Opracowania tematyczne – OSOBY 40+, 50+, 65+ NA RYNKU PRACY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych / Izabela Czaja [w:] Formy
i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce
 / red. naukowa Kazimierz Zieliński
Warszawa : Difin S.A., 2014, s. 117-146
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Silwersi w firmie – wybrane aspekty w praktyce / Jolanta Dmowska [w:] Zarządzanie kadrami i środowiskiem pracy / redakcja Miłosz Czopek
Poznań ; [Chomęcice] : Wydawnictwo Naukowe FNCE ; [Polkowice] : UJW, 2024, s. 373-392
Sygnatura 14

DZIAŁ 28 – PRACA:

Elastyczne formy zatrudnienia w przypadku osób uprawnionych do emerytury / Dorota Dzienisiuk
[w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy / red. nauk. Arkadiusz Bieliński, Aneta Giedrewicz-Niewińska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz ; [aut. Izabela Florczak i in.]
Warszawa : Difin, 2015, s. 309-318
Sygnatura 28

Osoby w wieku 50+ (45+) na rynku pracy, czyli co się dzieje w polskiej nauce ? / Anna Rogozińska-Pawełczyk
[w:] Praca i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 170-179
Sygnatura 28

Pracodawcy o narzędziach wyrównywania szans osób w wieku 45+ na rynku pracy : opinie i wnioski / Stanisława Borkowska [w:] Praca i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania /
red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia
i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 153-169
Sygnatura 28

Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu / redakcja naukowa Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc ; [autorzy] Katarzyna Bomba, Zbigniew Góral, Karolina Kędziora, Marcin Krajewski, Małgorzata Kurzynoga, Agata Ludera-Ruszel, Marcin A. Mielczarek, Irmina Miernicka, Leszek Mitrus, Stefan Płażek, Mikołaj Rylski, Monika Smusz-Kulesza, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Helena Szewczyk, Justyna Tlatlik, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Tatiana Wrocławska, Stan prawny na 1 lipca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 113-113 (Rozdział 4.4.6 – Wiek)
Sygnatura 28

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek / Ttatiana Wrocławska [w:] Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu / redakcja naukowa Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc ; [autorzy] Katarzyna Bomba, Zbigniew Góral, Karolina Kędziora, Marcin Krajewski, Małgorzata Kurzynoga, Agata Ludera-Ruszel, Marcin A. Mielczarek, Irmina Miernicka, Leszek Mitrus, Stefan Płażek, Mikołaj Rylski, Monika Smusz-Kulesza, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Helena Szewczyk, Justyna Tlatlik, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Tatiana Wrocławska, Stan prawny na 1 lipca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 215-248
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Ageizm na polskim rynku pracy / Piotr Szukalski [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku
XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne
/ red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ;  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (Seria: Studia i Monografie)
Białystok, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku, 2009, s. 154-167
Sygnatura 28.1

Bariery aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce / Dorota Kałuża, Zofia Lewandowska-Szweda
[w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne /
red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ;  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (Seria: Studia i Monografie)
Białystok, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna
w Białymstoku, 2009, s. 168-179
Sygnatura 28.1

Sytuacja osób starszych na rynku pracy / Maria Zrałek [w:] Kompetencje samorządu terytorialnego
w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracy
/ pod redakcją Bolesława M. Ćwiertniaka ; Wyższa Szkoła Humanitas ; [autorzy Mateusz Berwaśny, Bolesław M. Ćwiertniak, Dorota Fleszer, Bożena Gajdzik, Dagmara Gil, Joanna Jagoda, Romuald Jończyk, Grzegorz Krawiec, Marian Andrzej Liwo, Arkadiusz Przybyłka, Jacek Pyka, Justyna Rokitowska, Jarosław Sozański, Jarosław Storczyński, Karolina Sykuła, Andrzej Marian Świątrkowski, Joanna Unterschutz, Marcin Wujczyk, Andrzej Ziomek, Maria Zrałek]
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016, s. 239-310
Sygnatura  28.1

Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy / red. nauk. Bernd Joachim Ertelt, Joanna Górna ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2015
Sygnatura 28.1

Aktywność zawodowa osób starszych / Bernard Jośko [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Kinga Stawicka (red.)
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 85-92
Sygnatura 28.1

Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim / redakcja naukowa Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
Sygnatura 28.1

Aktywność zawodowa osób starszych – tendencje, działania, bariery / Lucyna Machol-Zajda [w:] Rynek pracy
i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy
/ red. nauk. Lucyna Machol-Zajda, Cecylia Sadowska
-Snarska
Białystok ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie, 2014, s. 65-87
Sygnatura 28.1

Dyskryminacja ze względu na wiek : ageizm na rynku pracy / Lidia Domańska [w:] Dylematy rynku pracy /
red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 119-141
Sygnatura 28.1

Koncepcja aktywnego starzenia się w polskich realiach / Bogusław Urbaniak [w:] Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy / red. nauk. Lucyna Machol-Zajda, Cecylia Sadowska-Snarska
Białystok ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie, 2014, s. 51-64
Sygnatura 28.1

Między pracą a emeryturą – benchmark europejski / Kamil Zawadzki [w:] Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. Zenona Wiśniewskiego
i Edwarda Dolnego
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 37-49
Sygnatura 28.1

