1997, nr 3, s. 51-71

Szanse i zagrożenia procesów globalizacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Katarzyna Kluska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 614, s. 36-47

Ścieżka rozwoju inwestycji zagranicznych Polski – próba syntezy / Marian Gorynia, Jan Nowak, Piotr Trąpczyński, Radosław Wolniak // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2019, nr 2, s. 18-36

Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Barbara Jarzembowska // International Journal of Management and Economics. – 2000, t. 8, s. 34-48

Tendencje w rozwoju polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych kierowanych do sektora usług / Agnieszka Stanowska-Hirsch // International Business and Global Economy. – 2017, t. 36, s. 144-156

Tendencje zmian w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej / Ireneusz Drabik // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie.
– 2014, z. 73, s. 107-118

Teoretyczne aspekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów rozwijających
się na przykładzie państw BRIC
/ Jan Żelazny // Ekonomia Międzynarodowa. – 2011, nr 2, s. 24-39

Teoretyczne uzasadnienie determinant zagranicznych inwestycji bezpośrednich jako zjawiska finansowego / Krystyna Przybylska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003,
nr 594, s. 5-19

Transfer wiedzy i innowacji do Polski : rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej / Małgorzata Jakubiak [w:] Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce // Zeszyty BRE Bank-Case. – 2002, nr 62, s. 43-50

Unia Europejska jako eksporter kapitału w formie inwestycji bezpośrednich w latach 2007-2011 / Magdalena Kinga Stawicka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 172, s. 226-234

Unia Europejska jako uczestnik międzynarodowych przepływów kapitału na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych – próba oceny / Katarzyna Czech // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, t. 6, nr 1, s. 48-63

Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce / Czesława Pilarska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 594, s. 21-31

Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim / Paweł Brezdeń // Prace Komisji Geografii Przemysłu. – 2006, nr 8, s. 60-73

Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier / Liwiusz Wojciechowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2015, nr 29(1), s. 73-88

Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych / Judyta Lubacha-Sember, Liwiusz Wojciechowski // Ekonomia Międzynarodowa. – 2014, nr 7, s. 136-149

Wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce jako efekt globalizacji gospodarki / Aleksandra Koźlak // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2009, nr 1, s. 79-89

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju goszczącego (na przykładzie Polski) / Czesława Pilarska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 650,
s. 5-16

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy Polski w latach 2004-2012 / Leszek Tarasiński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2014, z. 71,
s. 291-303

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na efektywność przedsiębiorstw / Waldemar Polak, Ewa Polak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 51, s. 211-221

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie się rynku pracy w Polsce / Bartosz Kubat // Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 29, s. 21-45

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na małopolski rynek pracy / Krzysztof Adam Firlej // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2012, t. 5, s. 113-126

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom spójności gospodarczej regionów UE / Jakub Piecuch // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2006, nr 8, s. 293-303

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na proces konwergencji w wybranych krajach Unii Europejskiej / Aneta Kosztowniak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2011, nr 81, s. 177-188

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionu na przykładzie województwa lubuskiego / Magdalena Byczkowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia
i Zarządzanie. – 2008, z. 11, s. 235-247

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2009-2013 / Dorota Starzyńska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 417-433

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na równowagę gospodarczą kraju goszczącego / Leszek Tarasiński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2012, z. 63a, s. 65-85

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000-2007 / Jan Hybel // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2009, nr 79, s. 75-83

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wybrane wielkości makroekonomiczne w polskiej gospodarce w latach 2004-2016 / Andrzej Janowicz // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 2, s. 21-41

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy / Jan Hybel // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2007, nr 63, s. 22-33

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i wydajność pracy w Polsce w latach 2007–2016 / Jan Hybel // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2018, t. 28, s. 9-20

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury towarowej polskiego eksportu / Marek Maciejewski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 41, t. 3, s. 117-130

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych współczesnych przedsiębiorstw na transfer technologii / Ireneusz Drabik // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2011, nr 23, s. 17-29

Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego / Liwiusz Wojciechowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2016, nr 30(1), s. 143-158­

Wpływ dodatkowego opodatkowania sektora finansowego na napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w krajach UE / Małgorzata Twarowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2016, nr 451, s. 509-519

