Opracowania tematyczne – CROWDFUNDING

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Uruchamianie działalności gospodarczej i komercjalizacja produktu / Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020, s. 237-238 (9.10 – Crowdfunding)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE:

Innowacje w biznesie / redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka
Warszawa : Difin, 2018, s. 290-302 (Rozdz. 5.2 – Crowdfunding jako forma innowacji internetowej)
Sygnatura  5.3

DZIAŁ 33 – INTERNET W BIZNESIE. eGOSPODARKA:

E-przedsiębiorczość : zasady i praktyka / pod redakcją naukową Małgorzaty Bednarczyk, Marty Najdy-Janoszki, Sebastiana Kopery, Wydanie I
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019, s. 234-239 (Rozdz. 10.3 – Crowdfunding
w działalności rozwojowej firm
)
Sygnatura 33

DZIAŁ 43 – FINANSE-PODSTAWY:

Alternatywne finanse / Agnieszka Alińska
Warszawa : CeDeWu, 2019, s. 174-181 (Rozdz. 3.3 – Crowdfunding – jako przykład finansowania społecznościowego)
Sygnatura 43

Crowdfunding w Polsce / pod redakcją Anny Pluszyńskiej i Anny Szopy
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
Sygnatura  43

DZIAŁ 45 – FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA:

Zarządzanie finansami w organizacji z wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania : rynek, ryzyko, procedury / Anna Motylska-Kuźma
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2019, s. 89-104 (Rozdz. 5 – Crowdfunding
jako forma finansowania społecznego
)
Sygnatura 45

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Kształtowanie przewag konkurencyjnych : perspektywa finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach / Jacek Woźniak, Kamil Gemra, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2020, s. 154-175 (Rozdz. 6 – Nowoczesna forma finansowania kapitałem własnym
– crowdfunding i jego rola w rozwoju procesów innowacyjnych i kreowaniu przewag konkurencyjnych
)
Sygnatura 86

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Crowdfunding” – nowy element tworzącej się gospodarki społecznościowej : wyzwania prawne / Łukasz Kalinowski // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2015, nr 3, s. 38-45

Charakterystyka i wybrane mechanizmy finansowania sektora gier komputerowych na świecie i w Polsce / Nowicki Michał // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 4, s. 363-382

Crowdfunding – alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw w Polsce ? / Aneta Waszkiewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 323-337

Crowdfunding – finansowanie społecznościowe : zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych / Magdalena Frańczuk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2014, nr 6, s. 47-57

Crowdfunding – nowe możliwości finansowania działalności gospodarczej / Adrian Jaskółka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2020, t. 21, z. 2, s. 117-13

Crowdfunding – nowe zachowania internautów / Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń  // Marketing i Rynek. – 2015, nr 8, CD, s. 196-204

Crowdfunding – nowinka czy nowy perspektywiczny model finansowania projektów biznesowych ? / Anna Spoz // Roczniki Ekonomii i Zarządzania. – 2016, t. 8(44), nr 1, s. 189-204

Crowdfunding – przykład społecznego współdzielenia / Barbara Iwankiewicz-Rak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 530, s. 108-116

Crowdfunding : nowe perspektywy produkcji i promocji filmowej / Blanka Brzozowska // Kwartalnik Filmowy.
– 2014, nr 85, s. 183-193

Crowdfunding i bariery wejścia na rynek muzyczny / Gałuszka Patryk // Studia Medioznawcze. – 2016, nr 1,
s. 107-119

Crowdfunding jako alternatywne źródło kapitału w firmach rodzinnych / Anna Motylska-Kuźma // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 6, cz. 1, s. 519-539

Crowdfunding jako alternatywne źródło pozyskania kapitału – analiza przypadku / Anna Milewska, Olga Regulska // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2017, nr 18(67), s. 123-136

Crowdfunding jako innowacyjna metoda finansowania projektów przez społeczeństwo na przykładzie branży FinTech / Dominika Kaczan // Zarządzanie Mediami. – 2019, t. 7, nr 2, s. 117-126

Crowdfunding jako innowacyjna metoda finansowania start-upów / Jan Rymarczyk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2019, nr 2, s. 97-111

Crowdfunding jako instrument finansowania przedsiębiorstw / Agnieszka Czajkowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 11, cz. 3, s. 13-24

Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć społecznych, kulturowych i biznesowych / Justyna Małgorzata Ziobrowska // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 3, s. 285-295

Crowdfunding jako oddolne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju / Agnieszka Sobol // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
– 2014, nr 37, t. 2, s. 137-146

Crowdfunding jako wyraz społecznego sprzeciwu wobec finansjalizacji gospodarki / Karolina Krawiec // Studenckie Zeszyty naukowe / Uniwersytet Opolski. – 2020, nr 2, s. 61-66

Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów / Katarzyna Kozioł-Nadolna // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 73, s. 671-683

Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 1, s. 57-71

Crowdfunding jako źródło finansowania start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw / Iwona Piekunko-Mantiuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 7, cz. 3, s. 41-51

Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce / Sylwana Kaźmierska // Europa Regionum. – 2017, t. 31,
nr 13, s. 187-199

Crowdfunding nieruchomości przykładem rozwoju finansowania społecznościowego  / Dominika Kordela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478, s. 248-258

Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów / Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic // Modern Management Review. – 2014, nr 2, s. 7-16

Crowdfunding udziałowy jako metoda finansowania inwestycji w branży piwowarstwa rzemieślniczego
w Polsce
/ Kamil Gomulski // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2021, nr 3, s. 70-81

Crowdfunding udziałowy w Stanach Zjednoczonych / Dominika Kordela // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50, nr 4, s. 237-244

Crowdfunding udziałowy, jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa / Kamil Gemra // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2019, nr 3, s. 47-55

Crowdfunding w działalności biznesowej / Ewa Pancer-Cybulska, Magdalena Dąbrowska // Ekonomia XXI wieku. – 2018, nr 3, s. 7-25

Crowdfunding w finansowaniu działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego / Agnieszka Alińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 485, s. 11-21

Crowdfunding w Polsce – koncepcja finansowania / Dominika Kordela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 143-153

Crowdfunding w Polsce – koncepcja finansowania społecznościowego / Dominika Kordela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 143-153

Crowdfunfing udziałowy w Stanach Zjednoczonych / Dominika Kordela // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia. – 2016, nr 4, s. 237-244

Crowdsourcing i crowdfunding w kreowaniu innowacji w konsumpcji / Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2016, nr 43, t. 2, s. 177-188

Czy zdaniem przedsiębiorców warto podjąć decyzje o zbiórce na portalu crowdfundingowym ? / Jarosław Macios // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 130, s. 427-438

Determinanty finansowania społecznościowego / Angelika Kędzierska-Szczepaniak // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 4, cz. 1, s. 613-622

Diagnoza rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce / Dominika Kordela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 530, s. 241-252

Equity crowdfunding – doświadczenia polskie / Anna Motylska-Kuźma // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 530, s. 117-126

Finanse alternatywne – elektroniczne innowacje finansowe / Aneta Ewa Waszkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 319(2), s. 135-152

Finansowanie społeczne jako nowe narzędzie partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej / Tomasz Sowada // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – 2016, nr 34, s. 21-32

Finansowanie społecznościowe – historia, mechanizm funkcjonowania, alternatywa dla finansowania międzypokoleniowego / Paulina Wiączek // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. –2017, t. 18, z. 9, cz. 3,
s. 321-330

Finansowanie społecznościowe : aspekty podatkowe / Luiza Piersiala, Monika Kapler  // Marketing i Rynek. – 2016, nr 7, CD, s. 672-685

Finansowanie społecznościowe : prognozy długookresowe vs. uwarunkowania rozwoju / Dariusz Dziuba // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa. – 2018, nr 48, s. 123-135

Finansowanie społecznościowe innowacji w klastrach medycznych / Bogusław Bembenek // Nauki
o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. – 2017, nr 3(32), s. 72-84

Finansowanie start-upów w Polsce / Tomasz R. Smus // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. – 2014, nr 35, s. 217-231

Finansowe sukcesy publicznych instytucji kultury w kampaniach crowdfundingowych / Anna Pluszyńska // Zarządzanie i Finanse. – 2018, nr 1, cz. 1, s. 175-186

Geografia finansowania społecznościowego / Dariusz Tadeusz Dziuba // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa. – 2017, nr 44, s. 135-147

Kluczowe czynniki sukcesu projektów crowdfundingowych / Marlena Ciechan-Kujawa, Katarzyna Goldmann // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 513, s. 55-65

Motywowanie do współtworzenia wartości – rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej „Polakpotrafi.pl” / Andrzej Awdziej, Magdalena Krzyżanowska, Jolanta Tkaczyk // Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy. – 2016, nr 45, s. 41-49

Opis projektu crowdfundingowego a skłonność do jego wspierania przez darczyńców / Marcin Awdziej, Jolanta Tkaczyk, Jolanta Krzyżanowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, t. 6, nr 5, s. 7-18

Perspektywy rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce / Angelika Kędzierska-Szczepaniak // Zarządzanie i Finanse. – 2017, nr 4, s. 211-224

Podatkowe aspekty crowdfundingu / Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak // Zarządzanie i Finanse. – 2015, nr 4, cz. 1, s. 19-30

