Opracowania tematyczne – NIEPEŁNOSPRAWNI A PRACA I BEZROBOCIE

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa / red. Henryk Bieniok
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2006, s. 285-287 (Rozdz. 10.6.4 – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 45-47 (Rozdz. 1.6 – Osoby niepełnosprawne na rynku pracy)
Sygnatura 14

DZIAŁ 28 – PRACA:

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy / red. nauk. Arkadiusz Bieliński, Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz ; [aut. Izabela Florczak i in.]
Warszawa : DIFIN, 2015, s. 319-326 (Cz. VI, Rozdz. II – Elastyczne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych)
Sygnatura 28

Niepełnosprawność a praca / Lucyna Frąckiewicz [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku / red. Stanisława Borkowska
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2005, s. 158-171
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Aktywność zawodowa i uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Eugeniusz Niedzielski [w:] Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard
Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 379-386
Sygnatura 28.1

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej / Adam Kubów [w:] Rynek pracy
w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji
/ red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 157-166
Sygnatura 28.1

Edukacja a rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce / Bożena Kołaczek [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak -Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 23-36
Sygnatura 28.1

Edukacja a szanse osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy / Katarzyna Zielińska-Król
[w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 177-193
Sygnatura 28.1

Funkcjonowanie lokalnego systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (na przykładzie wybranych powiatów) / Piotr Frączek [w:] Polityka rynku pracy : doświadczenia europejskie i polskie /
red. nauk. Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
(Seria: Lokalizm, Regionalizm, Globalizm)
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008, s. 251-297
Sygnatura 28.1

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez pracę / Bożena Kołaczek [w:] Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne
i regionalne
/ red. nauk. Ryszard Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Komitet Nauk o Pracy
i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 365-378
Sygnatura 28.1

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – uwarunkowania prawne i realia zatrudnienia / Dominika Sznajder [w:] Pokolenia na rynku pracy / pod red. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 127-150
Sygnatura 28.1

Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego : ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jacek Jaworski (Seria: Opracowania PZB)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009
Sygnatura 28.1

Programy wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – przegląd stanowisk / Izabela Książkiewicz [w:] Polityka rynku pracy : doświadczenia europejskie i polskie / red. nauk. Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (Seria: Lokalizm, Regionalizm, Globalizm)
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008, s. 199-224
Sygnatura 28.1

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Warmii i Mazur i jej wpływ na poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych / Jerzy Kawa [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy /
red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 99-119
Sygnatura 28.1

Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja / red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ; aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych)br> Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. 139-144 (Niepełnosprawni
i niezdolni do pracy a rynek pracy i polityka zatrudnienia w Polsce
)
Sygnatura 28.1

Wybrane elementy rynku pracy / Głąbicka Katarzyna
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2001, s. 101-108 (Rozdz. 7.3 – Niepełnosprawni na rynku pracy)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.2 – BEZROBOCIE:

Niepełnosprawna młodzież na rynku pracy w Polsce / Grażyna Magnuszewska-Otulak [w:] Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny ; Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 1999, s. 105-115
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY

Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach : jak zatrudniać pracowników ? : praktyczny poradnik z przykładami / Karolina Drela, Aneta Sokół (Seria: ABC Przedsiębiorcy)
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 115-120 (Rozdz. 4.2 – Zatrudnianie niepełnosprawnych)
Sygnatura 67

Prawo pracy 2009 / red. Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jedryka (Seria: Meritum)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 753-805 (Rozdz. XII – Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych)
Sygnatura 67

DZIAŁ 67.2 – ŚWIADCZENIA. ZASIŁKI:

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych : analiza rozwiązań : propozycje na przyszłość / Ewa Brożyna, Andrzej Barczyński, Ewa Giermanowska [w:] Zabezpieczenie społeczne w Polsce : problemy
do rozwiązania w najbliższej przyszłości
/ red. nauk. Gertruda Uścińska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008, s. 272-320
Sygnatura 67.2