Niewykorzystane zasoby : nowa polityka rynku pracy / Jacek Męcina ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013, s. 196-208 (Rozdz. 6.3 – Wsparcie dla pracowników 50+)
Sygnatura 28.1

Perspektywy demograficzne wzrostu aktywności Polek i Polaków w niemobilnym wieku produkcyjnym / Dorota Kałuża-Kopias [w:] / pod red. nauk. Ryszarda Cz. Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 181-191
Sygnatura 28.1

Polityka aktywizacji zawodowej 50 plus w Polsce i Unii Europejskiej / Jacenty Siewierski [w:] Polityka rynku pracy : doświadczenia europejskie i polskie / red. nauk. Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk (Seria: Lokalizm, Regionalizm, Globalizm)
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008, s. 161-197
Sygnatura 28.1

Postawy osób pracujących po 50 roku życia wobec kontynuowania pracy w świetle badań w regionie podlaskim / Cecylia Sadowska-Snarska [w:] / pod red. nauk. Ryszarda Cz. Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 115-140
Sygnatura 28.1

Pracownicy 65 plusperspektywa pracowników i pracodawców : korzyści i zagrożenia, postawy i dobre praktyki w ich zatrudnianiu / Grażyna Bartkowiak red. nauk. ; [aut. rozdz. Grażyna Bartkowiak, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Agnieszka Krugiełka, Magdalena Łużniak-Piecha, Jan Fazlagić] (Seria: Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2016
Sygnatura 28.1

Proces starzenia się społeczeństwa a rynek pracy w Polsce / Beata Tomaszewska-Hołub [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Organiściak-Krzykowska Anna ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.
Warszawa : IPiSS ; Olsztyn : UW-M, 2012, s. 37-53
Sygnatura 28.1

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy – bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019,
s. 134-138 (Rozdz. 4.2.3 – Aktywizacja osób w wieku 50+)
Sygnatura 28.1

Różnorodność pracowników w wymiarze wielopokoleniowości / Alicja Smolbik-Jęczmień [w:] Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 95-115
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / pod red. Zofii Dach
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 98-117 (Rozdz. 5 – Aktywność ekonomiczna osób starszych)
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban, Wyd. 2 uaktual. i poszerz.
Warszawa : Difin, 2016, s. 124-137 (Rozdz. 3.4 – Wiek – pracownicy starsi na rynku pracy w krajach
UE i w Polsce
)
Sygnatura 28.1

Senior na rynku pracy / Norbert G. Pikuła [w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 55-70
Sygnatura 28.1

Wartość pracy w życiu seniora / Katarzyna Jagielska [w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 71-86
Sygnatura 28.1

Produktywność osób starszych – czy produktywny jest tylko aktywny zawodowo senior ? / Katarzyna Białożyt [w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 87-102
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Prawo pracy dla małych i średnich firm / Ewa Podgórska-Rakiel, Stan prawny na 1 marca 2019 r. (Seria: Poradniki Kadrowe)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 128-131 (Rozdz. 7.2 – Wiek przedemerytalny)
Sygnatura 67

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Aktywność zawodowa seniorów / Joanna K. Wawrzyniak  [w:] Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior, Wydanie 3
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017, s. 222-239
Sygnatura 68.3

Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce / Anita Richert-Kaźmierska
Warszawa : CeDeWu, 2019, s. 31-42 (Rozdz. 1.4 – Rynek pracy), s. 121-130 (Rozdz. 4.2 –  Działania pobudzające aktywność zawodową osób w wieku 50 lat i więcej)
Sygnatura 68.3

Przejawy dyskryminacji seniorów w życiu zawodowym  / Aniela Dylus Thel [w:] Dyskryminacja seniorów
w Polsce : diagnoza i przeciwdziałanie
/ redakcja Piotr Broda-Wysocki, Aniela Dylus, Małgorzata Pawlus
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016, s. 55-72
Sygnatura 68.3

Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw / Bogusława Urbaniak, Alina Gładzicka-Janowska, Joanna Żyra, Lidia Kaliszczak, Agnieszka Piekutowska, Ewa Rollnik-Sadowska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewiadomska, Maria Gagacka, Wydanie 2
Warszawa : CeDeWu, 2018, s. 73-89 (Rozdz. 4 – Przedsiębiorczość ludzi starszych jako czynnik wzrostu konkurencyjności)
Sygnatura 68.3

Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw / Bogusława Urbaniak, Alina Gładzicka-Janowska, Joanna Żyra, Lidia Kaliszczak, Agnieszka Piekutowska, Ewa Rollnik-Sadowska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewiadomska, Maria Gagacka, Wydanie 2
Warszawa : CeDeWu, 2018, s. 129-148 (Rozdz. 7 – Determinanty aktywności zawodowej starszych zasobów pracy)
Sygnatura 68.3

Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości / Bogusława Urbaniak, Marek Chałas, Piotr Szukalski, Rafał Zimny, Robert Błaszczak, Magdalena Zadworna, Wydanie I
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Agent PR, 2021, s. 161-166 (6.5 – Ageizm w pracy)
Sygnatura 68.3

BROSZURY:

Bierni czy aktywni : sytuacja osób powyżej 45 roku życia na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego : raport końcowy z badań zrealizowanych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie / Marzena Sochańska-Kawiecka, Zuzanna Kołakowska ; Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Warszawa : 2008
Sygnatura 28.1

Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie / pod redakcją Joanny Frycy i Beaty Majeckiej
Gdańsk : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Sygnatura  28.1

Zatrudnianie niepełnosprawnych, młodocianych, emerytów // Poradnik Gazety Prawnej. – 2019, nr 7
Sygnatura 67

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Age management jako narzędzie łagodzenia skutków starzenia się zasobów pracy w Polsce / Andrzej Skibiński, Olga Ławińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 423-434

Aktywizacja osób starszych na rynku pracy w programach ugrupowań politycznych / Katarzyna Peter-Bombik, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 355,
s. 44-54

Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób 50+ jako strategiczne wyzwanie regionalnej polityki społecznej / Justyna Przywojska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013, nr 291, s. 95-106

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50. roku życia – łagodzenie skutków bezrobocia / Jacek Szczerbiński, Mirosław Miłoń // Kontrola Państwowa. – 2014, nr 4, s. 81-100

Aktywizacja zawodowa osób starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa / Paulina Sudoł // Rynek
– Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 3, s. 43-49

Aktywizacja zawodowa osób w wieku produkcyjnym niemobilnym / Małgorzata Baron-Wiaterek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 290, s. 74-82

Aktywność ekonomiczna polskich kobiet w wieku 50+ / Beata Szczecińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 475, s. 319-330

Aktywność zawodowa i rodzinna kobiet w wieku produkcyjnym niemobilnym / Dorota Raczkiewicz [i in.] // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50, nr 3, s. 161-172

Aktywność zawodowa kobiet po 50. roku życia w Polsce / Katarzyna Białożyt // Labor et Educatio. – 2013, t. 1,
s. 75-87

Aktywność zawodowa osób 50+ w Polsce w aspekcie stanu ich zdrowia / Elżbieta Łastowiecka-Moras, Joanna Bugajska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 9, s. 23-27

Aktywność zawodowa osób starszych na współczesnym rynku pracy / Joanna Mandrzejewska-Smól // Problemy Profesjologii. – 2014, nr 2, s. 175-187

Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce / Luty-Michalak Marta // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. – 2016, nr 14, s. 16-24

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Europy Środkowej / Anna Niewiadomska // Ekonomia XXI wieku. – 2016, nr 3, s. 311-326

Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce / Marta Luty-Michalak // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. – 2016, nr 14(1), s. 16-24

Aktywność zawodowa osób starszych warunkiem utrzymania produktywności w krajach gospodarczo rozwiniętych / Maria Majewska, Kinga Przybylczak // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 3, s. 221-231

Aktywność zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym w województwie pomorskim / Anita Richert
-Kaźmierska, Karolina Wojciechowska // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka.
– 2012, nr 2, s. 17-31

Aktywność zawodowa w okresie starości w opiniach przedstawicielek dwóch pokoleń / Karolina Thel // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 2, s. 67-77

Analiza i ocena sytuacji skrajnych grup wiekowych na rynku pracy w Polsce / Agnieszka Michalak, Dominika Lamecka  // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 66, s. 87-101

Analiza zmian demograficznych na rynku pracy w kontekście pokolenia 50+ / Arkadiusz Borowiec // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3, s. 11-23

Aspekt pracowników 50+ w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Małgorzata Idasiak // Zarządzanie i Finanse. – 2019, nr 1, cz. 1, s. 61-73

Bezrobocie długotrwałe osób starszych w województwie lubuskim / Anna Niewiadomska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2017, z. 6, s. 124-134

Bezrobotni 50+ na rynku pracy – trudności zatrudnieniowe oraz wybrane działania wspomagające / Lidia Domańska // Kultura i Edukacja. – 2013, nr 1, s. 213-233

Bierni czy aktywni : sytuacja osób powyżej 45 roku życia na rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego : raport końcowy z badań zrealizowanych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie / Marzena Sochańska-Kawiecka, Zuzanna Kołakowska ; Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Warszawa : 2008

Być człowiekiem „50+” w XXI wieku / Teresa Czechowska-Świtaj // Studia Społeczne. – 2010, nr 2-3, s. 243-247

Cechy pracy a skłonność Polaków w wieku 50+ do rezygnacji z aktywności zawodowej / Alicja Grześkowiak // Społeczeństwo i Ekonomia. – 2014, nr 1, s. 46-58

Cechy pracowniczych zespołów wielopokoleniowych : próba identyfikacji / Grażyna Gruszczyńska-Malec, Łucja Waligóra // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 4, cz. 1 s. 191-207

Czy zjawisko bezrobocia wśród osób 50+ jest nadal problemem aktualnym na polskim rynku pracy ? / Hanna Kądziołka-Sabanty // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2018, nr 30, s. 141-156

Czynniki motywujące osoby w wieku okołoemerytalnym do wydłużonej aktywności zawodowej / Anita Richert-Kaźmierska, Katarzyna Stankiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2012, nr 249, s. 236-246

Decyzje karierowe osób po 50. roku życia w kontekście koncepcji kotwic kariery Edgara Scheina / Weronika Horowska // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2017, nr 17, s. 105-119