Polskie platformy crowdfundingowe na przykładzie Polakpotrafi.pl / Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2017, nr 5(89), cz. 1, s. 45-56

Portal crowdfundingowy jako narzędzie wspierające realizację małych projektów / Filip Liebert, Mateusz Trzeciak // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. – 2017,  z. 114, s. 255-271

Praktyki crowdfundingu w sztuce publicznej / Maciej Białous // Pogranicze. Studia Społeczne. – 2015, t. 26, s. 75-88

Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego
przez mikro i małe przedsiębiorstwa
/ Katarzyna Kocoń // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
– 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 207-218

Przesłanki badań w zakresie ekonomiki crowdfundingu / Dariusz Tadeusz Dziuba // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa. – 2015, nr 36, s. 181-196

Publiczne instytucje kultury w Polsce jako projektodawcy kampanii crowdfundingowych / Anna Pluszyńska // Zarządzanie i Finanse. – 2018, nr 3, cz. 2, s. 237-250

Rozwój crowdfundingu opartego na nagrodach w Polsce na przykładzie wspieram.to /  Angelika Kędzierska-Szczepaniak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 533,
s. 119-131

Rozwój platform crowdfundingowych w Polsce / Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 4, s. 101-118

Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania / Dariusz Tadeusz Dziuba // Problemy Zarządzania. – 2012, nr 3, s. 83-103

Rozwój systemów crowdfundingu w globalnej gospodarce elektronicznej / Dariusz Tadeusz  // Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 34, s. 19-32

Sharing economy a dylematy monetyzacji idei w sieci społecznej / Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa. – 2017, nr 44, s. 163-173

Technologia blockchain crowdfunding : zastosowania, korzyści i oczekiwania / Dariusz Tadeusz Dziuba // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia. – 2018, vol. 52, nr 2, s. 61-69

Usługa finansowania społecznościowego – crowdfundungu – jako przedmiot współpracy przedsiębiorstw / Marcin Wieczerzycki // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2014, vol. 2, nr 1, s. 99-114

W kwestii rozwoju sektora kreatywnego i sposobów jego finansowania / Marcin Gryczka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
– 2015, nr 41, t. 3, s. 213-227

Wpływ sektorów kreatywnych na rozwój instrumentów finansowych / Daria Wróbel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 107, s. 115-128

Wykorzystanie crowdfundingu w finansowaniu działalności gospodarczej / Angelika Kędzierska-Szczepaniak // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2016, nr 2, cz. 1,
s. 31-41

Wykorzystanie finansowania społecznościowego w Polsce w latach 2011-2014 / Joanna Adamska-Mieruszewska, Urszula Mrzygłód // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 67, s. 761-774

Wykorzystanie platform crowdfundingowych do realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu / Aleksandra Witoszek-Kubicka // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. –  2020, nr 1(61), s. 238-249

Zastosowanie crowdfundingu we wspieraniu innowacji w dziedzinie zielonej energii : przegląd praktyk oraz diagnoza potencjału i barier / Agata Stasik // e-mentor. – 2018 , nr 1, s. 54-62

Znaczenie konsumenta i innych podmiotów otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa w procesach kreowania innowacji / Magdalena Sobocińska // Marketing i Rynek. – 2015, nr 2, CD, s. 62-70

Znaczenie unii rynków kapitałowych dla rozwoju alternatywnych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej / Piotr Szczepankowski // Studia BAS. – 2018, nr 1(53), s. 45-75

Źródła finansowania projektów innowacyjnych / Piotr Wanicki //  Studia Ekonomiczne. – 2017, nr 341,
s. 356-364

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Crowdfunding / Garncarczyk Aleksandra // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 8,
s. 54-60

Crowdfunding – nowoczesna forma finansowania start-upów / Cyryl Życki , Paweł Dec // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 12, s. 12-20

Gospodarka Narodowa

Crowdfunding – cechy i typologia / Piotr Majewski // Gospodarka Narodowa. – 2020, nr 1, s. 139-152

Crowdfunding – zjawisko, problemy, regulacja / Maria Lissowska // Gospodarka Narodowa. – 2018, nr 1,
s. 59-86

Problemy Jakości

Crowdfunding – dodatkowe źródło finansowania jakości usług w systemie ochrony zdrowia w Polsce / Lisiecka-Biełanowicz, Leciejewska, Leciejewski // Problemy Jakości. – 2016, nr 10, s. 38-44

Przegląd Organizacji

Analiza crowdfundingu w Polsce na podstawie badań ankietowych / Barbara Kowalczyk, Helena Dudycz // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 2, s. 46-52

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Jak zmniejszyć asymetrię informacji na rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce ? / Artur A. Trzebiński // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, nr 3, s. 155-170