Wpływ dostępności transportowej na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / Aleksandra Koźlak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 42, s. 161-170

Wpływ inwestycji bezpośrednich na rozwój lokalny i regionalny / Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Rafał Koczkodaj // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 99, s. 83-93

Wpływ kryzysu finansowego na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie / Monika Wyrzykowska-Antkiewicz // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu.
– 2012, nr 14, s. 33-44

Wpływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy rejonu jaworowskiego
w obwodzie lwowskim na Ukrainie
/ Jakub Bis // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2013,
nr 34, s. 382-397

Wpływ przychodzących BIZ na wydatki działających w Polsce przedsiębiorstw na B+R w latach 2010-2016 / Maciej Pyka, Paweł Wojciechowski // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2019, nr 1(41),
s. 25-39

Wpływ światowego kryzysu na atrakcyjność gospodarek Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski / Magdalena Kinga Stawicka // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa.
– 2011, z. 108, s. 137-145

Wspieranie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez zachęty inwestycyjne w wybranych krajach europejskich / Magdalena Kinga Stawicka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 214, s. 253-263

Wybrane determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przetwórstwie przemysłowym w Polsce / Jerzy Różański, Błażej Socha // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2017, vol. 51, nr 6, s. 357-365

Wykorzystanie indeksów cen mieszkań do oceny zwrotu z inwestycji bezpośrednich na przykładzie wybranego rynku lokalnego / Iwona Foryś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 63, s. 109-126

Zachęty fiskalne a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Renata Banasik // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2007, t. 22, s. 152-172

Zagraniczna aktywność gospodarcza polskich przedsiębiorstw w postaci inwestycji bezpośrednich / Agnieszka Buś-Bidas // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2016, t. 24, s. 27-47

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) w relacjach Polski z krajami grupy BRICS – stan obecny
i perspektywy rozwoju
/ Katarzyna Czech // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 272, s. 31-43

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w latach 2007-2010 / Irena Kociszewska, Monika Kamińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 267, t. 1, s. 282-294

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a budowa gospodarki opartej na wiedzy / Stanisław Umiński // Kontrola Państwowa. – 2007, nr 5, s. 47-55

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik wzrostu znaczenia Indii w gospodarce światowej / Tomasz Białowąs // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 139,
s. 209-219

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako podstawowa forma ekspansji gospodarczej transnarodowych korporacji / Krystyna Przybylska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 585, s. 5-23

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie krajów rozwijających się a konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw / Ewa Bilewicz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2012, t. 25, s. 23-36

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie małych i średnich przedsiębiorstw z Polski w świetle badań empirycznych / Katarzyna Blanke-Ławniczak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 50, s. 61-70

Zakorzenienie BIZ a rozwój przedsiębiorczości / Teresa Pakulska, Magdalena Szczepaniak-Rochowska // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2010, nr 3, s. 48-53

Zastosowanie analizy korespondencji do badania motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy / Marcin Salamaga // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2017, nr 468, s. 205-214

 Zmiany w polityce państw wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych : od protekcjonizmu
do liberalizmu w skali globalnej
/ Mieczysław Szostak // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2008, t. 24, s. 38-59

Zmiany w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych – konsekwencje dla Polski i świata / Jerzy Różański // Zarządzanie i Finanse. – 2014, nr 4, s. 343-356

Zmiany w strukturze i dynamice bezpośrednich inwestycji zagranicznym w polskim przemyśle przetwórczym / Jerzy Różański, Dorota Starzyńska // Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, vol. 46, nr 1, s. 9-19

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozprzestrzeniania się wiedzy, oceniane na podstawie zmian w produktywności czynników wytwórczych / Małgorzata Wachowska // Ekonomia
– Wroclaw Economic Review. – 2007, t. 15, s. 87-101

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski / Ryszarda Bolonek, Dariusz Firsz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 741, s. 81-102

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w modernizacji gospodarki kraju / Krzysztof Janasz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2011, nr 22,
s. 35-50

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście gospodarczym Polski / Agnieszka Kozera, Cezary Kozera // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2011, nr 22, s. 207-215