Demograficzne uwarunkowania wydłużania aktywności zawodowej / Małgorzata Król // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2016, nr 12, s. 71-88

Determinanty oceny możliwości wykonywania pracy przez osoby w wieku 60+ / Adam Górny, Małgorzata Rembiasz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 8, CD, s. 98-110

Dialog motywujący w procesie zmiany postaw w reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i osób starszych / Andrzej Najmiec // Bezpieczeństwo Pracy. – 2019, nr 10, s. 16-18

Dobre praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia pracowników 50+ / Urszula Gołaszewska-Kaczan // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 6, cz. 3, s. 23-33

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus – perspektywa społeczno-ekonomiczna, pracowników i pracodawców / Grażyna Bratkowiak // Marketing i Rynek. – 2015, nr 5, s. 1360-1375

Doświadczanie mobbingu przez najstarszą grupę pracowników – charakterystyka zjawiska / Katarzyna Durniat // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 1, s. 145-155

Dyskryminacja osób starszych na polskim rynku pracy – wyniki badań / Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewiadomska // Problemy Zarządzania. – 2016, nr 2, t. 1, s. 73-92

Dyskryminacja pracowników w starszym wieku – wybrane zagadnienia / Anita Richert-Kaźmierska, Katarzyna Stankiewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 11, cz. 2, s. 77-91

Dyskryminacja versus admiracja : pracownicy w starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych / Anita Richert-Kaźmierska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2018, nr 1, s. 16-32

Dyskryminacja ze względu na wiek osób starszych na polskim rynku pracy / Bożena Kłos // Studia BAS. – 2011, nr 2(26), s. 183-210

Dylematy decyzyjne przedsiębiorstw w sterowaniu fluktuacją pracowników powyżej 50. roku życia / Bożena Gajdzik // Organizacja i Zarządzanie. – 2014, nr 3, s. 41-58

Edukacyjne wspieranie zatrudnienia osób w wieku 55+ / Urszula Jeruszka // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2019, nr 3, s. 75-86

Elastyczność organizacji a stosowanie dobrych praktyk w obszarze zatrudniania pracowników wiedzy
65 plus
/ Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 18-28

Endogeniczne zasoby szansa dla rozwoju lokalnej srebrnej gospodarki / Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Brygida Cupiał // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2016, nr 1, s. 203-214

Homo sovieticus czy doświadczony pracownik ? – o sytuacji starszych ludzi na rynku pracy / Łucja Krzyżanowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013, nr 291, s. 81-93

Indywidualna przedsiębiorczość alternatywą dla bezrobotnych po 50. roku życia / Anita Richert-Kaźmierska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 4, cz. 1, s. 323-340

Instrumenty prawne wspierające zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia / Małgorzata Baron-Wiaterek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 7-19

Jak pomagać ? – program wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej osób
z niepełnosprawnościami i starszych
/ Andrzej Najmiec // Bezpieczeństwo Pracy. – 2020, nr 2, s. 25-28

Jak zorganizować szkolenie odpowiadające potrzebom starszych pracowników – najważniejsze wnioski
z badań ankietowych
/ Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Katarzyna Hildt-Ciupińska // Bezpieczeństwo Pracy.
– 2022, nr 11, s. 12-16

Konsekwencje zarządzania aktywnością zawodową pracowników w wieku przedemerytalnym / Hanna Kądziołka-Sabanty // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 3, cz. 1 s. 95-104

Luka w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn powyżej 50 roku życia w Polsce / Anna Niewiadomska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2020, z. 13, s. 123-135

Małopolskie instytucje rynku pracy i ich rola w przeciwdziałaniu bezrobociu w grupie 50+ / Katarzyna Peter
-Bombik // Zarządzanie. Teoria i Praktyka – 2012, nr 2, s. 137-154

Miejsce aktywizacji zawodowej osób starszych w dialogu społecznym / Bogusława Urbaniak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 184-191

Miejsce osób starszych na polskim rynku pracy / Ewa Mazur-Wierzbicka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 46, t. 1, s. 93-105

Motywy wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach / Marzena Grzesiak // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. – 2012, nr 2, s. 5-16

Możliwości fizyczne starszych pracowników w kontekście zachowania zdolności do pracy / Patrycja Łach // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 12, s. 18-21

Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy / Zdzisława Janowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 221-229

Niewykorzystany potencjał jako efekt zwalniania kluczowych pracowników wiedzy 65 plus / Grażyna Bartkowiak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2016, nr 3, s. 363-377

Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+ / Katarzyna Stankiewicz // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2015, nr 1, s. 95-107

Ocena postaw i oczekiwań pracowników 50+ w Polsce / Magdalena Szumska  // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2016, nr 16, s. 67-86

Ocena sytuacji osób w wieku 50 plus na śląskim rynku pracy / Barbara Białecka, Ryszard Marszowski, Piotr Hetmańczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2013, z. 67, s. 45-61

Ocena zdolności do pracy pracowników starszych wg WAI – wyniki wybranych polskich badań / Marzena Malińska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2017, nr 5, s. 16-20

Ograniczenie przywilejów emerytalnych a aktywność zawodowa osób starszych w Polsce / Anna Niewiadomska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 111, s. 83-93

