Opracowania tematyczne – PARKINGI I GARAŻE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

63.4  NIERUCHOMOŚCI – ZARZĄDZANIE:

Zarządzanie nieruchomościami / Henryk Gawron
Poznań : Wielkopolskie Centrum Nieruchomości, 2019, s. 102-106 (Rozdz. 3.7 – Parkingi)
Sygnatura 63.4

DZIAŁ 102 – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Budownictwo podziemnych obiektów komunikacji miejskiej / Zbigniew Pląskowski (Seria: Problematyka Budownictwa, z. 149)
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 1981, s. 84-104 (Rozdz. 4 – Garaże (parkingi) podziemne)
Sygnatura 102

Miejskie tunele, przejścia podziemne i kolektory / Stanisław Lessaer (Seria: Inżynieria Komunikacyjna)
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1979, s. 51-57 (Rozdz. 3.7 – Garaże i parkingi podziemne), s. 65 (Rozdz. 4.2.3 – Oświetlenie garaży podziemnych), s. 67-68 (Rozdz. 4.3.2 – Wentylacja
i ogrzewanie garaży podziemnych
), s. 70-71 (Rozdz. 4.4.2 – Zapotrzebowanie wody, odwodnienie
i odprowadzenie ścieków z garaży podziemnych
)
Sygnatura 102

DZIAŁ 107 – BETON:

Parkingi podziemne ze stropami z betonowych płyt sprężonych – problemy eksploatacyjne / Piotr Woyciechowski, Andrzej Garbacz, Paweł Łukowski, Grzegorz Adamczewski [w:] Dni betonu : tradycja
i nowoczesność : konferencja, Wisła, 8-10 października 2012
/ [red. Piotr Kijowski, Jan Deja]
Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2012, s. 1013-1025
Sygnatura 107

DZIAŁ 121 – MONTAŻ BUDOWLI:

Montaż zintegrowanych konstrukcji budowlanych / Krzysztof Fligier, Leon Rowiński, Janusz Szwabowski
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, s. 371-381 (Rozdz. 5.1 – Realizacja garaży wielokondygnacyjnych)
Sygnatura 121

DZIAŁ 130 – OCHRONA P.POŻ. I OGNIOWA:

Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych / Dorota Brzezińska (Seria: Monografie)
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016, s. 128-160 (Rozdz. 8 – Wentylacja pożarowa garaży)
Sygnatura 130

DZIAŁ 245 – IZOLACJE AKUSTYCZNE:

Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych / Andrzej Jaroch, Maria Rabiega, Barbara Rudno-Rudzińska (Seria: Instrukcja ITB ; Nr 311)
Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 1991, s. 20-24 (Rozdz. 5 – Metoda obliczania parametrów hałasu parkingów)
Sygnatura 245

DZIAŁ 249 – BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH:

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych : monografia / redakcja naukowa Maciej Major ; [autorzy rozdziałów: dr inż. Jacek Nawrot (Politechnika Częstochowska), inż. Wiesław Liszewski (Politechnika Częstochowska)] ; Politechnika Częstochowska
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021, s. 54-68 (Rozdział 4 – Analiza przyczyn awarii budowlanej budynku mieszkalnego oraz garażowego)
Sygnatura 249

DZIAŁ 252.1 – DROGI-PROJEKTOWANIE:

Drogi publiczne i wewnętrzne – zarządzanie pasem drogowym / Anna Kornecka, Jakub Kornecki,  Stan prawny: marzec 2021
Warszawa : C.H. Beck, 2021, s. 161-175 (Rozdz. IX – Prawne aspekty funkcjonowania stref płatnego parkowania)
Sygnatura 252.1

Inżynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008, s. 111-114 (Rozdz. 3.3 – Badania parkowania),
s. 392-407 (Rozdz. 12 – Parkowanie)
Sygnatura 252.1

Projektowanie dróg i ulic : wytyczne normatywne / Wojciech Mrozowski, Wyd. 3
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1974, s. 112-115 (Rozdz. 11.2 – Parkingi i miejsca wypoczynkowe)
Sygnatura 252.1

Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych / Michał Bursztynowicz. Stan prawny
na 1 stycznia 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 167-178 (Rozdz. 11 – Stanowiska postojowe dla samochodów)
Sygnatura 252.1

Zarządzanie pasem drogowym / Magdalena Durzyńska, Dominik Kościuk, Robert Suwaj (red.), Igor Zachariasz
Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2020, s. 109-111 (Rozdz. 4.11 – Wyznaczanie stanowisk postojowych
oraz pobieranie opłat
)
Sygnatura 252.1

DZIAŁ 252.2 – DROGI-BUDOWA:

Budownictwo drogowe w zarysie / Anna Sieniawska-Kuras
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe””, 2010, s. 478-484 (Rozdz. 9.9 – Parkowanie)
Sygnatura 252.2

DZIAŁ 254 – ZAPLECZE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO:

BHP w bazach transportu samochodowego / Eugeniusz Klimczak (Seria: Biblioteczka Społecznego Inspektora Pracy SIP)
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986, s. 14-17 (Rozdz. II.1.b – Garaże)
Sygnatura 254

BHP w transporcie samochodowym / Robert Trzeciecki, Tadeusz Komorowski
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1978, s. 151-154 (Rozdz. VII – Garażowanie samochodów)
Sygnatura 254

BHP w warsztatach i bazach samochodowych / Tadeusz Komorowski, Robert Trzeciecki, Wyd. 2 popr.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985, s. 74-76 (Rozdz. III.7 – Garaże)
Sygnatura 254

Budownictwo zaplecza samochodowego / Juliusz Dumnicki, Edward Laskus ; Instytut Urbanistyki
i Architektury (Seria: Budownictwo Komunikacyjne w Mieście)
Warszawa : „Arkady”, 1970, s. 12-14 (Garaże samochodów osobowych i motocykli), s. 14-15 (Parkingi samochodów osobowych), str. 16-19 (Garaże; Parkingi), s. 23-25 (Garaże i parkingi samochodów osobowych na terenach mieszkaniowych), s. 25-26 (Garaże-hotele i parkingi ogólnomiejskie),
s. 33-65 (Garaże, place bezgarażowego przechowywania samochodów i parkingi)
Sygnatura 254

Projektowanie obiektów zaplecza technicznego transportu samochodowego / L. N. Dawidowicz
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1975, s. 201-238 (Rozdz. VI.6 – Garaże), s. 286-296 (Rozdz. VII.9 – Garaże samochodów osobowych)
Sygnatura 254

Urządzenia do eksploatacji samochodów w mieście / Juliusz Dumnicki ; Instytut Urbanistyki i Architektury (Seria: Programowanie i Projektowanie Architektoniczne. Podstawy Funkcjonalne i Przestrzenne)
Warszawa : Wydawnictwo Katalogów i Cenników, 1967, s. 9-12 (Garaże samochodów osobowych),
s. 12-13 (Parkingi), s. 21-29 (Garaże), s. 29-31 (Parkingi)
Sygnatura 254

Zaplecze motoryzacji jako element zespołów osiedleńczych / Jerzy Hauser (Seria: Prace Naukowe Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej Monografie ; Nr 5)
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1978
Sygnatura 254

DZIAŁ 254.1 – GARAŻE. PARKINGI:

Garaże / Jan Lindner, Włodzimierz Struś ; Komenda Główna Straży Pożarnych (Seria: Ochrona Przeciwpożarowa)
Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1978
Sygnatura 254.1

Garaże samochodowe / red. Tadeusz Komorowski (Seria: BHP. Podstawowe Wiadomości)
Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1969
Sygnatura 254.1

Garaże wielostanowiskowe : projektowanie i realizacja / Hanna Michalak
Warszawa : „Arkady”, 2009
Sygnatura 254.1