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w kontekście unijnych regulacji prawnych / Andrzej Barczyński [w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 213-219
Sygnatura 68

Bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób niepełnosprawnych / Maria Agnieszka Paszkowicz, Marcin Garbat [w:] Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 7)
Rzeszów : MITEL, 2005, s. 111-119
Sygnatura 68

Niepełnosprawni w działaniach samorządu terytorialnego / Aldona Fraczkiewicz-Wronka
[w:] Samorządowa polityka społeczna : praca zbiorowa /red. Aldona Frączkiewicz-Wronka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Warszawa)
Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2002, s. 184-200
Sygnatura 68

Polityka społeczna: wybrane zagadnienia: (zarys wykładu) / Tadeusz Kowalak
Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej 2000, s. 93-98 (Rozdz. VIII – Niepełnosprawność)
Sygnatura 68

Prawo socjalne / Wojciech Muszalski, Wyd. 4 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 218-222 (Rozdz. XXIX – Zatrudnienie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych)
Sygnatura 68

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych / Jerzy Mikulski [w:] Polityka społeczna / red. Adam Kurzynowski, Wyd. 3 popr. (dodruk)
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 255-276
Sygnatura 68

Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Dębniewski Gustaw, Michowska Dorota [w:] Zarys problematyki / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 1)
Rzeszów : MITEL, 2003, s. 325-335
Sygnatura 68

Szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy – doświadczenia polskie i zagraniczne / Adam Kubów
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 201-212
Sygnatura 68

Wykształcenie szansą awansu zawodowego osób niepełnosprawnych / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz [w:] Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 7), s. 483-490
Rzeszów : MITEL, 2005
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.1 – PRACA SOCJALNA

Poczucie samo skuteczności a reakcje przystosowawcze pracujących osób z niepełnosprawnością / Monika Parchomiuk, Stanisław Byra [w:] Widzieć, rozumieć, pomagać : przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego / pod red. Marcina Teodorczyka
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013, s. 43-55
Sygnatura 68.1

DZIAŁ 68.2 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. UBÓSTWO:

Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich postawy wobec pracy zawodowej / Bożena Kołaczek [w:] Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce / red. Balcerzak-Paradowska Bożena
(Seria: Raport IPiSS, nr 22)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2002, s. 123-155
Sygnatura 68.2

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Golinowska Stanisława
(Seria: Raport IPiSS, nr 25)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004, s. 49- 58 (Rozdz. 9 – Niepełnosprawni na rynku pracy), s. 58-63 (Rozdz. 10 – Programy aktywnej polityki rynku pracy dla osób niepełnosprawnych),
s. 63-78 (Rozdz. 11 – Osoby niepełnosprawne w zakładach pracy), s. 78-94 (Rozdz. 12 – Finansowanie aktywności wspierających pracę osób niepełnosprawnych)
Sygnatura 68.2

Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk ; Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015
Sygnatura 68.2

Niepełnosprawność intelektualna / Remigiusz J. Kijak (Seria: Między Diagnozą a Działaniem)
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013, s. 109 (Bariery w zatrudnianiu osób niepełnoprawnych), s. 110-112 (Czynniki obiektywnie niskiego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie), s. 112-114 (Czynniki subiektywnie niskiego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie)
Sygnatura 68.2

Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne – bariery dostępu do pracy / Ratajczyk Witold
[w:] Wykluczenie społeczne : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwp Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 2005, s. 219-230
Sygnatura 68.2

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010, s. 102-115 (Część 2 Rozdz. II.5 – Skala i formy wsparcia osób niepełnosprawnych przez samorządy powiatowe w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz rehabilitacji społecznej ze środków PFRON), s. 187-191 (Część 3 Rozdz. II.3 – Zatrudnienie osób niepełnosprawnych), s. 243-247 (Część 4 Rozdz. III – Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010
Sygnatura 68.2