Osoby starsze i ich potrzeby jako wyzwanie dla edukacji i rynku pracy / Magdalena Wieczorkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2020, nr 346, vol. 1, s. 125-143

Osoby starsze na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej – wybrane aspekty / Ewa Patra // International Business and Global Economy. – 2015, nr 34, s. 123-135

Osoby starsze na rynku pracy / Elżbieta Kryńska // Studia BAS. – 2007, nr 2, s. 139-161

Platforma internetowa jako innowacyjne narzędzie aktywizacji seniorów na rynku pracy / Wiesława Gryncewicz, Robert Kutera, Maja Leszczyńska, Artur Rot // Zarządzanie i Finanse. – 2017, nr 2, cz. 2, s. 237-248

Podejmowanie aktywności zawodowej przez osoby w wieku senioralnym w opinii słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy / Iwona Mandrzejewska-Smól // Problemy Profesjologii. – 2016, nr 1 s. 145-154

Polityka państwa wobec osób starszych na rynku pracy / Bogusława Urbaniak // Problemy Polityki Społecznej.
– 2016, nr 3, s. 71-88

Polityka przedłużania aktywności zawodowej osób starszych / Jolanta Adamiec // Studia BAS. – 2012, nr 2(30), s. 151-168

Polityka rynku pracy wobec osób starszych w Polsce / Marta Maier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 489, s. 231-240

Postawy pracodawców i kadry kierowniczej wobec zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus / Grażyna Bartkowiak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 350, s. 13-25

Postawy wobec aktywności zawodowej osób 50+ : ujęcie indywidualne / Justyna Wiktorowicz // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2016, nr 1, s. 123-140

Postawy wobec aktywności zawodowej starszych pracowników – perspektywa pracodawców / Izabela Warwas // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2016, nr 1, s. 107-122

Postrzeganie przez osoby starsze wybranych instrumentów wspierania aktywności zawodowej – wyniki badań / Małgorzata Król // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 97-108

Potencjał w dojrzałości : czy pracownicy w średnim wieku mogą być innowacyjni ? / Aldona Kucner, Sylwester Pietrzyk 0// Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 12, s. 26-30

Powroty emerytów na rynek pracy w makroregionie Polski Wschodniej / Danuta Guzal-Dec, Agnieszka Siedlecka, Anna Jakubowicz // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2023, nr 4, s. 519-537

Poziom bezrobocia osób w wieku niemobilnym / Zdrojewski Eugeniusz // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2012, nr 16, s. 147-161

Pracownicy w wieku 50+ wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy / Barbara Chomątowska, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz // Management Forum. – 2018, vol. 6, no. 3, s. 8-13

Pracownicy-seniorzy a kultura organizacyjna / Agnieszka Kołodziej-Durnaś // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 1, s. 253-262

Pracownik 50+ mentorem na współczesnym rynku pracy / Justyna Wandasiewicz // Społeczeństwo
i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 2, s. 285-298

Pracownik 50+ w świetle badań własnych – analiza porównawcza / Iwona Czerska // Marketing i Zarządzanie.
– 2018, nr 2, s. 29-37

Problemy aktywizacji zawodowej osób starszych / Anita Richert-Kaźmierska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s. 101-112

Problemy starzenia rynku pracy – analiza statystyczno-demograficzna dla wybranych państw UE / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 76, s. 103-115

Programy pomocy i promocji zdrowia dla pracowników 50+ w miejscu pracy / Bożena Gajdzik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. – 2014, nr 1(10), s. 92-103

Przedsiębiorczość 55+ oparta na więzi międzypokoleniowej / Roman Trzciński, Tadeusz Węsierski // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. – 2012, nr 3, s. 63-79

Przedsiębiorczość wśród seniorów w świetle założeń koncepcji silver economy / Anna Piotrowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 7, cz. 3, s. 469-481

Przemiany w strukturze aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ w Polsce / Ewa Wasilewska // Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej.2014, z. 105, s.31-44

Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji pokolenia 50 plus na rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej / Dawid Giemza // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2020, vol. 64,
nr 5, s. 65-84

Przyczyny wykluczenia osób starszych z rynku pracy w Polsce / Anna Niewiadomska // Ekonomia – Wroclaw Economic Review. – 2017, t. 23, nr 4, s. 111-124

Przywiązanie organizacyjne oraz satysfakcja zawodowa pracowników 40+ zatrudnionych w elastycznych formach pracy / Małgorzata Dobrowolska, Magdalena Ślazyk-Sobol // Społeczeństwo i Edukacja. – 2015, nr 2,
s. 93-107

Psychologiczne wyznaczniki zarządzania sytuacją kryzysową na przykładzie grupy osób bezrobotnych 45+ / Magdalena Malczewska, Jan Krakowiak, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk, Agnieszka Ślusarek, Wojciech Bielecki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 257-267

Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+ / Małgorzata Adamska-Chudzińska// Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2017, nr 50, s. 380-390

Reintegracja społeczno-zawodowa osób po 45 roku życia w spółdzielniach socjalnych / Michał Jerzy Sobczak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2015, nr 312, vol. 2, s. 173-194

Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych / Norbert G. Pikuła // Labor
et Educatio. – 2016, t. 4, s. 201-217