Garażowanie autobusów na otwartej przestrzeni / Ryszard Walczak, Józef Świderski ; Instytut Gospodarki Komunalnej (Seria: Zeszyty Naukowe / Instytut Gospodarki Komunalnej ; Nr 9)
Warszawa : „Arkady”, 1964
Sygnatura 254.1

Parametry projektowania parkingów w miastach / Jerzy Kaczorowski ; Instytut Kształtowania Środowiska. Zakład Komunikacji Miejskiej
Warszawa : Wydawnictwo Katalogów i Cenników, 1976
Sygnatura 254.1

Parkingi i garaże dla samochodów osobowych : wymagania techniczno-prawne / Władysław Korzeniewski
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 1997
Sygnatura 254.1

Parkingi w miastach / Juliusz Dumnicki, Jan Kreczmer, Lech St. Remisz
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1979
Sygnatura 254.1

Projektowanie parkingów i garaży samochodowych / Jarosław Figaszewski [w:] Projektowanie obiektów motoryzacyjnych / Joanna Biedrońska [et al.] (Seria: Monografia ; 147)
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008, s. 50-195
Sygnatura 254.1

Projektowanie zaplecza motoryzacji na terenach mieszkaniowych / Juliusz Dumnicki ; Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
Warszawa : Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, 1977, s. 1-84 (Cz. I – Parkowanie samochodów)
Sygnatura 254.1

Przestrzenie parkingowe w urbanistyce współczesnych osiedli mieszkaniowych w Polsce : planowanie, realizacja, przyszłość / Agnieszka Szumilas
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2023
Sygnatura 254.1

Samochód w osiedlu : zasady programowania, lokalizowania i kształtowania obiektów obsługi samochodów na terenach mieszkaniowych / Juliusz Dumnicki, Jan Kreczmar
Warszawa : Instytut Kształtowania Środowiska, 1978
Sygnatura 254.1

Samochód w śródmieściu / Piotr Olszewski, Wojciech Suchorzewski (Seria: Biblioteka Drogownictwa)
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1983, str. 25-57 (Rozdz. 1.5 – Pojemność układu drogowo-parkingowego śródmieścia Warszawy),
str. 90-130 (Rozdz. 3 – Parkowanie w śródmieściu)
Sygnatura 254.1

BROSZURY:

Projekt zasilania i oświetlenia parkingu samochodowego / Julian Wiatr [w:] e.Projekty : styczeń 2004 (dodatek do Elektro Info)
Warszawa : Dom Wydawniczy MEDIUM, 2004, s. 46-50
Sygnatura 141.3

Projekt zasilania kompleksu garaży / Julian Wiatr [w:] e.Projekty : styczeń 2004 (dodatek do Elektro Info)
Warszawa : Dom Wydawniczy MEDIUM, 2004, s. 51-54
Sygnatura 141.3

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

„Wspólnota parkingowania” : praktyki parkowania na osiedlach wielkomiejskich i ich strukturalne konsekwencje / Marta Smagacz-Poziemska, Andrzej Bukowski, Karol Kurnicki // Studia Socjologiczne.
– 2018, nr 1, s. 117-142

Analiza uszkodzeń konstrukcji zadaszenia parkingu / Jerzy Sendkowski Anna Tkaczyk Łukasz Tkaczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2011, z. 58, nr 1,
s. 323-330

Analiza zasad korzystania ze stref płatnego parkowania jako elementu logistyki miejskiej dla wybranych grup użytkowników w największych miastach Polski / Waldemar Parkitny // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 369-396

Badanie pilotażowe powietrza w garażu : część 1 : wprowadzenie / Mariusz Nieciecki, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2012, nr 7, s. 300-305

Badanie pilotażowe powietrza w garażu : część 2 : badania / Mariusz Nieciecki, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2012, nr 8, s. 347-350

Bezpieczeństwo tuneli i parkingów podziemnych / Mirosław Kosiorek, Andrzej Kolbrecki, Marek Łukomski, Grzegorz Sztarbała // [w:] XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Naprawy
i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Wisła, 17-20 marca 2009 Wykłady.Referaty firmowe i informacje techniczno-promocyjne. T.3
Kraków : PZITB Oddział Małopolski w Krakowie, 2009, s. 51-73

Budownictwo tunelowe, przejścia podziemne i parkingi w Krakowie dziś i w przyszłości / Kazimierz Bujakowski, Jerzy Chwastek, Jerzy Mikołajczak // Górnictwo i Geoinżynieria. – 2007, vol. 31/3, s. 45-55

Gminne parkingi a podatek VAT / Elżbieta Rogala // Finanse Komunalne. – 2008, nr 12, s. 46-49

Kontrola budynku z garażem podziemnym / odpowiada Krzysztof Świątek // Inżynier Budownictwa.
– 2015, nr 5, s. 28

Kształtowanie pochylni w garażach wielopoziomowych / Maciej Kryński // Inżynier Budownictwa. – 2018, nr 1, s. 82-87

Linie oddzielające miejsca parkingowe / odpowiada Anna Sas-Micuń // Inżynier Budownictwa. – 2019, nr 1, s. 23

Lokalizacja parkingów Park and Ride w przestrzeni Łodzi / Szymon Wiśniewski // Problemy Rozwoju Miast. – 2015, t. 12, nr 4, s. 37-45

Modelowanie niepewności informacji o zajętości parkingów / Marek Stawowy, Andrzej Szmigiel // Logistyka. – 2014, nr 4, CD, nr 2, s. 2481-2488

Niepełnosprawni czekają na miejsce na parkingu / odpowiada Adam W. Wach // Inżynier Budownictwa. – 2020, nr 11, s. 27

Ocena dostępności systemu parkingowego Politechniki Rzeszowskiej / Zdzisław Jedynak // Modern Management Review. – 2015, nr 3, s. 59-68

Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R) : praca doktorska / Andrzej Szarata ; Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej
Kraków : 2005

Ochrona przeciwpożarowa garaży po nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych / Dorota Brzezińska // Inżynier Budownictwa. – 2018, nr 12, s. 36-40

Odległość garażu od lasu – odpowiedzi na pytania Czytelników / Departament Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa MTBiGM // Inżynier Budownictwa. – 2013, nr 5, s. 42

Odwodnienie powierzchniowe parkingów i MOP / Adam Wysokowski  // Inżynier Budownictwa. – 2010,
nr 10, s. 70-73

Opodatkowanie lokalu garażowego znajdującego się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym / Bogumił Pahl // Finanse Komunalne. – 2012, nr 3, s. 71-76

Optymalizacja parkowania na „kopertach” – przykłady holenderskie / Barbara Rymsza, Krzysztof Kaperczak // Przegląd Komunikacyjny. – 2021, nr 12, s. 4-7

Oznakowanie i wykorzystanie parkingów Kiss & Ride / Krzysztof Gasz // Przegląd Komunikacyjny. – 2020, nr 1, s. 12-19

Parametry stanowisk postojowych w garażach wielostanowiskowych – odpowiedzi na pytania Czytelników / Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski // Inżynier Budownictwa. – 2013, nr 5, s. 40-41

Parkingi i stanowiska postojowe – zmiany w nowelizacji warunków technicznych / Marta Promińska // Inżynier Budownictwa. – 2018, nr 3, s. 26-29

Parkingi podziemne o ścianach konstrukcyjnych wykonanych z grodzic / Paweł Kwarciński // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele. – 2007, nr 1, s. 28-30

Parkingi wielopoziomowe / Daniel Sukniewicz // Technika Architektury (dodatek do miesięcznika Architektura-Murator). –  2001, s. 8-13

Parkowanie we wrzecionie : prefabrykowany podziemny parking o nietypowym kształcie / Thomas Schröder, Ireneusz Tokarzewski // Geoinżynieria: drogi mosty tunele. – 2010, nr 2, s. 60, 62

Pierwszy ogólnodostępny podziemny parking w Krakowie / Magdalena Lorenc // Geoinżynieria : drogi mosty tunele. – 2009, nr 4, s. 56-58