Znaczenie działalności samorządu województwa zachodniopomorskiego dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu / Arkadiusz Marchewka // Współczesne Problemy Ekonomiczne.
– 2012, nr 5, s. 87-96

Znaczenie inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym : (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) / Katarzyna Boratyńska, Bogdan Klepacki // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis.
– 2003, nr 11, s. 51-67

Znaczenie kapitału zagranicznego dla polskiej gospodarki / Małgorzata Jakubiak, Wojciech Kwaśniak, Ewa Sadowska-Cieślak // Zeszyty BRE Bank-Case. – 2000, nr 48, s. 1-45

Znaczenie regionalnej integracji gospodarczej dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Polski / Agnieszka Kłysik-Uryszek // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012,
nr 264, s. 109-124

Znaczenie zagranicznych inwestycji dla Polski w latach 2010-2014 / Killion Munyama, Arleta Kowalewska // Unia Europejska. Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne. – 2016, nr 8, s. 87-97

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce / Wojciech Zysk // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 662, s. 51-68

Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce
a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (część teoretyczna)
/ Henryk Gurgul, Łukasz Lach // Ekonomia Menedżerska. – 2009, t. 6, s. 63-76

Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce
a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (wyniki badań empirycznych)
/ Henryk Gurgul, Łukasz Lach // Ekonomia Menedżerska. – 2009, t. 6, s. 77-91

BROSZURY:

Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w końcu lat dziewięćdziesiątych / Adam Szymaniak // Przegląd Zachodni. – 2001, nr 2, s. 29-55
Sygnatura 89.2

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Zarządzanie ryzykiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach rozwijających się / Andrzej Buszko // Bank i Kredyt. – 2005, nr 11/12, s. 59-66

Otwieranie gospodarki polskiej w okresie transformacji systemowej / Eliza Chilimoniuk, Elżbieta Czarny // Bank i Kredyt. – 2004 nr 10 dod. Gospodarka Polska na Przełomie Wieków nr 10 (2004), s. 1-35

Determinanty przestrzennego rozmieszczenia firm z udziałem kapitału zagranicznego na terenie Polski / Andrzej Cieślik // Bank i Kredyt. – 2004, nr 4, s. 55-70

Wpływ wybranych form zabezpieczeń na wynik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach rozwijających się w latach 90. / Andrzej Buszko // Bank i Kredyt. – 2004, nr 2, s. 52-58

Prognozowanie kursu walutowego : model nadzwyczajnej stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych / Michał Rubaszek, Dobromił Serwa // Bank i Kredyt. – 2001, nr 9, s. 16-26

Integracja czy izolacja – kapitał zagraniczny w polskich (?) instytucjach finansowych / Małgorzata Janicka // Bank i Kredyt. – 2001, nr 4, s. 4-18

Aktywność inwestorów zagranicznych na giełdzie w 1997 roku : (wyniki ankiety GPW skierowanej
do biur maklerskich)
/ Tomasz Wiśniewski, Arkadiusz Szymanek // Bank i Kredyt. – 1999, nr 3, s. 43-47

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Wpływ sektora ICT na rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Maciej Frąszczak // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 3, s. 44-51

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w województwie zachodniopomorskim / Halina Nakonieczna-Kisiel // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 12, s. 49-56

Rozwój i transfer technologii przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne / Irena Hajduk, Radosław Mokrzecki // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 9, s. 21-27

Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne / Ewa Bojar, Tomasz Żminda // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 10, s. 3-12

Inwestycje zagraniczne w sieciach handlowych w Polsce / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 9, s. 21-30

Światowe inwestycje portfelowe / Piotr Siemiątkowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2006, nr 11, s. 32-39

Zagraniczne inwestycje a transfer technologii do Polski / Magdalena Kolarz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 10, s. 18-27

Zakupy gruntów przez cudzoziemców w Polsce / Alina Szewc-Rogalska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 9, s. 81-88

Joint venture z inwestorem zagranicznym / Renata Oczkowska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 7, s. 45-50

Inwestycje skandynawskie w Polsce / Katarzyna Karpińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2006, nr 5, s. 79-88

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie lubelskim / Ewa Bojar, Jakub Bis // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 2, s. 70-76

Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych / Marian Gorynia, Małgorzata Bartosik-Purgat, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 12,
s. 52-59

Podmioty zagraniczne w przemyśle / Alina Szewc-Rogalska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2005, nr 6, s. 79-85

Kryteria wyboru partnera „joint venture” / Renata Oczkowska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 4, s. 75-80

Inwestycje zagraniczne a globalizacja gospodarki / Agnieszka Rzepka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2005, nr 1, s. 52-56

Inwestorzy zagraniczni w rolnictwie / Alina Szewc-Rogalska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2004, nr 12, s. 79-85

Ekspansja przedsiębiorstw zagranicznych na rynek polski / Renata Zembura // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 10, s. 47-54

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą / Wanda Nowara, Karolina Olszanowska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 8, s. 66-75

Wpływ kapitału zagranicznego na przemysł spożywczy w Polsce / Katarzyna Karpińska // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 2, s. 34-41

Inwestycje zagraniczne w Polsce / Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 1, s. 33-39

Własność zagraniczna w rolnictwie i przemyśle / Alina Szewc // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2002, nr 9, s. 43-49

Przedsiębiorstwa z kapitałem niemieckim na rynku polskim / Aleksandra Grzesiuk // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2002, nr 6, s. 47-53

Atrakcyjność inwestycji w Polsce / Katarzyna Karpińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2002, nr 4, s. 31-36

Strategie inwestowania firm paliwowych na rynku polskim / Krystyna Laskus // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2001, nr 6, s. 33-42

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 1999 roku / Emilia Izdebska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2001, nr 2, s. 22-26

Ograniczenia procesu inwestycyjnego na rynku paliwowym / Irena Hejduk, Krystyna Laskus // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 7, s. 9-11

Rola kapitału zagranicznego w restrukturyzacji polskiej gospodarki / Andrzej Suwalski // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1998, nr 5, s. 17-18

Ekonomista

Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich – przegląd wyników badań / Marian Gorynia, Piotr Trąpczyński // Ekonomista. – 2014, nr 5, s. 663-684

Klimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne
w krajach Unii Europejskiej
/ Dorota Wawrzyniak // Ekonomista. – 2014, nr 5, s. 685-706

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój gospodarczy Polski / Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska // Ekonomista. – 2014, nr 5, s. 707-731

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski : struktura działowa i przestrzenna / Anna Tobolska // Ekonomista. – 2014, nr 5, s. 733-759

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie : rola czynników instytucjonalnych / Andrzej Buszko, Mykola Vashchenko // Ekonomista. – 2012, nr 4, s. 515-527

Rozwój wymiany handlowej oraz bezpośrednich inwestycji miedzy Unią Europejską a Indiami / Grzegorz Bywalec // Ekonomista. – 2011, nr 3, s. 431-445

Procesy aglomeracyjne w klasterach i ich wpływ na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz // Ekonomista. – 2008, nr 3, s. 381-398

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie / Grzegorz Górniewicz, Piotr Siemiątkowski // Ekonomista. – 2007, nr 3, s. 365-387

Wpływ pozyskiwania kapitału na międzynarodowych rynkach finansowych na rozwój krajowego rynku kapitałowego / Ewelina Zarzycka // Ekonomista. – 2007, nr 3, s. 389-401

Transfer technologii przez zagranicznych inwestorów / Dorota Ciołek, Stanisław Umiński // Ekonomista.
– 2007, nr 2, s. 221-234

Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych / Marian Gorynia[i in.] // Ekonomista. – 2006, nr 2, s. 185-204

Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski / Janusz Heller, Rafał Warżała // Ekonomista. – 2005, nr 6, s. 785-799

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzrost gospodarczy w Polsce / Michał Gradzewicz, Marcin Kolasa // Ekonomista. – 2005, nr 4, s. 515-528

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w krajach rozwijających się : przypadek Tunezji / Adrianna Łukaszewicz // Ekonomista. – 2004, nr 3, s. 413-428

Wpływ kosztów pracy na zagraniczne inwestycje bezpośrednie / Gabriela Grotkowska // Ekonomista.
– 2001, nr 6, s. 779-801

Oszczędności krajowe a import kapitału / Zbigniew Madej //Ekonomista. – 2001, nr 5, s. 661-674