Polityka wobec osób prawnie niepełnosprawnych w Polsce : wpływ na finanse publiczne i aktywność zawodową ludności / Poznańska Dorota (Seria: Materiały i Studia, z. 185)
Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2005
Sygnatura 68.2

Rynek pracy osób niepełnosprawnych / Małgorzata Król [w:] Niepełnosprawni w środowisku społecznym : praca zbiorowa / red. Frąckiewicz Lucyna (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 1999, s. 143-184
Sygnatura 68.2

Samodzielni, zaradni, niezależni : ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji /
pod red. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys i Jakuba Niedbalskiego
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Sygnatura 68.2

Wzmacnianie równych szans osób niepełnosprawnych / Halina Misiewicz [w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa /red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 2005, s. 279-302
Sygnatura 68.2

Zakłady pracy chronionej / Maria Gasińska [w:] Niepełnosprawni w środowisku społecznym : praca zbiorowa / red. Frąckiewicz Lucyna (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 1999, s. 185-219
Sygnatura 68.2

DZIAŁ 72 – INSTYTUCJE NON-PROFIT:

Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Krystyna Kietlińska
Warszawa : DIFIN, 2010, s. 140-148 (Rozdz. 4.5 – Przedsiębiorstwo społeczne jako forma zatrudnienia osób niepełnosprawnych)
Sygnatura 72

DZIAŁ 76.2 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Patologie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Alicja Trzyna [w:] Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 391-400
Sygnatura 76.2

DZIAŁ 88.2 – PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 1999,
s. 88-89 (Cz. III.6 – Niepełnosprawni)
Sygnatura 88.2

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA – UE:

Młodzi z niepełnosprawnością na rynku pracy / Magdalena Kubicka [w:] Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz
Warszawa : DIFIN, 2012, s. 83-92
Sygnatura 92

BROSZURY:

Niepełnosprawni aktywni ekonomiczne poza rolnictwem na wsi dolnośląskiej : charakterystyka sytuacji życiowej i aktywności zawodowej / Wojciech Skiba (Seria: Społecznik, Nr 9)
Warszawa : Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), 2006
Sygnatura 68

Wszystko o zatrudnianiu niepełnosprawnych : praca zbiorowa / oprac. Tomasz Kowalski // Poradnik Gazety Prawnej. – 2013, nr 12, s. 5-33
Sygnatura 68.2

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy krajów Unii Europejskiej / Gałęziak Janusz
Warszawa : UKIE, [2003]
Sygnatura 88.1

Dotacje na pracowników niepełnosprawnych [w:] Dotacje dla pracodawców – jak uzyskać i rozliczyć // Poradnik Gazety Prawnej. – 2015, nr 3, s. 63-83
Sygnatura 91

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Aktywizacja i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych – doświadczenia z kontroli międzynarodowej / Julita Łuczak, Piotr Wasilewski // Kontrola Państwowa. – 2012, nr 3, s. 74-79

Aktywizacja społeczna poprzez pracę osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym / Małgorzata Matlegiewicz // Studia Zarządzania i Finansów. – 2015, nr 9, s. 73-96

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w świetle zmian systemowych na rynku pracy w Polsce / Renata Nowak-Lewandowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 145, s. 221-230

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w przekroju terytorialnym / Andrzej Barczyński // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 41-48

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w różnych grupach wiekowych / Andrzej Barczyński // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 212-224

Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim / Anna Majchrzak-Sondecka, Adam Frydrysiak // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2009, nr 3, s. 103-116

Alternatywne formy wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce / Dorota Kobus-Ostrowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 83-91

Analiza aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych i niechronionych / Andrzej Koza // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s. 199-209

Bierność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce / Dorota Kobus-Ostrowska // Gospodarka
w Praktyce i Teorii. – 2015, nr 4, s. 21-36

Determinanty bierności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce / Beata Bieszk-Stolorz // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2012, nr 1, s. 143-153

Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych
w Trójmieście
/ Dorota Banaszkiewicz, Olga Komorowska // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 4, T. 3,
s. 135-145