Pierwszy podziemny parking publiczny w centrum Krakowa / Bernarda Ambroża-Urbanek // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2009, nr 5, s. 29-31

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych : monografia / redakcja naukowa Maciej Major ; Politechnika Częstochowska
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021, s. 54-68 (Rozdział 4 – Analiza przyczyn awarii budowlanej budynku mieszkalnego oraz garażowego)

Problematyka parkingowa w logistyce miejskiej / Zygmunt Białka // Logistyka. – 2011, nr 5, CD nr 3,
s. 983-1000

Problemy stojące przed logistyką miejską w zakresie obsługi parkingowej pojazdów / Waldemar Parkitny // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 12, cz. 1, s. 309-322

Problemy wykorzystania parkingów systemu P+R w Warszawie / Mateusz Kowalski, Aleksandra Górecka // Logistyka. – 2014, nr 4, CD nr 4, s. 3598-3606

Projektowanie i realizacja wielokondygnacyjnych garaży podziemnych / Hanna Michalak // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele. – 2009, nr 3, s. 32-39

Projektowanie zadaszeń membranowych na przykładzie parkingu rowerowego w Jaworznie / Krzysztof Gerlic // Builder. – 2021, nr 7, s. 12-15

Przemieszczenia pionowe powierzchni terenu spowodowane budową garaży podziemnych / Hanna Michalak // Budownictwo Górnicze i Tunelowe. – 2007, nr 4, s. 26-30

Przewody instalacyjne pod stropem garażu – odpowiedzi na pytania Czytelników /  Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski  // Inżynier Budownictwa. – 2013, nr 11, s. 30-31

Pytania o nieogrzewane wolno stojące garaże lub zespoły garaży / odpowiada Anna Sas-Micuń // Inżynier Budownictwa. – 2014, nr 10, s. 46-47

Rozwój i znaczenie parkingów „Parkuj i Jedź” w Warszawie / Piotr Sikora // Ekonomika i Organizacja Logistyki. – 2019, nr 1, s. 65-78

Silne zarysowanie płyty fundamentowej w wielopoziomowym garażu podziemnym – cz. I / Marek Maj, Andrzej Ubysz, Ashot Tamrazyan // Inżynier Budownictwa. – 2020, nr 2, s. 87-89

Silne zarysowanie płyty fundamentowej w wielopoziomowym garażu podziemnym – cz. II / Marek Maj, Andrzej Ubysz, Ashot Tamrazyan // Inżynier Budownictwa. – 2020, nr 3, s. 92-85

Skąd się bierze woda w garażu podziemnym / Robert Krawczyk // Inżynier Budownictwa. – 2016, nr 6,
s. 75-79

Status prawny miejsca do „parkowania pojazdów mechanicznych” na nieruchomości gruntowej / Paweł Niewęgłowski // Civitas et Lex. – 2021, nr 4, s. 43-55

Strefa płatnego parkowania jako źródło dochodu gminy na przykładzie miasta stołecznego Warszawy / Beniamin Sosnowski // Miasto Przyszłości. – 2018, t. 1, nr 8, s. 12-21

System wentylacji parkingowej Novenco

Typowe przyczyny pojawiania się zawilgoceń w garażach podziemnych / Barbara Francke // Inżynier Budownictwa. – 2022, nr 10, s. 37-41

Uszkodzenia, naprawy i zabezpieczenia elementów budowli : monografia / redakcja naukowa Izabela Major ; Politechnika Częstochowska
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021, s. 7-35 (Rozdział 1 –Projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja posadzek parkingów wielopoziomowych)

Wentylacja i oddymianie garaży – nowa koncepcja systemu bezkanałowego / Wojciech Klajnert // Chłodnictwo i Klimatyzacja. – 2004, nr 3, s. 48-50

Wentylacja i oddymianie garaży systemem bezprzewodowym / Bogdan Mizieliński // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2004, nr 12, s. 26-28

Wentylacja i oddymianie mechaniczne w obiektach garażowych / Wojciech Klajnert, Kazimierz Mielewczyk // Chłodnictwo i Klimatyzacja. – 2001, nr 12, s. 22-25

Wentylacja parkingów podziemnych i naziemnych / Marek Magdziarz // Chłodnictwo i Klimatyzacja.
– 2004, nr 12, s. 54-56

Wentylacja pożarowa garaży – analiza symulacji numerycznych / Adam Dorsz, Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Maciej Jaworski, Adam Ruciński // Logistyka. – 2016, nr 1, CD nr 1, s. 75-80

Wentylacja pożarowa garaży zamkniętych w świetle pożarów pojazdów elektrycznych / Wojciech Węgrzyński // Instal. – 2021, nr 7-8, s. 27-32

Wentylacja zamkniętych garaży wielostanowiskowych / Piotr Korczak // Chłodnictwo i Klimatyzacja.
– 2001, nr 12, s. 13-15

Wielokondygnacyjny zautomatyzowany nadziemny garaż o dużej przepustowości rozwiązaniem problemów z szybkim parkowaniem samochodów w dużych aglomeracjach miejskich / Czesław Pypno // Logistyka. – 2009, nr 4 CD
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka (IV ; 9-11.09.2009 ; Rawa Mazowiecka, Polska)

Wpływ konstrukcji parkingów i garaży wielopoziomowych na stan techniczny ich nawierzchni / Henryk Zobel, Przemysław Mossakowski, Marcin Wróbel // Inżynier Budownictwa. – 2014, nr 10, s. 98-103

Wskaźniki oceny dopasowania parkingów / Waldemar Parkitny // Logistyka. – 2008, nr 4 CD
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka (III ; 10-12.09.2008 ; Spała, Polska)

Współczesne konstrukcje parkingów podziemnych / Henryk Kleta, Ryszard Żyliński // Geoinżynieria
i Tunelowanie. – 2004, nr 1, s. 19-21

Wybrane problemy projektowania i realizacji garaży podziemnych / Hanna Michalak // Budownictwo Górnicze i Tunelowe. – 2008, nr 2, s. 1-8

Wybrane zagadnienia kształtowania konstrukcyjno-przestrzennego wielokondygnacyjnych garaży podziemnych w strefach śródmiejskich / Hanna Michalak // Górnictwo i Geoinżynieria. – 2009, z. 3/1,
s. 257-266

Wydawanie przepisów porządkowych regulujących problematykę stref płatnego parkowania w okresie pandemii Covid-19 / Anna Feja-Paszkiewicz // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – 2022, nr 17,
s. 75-89

Wykorzystanie danych przestrzennych dotyczących miejsc parkingowych dla celów planowania przestrzennego – przykład centrum Łodzi / Marcin Feltynowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 323, vol. 4, s. 67-80

Zachowanie się grodzic w trakcie pożarów na parkingach podziemnych / Paweł Kwarciński P. // Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. – 2007, vol. 76,
nr 42, s. 383-394
Tytuł konferencji: Geotechnika w budownictwie i górnictwie. XXX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. Szklarska Poręba, 11-16 marca 2007 r.

Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych – toksyczne, pożarowe i wybuchowe / Ivan Makhniashvili, Zbigniew Makles // Bezpieczeństwo Pracy. – 2007, nr 11, s. 10-13

Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych / Ivan Makhniashvili, Zbigniew Makles // Bezpieczeństwo Pracy. – 2007, nr 11, s. 10-13

Zasady projektowania i eksploatacji systemów detekcji CO i LPG w garażach podziemnych / Jolanta Dębowska-Danielewicz // Inżynier Budownictwa. – 2015, nr 5, s. 50-53

Zielone dachy ekstensywne na garażach / Paweł Kożuchowski // Inżynier Budownictwa. – 2022, nr 5, s. 42-46

Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego parkowania w Śródmieściu Warszawy / Tomasz Dybicz // [w:] Konferencja Naukowo-Techniczna „Polityka Parkingowa w Miastach”, Zakopane, czerwiec 2000r.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

A&S Polska

Skuteczny sposób na parkingowe bolączki / Axis Communications Poland // A&S Polska. – 2021, nr 1, s. 62-63

Zarządzanie miejscami parkingowymi w centrach i galeriach handlowych / A&S International //
A&S Polska. – 2019, nr 4, s. 54-58

Czego oczekują klienci parkingów ?/ C&C Partners // A&S Polska. – 2019, nr 4, s. 59

Parkuj inteligentnie w erze IoT / William Pao // A&S Polska. – 2017, nr 3, s. 60-63

Architektura. Murator

Systemy wielopoziomowego parkowania / Daniel Sukniewicz // Architektura. Murator. – 1999, nr 11,
s. 89-93

Atest

Poradnik ochrony przeciwpożarowej (cz. 23) : parkingi i garaże dla samochodów / tekst Krzysztof
T. Kociołek // Atest. – 2019, nr 10, s. 29-30

Budownictwo. Technologie. Architektura

Zastosowanie betonów o podwyższonych parametrach szczelności ze skłonnością do samo regeneracji
na przykładzie realizacji budowy garażu wielopoziomowego w Kielcach
/ Ireneusz Janik, Przemysław Grabarczyk, Dawid Pakłos, Michał Witkowski // Budownictwo. Technologie. Architektura. – 2020, nr 4, s. 62-65

Budujemy Dom

Podjazd do garażu : w zależności od możliwości / Norbert Skupiński // Budujemy Dom. – 2017, nr 1-2,
s. 185-190

Zamiast garażu : dobudowa wiaty garażowej / Cezary Jankowski // Budujemy Dom. – 2015, nr 10,
s. 215-218, 220

Builder

Parking też może być atrakcyjny : czyli barwne posadzki na parkingu w Airport City Gdańsk / Piotr Szarlak // Builder – 2022, nr 6, s. 94-95

Parkingi elementem rewitalizacji / Klaudiusz Fross // Builder. – 2015, nr 2, s. 48-50

Projektowanie garaży podziemnych wielokondygnacyjnych. Część 2 / Hanna Michalak // Builder. – 2014, nr 9, s. 62-64

Projektowanie garaży podziemnych wielokondygnacyjnych. Część 1 / Hanna Michalak // Builder. – 2014, nr 7, s. 50-53

Garaże wielokondygnacyjne : kształtowanie funkcjonalno-przestrzenne / Hanna Michalak // Builder.
– 2014, nr 4, s. 78-81

Czas na parkingi podziemne / Marek Stajndor // Builder. – 2010, nr 9, s. 74-76

Garaże podziemne / Marek Sawicki // Builder. – 2009, nr 4, s. 64-66

Parkingi i garaże : cz. II : trwałość obiektu i bezawaryjna eksploatacja / Janusz Potrzebowski // Builder.
– 2006, nr 7/8, s. 72-74

Chłodnictwo i Klimatyzacja

Oddymianie w garażach zamkniętych / Dorota Brzezińska, Renata Ollesz / Chłodnictwo i Klimatyzacja. – 2022, nr 1, s. 74-78

Wentylacja pożarowa garaży – 7 najważniejszych elementów wytycznych ITB nr 493/2015 / Wojciech Węgrzyński, Grzegorz Krajewski // Chłodnictwo i Klimatyzacja. – 2016, nr 11, s. 58-62

Bezpieczeństwo w garażach podziemnych / Dorota Brzezińska // Chłodnictwo i Klimatyzacja. – 2015, nr 10, s. 83-86, 88-89

Ocena klasy odporności temperaturowej wentylatorów oddymiających : kanałowa instalacja wentylacji oddymiającej w garażach podziemnych / Adam Dorsz // Chłodnictwo i Klimatyzacja. – 2015, nr 8, s. 88, 90

Analiza systemów wentylacji strumieniowej w garażu podziemnym / Wojciech Nocula // Chłodnictwo
i Klimatyzacja. – 2013, nr 11, s. 56-57

Wentylacja pożarowa garaży : praktyczna realizacja wentylacji strumieniowej / Grzegorz Kubicki // Chłodnictwo i Klimatyzacja. – 2011, nr 6, s. 72, 74

Wentylacja pożarowa garaży : jaki system dla garażu zamkniętego ? / Grzegorz Kubicki // Chłodnictwo
i Klimatyzacja. – 2011, nr 5, s. 57-58

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Ocena wpływu zniszczenia przez pożar instalacji wewnętrznych prowadzonych w garażu podziemnym
na funkcjonowanie całego budynku
/ Bernadetta Ryba, Marek Borowski // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2022, nr 4, s. 42-47

Wentylacja pożarowa garaży w budynkach handlowych / Włodzimierz Łącki // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2021, nr 7-8, s. 41-45

Sposoby oddymiania wielostanowiskowych garaży zamkniętych – studium przypadku / Dorota Skrzyniowska, Aleksandra Pelc, Andrzej Skrzyniowski // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2018, nr 10, s. 412-419

Problematyczna wentylacja oddymiająca garaży zamkniętych – projektowanie na podstawie zasad wiedzy technicznej / Mateusz Fliszkiewicz, Andrzej Krazue, Michał Ilnicki, Damian Kubera // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. – 2015, nr 6, s. 223-229

Drogi Publiczne

Modernizacja istniejącego parkingu z wykorzystaniem nawierzchni przepuszczalnej / Przemysław Rokitowski, Bartłomiej Grzesik // Drogi Publiczne. – 2023, nr 1, s. 32-36

Drogownictwo

Parkowanie przez osoby niepełnosprawne – problem z wymiarami „kopert” / Krzysztof Kaperczak, Barbara Rymsza // Drogownictwo. – 2021, nr 9, s. 247-250

Potencjał parkingu typu P+R w obszarze buforowym strefy płatnego parkowania w Krakowie / Sylwia Olko // Drogownictwo. – 2017, nr 9, s. 296-301

Konstrukcja żelbetowego garażu nadziemnego obliczanego jako ustrój płytowo-słupowy MES / Grzegorz Ludwik Golewski // Drogownictwo. – 2011, nr 6, s. 204-208

Techniczne aspekty projektowania parkingów przy obiektach użyteczności publicznej / Jerzy Bykowski, Emilia Krawczyńska // Drogownictwo. – 2011, nr 1, s. 8-14

Analiza techniczna i kosztów budowy parkingów przy obiektach użyteczności publicznej / Jerzy Bykowski, Emilia Krawczyńska // Drogownictwo. – 2010, nr 7/8, s. 249-254

Zastosowanie modelu płyty na podłożu sprężystym w obliczeniach posadowienia piętrowego garażu podziemnego / Grzegorz Ludwik Golewski // Drogownictwo. – 2009, nr 8, s. 261-265

Ocena systemu parkowania przy lotnisku im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu / Rafał Spuziak, Wiesław Spuziak // Drogownictwo. – 2008, nr 2, s. 58-64

Sposób odwodnienia placów, parkingów i osiedli mieszkaniowych : zmniejszenie odpływu ścieków opadowych przez wykorzystanie retencji / Jacek Chlipalski // Drogownictwo. – 2004, nr 4, s. 317-319

Parkingi dla samochodów ciężarowych przy drogach krajowych / Andrzej Makowelski // Drogownictwo.
– 2004, nr 4, s. 116-119

Instal

Bezkanałowa wentylacja strumieniowa w garażach w celu kontroli stężenia CO. Cz. 2 / Marek Magdziarz // Instal. – 2005, nr 7/8, s. 53-55

Bezkanałowa wentylacja strumieniowa w garażach w celu kontroli stężenia CO. Cz. 1 / Marek Magdziarz // Instal. – 2005, nr 6, s. 46-49