Pracownicy 50+ w organizacjach tradycyjnych i innowacyjnych w ocenie kadry menedżerskiej / Janusz Kroik, Zbigniew Malara [w:] Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie / pod redakcją naukową Zbigniewa Malary
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 101-120

Różnorodność ze względu na wiek – zarządzanie wiekiem w organizacjach /  Zdzisława Przetacka // Kobieta
i Biznes. – 2009, nr 1-4, s. 18-23

Rynek pracy dla osób 50+ / Klaudia Lucius, Edyta Simińska // Progress in Economic Sciences. – 2015, nr 2, s. 1-14

Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej osób 50 plus z perspektywy badań sytuacji pracy / Jagoda Jezior // Zeszyty Naukowe KUL.2023, nr 4(66), s. 67-96

Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości osób starszych w Polsce / Anna Niewiadomska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2016, nr 3, s. 89-104

Satysfakcja zawodowa dojrzałych pracowników i jej konsekwencje dla starzejącego się społeczeństwa
– empiryczne badania pielęgniarek 50+
/ Jagoda Stompór-Świderska // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 1, s. 157-168

Senior na rynku pracy / Monika Śpiewak-Szyjka // Progress in Economic Sciences. – 2017, nr 4, s. 295-304

Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce – wybrane aspekty / Marta Maier // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 511-520

Społeczne uwarunkowania postaw pracodawców wobec aktywności zawodowej osób starszych / Beata Radzka, Jolanta M. Szaban, Renata Trochimiuk // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2017, nr 3, s. 171-183

Starszy pracownik na rynku pracy w Polsce : 40+ ? 50+ ? : czy tylko „plus” ? / Justyna Stypińska // Studia Socjologiczne. – 2015, nr 2(217), s. 143-165

Starzenie się zasobów pracy przejawem zmienności uwarunkowań demograficznych tworzących kontekst ZZL / Bogusława Urbaniak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2019, z. 6, s. 35-58

Starzenie się zasobów pracy w Europie – czy dotyka w tym samym stopniu wszystkie sektory gospodarki ? / Piotr Szukalski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013, nr 291, s. 55-69

Stereotyp pracownika w wieku 50+ jako potencjalne źródło zachowań dyskryminacyjnych w środowisku pracy / Joanna M. Moczydłowska, Karol Kowalewski // Modern Management Review. – 2015, nr 2, s. 71-81

Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz pracą – przegląd badań / Zofia Mockałło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 4, s. 11-13

Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia : teoria
i praktyka
/ Monika Maksim, Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło
Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018

Sytuacja grup defaworyzowanych na rynku pracy w Polsce – osoby młode versus osoby starsze / Dorota Koptiew // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 11, cz. 1, s. 233-247

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na przykładzie rynku pracy powiatów grodzkich województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2009 / Robert Talaga // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu.
– 2012, nr 27, s. 279-294

Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce / Mariusz Kuciński // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko
-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – 2012, t. 5, s. 127-148

Sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce / Marta Maier // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2017, nr 2, s. 101-111

Sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce wobec przemian demograficznych / Andżelika Libertowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 75, s. 163-176

Sytuacja zawodowa osób w różnym wieku : przykład polskiego rynku pracy / Joanna Jakubowska, Jolanta Chądzyńska // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2023, nr 27,
s. 99-112

Szczególny status osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia (zarys problematyki) / Katarzyna Michajłow // Studia Iuridica Lublinensia. – 2016, vol. 25, nr 2, s. 145-159

Uczenie się pracowników starszych – raport wstępny z badań / Karolina Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 5, s. 16-21

Uwarunkowania gotowości do kontynuowania pracy w wieku emerytalnym / Magdalena Warszewska-Makuch // Bezpieczeństwo Pracy. – 2018, nr 1, s. 22-25

Wiek i płeć jako determinanty aktywności zawodowej ludności w Polsce / Eugenia Gaura // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2017, nr 16, s. 43-53

Wpływ ergonomii na funkcjonowanie osób starszych w środowisku pracy / Agnieszka Goździewska-Nowicka // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2019, z. 80, s. 53-65

Wpływ starzenia się ludności na podaż pracy w powiecie wałeckim / Renata Knap // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 125-144

Wpływ uwarunkowań zdrowotnych osób starszych na funkcjonowanie w środowisku pracy / Katarzyna Mazur
-Kajta, Elżbieta Janosik // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2015, nr 9, s. 104-121

Wpływ zarządzania wiekiem na zatrudnialność dojrzałych pracowników / Izabela Kołodziejczyk‑Olczak // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2015, nr 1, s. 75-93

Wsparcie aktywności zawodowej osób w niemobilnym wieku produkcyjnym w województwie łódzkim / Justyna Wiktorowicz, Izabela Kołodziejczyk-Olczak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013,
nr 291, s. 107-124

Wybrane aspekty dobrostanu osób starszych aktywnych zawodowo  / Joanna Kucharewicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 95, s. 237-247

Wybrane czynniki dobrostanu psychicznego kobiet po 50. roku życia / Dominika Ochnik, Renata Rosmus, Adam Pawlak // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2015, nr 1, s. 191-202

Wybrane determinanty kształtowania się stereotypów dotyczących pracowników w wieku 55+ / Katarzyna Stankiewicz, Paweł Ziemiański // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. – 2012, nr 2, s. 55-64

