Opracowania tematyczne – CROWDFUNDING

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Uruchamianie działalności gospodarczej i komercjalizacja produktu / Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2020, s. 237-238 (9.10 – Crowdfunding)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE:

Innowacje w biznesie / redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka
Warszawa : Difin, 2018, s. 290-302 (Rozdz. 5.2 – Crowdfunding jako forma innowacji internetowej)
Sygnatura  5.3

DZIAŁ 33 – INTERNET W BIZNESIE. eGOSPODARKA:

Biblia e-biznesu 3.0 / Robert Bekas, Tomasz Burcon, Andrzej Burzyński, Krzysztof Burzyński, Kamil Cebulski, Angelika Chimkowska, Mateusz Chłodnicki, Marcin Cichoń, Konrad Cioczek, Marcin Cisek, Monika Czaplicka, Agnieszka Dejnaka, Maciej Dutko, Piotr Dywański, Paweł Fornalski, Karol Froń, Daria Gaca, Adrian Gamoń, Marcin Godlewski, Marek Golec, Adrian Gorzycki, Grzegorz Grabowski, Mateusz Grzywnowicz, Jason Hunt, Marek Jankowski, Jakub Jasiński, Łukasz Kamiennik, Piotr Kiełcz, Maria Kobryń, Bartosz Kolanek, Damian Kołata, Paweł Korycki, Michał Kosel, Jacek Kotarbiński, Zbigniew Krakowski, Paweł Królak, Kamila Kruk, Iga Krynicka-Pieleszek, Paweł Krzyworączka, Bartosz Langa, Mikołaj Lech, Maciej Lewiński, Michał Lidzbarski, Dagmara Łuczyńska, Marcin Łukiańczyk, Tomasz Maciejewski, Artur Maciorowski, Łukasz Marczewski, Krzysztof Marzec, Paweł Mielczarek, Piotr Motyl, Rafał Namieciński, Marek Niedźwiedź, Robert Okulski, Piotr Oracz, Marcin Osman, Tomasz Palak, Magdalena Pawłowska, Marcin Pieleszek, Adam Pioch, Marcin Piwowarczyk, Ilona Przetacznik, Dariusz Puzyrkiewicz, Krzysztof Rdzeń, Barbara Rogala, Rafał Sadłowski, Michał Sadowski, Paweł Sala, Jakub Sobczak, Robert Solga, Michał Spławski, Dawid Starzykiewicz, Barbara Stawarz-García, Maciej Stępa, Jakub Szajdziński, Piotr Szulczewski, Paweł Tkaczyk, Trader21, Justyna Trzupek, Mikołaj Winkiel, Izabela Wisłocka, Damian Wiszowaty, Marcin Wsół ; pod redakcją Macieja Dutko
Gliwice : Onepress, copyright 2022, s. 84-91 (Rozdział 1.12 – Crowdfunding – finansowanie i testowanie
w jednym
), s. 92-96 (Rozdział 1.13 – Crowdinvesting/equity crowdfunding – finansowanie udziałowe)
Sygnatura 33

E-przedsiębiorczość : zasady i praktyka / pod redakcją naukową Małgorzaty Bednarczyk, Marty Najdy-Janoszki, Sebastiana Kopery, Wydanie I
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019, s. 234-239 (Rozdz. 10.3 – Crowdfunding
w działalności rozwojowej firm
)
Sygnatura 33

DZIAŁ 43 – FINANSE-PODSTAWY:

Alternatywne finanse / Agnieszka Alińska
Warszawa : CeDeWu, 2019, s. 174-181 (Rozdz. 3.3 – Crowdfunding – jako przykład finansowania społecznościowego)
Sygnatura 43

Crowdfunding w Polsce / pod redakcją Anny Pluszyńskiej i Anny Szopy
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
Sygnatura 43

Platformy p2p oraz crowdfunding / Anna Dudkowska-Ściślak [w:] Finanse cyfrowe : perspektywa rynkowa : praca zbiorowa / pod redakcją Lecha Gąsiorkiewicza i Jana Monkiewicza, Wydanie I
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022, s. 131-146
Sygnatura 43