Inżynieria i Budownictwo

Podparcia zabezpieczające i deskowania ścienne dla elementów żelbetowych garażu podziemnego zniszczonego w wyniku pożaru – Warszawa / Tomasz Kacperek, Zbigniew Jażdrzyk // Inżynieria i Budownictwo. – 2022, nr 11-12, s. 532-538

Wybrane zagadnienia projektowania żelbetowych dennych płyt fundamentowych w parkingach podziemnych / Marek Dyduch. Krzysztof Dyduch // Inżynieria i Budownictwo. – 2020, nr 8, s. 373-377

Wybrane problemy realizacji żelbetowych konstrukcji garaży podziemnych / Jacek Ślusarczyk, Paweł Kossakowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2018, nr 5, s. 253-256

O przyczynach uszkodzeń konstrukcji i podłóg w garażach podziemnych / Tadeusz Kulas, Kazimierz Szulborski // Inżynieria i Budownictwo. – 2012, nr 11, s. 586-588

O stanie technicznym i przyczynach uszkodzeń konstrukcji stropu prefabrykowano-monolitycznego
w garażu podziemnym
/ Hanna Michalak, Stanisław Pęski, Stefan Pyrak, Kazimierz Szulborski // Inżynieria
i Budownictwo. – 2012, nr 7, s. 366-370

Rozwiązanie funkcjonalne i konstrukcyjne garaży wielokondygnacyjnych a efektywność wykorzystania ich powierzchni / Hanna Michalak // Inżynieria
i Budownictwo. – 2006, nr 5, s. 251-254

O błędach odwodnienia i izolowania parkingowej płyty stropowej / Jacek Ślusarczyk // Inżynieria
i Budownictwo. – 2006, nr 4, s. 200-202

Wybrane problemy projektowania garaży podziemnych na terenach zurbanizowanych / Hanna Michalak // Inżynieria i Budownictwo. – 2005, nr 11, s. 599-603

O katastrofie segmentu budynku garażowo-magazynowego w Warszawie / Kazimierz Szulborski, Hanna Michalak, Stanisław Pęski, Stefan Pyrak // Inżynieria i Budownictwo. – 2003, nr 10, s. 551-556

Oszklony cylindryczny garaż w wytwórni samochodów Volkswagen w Dreźnie / K.D. // Inżynieria
i Budownictwo. – 2003, nr 4, s. 238

Ochrona przed przeciekami wody garaży podziemnych i stropów monolitycznych materiałami Hydrostop / Stanisław Grzegorzewicz // Inżynieria i Budownictwo. – 2002, nr 9, s. 475-476

Miejskie parkingi podziemne w Warszawie / Stanisław Pęski, Feliks Czechowski // Inżynieria
i Budownictwo. – 2001, nr 4, s. 203-206

Konstrukcja ścian zewnętrznych garażu podziemnego w Lublinie / Jan Jargiełło, Paweł Sulik, Stanisław Mazur // Inżynieria i Budownictwo. – 2001, nr 3, s. 157-159

O przyczynach zawilgocenia garażu podziemnego i sposobach jego osuszenia / Piotr Dębski, Irena Wagner // Inżynieria i Budownictwo. – 2000, nr 11, s. 603-605

Przyczyny uszkodzeń i wzmocnienie szkieletowej konstrukcji prefabrykowanej garażu / Kazimierz Szulborski, Hanna Michalak, Stanisław Pęski, Stefan Pyrak // Inżynieria i Budownictwo. – 1999, nr 12,
s. 672-675

Parking nad halą warsztatową stacji obsługi samochodów w Warszawie / Witold Kucharczuk, Zdzisław Karpezo, Edward Janicki // Inżynieria i Budownictwo. – 1998, nr 8, s. 399-401

Izolacje

Parkingi podziemne – przyczyny i skutki zawilgoceń / Sebastian Czernik // Izolacje. – 2023, nr 11/12, s. 110-116

Parkingi podziemne – przyczyny i skutki zawilgoceń : wybrane zagadnienia / Maciej Rokiel, Ryszard Koć // Izolacje. – 2023, nr 9, s. 64-71

Polimocznikowe nawierzchnio-izolacje vs posadzki epoksydowe na parkingach / Janusz Banera // Izolacje. – 2019, nr 3, s. 184-89

Ścieżki rowerowe i nawierzchnie parkingowe wykonywane z użyciem żywic syntetycznych
/ Maciej Rokiel // Izolacje. – 2009, nr 2, s. 64-65

Parkingi na dachach odwróconych / Przemysław Grzesiek // Izolacje. – 2005, nr 4, s. 33-35

Kalejdoskop Budowlany

Parkingi i garaże : cz. I : obciążenia i zagrożenia konstrukcji / Janusz Potrzebowski // Kalejdoskop Budowlany. – 2006, nr 4, s. 50-52

Izolacja ścian i garaży / Dariusz Kołoszyc // Kalejdoskop Budowlany. – 2006, nr 3, s. 56

Stropy zespolone w parkingach wielopoziomowych / Manfred Frejno // Kalejdoskop Budowlany. – 2005,
nr 3, s. 52-54

Izolacja termiczna i akustyczna garaży podziemnych / Romuald Wilk // Kalejdoskop Budowlany. – 2003,
nr 11, s. 43

Posadzka cementowa w garażu // Kalejdoskop Budowlany. – 2002, nr 10, s. 56-57

Garaże podziemne : izolacja i dylatowanie // Kalejdoskop Budowlany. – 2002, nr 5, s. 32-34, 36

Śpiesz się powoli – budowa garażu podziemnego metodą podstropową / Wojciech Puścikowski, Monika Pieczykolan // Kalejdoskop Budowlany. – 2000, nr 9, s. 30-33

Konstrukcje Stalowe

Konstrukcje stropów w stalowych garażach wielopoziomowych / Eugeniusz Hotała // Konstrukcje Stalowe. – 2001, nr 5, s. 42-43

Parking nad stacją obsługi samochodów / Edward Janicki, Zdzisław Karpezo, Witold Kucharczuk // Konstrukcje Stalowe. – 1998, nr spec. wrzesień, s. 22-24

Wielopoziomowy parking przy międzynarodowym Dworcu Lotniczym Warszawa Okęcie 2 / Roman Pawliński // Konstrukcje Stalowe. – 1995, nr 6, s. 7-10

Logistyka

Wykorzystanie Big Data w zastosowaniach transportowych na przykładzie danych pochodzących
z automatów parkingowych
/ Caroline Kubala // Logistyka. – 2018, nr 4, s. 36-40

Polityka parkingowa a ograniczanie kongestii transportowej w miastach / Hubert Igliński // Logistyka.
– 2010, nr 5, s. 21-23

Zautomatyzowane garaże wielkopojemne / Jacek Szymonik // Logistyka. – 2010, nr 3, s. 76-77

Symulacje systemów do zarządzania parkingami jako magazynami pojazdów / Waldemar Parkitny // Logistyka. – 2004, nr 6, s. 25-26

Zarządzanie parkingiem jako magazynem pojazdów / Waldemar Parkitny // Logistyka. – 2004, nr 5, s. 31-34

Magazyn Autostrady

Techniczne kształtowanie strefy płatnego parkowania – e-kontrola SPPN / Kamil Aniszewski / Magazyn Autostrady. – 2021, nr 3, s. 86-87

Przegląd systemów parkingowych // Magazyn Autostrady. – 2020, nr 4, s. 64-66

Zalety i wady parkingów park & ride / Michał Soliński // Magazyn Autostrady. – 2020, nr 3, s. 78-80

Strefy płatnego parkowania jako narzędzie sterowania dostępnością centrów miast / Andrzej Szarata // Magazyn Autostrady. – 2017, nr 10, s. 56-59