Diagnoza stanu bezrobocia kobiet niepełnosprawnych (studium przypadku miasta Jelenia Góra) / Ewa Gadzialska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 2, s. 231-242

Dofinansowanie samozatrudnienia z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako instrument wsparcia przeciwdziałania bezrobociu / Adriana Politaj, Andrzej Koza // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196,
s. 133-144

Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych / Katarzyna Bereda-Łabędź // Rachunkowość.
– 2004, nr 2, s. 26-28

Dopłaty do zatrudnienia a zmiany zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce / Andrzej Koza, Adriana Politaj // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 257, s. 67-78

Dotacje do zatrudnienia z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako forma wsparcia samozatrudnienia osób bezrobotnych w spółdzielniach socjalnych / Adriana Politaj // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 35, t. 2, s. 503-514

Działalność Fundacji Fuga Mundi z Lublina na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marek Piasecki // Trzeci Sektor. – 2009, nr 16, s. 46-51

Główne prawa i obowiązki pracowników niepełnosprawnych oraz zatrudniających ich pracodawców / Martyna Ostrowska, Aneta Michcik // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 2, s. 6-9

Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych – problem nie tylko Polski / Piotr Wasilewski // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 2, s. 59-67

Jakie są korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Cz. 1 / Marzena Jurczewska // Poradnik Małej Firmy. – 2007, nr 5, s. 24-26

Jakie są korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Cz. 2 / Marzena Jurczewska // Poradnik Małej Firmy. – 2007, nr 6, s. 26-28

Jakość życia oraz formy wsparcia społecznego pracujących osób niepełnosprawnych na lubelszczyźnie / Renata Maciejewska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 179, s. 115-125

Kwotowe systemy wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Polski, Czech
i Węgier
/ Marcin Garbat // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 129-137

Mobilność zawodowa osób niepełnosprawnych jako problem społeczny integrującej się Europy
– przykład Polski
/ Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 13, s. 379-390

Motywacja osób niepełnosprawnych do podjęcia i utrzymywania pracy zawodowej / Karolina Pawłowska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2010, nr 7-8, s. 24-27

Niepełnosprawni i ich konkurencyjność na rynku pracy / Andrzej Koza // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 293, s. 23-36

Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy / Zdzisława Janowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 221-229

Niepełnosprawność jako przyczyna wykluczenia z rynku pracy / Marcin Garbat, Maria Agnieszka Paszkowicz // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2016, z. 4, s. 61-79

Niepełnosprawny jako aktywny uczestnik rynku pracy / Agnieszka Siedlecka, Jarosław Żbikowski, Agnieszka Smarzewska, Marian Stelmach // Modern Management Review. – 2014, nr 2, s. 97-108

Niepełnosprawny w podróży służbowej / Ewa Zagórska-Sikora // Prawo Przedsiębiorcy. – 2007, nr 16, s. 23

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– informacje dla organizacji pozarządowych
/ Urszula Kurowska // Trzeci Sektor. – 2009, nr 16, s. 63-71

Nowe zasady wspierania pracodawców osób niepełnosprawnych / Joanna Karpińska // Służba Pracownicza. – 2009, nr 5, s. 7-13

Organizacja poradnictwa zawodowego, szkolenia i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych / Jerzy Witczak // Służba Pracownicza. – 2002, nr 5, s. 18-21

Podwójna dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy / Karolina Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2012, nr 12, s. 16-19

Pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne / Alicja Iwanow // Prawo Przedsiębiorcy. – 2007, nr 11, s. 18-23

Praca jako forma bezpieczeństwa intelektualnego dla osób niepełnosprawnych / Barbara Maria Turczak [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków / red. nauk. Magdalena Gawrońska-Garstka
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009, s. 108-121

Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce  / Lech Sawicki // Zeszyty Naukowe PTE
23w Zielonej Górze. – 2017, z. 6, s. 152-160

Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz wyzwania związane z ich aktywizacją / Martyna Ostrowska, Aneta Michcik // Bezpieczeństwo Pracy. – 2016, nr 10, s. 20-23

Refundacja i dofinansowanie pomocy ze środków PFRON / Joanna Karpińska, Krzysztof Madej // Służba Pracownicza. – 2010, nr 1, s. 28-32

Refundacja kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
a konieczność wskazania wyodrębnionego rachunku dochodów własnych i uprzednie wydatkowanie środków na ten cel z tego rachunku
/ Ewa Czołpińska // Finanse Komunalne. – 2008, nr 7/8, s. 94-96

Refundacja kosztów szkolenia niepełnosprawnych / Tadeusz Bednarek // Prawo Przedsiębiorcy. – 2008,
nr 9, s. 16-19

Refundacje przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – nowe przepisy / Mirosław Ciesielski // Prawo Przedsiębiorcy. – 2007, nr 47, s. 16-20

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – nowe zadania dla powiatu / Joanna Karpińska // Służba Pracownicza. – 2002, nr 10, s. 9-13

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych / Joanna Karpińska, Magdalena Zbrzeźna // Służba Pracownicza. – 2008, nr 4, s. I-XVI [wkładka]

Rola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw osób niepełnosprawnych / Adriana Politaj // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 102, s. 398-407

Rozwiązywanie problemów bezrobocia i wykluczenia osób niepełnosprawnych / Izabela Grzanka // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2011, z. 59, s. 59-74

Sposoby oceny pracowników niepełnosprawnych w świetle badań własnych / Sylwia Gąsiorek-Madzia // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s. 189-197

Sygnalizacja akustyczna w środowisku pracy osób niepełnosprawnych / Jan Radosz, Paweł Górski, Rafał Młyński // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 2, s. 14-17

Systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach Unii Europejskiej / Tadeusz Majewski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2003, nr 5, s. 7-9

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego / Andrzej Koza, Adriana Politaj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 53-62

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie zmian zasad dofinansowania ich zatrudniania / Adriana Koza, Andrzej Politaj // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2010, nr 4(53), s. 132-140

Sytuacja zakładów pracy chronionej w świetle badań przeprowadzonych w 2000 roku / Jerzy Witczak // Służba Pracownicza. – 2001, nr 5, s. 24-30

Szczególne zasady w zakresie VAT dotyczące zakładów pracy chronionej / Juliusz Kamiński // Rachunkowość. – 1996, nr 1, s. 34-38

Środki finansowe służące wsparciu osób niepełnosprawnych / Agnieszka Miler // Prawo Przedsiębiorcy.
– 2006, nr 15, s. 32-36

Środki na podjęcie działalności przez osobę niepełnosprawną – nowe przepisy / Marcin Gołaszewski // Prawo Przedsiębiorcy. – 2007, nr 49, s. 16-20

Telepraca osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w Polsce / Bożena Kurkus-Rozowska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2005, nr 1, s. 14-17

Telepraca – program wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Robert Grzesiński // Służba Pracownicza. – 2002, nr 1, s. 9-11

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych / Szczepan Wroński // Prawo Przedsiębiorcy. – 2009, nr 39, s. 17-20

Wrocławskie doświadczenia we wspomaganym zatrudnianiu / Małgorzata Gorący // Trzeci Sektor. – 2009, nr 16, s. 40-45

Wybrane aspekty przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w kontekście występowania zagrożeń mechanicznych / Dariusz Kalwasiński // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 9,
s. 18-22

Wybrane problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Eugeniusz Niedzielski // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2014, nr 2, s. 158-166

Wymagania i zalecenia w zakresie parametrów mikroklimatu oraz poczucia komfortu i oceny obciążenia cieplnego osób niepełnosprawnych w pracy / Magdalena Młynarczyk // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 2, s. 10-13

Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego / Leszek Bielas // Prawo Przedsiębiorcy. – 2008, nr 41,
s. 22