DZIAŁ 45 – FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA:

Zarządzanie finansami w organizacji z wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania : rynek, ryzyko, procedury / Anna Motylska-Kuźma
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2019, s. 89-104 (Rozdz. 5 – Crowdfunding
jako forma finansowania społecznego
)
Sygnatura 45

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Kształtowanie przewag konkurencyjnych : perspektywa finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach / Jacek Woźniak, Kamil Gemra, Wydanie pierwsze
Warszawa : Difin, 2020, s. 154-175 (Rozdz. 6 – Nowoczesna forma finansowania kapitałem własnym
– crowdfunding i jego rola w rozwoju procesów innowacyjnych i kreowaniu przewag konkurencyjnych
)
Sygnatura 86

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Crowdfunding” – nowy element tworzącej się gospodarki społecznościowej : wyzwania prawne / Łukasz Kalinowski // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2015, nr 3, s. 38-45

Charakterystyka i wybrane mechanizmy finansowania sektora gier komputerowych na świecie i w Polsce / Nowicki Michał // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 4, s. 363-382

Crowdfunding – alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw w Polsce ? / Aneta Waszkiewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 8, cz. 3, s. 323-337

Crowdfunding – finansowanie społecznościowe : zarys instytucji w świetle polskich regulacji prawnych / Magdalena Frańczuk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2014, nr 6, s. 47-57

Crowdfunding – nowe możliwości finansowania działalności gospodarczej / Adrian Jaskółka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2020, t. 21, z. 2, s. 117-13

Crowdfunding – nowe zachowania internautów / Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń  // Marketing i Rynek. – 2015, nr 8, CD, s. 196-204

Crowdfunding – nowinka czy nowy perspektywiczny model finansowania projektów biznesowych ? / Anna Spoz // Roczniki Ekonomii i Zarządzania. – 2016, t. 8(44), nr 1, s. 189-204

Crowdfunding – przykład społecznego współdzielenia / Barbara Iwankiewicz-Rak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 530, s. 108-116

Crowdfunding : nowe perspektywy produkcji i promocji filmowej / Blanka Brzozowska // Kwartalnik Filmowy.
– 2014, nr 85, s. 183-193

Crowdfunding dla edukacji, edukacja dla crowdfundingu / Maria Kukurba, Aneta Waszkiewicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2020, nr 1, s.115-127

Crowdfunding i bariery wejścia na rynek muzyczny / Gałuszka Patryk // Studia Medioznawcze. – 2016, nr 1,
s. 107-119

Crowdfunding jako alternatywne źródło kapitału w firmach rodzinnych / Anna Motylska-Kuźma // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 6, cz. 1, s. 519-539

Crowdfunding jako alternatywne źródło pozyskania kapitału – analiza przypadku / Anna Milewska, Olga Regulska // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2017, nr 18(67), s. 123-136

Crowdfunding jako innowacyjna metoda finansowania projektów przez społeczeństwo na przykładzie branży FinTech / Dominika Kaczan // Zarządzanie Mediami. – 2019, t. 7, nr 2, s. 117-126

Crowdfunding jako innowacyjna metoda finansowania start-upów / Jan Rymarczyk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2019, nr 2, s. 97-111

Crowdfunding jako instrument finansowania przedsiębiorstw / Agnieszka Czajkowska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 11, cz. 3, s. 13-24

Crowdfunding jako metoda finansowania podcastów – analiza motywacji patronów wspierających „Raport
o stanie świata”
/ Urszula Doliwa, Magdalena Szydłowska, Paulina Szczepańska, Ada Stachowicz, Piotr Kaźmierczak // Media – Biznes – Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. – 2022, nr 12, s. 131-14

Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć społecznych, kulturowych i biznesowych / Justyna Małgorzata Ziobrowska // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 3, s. 285-295

Crowdfunding jako oddolne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju / Agnieszka Sobol // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
– 2014, nr 37, t. 2, s. 137-146

Crowdfunding jako wyraz społecznego sprzeciwu wobec finansjalizacji gospodarki / Karolina Krawiec // Studenckie Zeszyty naukowe / Uniwersytet Opolski. – 2020, nr 2, s. 61-66

Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów / Katarzyna Kozioł-Nadolna // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 73, s. 671-683

Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 1, s. 57-71

Crowdfunding jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce – problemy ekonomiczne i prawne / Ewa Jasiuk, Roman Wosiek // Ius Novum. – 2022, nr 1, s. 27-44

Crowdfunding jako źródło finansowania start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw / Iwona Piekunko-Mantiuk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 7, cz. 3, s. 41-51

Crowdfunding jako źródło innowacji w nauce / Sylwana Kaźmierska // Europa Regionum. – 2017, t. 31,
nr 13, s. 187-199

Crowdfunding nieruchomości przykładem rozwoju finansowania społecznościowego  / Dominika Kordela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 478, s. 248-258

Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów / Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic // Modern Management Review. – 2014, nr 2, s. 7-16

Crowdfunding udziałowy jako metoda finansowania inwestycji w branży piwowarstwa rzemieślniczego
w Polsce
/ Kamil Gomulski // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2021, nr 3, s. 70-81

Crowdfunding udziałowy w Stanach Zjednoczonych / Dominika Kordela // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50, nr 4, s. 237-244

Crowdfunding udziałowy, jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa / Kamil Gemra // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2019, nr 3, s. 47-55

Crowdfunding w działalności biznesowej / Ewa Pancer-Cybulska, Magdalena Dąbrowska // Ekonomia XXI wieku. – 2018, nr 3, s. 7-25

Crowdfunding w finansowaniu działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego / Agnieszka Alińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 485, s. 11-21

Crowdfunding w kulturze na przykładzie platformy wspieramkulture.pl, czyli jak autorzy gromadzą fundusze na realizację własnych projektów / Anna Pluszyńska // Romanoslavica. – 2014, nr 4, s. 145-154

Crowdfunding w Polsce – koncepcja finansowania / Dominika Kordela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 143-153

Crowdfunding w Polsce – koncepcja finansowania społecznościowego / Dominika Kordela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 436, s. 143-153

Crowdfunfing udziałowy w Stanach Zjednoczonych / Dominika Kordela // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia. – 2016, nr 4, s. 237-244

Crowdfunding z nagrodami / Marcin Bielicki [w:] Innowacje finansowe w gospodarce 4.0 / redakcja naukowa Katarzyna Perez
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2021, s. 88-103

Crowdsourcing i crowdfunding w kreowaniu innowacji w konsumpcji / Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2016, nr 43, t. 2, s. 177-188

Czy zdaniem przedsiębiorców warto podjąć decyzje o zbiórce na portalu crowdfundingowym ? / Jarosław Macios // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 130, s. 427-438

Determinanty finansowania społecznościowego / Angelika Kędzierska-Szczepaniak // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 4, cz. 1, s. 613-622

Diagnoza rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce / Dominika Kordela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 530, s. 241-252

Determinanty rozwoju rynku crowdfundingu inwestycyjnego w Europie / Tomasz P. Wiśniewski // Studia BAS.
– 2019, nr 1, s. 77-103

Equity crowdfunding – doświadczenia polskie / Anna Motylska-Kuźma // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 530, s. 117-126

Finanse alternatywne – elektroniczne innowacje finansowe / Aneta Ewa Waszkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 319(2), s. 135-152

Finansowanie społeczne jako nowe narzędzie partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej / Tomasz Sowada // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – 2016, nr 34, s. 21-32

Finansowanie społecznościowe – historia, mechanizm funkcjonowania, alternatywa dla finansowania międzypokoleniowego / Paulina Wiączek // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. –2017, t. 18, z. 9, cz. 3,
s. 321-330

Finansowanie społecznościowe : aspekty podatkowe / Luiza Piersiala, Monika Kapler  // Marketing i Rynek.
– 2016, nr 7, CD, s. 672-685

Finansowanie społecznościowe : prognozy długookresowe vs. uwarunkowania rozwoju / Dariusz Dziuba // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa. – 2018, nr 48, s. 123-135

Finansowanie społecznościowe innowacji w klastrach medycznych / Bogusław Bembenek // Nauki
o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. – 2017, nr 3(32), s. 72-84