Problemy w strefach płatnego parkowania – postulaty de lege ferenda w kontekście projektowanych zmian Ustawy o drogach publicznych / Dariusz Oracz, Sylwia Łazarczyk // Magazyn Autostrady. – 2017,
nr 8-9, s. 84-90

Parkowanie ciężarówek na drogach pozamiejskich / Piotr Krukowski // Magazyn Autostrady. – 2017, nr 5,
s. 38-42

Problematyka projektowania parkingów i miejsc postojowych / Tomasz Sochacki // Magazyn Autostrady.
– 2016, nr 11-12, s. 45-49

Materiały Budowlane

Badanie zbrojenia stropów monolityczno-prefabrykowanych parkingu metodą elektromagnetyczną / Beata Ordon-Beska // Materiały Budowlane. – 2022, nr 12, s. 10-13

Wpływ warstw sufitowych i podłogowych stropu oddzielającego garaż od lokali mieszkalnych na ich izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych / Bartłomiej Ziarko, Agata Szeląg, Marcin Zastawnik // Materiały Budowlane. – 2022, nr 8, s. 24-27

Prefabrykowane parkingi wielopoziomowe / Krzysztof Frymus // Materiały Budowlane. – 2019, nr 4, s. 2-3

Wybrane zagrożenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania garaży podziemnych / Paweł Sulik // Materiały Budowlane. – 2019, nr 3, s. 67-68

Znaczenie konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych na przykładzie systemu parkowania
na osiedlu mieszkaniowym
/ Józef Włosek // Materiały Budowlane. – 2018, nr 3, s. 47-50

Przyczyny i skutki zawilgocenia pomieszczeń garaży podziemnych / Barbara Francke // Materiały Budowlane. – 2017, nr 11, s. 118-119

Remont dylatacji konstrukcyjnych w wielopoziomowym garażu naziemnym / Krzysztof Schabowicz, Krzysztof Wróblewski, Adam Sterniuk // Materiały Budowlane. – 2017, nr 11, s. 120-121

Ocena skuteczności naprawy podłogi garażu podziemnego ze względu na ochronę przed wnikaniem jonów chlorkowych / Piotr Woyciechowski, Justyna Kuziak, Paweł Łukowski // Materiały Budowlane.
– 2017, nr 9, s. 38-40

Uszkodzenia izolacji przeciwwodnej stropodachu z miejscami parkingowymi / Zygmunt Matkowski, Adam Klimek // Materiały Budowlane. – 2017, nr 3, s. 18-19

Sposoby odprowadzenia wody z posadzek garaży podziemnych wykonanych w konstrukcji „białej wanny” / Barbara Francke // Materiały Budowlane. – 2016, nr 3, s. 16

Nowoczesna i efektywna termoizolacja dachu hali garażowej / Adam Jacaszek // Materiały Budowlane.
– 2016, nr 1, s. 28

Diagnostyka żelbetowych elementów płytowych w obiektach parkingowych / Marek Dohojda, Jarosław Szulc, Krzysztof Sztuka // Materiały Budowlane. – 2015, nr 11, s. 50-52

Posadzki żywiczne w parkingach / Andrzej Garbacz, Bogumiła Chmielewska, Piotr Sobociński // Materiały Budowlane. – 2015, nr 11, s. 89-92

Projektowanie wentylacji pożarowej garaży / Grzegorz Krajewski, Wojciech Węgrzyński // Materiały Budowlane. – 2015, nr 7, s. 56-58

Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych garaży wielostanowiskowych / Grzegorz Ludwik Golewski // Materiały Budowlane. – 2015, nr 2, s. 17-19

Wentylacja pożarowa garaży – błędy projektowe i wykonawcze / Grzegorz Krajewski, Wojciech Węgrzyński // Materiały Budowlane. – 2014, nr 10, s. 141-143

Awarie zabezpieczeń przeciwwodnych na przykładzie podziemnego garażu dwukondygnacyjnego / Bohdan Stawiński, Krzysztof Schabowicz // Materiały Budowlane. – 2014 nr 2, s. 24-25

Naprawa podłóg parkingów wielopoziomowych / Ernest Dzierżanowski, Marek Proszowski, Artur Gołajewski // Materiały Budowlane. – 2013, nr 12, s. 12-13

Wady stropów z betonowych płyt sprężonych w wielokondygnacyjnych parkingach podziemnych / Piotr Woyciechowski, Andrzej Garbacz, Paweł Łukowski, Grzegorz Adamczewski // Materiały Budowlane. – 2013, nr 2, s. 18-22

Realizacja wielokondygnacyjnego parkingu prefabrykowanego / Grzegorz Adamczewski // Materiały Budowlane. – 2012, nr 10, s. 15-17

Kontrola rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w garażach / Grzegorz Sztabała, Wojciech Węgrzyński, Grzegorz Krajewski // Materiały Budowlane. – 2012, nr 7, s. 50-52

Zastosowanie pianki XPS do termoizolacji płyty fundamentowej budynków pasywnych / Karol Matysiak // Materiały Budowlane. – 2012, nr 6, s. 54, 56

Ścianki szczelne w konstrukcjach garaży podziemnych / Michał Januszewski // Materiały Budowlane.
– 2012, nr 3, s. 43-44

Nieszczelne garaże / Agnieszka Kaliszuk-Wietecka // Materiały Budowlane. – 2011, nr 3, s. 30-31

Degradacja podłóg w garażach podziemnych spowodowana działaniem wód gruntowych / Tadeusz Kulas, Sławomir Wysocki // Materiały Budowlane. – 2011, nr 2, s. 30-31

Uszkodzenia i naprawa podłóg w garażach wielostanowiskowych / Tadeusz Kulas // Materiały Budowlane. – 2010, nr 9, s. 26-27, 34

Projektowanie, realizacja i eksploatacja betonowych nawierzchni parkingów zewnętrznych / Władysław Ryżyński // Materiały Budowlane. – 2010, nr 9, s. 29-31

Niewłaściwe rozwiązania hydroizolacyjne w garażach podziemnych / Barbara Francke // Materiały Budowlane. – 2010, nr 3, s. 2-5

Przykłady nieszczelnych garaży / Jacek Kaliszuk, Agnieszka Kaliszuk-Wietecka // Materiały Budowlane.
– 2010, nr 3, s. 26-27

Remont nawierzchni parkingów i składowisk w technologii Densit / Maciej Kulas // Materiały Budowlane. – 2010, nr 3, s. 35

Ścieżki rowerowe i nawierzchnie parkingowe wykonywane z użyciem żywic syntetycznych / Maciej Rokiel // Materiały Budowlane. – 2009, nr 7, s. 62-63

Modernizacja stropu podziemnego parkingu wielokondygnacyjnego / Jacek Ślusarczyk, Paweł Woźniak // Materiały Budowlane. – 2009, nr 5, s. 34-35

Posadzki w parkingach wielopoziomowych i garażach podziemnych / Grzegorz Zając // Materiały Budowlane. – 2008, nr 9, s. 44, 100

Koncepcja zautomatyzowanego parkingu wielopoziomowego w Warszawie / Andrzej Chrzanowski, Wojciech Bartoszewski, Walery Kotlicki, Lech Wysokiński // Materiały Budowlane. – 2008, nr 2, s. 55-57

Dobry sposób na wykonanie posadzek w garażach wielostanowiskowych / Jan Skwara, Marcin Janiszewski, Marcin Wojnarowski // Materiały Budowlane. – 2007, nr 5, s. 22

Garaże prefabrykowane / Żukrowska-Wajler, A. // Materiały Budowlane. – 2006, nr 5, s. 18-19

Zabezpieczanie garaży i parkingów podziemnych / Beata Krzyżostaniak // Materiały Budowlane. – 2002,
nr 6, s. 33

Ocieplanie stropów garaży lamelami z wełny mineralnej / Maria Dregger // Materiały Budowlane. – 2001, nr 1, s. 90, 144