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym – aspekty teoretyczne / Janina Witkowska // Ekonomista. – 2000, nr 5, s. 647-668

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: ich skala, struktura i wpływ na procesy rozwojowe / Kazimierz Karaszewski, Jan Wiśniewski // Ekonomista. – 2000, nr 4, s. 569-586

Gospodarka Narodowa

Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z  perspektywy kraju goszczącego / Czesława Pilarska // Gospodarka Narodowa. – 2018, nr 4, s. 93-124

Rynek pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Dorota Wawrzyniak // Gospodarka Narodowa. – 2017, nr 1, s. 53-67

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionie świętokrzyskim w latach 2005-2011 / Sławomir Pastuszka // Gospodarka Narodowa. – 2013, nr 10, s. 93-115

Opodatkowanie przedsiębiorstw jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej / Dorota Wawrzyniak // Gospodarka Narodowa. – 2013, nr 3, s. 37-55

Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Dorota Wawrzyniak // Gospodarka Narodowa. – 2010, nr 4, s. 89-111

Handel Wewnętrzny

BIZ spółek notowanych na GWP w Warszawie – motywy realizacji i bariery rozwoju / Dorota Ciesielska // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 5, s. 122-132

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / Wojciech Przychodzeń // Handel Wewnętrzny. – 2012, nr 6, s. 10-20

Inwestycje zagraniczne w sektorze usług / Lidia Kuczewska // Handel Wewnętrzny. – 2012, nr 5, s. 33-42

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w unowocześnianiu handlu hurtowego w Polsce / Sławomir Tajer // Handel Wewnętrzny. – 2010, nr 3, s. 1-9

Zaangażowanie gmin w tworzenie warunków rozwoju inwestycji zagranicznych / Bożena Słomińska // Handel Wewnętrzny. – 2007, nr 1, s. 40-47

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na terenie polskich euroregionów / Katarzyna Leszczyńska // Handel Wewnętrzny. – 2005, nr 6, s. 24-26

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w światowym sektorze usług / Andrzej Masłowski. // Handel Wewnętrzny. – 2004, nr 3, s. 72-75

Marketing i Rynek

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej po roku 2000 / Jacek Piszewski // Marketing
i Rynek. – 2008, nr 2, s. 17-21

Zachowania firm lokalnych wobec inwestorów zagranicznych. Cz. 2 / Marian Gorynia, Małgorzata Bartosik-Purgat, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak // Marketing i Rynek. – 2005, nr 10, s. 2-8

Zachowania firm lokalnych wobec inwestorów zagranicznych. Cz. 1 / Marian Gorynia, Małgorzata Bartosik-Purgat, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak // Marketing i Rynek. – 2005, nr 9, s. 2-8

Skutki inwestycji zagranicznych firm handlowych / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Marketing i Rynek.
– 2003, nr 8, s. 25-32

Orientacje rynkowe przedsiębiorstw niemieckich na rynku polskim Cz. 2 / Aleksandra Grzesiuk // Marketing i Rynek. – 2002, nr 3, s. 20-23

Orientacje rynkowe przedsiębiorstw niemieckich na rynku polskim Cz. 1 / Aleksandra Grzesiuk // Marketing i Rynek. – 2002, nr 2, s. 16-20

Inwestycje zagraniczne w handlu w opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Marketing i Rynek. – 2001, nr 1, s. 28-33

Organizacja i Kierowanie

Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych – znaczenie kontekstu branżowego
– ujęcie empiryczne
/ Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak, Małgorzata Bartosik-Purgat // Organizacja i Kierowanie. – 2005, nr 3, s. 9-26

Strategie inwestycyjne francuskich firm w Polsce / Dieudonné M’pika // Organizacja i Kierowanie. – 1997, nr 1, s. 39-48

Przegląd Budowlany

Wielkie inwestycje zagraniczne w Polsce / J. Bolkowski // Przegląd Budowlany. – 1998, nr 6, s. 35-38

Przegląd Organizacji

Zmiany aktywności inwestycyjnej za granicą największych przedsiębiorstw międzynarodowych / Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Jaworek // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 1, s. 29-38

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw / Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Jaworek // Przegląd Organizacji. – 2016, nr 7, s. 13-20