Finansowanie start-upów w Polsce / Tomasz R. Smus // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. – 2014, nr 35, s. 217-231

Finansowe sukcesy publicznych instytucji kultury w kampaniach crowdfundingowych / Anna Pluszyńska // Zarządzanie i Finanse. – 2018, nr 1, cz. 1, s. 175-186

Geografia finansowania społecznościowego / Dariusz Tadeusz Dziuba // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa. – 2017, nr 44, s. 135-147

Jeziora osobliwej muzyki : zastosowanie nowoczesnych narzędzi crowdfundingu w projekcie Ania Broda „Thousand Lakes” : studium przypadku / Marek Sokołowski // Media – Biznes – Kultura. Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna. – 2019, nr 7, s. 161-172

Kluczowe czynniki sukcesu projektów crowdfundingowych / Marlena Ciechan-Kujawa, Katarzyna Goldmann // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 513, s. 55-65

Motywowanie do współtworzenia wartości – rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej „Polakpotrafi.pl” / Andrzej Awdziej, Magdalena Krzyżanowska, Jolanta Tkaczyk // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 45, s. 41-49

Opis projektu crowdfundingowego a skłonność do jego wspierania przez darczyńców / Marcin Awdziej, Jolanta Tkaczyk, Jolanta Krzyżanowska // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2018, t. 6, nr 5, s. 7-18

Perspektywy rozwoju crowdfundingu jako innowacyjnej formy finansowania przedsiębiorczości / Małgorzata Jabłońska, Dorota Burzyńska // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2018, t. 108, s. 217-236

Perspektywy rozwoju crowdfundingu udziałowego w Polsce / Angelika Kędzierska-Szczepaniak // Zarządzanie
i Finanse. – 2017, nr 4, s. 211-224

Podatkowe aspekty crowdfundingu / Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak // Zarządzanie
i Finanse. – 2015, nr 4, cz. 1, s. 19-30

Polskie platformy crowdfundingowe na przykładzie Polakpotrafi.pl / Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2017, nr 5(89), cz. 1, s. 45-56

Portal crowdfundingowy jako narzędzie wspierające realizację małych projektów / Filip Liebert, Mateusz Trzeciak // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. – 2017,  z. 114, s. 255-271

Praktyka crowdfundingu w kulturze na przykładzie serwisów PolakPotrafi.pl i OdpalProjekt.pl / Małgorzata Skowrońska, Maciej Białous // Zarządzanie w Kulturze. – 2019, nr 1, s. 117-137

Praktyki crowdfundingu w sztuce publicznej / Maciej Białous // Pogranicze. Studia Społeczne. – 2015, t. 26,
s. 75-88

Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego
przez mikro i małe przedsiębiorstwa
/ Katarzyna Kocoń // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.
– 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 207-218

Przesłanki badań w zakresie ekonomiki crowdfundingu / Dariusz Tadeusz Dziuba // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa. – 2015, nr 36, s. 181-196

Publiczne instytucje kultury w Polsce jako projektodawcy kampanii crowdfundingowych / Anna Pluszyńska // Zarządzanie i Finanse. – 2018, nr 3, cz. 2, s. 237-250

Rola przywódcy w pionierskim projekcie crowdfundingowym : studium przypadku filmu WSZYSTKO / Jowita Tenderowicz, Karolina Wiecheć // Zarządzanie Publiczne. – 2018, nr 2, s. 253-261

Rozwój crowdfundingu opartego na nagrodach w Polsce na przykładzie wspieram.to /  Angelika Kędzierska-Szczepaniak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 533,
s. 119-131

Rozwój platform crowdfundingowych w Polsce / Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska // Zarządzanie i Finanse. – 2016, nr 4, s. 101-118

Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania / Dariusz Tadeusz Dziuba // Problemy Zarządzania. – 2012, nr 3, s. 83-103

Rozwój systemów crowdfundingu w globalnej gospodarce elektronicznej / Dariusz Tadeusz  // Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 34, s. 19-32

Sharing economy a dylematy monetyzacji idei w sieci społecznej / Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa. – 2017, nr 44, s. 163-173