Garaż wielopoziomowy w prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej / Janczura, K. // Materiały Budowlane. – 2000, nr 11, s. 78-79

Wykonanie posadzek przemysłowych czteropoziomowego parkingu w Warszawie / Janusz Karwacki // Materiały Budowlane. – 2000, nr 4, s. 102-103, 106

Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla garaży / Kosiorek, M. // Materiały Budowlane. – 1998, nr 7,
s. 52-53

Murator

Zoom na garaż / tekst Zuzanna Podwysocka // Murator. – 2020, nr 8, s. 102-106

Podłoga w garażu na 6 sposobów / tekst Anna Kazimierowicz // Murator. – 2017, nr 8, s. 104-109

Z samochodem pod jednym dachem : o garażu w bryle domu / tekst Katarzyna Słupeczańska // Murator.
– 2017, nr 10, s. 102-106

Ekspresowa posadzka w garażu : cienkowarstwowa powłoka epoksydowa / tekst Mariusz Jurkiewicz // Murator. – 2012, nr 8, s. 122-124

Połączenie garażu z domem : uwaga na błędy / tekst Karolina Wolska // Murator. – 2012, nr 6, s. 100-102

Garaż zaraz : garaże gotowe / tekst Anna Kazimierowicz // Murator. – 2012, nr 5, s. 124-130

Wiata garażowa : inwestor w urzędzie / tekst Agnieszka Witulska // Murator. – 2012, nr 5, s. 228

Nieruchomości C.H. Beck

Co z garażem ? / Joanna Czekaj // Nieruchomości C.H. Beck. – 2012, nr 7, s. 37-38

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Oczyszczanie wody gruntowej jako remedium na wycieki w garażach podziemnych / Sylwia Janiszewska // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2022, nr 5, s. 40, 42

Parkingi i garaże w centrach miast / Maria Szruba // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2018,
nr 9-10, s. 94-98

Polski Instalator

Detekcja gazów oraz sterowanie wentylacją za pomocą systemów detekcji w garażach / Dorota Brzezińska, Iwona Żupańska // Polski Instalator. – 2016, nr 1, s. 43-47

Czy można parkować w garażach podziemnych samochód z instalacją LPG ? : co zrobić, żeby projektant, wykonawca lub użytkownik takiego garażu nie był narażony na problemy ? : porada / Przemysław Gogojewicz // Polski Instalator. – 2013, nr 7-8, s. 32-33

Przegląd Budowlany

Analiza kosztu i czasu wykonania budynku szkieletowego w aspekcie topologii schematu statycznego
na przykładzie parkingu wielopoziomowego
/ Tomasz Harczuk, Magdalena Rogalska  // Przegląd Budowlany.
– 2023, nr 1-2, s. 113-117

Wykorzystanie garaży podziemnych w nowoczesnym budownictwie jako obiektów z dodatkową funkcją ochronną w razie zagrożenia dla ludności cywilnej / Robert Kruzel // Przegląd Budowlany. – 2022, nr 11-12,
s. 52-57

Korozja chlorkowa – niedoceniany czynnik destrukcji w garażach wielostanowiskowych / Lesław Hebda, Dorota Hebda, Daniel Białecki, Marcin Majewski // Przegląd Budowlany. – 2022, nr 9-10, s. 157-160

Projekt wykonania konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego / Joanna Wicher, Roman Marcinkowski // Przegląd Budowlany. – 2021, nr 1, s. 38-45

Ocena stanu technicznego i wzmocnienie konstrukcji dwóch budynków po pożarze w garażu podziemnym / Dariusz Karolak // Przegląd Budowlany. – 2021, nr 1, s. 18-25

Projekt konstrukcji garażu wielokondygnacyjnego / Jan Klimasara, Mariusz Gnatowski // Przegląd Budowlany. – 2020, nr 1, s. 38-43

Hotele samochodowe : z kart historii / Andrzej Nowicki // Przegląd Budowlany. – 2020, nr 1, s. 49-523

Adaptacja budynku teatru „Kamińskiego” na Dynasach na garaże : z kart historii / Juliusz Żakowski, Zasław Malicki // Przegląd Budowlany. – 2020, nr 1, s. 53-55

Osiedlowe garaże podziemne – przykłady błędów projektowych i wykonawczych oraz propozycji napraw / Andrzej Szewczak // Przegląd Budowlany. – 2016, nr 3, s. 25-30

Analiza rozwiązania konstrukcyjnego płyty fundamentowej dla garażu wielostanowiskowego / Jolanta Grzybowska, Marcin Midro // Przegląd Budowlany. – 2015, nr 9, s. 48-52

Opłacalność inwestycji realizowanych w systemie PPP na przykładzie parkingu podziemnego w Krakowie / Edyta Plebankiewicz, Katarzyna Biadała // Przegląd Budowlany. – 2014, nr 11, s. 47-52

Identyfikacja i ocena nieprawidłowości występujących w parkingach wielopoziomowych / Jacek Ślusarczyk // Przegląd Budowlany. – 2011, nr 1, s. 34-39

Podstawowe wymagania i wytyczne konstruowania struktury parkingowej płyty dachowej / Jacek Ślusarczyk // Przegląd Budowlany. – 2007, nr 12, s. 38-42

Parkingi wielopoziomowe – konstrukcje w „szarej strefie” pomiędzy budownictwem mostowym i ogólnym / Andrzej Zawadzki, Jacek Bielawski // Przegląd Budowlany. – 2004, nr 12, s. 24-28

Żelbetowe parkingi płytowo-słupowe w systemie U-F / Włodzimierz Starosolski, Ryszard Hyla, Zdzisław Walo // Przegląd Budowlany. – 1996, nr 11, s. 22-24

Przegląd Komunalny

Polityka parkingowa / Tadeusz Kopta // Przegląd Komunalny. – 2022, nr 2, s. 50-52

Strefa parkingowa dla bogaczy ? / Nina Kinitz // Przegląd Komunalny. – 2020, nr 10, s. 72-75

Parkowanie w miastach / Jerzy Narożny // Przegląd Komunalny. – 2001, nr 1, s. 78-79

Przegląd Komunikacyjny

Logistyczne wskaźniki parkingowe / Waldemar Parkitny // Przegląd Komunikacyjny. – 2010, nr 11-12,
s. 18-21

Polityka parkingowa w Polsce na przykładzie Warszawy i Wrocławia w świetle doświadczeń miast Europejskich / Łukasz Sęk // Przegląd Komunikacyjny. – 2010, nr 4-6, s. 55-58

Wielopoziomowe budowle parkingów w dużych miastach / Krzysztof Gradkowski // Przegląd Komunikacyjny. – 2009, nr 4, s. 41-47

Metodologia sanacji i robót naprawy konstrukcji żelbetowej otwartego parkingu dwupoziomowego / Krzysztof Gradkowski, Stanisław Żurawski // Przegląd Komunikacyjny. – 2007, nr 2, s. 32-36

Samorząd Terytorialny

Strefa płatnego parkowania – problemy pomiędzy regulacją prawną a praktyką / Kamil Gopaniuk // Samorząd Terytorialny. – 2019, nr 5, s. 60-70

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna

Systemy oddymiające garaży i parkingów podziemnych : cel stosowania, aktualne przepisy i zalecenia, wytyczne projektowe, zadania urządzeń wentylacji oddymiającej : część 3 / Robert Martyka // Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. – 2016, nr 4, s. 138-141

Systemy oddymiające garaży i parkingów podziemnych : cel stosowania, aktualne przepisy i zalecenia, wytyczne projektowe, zadania urządzeń wentylacji oddymiającej : część 2 / Robert Martyka // Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. – 2016, nr 3, s. 100-107

Systemy oddymiające garaży i parkingów podziemnych : cel stosowania, aktualne przepisy i zalecenia, wytyczne projektowe, zadania urządzeń wentylacji oddymiającej : część 1 / Robert Martyka // Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. – 2016, nr 1-2, s. 42-46