Międzynarodowe rankingi atrakcyjności krajów pod względem inwestycji zagranicznych w ocenie największych transnarodowych korporacji / Włodzimierz Karaszewski, Monika Zbonikowska // Przegląd Organizacji. – 2012, nr 11, s. 35-39

Analiza efektów napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce – ujęcie międzynarodowe
i międzyregionalne
/ Jerzy Różański // Przegląd Organizacji. – 2012 nr 9 s. 25-28

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – greenfield verus brownfield : wyniki badania wpływu na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Małgorzata Szałucka, Włodzimierz Karaszewski // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 7/8, s. 25-29

Znaczenie zachęt dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski / Janusz Świerkocki // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 6, s. 28-32

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – greenfield versus brownfield / Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Szałucka // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 5, s. 23-26

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – perspektywa międzynarodowa / Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń // Przegląd Organizacji. – 2010, nr 4, s. 28-32

Bariery inwestowania za granicą na przykładzie Polski : analiza podstawowych zmian w latach 1999-2008 / Ewa Bojar, Jakub Bis, Tomasz Żmuda // Przegląd Organizacji. – 2010, nr 2, s. 24-27

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rynku pracy województw: lubelskiego oraz podkarpackiego / Ewa Bojar, Jakub Bis, Tomasz Żmuda // Przegląd Organizacji. – 2009, nr 6, s. 35-38

Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Joanna Wiśniewska // Przegląd Organizacji. – 2008, nr 12, s. 19-23

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm japońskich w Polsce / Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski // Przegląd Organizacji. – 2008, nr 10, s. 26-29

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach : skala, struktura i warunki podejmowania decyzji / Piotr Siemiątkowski // Przegląd Organizacji. – 2007, nr 2, s. 27-30

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w klastrach / Ewa Bojar, Jakub Bis // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 10, s. 32-36

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz ich determinanty w Republice Czeskiej / Piotr Siemiątkowski // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 3, s. 25-28

Zachowania przedsiębiorstw lokalnych a ekspansja inwestorów zagranicznych w Polsce / Marian Gorynia, Małgorzata Bartosik-Purgat, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 9, s. 20-23

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwach lubelskim i podkarpackim w kontekście uwarunkowań geopolitycznych / Ewa Bojar, Jakub Bis // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 7/8, s. 39-42

Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych – instrumenty polityki gospodarczej / Marian Gorynia [i in.] // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 4, s. 26-30

Czynniki determinujące dynamizm innowacyjny gospodarki / Marek Martin // Przegląd Organizacji.
– 2005, nr 3, s. 22-24

Warunki efektywnego działania inwestora zagranicznego w kraju goszczącym – teoria i praktyka / Jerzy Różański // Przegląd Organizacji. – 2004, nr 11, s. 16-18

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Hiszpanii / Zofia Patora-Wysocka // Przegląd Organizacji.
– 2004, nr 6, s. 19-21

Heterogeniczna natura inwestycji zagranicznych / Zofia Patora-Wysocka // Przegląd Organizacji. – 2003, nr 6, s. 20-22

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego / Andrzej Limański // Przegląd Organizacji. – 2003, nr 3, s. 17-20

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), ich skala, struktura oraz czynniki przyciągające i hamujące rozwój inwestycji zagranicznych w regionie lubelskim / Ewa Bojar // Przegląd Organizacji. – 2002, nr 7/8,
s. 26-31

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce / Włodzimierz Karaszewski // Przegląd Organizacji. – 2001 nr 11 s. 23-28

Sytuacja makroekonomiczna a bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Polska, Rosja, Ukraina, Białoruś) / Ewa Bojar // Przegląd Organizacji. – 2001, nr 11, s. 29-32

Uwarunkowania prawne inwestycji zagranicznych w aspekcie konkurencyjności : (Polska, Rosja, Ukraina, Białoruś) / Ewa Bojar // Przegląd Organizacji. – 2001, nr 7/8, s. 33-39

Konkurencyjność w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej / Ewa Bojar // Przegląd Organizacji. – 2001, nr 5, s. 25-28