Świadomość funkcjonowania crowdfundingu / Kamil Gemra, Piotr Hościłowicz // Gospodarka Narodowa.
– 2021, nr 2, s. 67-90

Technologia blockchain crowdfunding : zastosowania, korzyści i oczekiwania / Dariusz Tadeusz Dziuba // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia. – 2018, vol. 52, nr 2, s. 61-69

Urbanizm crowdfundingowy jako wyzwanie dla współczesnych polityk miejskich – zarys perspektywy badawczej / Blanka Brzozowska // Zarządzanie w Kulturze. – 2019, nr 1, s. 85-96

Usługa finansowania społecznościowego – crowdfundungu – jako przedmiot współpracy przedsiębiorstw / Marcin Wieczerzycki // Studia Oeconomica Posnaniensia. – 2014, vol. 2, nr 1, s. 99-114

W kwestii rozwoju sektora kreatywnego i sposobów jego finansowania / Marcin Gryczka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
– 2015, nr 41, t. 3, s. 213-227

Wpływ sektorów kreatywnych na rozwój instrumentów finansowych / Daria Wróbel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 107, s. 115-128

Wybrane źródła finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Joanna Fila, Elżbieta Grzegorczyk, Marta Paduszyńska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022, s. 35-86 (Rozdział 2 – Crowdfunding jako nowoczesne źródło finansowania przedsiębiorstw)

Wykorzystanie crowdfundingu w finansowaniu działalności gospodarczej / Angelika Kędzierska-Szczepaniak // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. – 2016, nr 2, cz. 1,
s. 31-41

Wykorzystanie finansowania społecznościowego w Polsce w latach 2011-2014 / Joanna Adamska-Mieruszewska, Urszula Mrzygłód // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 67, s. 761-774

Wykorzystanie platform crowdfundingowych do realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu / Aleksandra Witoszek-Kubicka // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. –  2020, nr 61,
s. 238-249

Wybrane źródła finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Joanna Fila, Elżbieta Grzegorczyk, Marta Paduszyńska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022, s. 35-86 (Rozdział 2 – Crowdfunding jako nowoczesne źródło finansowania przedsiębiorstw)

Zastosowanie crowdfundingu we wspieraniu innowacji w dziedzinie zielonej energii : przegląd praktyk
oraz diagnoza potencjału i barier
/ Agata Stasik // e-mentor. – 2018 , nr 1, s. 54-62

Znaczenie konsumenta i innych podmiotów otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa w procesach kreowania innowacji / Magdalena Sobocińska // Marketing i Rynek. – 2015, nr 2, CD, s. 62-70

Znaczenie unii rynków kapitałowych dla rozwoju alternatywnych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej / Piotr Szczepankowski // Studia BAS. – 2018, nr 1(53), s. 45-75

Źródła finansowania projektów innowacyjnych / Piotr Wanicki //  Studia Ekonomiczne. – 2017, nr 341,
s. 356-364

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Crowdfunding / Garncarczyk Aleksandra // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 8,
s. 54-60

Crowdfunding – nowoczesna forma finansowania start-upów / Cyryl Życki , Paweł Dec // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 12, s. 12-20

Gospodarka Narodowa

Crowdfunding – cechy i typologia / Piotr Majewski // Gospodarka Narodowa. – 2020, nr 1, s. 139-152

Crowdfunding – zjawisko, problemy, regulacja / Maria Lissowska // Gospodarka Narodowa. – 2018, nr 1,
s. 59-86

Problemy Jakości

Crowdfunding – dodatkowe źródło finansowania jakości usług w systemie ochrony zdrowia w Polsce / Lisiecka-Biełanowicz, Leciejewska, Leciejewski // Problemy Jakości. – 2016, nr 10, s. 38-44

Przegląd Organizacji

Analiza crowdfundingu w Polsce na podstawie badań ankietowych / Barbara Kowalczyk, Helena Dudycz // Przegląd Organizacji. – 2018, nr 2, s. 46-52

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Jak zmniejszyć asymetrię informacji na rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce ? / Artur A. Trzebiński // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, nr 3, s. 155-170