Wydłużanie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia (active ageing) – rekomendacje Komisji Europejskiej a procesy zachodzące w Polsce / Anna Krejner-Nowecka // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.
– 2012, z. 122, s. 69-88

Wykorzystanie i rozwój kapitału intelektualnego osób 50+ w przedsiębiorstwie / Agnieszka Rożek // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2010, z. 100, s. 161-170

Wykorzystanie modeli logitowych do identyfikacji czynników wpływających na aktywność ekonomiczną osób starszych / Bąk Iwona // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. – 2017,  t. 18/2, s. 179-189

Wykorzystanie potencjału zawodowego osób starszych − polska perspektywa / Anna Niewiadomska // Społeczeństwo i Ekonomia. – 2014, nr 2, s. 91-106

Wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwoju przedsiębiorczości osób starszych : case study
– przedsiębiorczość kobiet
/ Aleksandra Gąsior, Tomasz Bernat // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, z. 12, cz. 2, s. 357-371

Zarządzanie karierą pracowników dojrzałych w różnych okresach ich aktywności zawodowej / Hanna Kądziołka-Sabanty // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 3, s. 131-142

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku : wyzwania i problemy / Iwona Zakrzewska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 2015, nr 3, s. 163-167

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników – analiza empiryczna / Marta Żerkowska-Balas // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 3, s. 267-277

Zarządzanie wiekiem – konsekwencja zmian na rynku pracy / Ewa Mazur-Wierzbicka // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 10, s. 189-202

Zarządzanie wiekiem jako nowy priorytet polityki personalnej / Anna Sołtys // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, nr 14, z. 9, s. 57-74

Zarządzanie wiekiem w organizacji jako antidotum na wykluczenie społeczne osób starszych / Sylwia Pulut // Archiwum Wiedzy Inżynierskiej. – 2021, t. 6, nr 1, s. 16-19

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo w polskich organizacjach / Joanna Ratajczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 4, cz. 1 s. 209-222

Zatrudnienie czy samozatrudnienie – dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych / Anita Richert-Kaźmierska, Julita Wasilczuk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 148-155

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin osób w wieku 55+ / Anna Skórska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2018, nr 373, s. 54-65

Zróżnicowanie instrumentów w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób starszych / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2017, nr 3, s. 185-200

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Kierunek zdrowie – psychologiczne aspekty zarządzania zdrowiem pracowników 50+ / Dorota Szumańska // Atest. – 2023, nr 11, s. 38-42

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Zatrudnienie osób w wieku 55-64 w wybranych krajach UE-15 / Grzegorz Lesiak // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2018, nr 2, s. 44-55

Bezrobocie wśród osób starszych w kontekście nieformalnego zatrudnienia / Monika Pasternak-Malicka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 11, s. 29-43

Zatrudnienie zasobów pracy 50+ / Anna Niewiadomska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013,
nr 11, s. 32-40

Ekonomista

Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce / Iga Magda, Anna Ruzik-Sierdzińska // Ekonomista. – 2012,
nr 5, s. 629-644

Personel i Zarządzanie

Wiek jak stygmat ? : czyli zarządzanie Silversami w opinii praktyków biznesu / Halina Guryn // Personel
i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 52-57

Między silver powersem a iGenem : zarządzanie wielopokoleniowym zespołem / Dorota Jurzysta // Personel
i Zarządzanie. – 2023, nr 7-8, s. 96-101

Pracownicy 50+ na celowniku rekrutera : jak demografia miesza szyki działom HR ? / Dariusz Ludwiczak // Personel i Zarządzanie. – 2021, nr 11, s. 62-66

Projekt „emerytura” : dlaczego warto wspierać pracowników 55+ ? / Agnieszka M. Staroń // Personel
i Zarządzanie. – 2019, nr 9, s. 88-90

Międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności : czyli o łączeniu potrzeb rozwojowych pracowników
z różnych generacji
/ Patrycja Woszczyk, Justyna Wiktorowicz // Personel i Zarządzanie. – 2019, wydanie specjalne, s. 30-34

Pokolenie 50+ ma moc : czy przekroczenie magicznego progu 50. roku życia musi oznaczać schyłek życia zawodowego ? / Dorota Czerwińska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 28-34

Potencjał w dojrzałości : starsi pracownicy szansą dla rynku pracy / Peter Szewczyk // Personel i Zarządzanie.
– 2019, nr 7, s. 36-40

Podobieństwa, które łączą : czy warto na siłę przeprowadzać integrację pracowników w różnym wieku ? / Katarzyna Muzyczyszyn // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 41-45

Równe, ale różne traktowanie : co trzeba wiedzieć o strategii zarządzania wiekiem ? / Tomasz Schimanek, Joanna Kotzian, Magdalena Arczewska // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 46-49

Potencjał w dojrzałości ; czy pracownicy w średnim wieku mogą być innowacyjni ? / Aldona Kucner, Sylwester Pietrzyk // Personel i Zarządzanie. – 2018, nr 12, s. 26-30

Pożądany transfer wiedzy : jak zarządzać potencjałem wysoko wyspecjalizowanych pracowników ? / Waldemar Dziwniel, Marcin Wykrotka // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 4, s. 22-26