Determinanty rozwoju spółek z udziałem zagranicznym w Polsce : (próba identyfikacji na podstawie badania empirycznego) / Włodzimierz Karaszewski // Przegląd Organizacji. – 2001, nr 5, s. 29-33

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a dyfuzja technologii / Dorota Kornacka // Przegląd Organizacji.
– 2000, nr 10, s. 15-18

Determinanty podejmowania przez przedsiębiorstwa bezpośrednich inwestycji za granicą / Eugeniusz Sitek // Przegląd Organizacji. – 1997, nr 11, s. 9-11

Międzynarodowa atrakcyjność inwestycyjna Polski / Zbigniew Dworzecki // Przegląd Organizacji. – 1995, nr 11, s. 8-10

Zielone pola inwestycji : rozmowa z Markiem Górskim, prezesem Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. / rozm. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji. – 1994, nr 1, s. 5-8

Społeczne warunki działalności inwestorów zagranicznych w Polsce // Przegląd Organizacji. – 1994, nr 1,
s. 9-11

Inwestycje zagraniczne w Polsce / Bogdan Nagalski, Tomasz Białas, Mirosław Czapiewski // Przegląd Organizacji. – 1994, nr 1, s. 12-14

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny/

Związek pomiędzy oceną ratingową a napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Piotr Zygmanowski, Jacek Krawiec, Krzysztof Waśko // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2018, z. 2, s. 183-203

Samorząd Terytorialny

Polityka wobec zagranicznych inwestorów i zmiany w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski / Adam Gwiazda // Samorząd Terytorialny. – 2003, nr 6, s. 20-30

Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach / Andrzej Szromnik // Samorząd Terytorialny. – 1999, nr 1/2, s. 63-80

Studia Europejskie (Warszawa)

Inwestycje krajowe oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w świetle rozwoju polskiej gospodarki / Joanna Stawska // Studia Europejskie (Warszawa). – 2014, nr 1, s. 91-107

Wpływ wprowadzenia swobodnego przepływu kapitału na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w UE : bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE / Adam A. Ambroziak // Studia Europejskie (Warszawa). – 2013, nr 4, s. 133-147

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji / Tomasz Latocha // Studia Europejskie (Warszawa). – 2005, nr 2, s. 45-65

Funkcjonowanie konkurencji w Unii Europejskiej : rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marzena Kociołek // Studia Europejskie (Warszawa). – 2003, nr 4, s. 79-101

Studia Regionalne i Lokalne

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój województwa podkarpackiego / Paulina Rychlewska // Studia Regionalne i Lokalne. – 2010, nr 3, s. 44-60

Zróżnicowanie postaw społeczności lokalnych wobec inwestorów zagranicznych / Anna Tobolska // Studia Regionalne i Lokalne. – 2010, nr 1, s. 69-88

Unia Europejska.pl

Czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne kształtują strukturę polskiego eksportu mierzoną wartością brutto oraz wartością dodaną ? : analiza branżowa / Paweł Folfas // Unia Europejska.pl. – 2018, nr 1,
s. 22-26

Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach państw UE-10
a kształtowanie ich międzynarodowej pozycji konkurencyjnej
/ Edward Molendowski, Laxmi Remer, Małgorzata Żmuda // Unia Europejska.pl. – 2017, nr 5, s. 3-13

Próba zwiększenia kontroli napływu do Unii Europejskiej bezpośrednich inwestycji zagranicznych
z krajów trzecich
/ Katarzyna Bąkowska // Unia Europejska.pl. – 2017, nr 4, s. 27-37

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w państwach UE w 2012 roku – napływ i zasoby / Katarzyna Bączkowska // Unia Europejska.pl. – 2014, nr 2, s. 11-21

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne państw UE w 2012 roku / Marzenna Błaszczuk-Zawiła // Unia Europejska.pl. – 2013, nr 5, s. 8-17

Wspólnoty Europejskie

Miejsce Unii Europejskiej w światowym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marzenna Błaszczuk // Wspólnoty Europejskie. – 2008, nr 1, s. 15-25

Czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne pomagają Polsce w realizacji celów strategii lizbońskiej ? / Stanisław Umiński, Andrzej Stępniak // Wspólnoty Europejskie. – 2004, nr 10, s. 33-36