Zakłady aktywności zawodowej oraz zakłady pracy chronionej jako pracodawcy osób niepełnosprawnych w Polsce / Adriana Politaj // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 450,
s. 446-457

Zakłady pracy chronionej jako główni pracodawcy osób niepełnosprawnych / Andrzej Koza // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 102, s. 70-78

Zarządzanie kosztami w sytuacji zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym  / Monika Zając // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 300, s. 263-271

Zastosowanie systemów e-learning w edukacji osób niepełnosprawnych / Jolanta Chęć // Studia
i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2011, T. 53, s. 30-41

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na przykładzie badań w wybranym zakładzie pracy chronionej /  Józef Ober, Janusz Karwot // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie.
– 2016, z. 98, s. 149-160

Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych na konkurencyjnym rynku pracy / Andrzej Barczyński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196,
s. 73-82

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w świetle wyników badań dolnośląskiego chronionego rynku pracy / Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 14, s. 243-254

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jako forma rehabilitacji zawodowej / Emilia Nadolna, Stanisław Piocha // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania. – 2009, nr 3, s. 127-140

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – przywileje i obowiązki pracodawcy / Łukasz Trochimiuk // Monitor Prawa Pracy. – 2007, nr 7

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej na lokalnym rynku pracy / Beata Granosik, Emilia Nadolna // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 97, s. 343-358

Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy / Ewa Giermanowska // Trzeci Sektor. – 2009, nr 16,
s. 56-62

Zmiany regulacji prawnych na rynku pracy osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 127-138

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2011 roku / Luiza Klimkiewicz // Służba Pracownicza.
– 2011, nr 5, s. 13-17

Zmiany zasad finansowania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych : (wejdą w życie 1 stycznia 2004 r.) / Krystyna Mondygraf // Rachunkowość. – 2003, nr 5, s. 38-39

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest. Ochrona Pracy

Warunki pracy niepełnosprawnych // Atest. – 2014, nr 2, s. 13

Pracodawcy z otwartego rynku pracy : szczególne obowiązki związane z zatrudnianiem
lub niezatrudnianiem osób niepełnosprawnych
/ Aleksandra Polak -Sopińska // Atest. – 2013, nr 4, s. 22-24

Osoby niepełnosprawne w Polsce (część 2) / Aleksandra Polak-Sopińska // Atest. – 2013, nr 1, s. 20-21

Bariery aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Aleksandra Polak-Sopińska // Atest. – 2012,
nr 3, s. 4-6

Niepełnosprawni mają dobrze / Robert Kozela // Atest. Ochrona Pracy. – 2005, nr 7, s. 6-7

Pan częściej zmienia buty, a ja opony : rozmowa z Piotrem Pawłowskim, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, redaktorem naczelnym magazynu „Integracja” / rozm. przepr. Robert Kozela // Atest. Ochrona Pracy. – 2004, nr 11, s. 34-37

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Motywowanie pracowników  niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych / Monika Trętko, Bernard Bińczycki // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 1, s. 27-41

Metoda obliczania kosztów rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2002, nr 1, s. 70-82

Gospodarka Narodowa

Struktura bezrobocia osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim/ Dorota Kobus-Ostrowska // Gospodarka Narodowa. – 2014, nr 2, s. 103-123

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach województwa małopolskiego / Lech Michalczyk // Gospodarka Narodowa. – 2011, nr 1/2, s. 105-118

Personel i Zarządzanie

Pokonywanie barier : jak przygotować firmę do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami ? / Agnieszka Sznajder // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 10, s. 52-57

(Nie)korzystne zatrudnianie : jak zmiany w ulgach PFRON wpływają na przyjmowanie do pracy osób niepełnosprawnych ? / Jarosław Witkowski // Personel i Zarządzanie. – 2016, nr 12, s. 72-75

Deklaracja niepełnosprawności : jak osiągnąć 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ? / Sylwia Sędrowicz // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 4, s. 61-64