Wentylacja pożarowa garaży / Krzysztof Kaiser // Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. – 2011, nr 12,
s. 571-573

Transport Miejski

10 dni bezpłatnego parkowania w Warszawie / Tomasz Dybicz // Transport Miejski. – 2004, nr 1, s. 8-10

Wrocławski system płatnego parkowania : historia, doświadczenia i perspektywy / Krzysztof Kiniorski, Agnieszka Perfikowska // Transport Miejski. – 2003, nr 9, s. 6-14

Analiza celowości rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Warszawie / Józef Suda, Zbigniew Ujazdowski // Transport Miejski. – 2003, nr 9, s. 15-20

Przegląd rozwiązań systemu „Parkuj i jedź” na przykładach wybranych miast europejskich / Andrzej Szarata // Transport Miejski. – 2002, nr 6, s. 15-21

Rola systemów płatnego parkowania w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju / Stefan Sarna // Transport Miejski. – 2001, nr 6, s. 7-12

Strategia parkowania w aglomeracji Vancouver : (na podstawie wystąpienia przedstawiciela Zarządu Transportowego Aglomeracji Vancouver na seminarium nt. płatnego parkowania w ramach Śląskiej Debaty Transportowej) // Transport Miejski. – 2001, nr 4, s. 21-22

Problemy parkingowe i komunikacyjne w rejonach wielko powierzchniowych obiektów handlowych / Stanisław Albricht, Maciej Górnikiewicz, Piotr Ciepela // Transport Miejski. – 2000, nr 10, s. 13-17

Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego parkowania w Śródmieściu Warszawy / Tomasz Dybicz // Transport Miejski. – 2000, nr 9, s. 16-19

Drugi etap płatnego parkowania we Wrocławiu / Ryszard Idczak, Jerzy Jarych // Transport Miejski – 1999, nr 9, s. 13-17

Co to są strefy ? // Transport Miejski. – 1999, nr 9, s. 17-18

Transport Miejski i Regionalny

Wpływ opłaty postojowej na warunki parkowania w śródmieściu – przypadek Szczecina / Urszula Duda-Wiertel, Grzegorz Romaniak // Transport Miejski i Regionalny. – 2023, nr 5, s. 11-15

Search traffic w obszarach z deficytem miejsc postojowych / Urszula Duda-Wiertel // Transport Miejski
i Regionalny. – 2021, nr 3, s. 19-26

Analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Opolu / Waldemar Parkitny // Transport Miejski
i Regionalny. – 2018, nr 12, s. 13-16

Początki wdrażania idei uspokojenia ruchu i polityki parkingowej w Krakowie / Andrzej Rudnicki // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 9, s. 6-12

Zmiany terytorialne strefy płatnego parkowania w Krakowie w latach 1988-2018 / Piotr Kącki, Urszula Duda-Wiertel // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 9, s. 13-18

Działania PKE na rzecz uspokojenia ruchu oraz polityki transportowej, w tym parkingowej / Tadeusz Kopta // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 9, s. 19-23

Granice strefy płatnego parkowania w kontekście lokalizacji przystanków kolei aglomeracyjnej / Aleksandra Faron // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 9, s. 24-27

Wyznaczenie miarodajnych okresów przeprowadzania badań zachowań parkingowych użytkowników strefy płatnego parkowania / Caroline Kubala // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 9, s. 28-32

Strefy płatnego parkowania w małych miastach : analiza rozwiązań na przykładzie Środy Wielkopolskiej / Marcin Kiciński, Paweł Zmuda-Trzebiatowski // Transport Miejski i Regionalny. – 2018, nr 9, s. 39-44

Inteligentny parking miejski / Jacek Malasek // Transport Miejski i Regionalny. – 2017, nr 12, s. 3-4

Zmiana postrzegania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie przez użytkowników / Caroline Kubala // Transport Miejski i Regionalny. – 2017, nr 7, s. 17-21

Pomiar parkowania z wykorzystaniem zapisu wideo / Urszula Duda-Wiertel // Transport Miejski
i Regionalny. – 2017 nr 3, s. 5-10

Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego
w kontekście projektu PUSH&PULL
/ Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński // Transport Miejski i Regionalny.
– 2017, nr 2, s. 5-9

Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie / Mateusz Pietruch // Transport Miejski i Regionalny. – 2017, nr 2, s. 10-15

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na parkingach „Parkuj i Jedź” w Warszawie / Urszula Duda // Transport Miejski i Regionalny. – 2016, nr 10, s. 30-35

Analiza wybranych charakterystyk parkowania w strefie płatnego parkowania w śródmieściu Bydgoszczy w związku z wdrażaniem ITS / Tomasz Szczuraszek, Marcin Karwasz // Transport Miejski i Regionalny.
– 2014, nr 11, s. 12-18

Wady i zalety systemu Parkuj i jedź na przykładzie aglomeracji warszawskiej / Andrzej Brzeziński, Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska, Agnieszka Rogala // Transport Miejski i Regionalny. – 2013, nr 8, s. 4-9

System PARK AND RIDE we Wrocławiu – przykład parkingu przy stadionie miejskim / Sławomir Czewiński // Transport Miejski i Regionalny. – 2013, nr 8, s. 10-18

Analiza parametrów parkingów realizowanych przez kolej w południowo-wschodniej Polsce / Waldemar Parkitny // Transport Miejski i Regionalny. – 2013, nr 3, s. 19-24

Problematyka lokalizacji parkingów wielopoziomowych na osiedlach mieszkaniowych z wielkiej płyty / Beata Wieteska-Rosiak // Transport Miejski i Regionalny. – 2012, nr 7, s. 28-32

Ocena jakości parkingów na podstawie wyników badań ankietowych / Waldemar Parkitny // Transport Miejski i Regionalny. – 2012, nr 1, s. 21-24

Parkingi jako elementy krajobrazu miasta / Anna Sarna // Transport Miejski i Regionalny. – 2009, nr 11,
s. 37-40

Wpływ płatnego parkowania na sposób wykorzystania parkingu / Czesław Wolek // Transport Miejski
i Regionalny. – 2009, nr 10, s. 7-9

Parkingi w aglomeracjach miejskich / Krzysztof Gradkowski // Transport Miejski i Regionalny. – 2009, nr 10, s. 13-15

Pobieranie opłat za parkowanie w miastach z wykorzystaniem telefonów komórkowych / Mieczysław
S. Tarkowski // Transport Miejski i Regionalny. – 2009, nr 9, s. 10-13

Planowane parkingi podziemne w Krakowie / Józefa Kąsek // Transport Miejski i Regionalny. – 2007, nr 5,
s. 27-32

Ocena efektywności funkcjonalnej systemu parkingów przesiadkowych (Park and Ride) / Andrzej Szarata // Transport Miejski i Regionalny. – 2007, nr 1, s. 29-35

Organizacja czasowych parkingów dla obsługi imprezy masowej / Ryszard Żakowski // Transport Miejski
i Regionalny. – 2005, nr 5, s. 8-13

Zieleń Miejska

Zmiany klimatu a zielone parkingi / Jan Łukaszkiewicz // Zieleń Miejska. – 2023, nr 6, s. 36-39

Jak ożywić parking ? / Witold Szwedkowski // Zieleń Miejska. – 2022, nr 9, s. 31-33

Jak posadzić drzewo na parkingu ? / Aleksander Lech // Zieleń Miejska. – 2020, nr 4, s. 38-40

Ekologiczne parkingi miejskie / Barbara Czerniawska // Zieleń Miejska. – 2020, nr 4, s. 42-44

Zielone parkingi / Anna Skórkowska // Zieleń Miejska. – 2013, nr 4, s. 33-34

Rośliny przy parkingach / Anna Skórowska // Zieleń Miejska. – 2009, nr 11, s. 34-37