Odcinanie srebrnych włosów : realia zarządzania pokoleniami w organizacjach / Paweł Berłowski // Personel
i Zarządzanie. – 2017, nr 4, s. 28-29

Nie zawsze odrzucanie dojrzałych jest dyskryminacją / Jadwiga Kuczkowska // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 4, s. 29

Jeszcze zbyt mało firm zarządza różnorodnością wiekową / Andrzej Kubisiak // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 4, s. 30

Dyskryminacja w procesie rekrutacji / Małgorzata Małecka // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 4, s. 31

Żywe srebro w banku spółdzielczym / Katarzyna Żmudzka // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 4, s. 32

(Nie)wydrążeni ludzie : jak wykorzystać potencjał pracowników 50 plus ? / Waldemar Dziwniel // Personel
i Zarządzanie. – 2017, nr 1, s. 54-58

Jak szkolić osoby dojrzałe ? / Sylwester Pietrzyk // Personel i Zarządzanie. – 2015, nr 8, s. 73-76

Zarządzanie pracownikami 50+ wyzwaniem dla firm / Stanisław Wojnicki // Personel i Zarządzanie. – 2014, nr 6, s. 40-44

Dojrzałość w cenie : programy aktywizujące pracowników 50+ / Anna Nikowska // Personel i Zarządzanie.
– 2013, nr 8, s. 46-47

(Czło)wiek to inwestycja : jak skutecznie szkolić pracowników dojrzałych wiekowo ? / Małgorzata Czernecka // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 3, s. 93-96

Człowiek człowiekowi nierówny : czy polskie przedsiębiorstwa potrzebują zarządzania wiekiem ? / Patrycja Woszczyk // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 9, s. 58-61

Zdobywać czy pozwolić odejść ? : zatrudnianie pracowników 50 plus // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 7,
s. 14-18

Wygrać z demografią : jak zatrzymać cenne kompetencje w starzejących się sektorach gospodarki / Katarzyna Sowińska-Bonder // Personel i Zarządzanie. – 2009, nr 1, s. 31-35

Polityka Społeczna

Czy państwo powinno zachęcać seniorów do pozostawania na rynku pracy ? : perspektywy ekonomiczna
i społeczna
/ Marek Bednarski // Polityka Społeczna. – 2022, nr 9, s. 2-7

Aktywność zawodowa osób w wieku 50+ w krajach bałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa) w latach 1998-2017 / Dawid Banaś // Polityka Społeczna. – 2019, nr 11-12, s. 27-34

Starzejąca się ludność wyzwaniem dla publicznych służb zatrudnienia w Polsce / Michał Bruski // Polityka Społeczna. – 2019, nr 9, s. 8-13

Zmiany poziomu zatrudnienia osób w wieku 55+ w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2017 / Anna Skórska // Polityka Społeczna. – 2019, nr 3, s. 1-7

Innowacje w aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych / Monika Mak­sim, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2017, nr 10, s. 1-7

Wybrane środki prawne wspierające starsze osoby bezrobotne w podjęciu zatrudnienia w Niemczech / Mag­dalena Paluszkiewicz // Polityka Społeczna. – 2017, nr 2, s. 32–38

Postawy przedsiębiorcze Polaków w wieku 50+ / Justyna Wiktorowicz, Monika Mularska-Kucharek // Polityka Społeczna. – 2015, nr 9, s. 30-35

Srebrny rynek pracy, czyli o sposobach podtrzymywania i przywracania aktywności zawodowej starzejących się zasobów pracy / Elż­bi­eta Kryńska // Polityka Społeczna. – 2015, nr 7, s. 10-16

Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ – perspektywy i bariery / Paweł Kubicki // Polityka Społeczna. – 2013, nr 1, s. 21-25

Zróżnicowanie postaw osób nieaktywnych zawodowo po 45. roku życia w świetle wyników badania jakościowego / Magdalena Sternicka // Polityka Społeczna. – 2012, nr 11-12, s. 27-32

Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce / Halina Sobocka-Szczapa // Polityka Społeczna. – 2012, nr 8, s. 5-11

Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE / Marcin Podkański // Polityka Społeczna. – 2012, nr 5-6, s. 11-19

Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy / Aldona Klimkiewicz // Polityka Społeczna. – 2009, nr 2, s. 4-10

Trudności pracowników w wieku 45+ i ich problemy / Bogusława Urba­niak // Polityka Społeczna 2007, nr 1,
s. 10-14

Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy / Elż­bi­eta Kryńska // Polityka Społeczna. – 2006, nr 9,
s. 1-6

Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) – przyczyny, przejawy, konsekwencje / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. – 2004, nr 2, s. 11-15

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Wiek emerytalny jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Piotr Bocianowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2011, nr 1, s. 10-18

Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu / Marta Otto // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2010, nr 6, s. 9-15

Dyskryminacja pracowników ze względu na wiek w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Piotr Bocianowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2009, nr 9, s. 8-17

Praca Socjalna

Aktywność zawodowa osób starszych na rynku pracy w cieniu pandemii korona wirusa / Adam A. Zych // Praca Socjalna. – 2020, nr 6, s. 21-33

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach / Jolanta M. Szaban // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2013, nr 3-4, s. 149-159