Praca mniej chroniona : sytuacja niepełnosprawnych pracowników w firmach / Katarzyna Bartman // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 95-98

Polityka Społeczna

Aktywność zawodowa kobiet niepełnosprawnych ruchowo a poziom ich samooceny, radzenie sobie
ze stresem oraz kompetencje społeczne
/ Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Maria Konarska // Polityka Społeczna. – 2015, nr 8, s. 20-25

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce : propozycje zmiany obecnych zasad / Gertruda Uścińska // Polityka Społeczna. – 2015, nr 10, s. 8-14

Determinanty podejmowania aktywności zawodowej i pracy przez osoby niepełnosprawne / Monika Wojdyło-Preisner, Kamil Zawadzki // Polityka Społeczna. – 2015, nr 7, s. 29-34

Profile społeczno-demograficzne osób niepełnosprawnych a ich aktywność zawodowa / Iwona Kukulak-Dolata, Iwona Poliwczak // Polityka Społeczna. – 2015, nr 3, s. 5-12

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy / Marzena Szabłowska // Polityka Społeczna. – 2013, nr 10, s. 20-25

Zastosowanie modelu DMP w analizie rynku pracy osób z niepełnosprawnością / Marcin Garbat // Polityka Społeczna. – 2013, nr 8, s. 24-31

Satysfakcja z pracy u osób niepełnosprawnych o różnym poziomie identyfikacji z zawodem / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk // Polityka Społeczna. – 2011, nr 4, s. 20-26

Dochody osób niepełnosprawnych ze świadczeń społecznych i z pracy / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. – 2005, nr 2, s. 5-8

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy : uwarunkowania i skutki / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. – 2004, nr 4, s. 14-16

Praca chroniona a prawa gospodarki rynkowej / Andrzej Barczyński // Polityka Społeczna. – 2004, nr 4,
s. 16-19

Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy / Piotr Frączek // Polityka Społeczna.
– 2003, nr 11-12, s. 10-14

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów / Joanna Szymanowska // Polityka Społeczna. – 2003, nr 4, s. 5-9

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Racjonalne przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb niepełnosprawnych / Andrzej Marian Świątkowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2016, nr 4, s. 31-36

Aksjologiczne podstawy unormowania zatrudnienia pracowniczego osób z niepełnosprawnościami
w kodeksie pracy
/ Katarzyna Roszewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2014, nr 12, s. 8-12

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w zakresie dostępu do zatrudnienia / Agata Ludera-Ruszel // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2014, nr 8, s. 21-27

Zasada niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność : z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Marta Madej // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 2, s. 34-36

Refleksje nad zmianami w prawie pracy na przykładzie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych / Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 2, s. 14-17

Praca i Zdrowie

Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego / Piotr Wąż // Praca i Zdrowie. – 2013, nr 12, s. 25-29

Zamieszanie z czasem pracy pracowników niepełnosprawnych / Piotr Wąż // Praca i Zdrowie. – 2013,
nr 10, s. 26-27

Bariery w aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych – rola lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną : część I / Jolanta Walusiak-Skorupa // Praca i Zdrowie. – 2011, nr 12, s. 24-26

Praca Socjalna

Europejskie systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jolanta Borek, Katarzyna Głąbicka // Praca Socjalna. – 2011, nr 5, s. 55-68

Kompetencje społeczne w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Monika Parchomiuk, Stanisława Byra // Praca Socjalna. – 2011, nr 2, s. 23-37

Przegląd Organizacji

Rozwój zawodowy pracowników sprawnych i niepełnosprawnych – wyniki badań / Sylwia Gąsiorek-Madzia // Przegląd Organizacji. – 2014, nr 3, s. 24-29

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zatrudnienie z… orzeczoną niepełnosprawnością ? : call center w Urzędzie Miasta Poznania (UMP)
– efektywność zatrudnienia osób niepełnosprawnych
/ Konrad Zawadzki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2011, nr 3/4, s. 77-88