Opracowania tematyczne – ZWIĄZKI ZAWODOWE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Współpraca ze związkami zawodowymi : Rafineria Jasło SA / Beata Buchelt-Nawara [w:] Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków / red. Aleksy Pocztowski ; [aut. Marta Bieryło et al.] (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych : „ABC”, 2003, s. 225-239
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 36-40 (Rozdz. 1.4 – Związki zawodowe i ich rola na rynku pracy)
Sygnatura 14

Związki zawodowe w perspektywie europejskiej / Jolanta Jasińska [w:] Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka / red. Tadeusz Listwan (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 871)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000, s. 194-202
Sygnatura 14

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Integrująca się Europa nowym wyzwaniem dla związków zawodowych / Bogusław Jagusiak [w:] Państwo
i rynek w gospodarce Unii Europejskiej
/ red. nauk. Zdzisław Bombera, Henryk Szczerbiński, Jerzy Telep
Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008, s. 333-345
Sygnatura 22

DZIAŁ 28 – PRACA:

Dyskryminacja w zatrudnieniu z powodu przynależności związkowej / Małgorzata Kurzynowa [w:] Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu / redakcja naukowa Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc ; [autorzy] Katarzyna Bomba, Zbigniew Góral, Karolina Kędziora, Marcin Krajewski, Małgorzata Kurzynoga, Agata Ludera-Ruszel, Marcin A. Mielczarek, Irmina Miernicka, Leszek Mitrus, Stefan Płażek, Mikołaj Rylski, Monika Smusz-Kulesza, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Helena Szewczyk, Justyna Tlatlik, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Tatiana Wrocławska, Stan prawny na 1 lipca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 325-344
Sygnatura 28

Efektywność regulacji zbiorowych stosunków pracy w Polsce / Jacek Lewkowicz (Seria: Badania Ekonomiczne / Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych)
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, 2018, s. 109-160 (Rozdz. 3 – Efektywność instytucji warunkujących działalność związków zawodowych w Polsce)
Sygnatura 28

Prawo związków zawodowych do informacji : stan obecny i propozycje zmian / Marta Derlacz-Wawrowska
[w:] Praca i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ; aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 378-390
Sygnatura 28

Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu / redakcja naukowa Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc ; [autorzy] Katarzyna Bomba, Zbigniew Góral, Karolina Kędziora, Marcin Krajewski, Małgorzata Kurzynoga, Agata Ludera-Ruszel, Marcin A. Mielczarek, Irmina Miernicka, Leszek Mitrus, Stefan Płażek, Mikołaj Rylski, Monika Smusz-Kulesza, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Helena Szewczyk, Justyna Tlatlik, Aneta Tyc, Krzysztof Walczak, Tatiana Wrocławska, Stan prawny na 1 lipca 2021 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, s. 57-59 (Rozdział 2.5 – Zakaz dyskryminacji
ze względu na przynależność związkową
)
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Maria Jerzak (Seria: Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski, z. 176)
Warszawa : NBP. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, 2004, s. 23 (Rozdz. 2 – Rola związków zawodowych w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy)
Sygnatura 28.1

Destrukcyjna rola związków zawodowych – perspektywa austriackiej szkoły ekonomii (ASE) / Mateusz Guzikowski, Patrycja Guzikowska [w:] Problemy gospodarki i rynku pracy w warunkach globalizacji, cyfryzacji i zmian pokoleniowych / pod redakcją Grażyny Węgrzyn
Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2019, s. 23-34
Sygnatura  28.1

Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy / Kazimierz
W. Frieske ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) (Seria: Opracowania PCZ, z. 11)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001, s. 9-12 (Rozdz. 1 – Rola związków zawodowych
w procesach gospodarczych : stereotypy, sposoby pomiaru,wyniki badań
)
Sygnatura 28.1

Oportunistyczne postawy związków zawodowych i ich wpływ na generowanie kosztów transakcyjnych / Stanisław Rudolf [w:] Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 241-255
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban
Warszawa DIFIN, 2013, s. 76-88 (Rozdz. 2.4 – Partycypacja pracowników : organizacje pracowników
w Polsce i w UE
)
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.2 – BEZROBOCIE:

Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Mieczysław Socha, Urszula Sztanderska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 39-42 (Rozdz. I.2.6 – Związki zawodowe i struktura negocjacji płacowych)
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 28.4 – WYNAGRODZENIA:

Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce / Zdzisław Czajka
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 167-174 12 (Rozdz. IV.2 – Rola związków zawodowych w zarządzaniu wynagrodzeniami)
Sygnatura 28.4

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA:

Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 344-347 (Związki zawodowe)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 54 – PRAWO KONSTYTUCYJNE:

Wolność zrzeszania się w Polsce / pod red. Marka Chmaja ; Stanisław Bułajewski [et al.] (Seria: Akademia Prawa)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008, s. 127-154 (Rozdz. 6 – Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych)
Sygnatura 54

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Elementy prawa pracy / Andrzej Marian Świątkowski
Warszawa : „LexisNexis”, 2003, s. 244-253 (Rozdz. XIII – Związki zawodowe)
Sygnatura 67

Konsultacja zwolnień grupowych przez związki zawodowe i radę pracowników / Anna Leszczyńska
[w:] Indywidualne a zbiorowe prawo pracy / red. Ludwik Florek (Seria: Monografie / Wolters Kluwer)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 185-201
Sygnatura 67

Międzynarodowe prawo pracy. T. 1, Międzynarodowe publiczne prawo pracy – standardy międzynarodowe. Wol. 2 / Andrzej Marian Świątkowski (Seria: Studia Prawnicze / C.H. Beck)
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008, s. 1-56 (Rozdz. I – Wolność zrzeszania się)
Sygnatura 67

Podstawy prawa pracy / Zbigniew Salwa
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001, s. 240-242 (Rozdz. XX.2.A – Związki zawodowe)
Sygnatura 67

Polskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski, Wyd. 3
Warszawa : LexisNexis Polska, 2012, s. 61-62 (Rozdz. III.§3.2 – Zasada autonomii związków zawodowych
i organizacji pracodawców
),
s. 387-400 (Rozdz. XIII – Związki zawodowe)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, 7 wyd. poszerz. i uaktual. (Seria: Skrypty Becka)
Warszawa : C. H. Beck, 2005, s. 31-36 (Rozdz. II.§5.XII – Zasada wolności zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk, 21 wydanie zmienione i zaktualizowane
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021, s. 295-310 (Rozdz. VIII§35 – Związki zawodowe)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Teresa Liszcz, Wyd. 12, Stan prawny na 15 września 2018 r. (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 601-633 (Rozdz. XXIII – Związki zawodowe)
Sygnatura 67

Prawo pracy 2009 / red. Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jedryka (Seria: Meritum)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 1033-1066
(Rozdz. XIX. 2 – Związek zawodowy u pracodawcy)
Sygnatura 67

Prawo pracy : podręcznik dla studentów prawa / Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka, Wyd. 3 (Seria Akademicka)
Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 97-113 (Rozdz. 4.2 – Związki zawodowe)
Sygnatura 67

Prawo pracy : (wykład podstawowy) / Mariusz Piotrowski (Seria: Materiały Dydaktyczne, Nr 185)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 55-57 (Rozdz. II.4.3 – Związki zawodowe)
Sygnatura 67

Prawo pracy dla małych i średnich firm / Ewa Podgórska-Rakiel, Stan prawny na 1 marca 2019 r.
(Seria: Poradniki Kadrowe)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 141-149 (Rozdz. 7.7 – Ochrona działaczy związkowych)
Sygnatura 67

Procesowe prawo pracy / Krzysztof W. Baran (Seria: Podręcznik)
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2003, s. 301-308 (Rozdz. 11 § 2 – Rejestracja związków zawodowych i organizacji pracodawców)
Sygnatura 67

Reprezentatywność w zbiorowych i w indywidualnych stosunkach pracy / Monika Latos-Miłkowska
[w:] Indywidualne a zbiorowe prawo pracy / red. Ludwik Florek (Seria: Monografie / Wolters Kluwer)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 136-151
Sygnatura 67

Uprawnienia związków zawodowych a uprawnienia działaczy związkowych / Iwona Sierocka
[w:] Indywidualne a zbiorowe prawo pracy / red. Ludwik Florek (Seria: Monografie / Wolters Kluwer)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 152-171
Sygnatura 67

Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy / Leszek Mitrus (Seria: Monografie Zakamycza)
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2006, s. 151-158 (Rozdz. 7.2 – Możliwości udziału związków zawodowych i organizacji pracodawców we wdrażaniu wspólnotowego prawa pracy w Polsce)
Sygnatura 67

Zasady prawa pracy / Andrzej Świątkowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 215-225 (Rozdz. III.1 – Autonomia związków zawodowych)
Sygnatura 67

Zbiorowe prawo pracy : aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego / Krzysztof Walczak (Seria: Monografie Prawnicze)
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004, s. 61-64, s. 76-77, s. 95-99, s. 114-115 (Rozdz. II – Zbiorowe prawo pracy w Polsce w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego)
Sygnatura 67

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Kamil Antonów, Krzysztof
W. Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Dominika Dörre-Kolasa, Zbigniew Góral, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 539-554 (Rozdz. XXIV – Wolności związkowe), s. 555-569 (Rozdz. XXV – Status prawny związków zawodowych)
Sygnatura 67.1

DZIAŁ 67.3 – ZWIĄZKI ZAWODOWE. INSPEKCJA PRACY:

Rada pracowników : nowe obowiązki pracodawcy / Krzysztof Walczak
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006
Sygnatura 67.1

Samorządy zawodowe w okresie transformacji w Polsce / Marzena Rutkowska
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004
Sygnatura 67.1

Ustawa o związkach zawodowych : ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych / Walery Masewicz (Seria: Ustawa – Omówienie)
Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998
Sygnatura 67.1

Związki zawodowe na rozdrożu / Juliusz Gardowski; Instytut Spraw Publicznych
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001
Sygnatura 67.1

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa, Wyd. 11 uaktual.
Warszawa : „LexisNexis”, 2007, s. 296-304 12 (Rozdz. XXI – Związki zawodowe)
Sygnatura 67.1

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Polski sektor społeczny / Anna Szustek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 98-110 (Rozdz. I.1 – Związki zawodowe),
s. 133-159 (Rozdz. II.2 – Działalność związków zawodowych)
Sygnatura 68

DZIAŁ 80 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Prawa człowieka i ich ochrona / Bożena Gronowska [i in.]
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005,
s. 351-352 (Rozdz. XXI.2.2.2 – Związek zawodowy i kryterium jego reprezentatywności)
Sygnatura 80

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; [aut. Janusz Adamowski et al.], Wyd. 3 popr.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003, s. 543-545 (Rozdz. XIX.3 – Partnerzy społeczni (związki zawodowe, organizacje pracodawców)
Sygnatura 84

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA – ROZSZERZENIE:

Polityka nowej Europy : od Atlantyku do Uralu / Ian Budge, Kenneth Newton, Klaus Armingeon
Warszawa : Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 1999, s. 208-232 (Rozdz. 7 – Instytucjonalizacja grup interesu)
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 88.1 – POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Zatrudnienie i ochrona socjalna / red. Zdzisław Brodecki (Seria: Acquis Communautaire)
Warszawa : „LexisNexis”, 2004, s. 342-353 (Rozdz. VI.1.3 – Wolność związkowa)
Sygnatura 88.1

DZIAŁ 94 – PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ:

Migracje pracownicze z perspektywy związków zawodowych / Marek Okólski [w:] Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej / red. Mariusz-Jan Radło (Seria: Zielona Księga PFSL ; Nr 1)
Warszawa, Gdańsk : PFSL : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005, s. 2014-219
Sygnatura 94

DZIAŁ 138.1 – ENERGIA:

Związki zawodowe a prywatyzacja Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA / Paweł Matuszewski [w:] Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki / red. Paweł Ruszkowski, Andrzej Wójtowicz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009, s. 102-119
Sygnatura 138.1

DZIAŁ 94 – PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ:

Migracje pracownicze z perspektywy związków zawodowych / Marek Okólski [w:] Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej / red. Mariusz-Jan Radło (Seria: Zielona Księga PFSL ; Nr 1)
Warszawa, Gdańsk : PFSL : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2005, s. 2014-219
Sygnatura 94

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

(Nie)bezpieczne związki : lektury / I.D. // Służba Pracownicza. – 2009, nr 7, s. 12

Europejskie standardy instytucjonalizacji prawnej partnerów społecznych / Leszek Graniszewski // Przegląd Europejski. – 2001, nr 2, s. 69-83

Granice ochrony działacza związkowego : orzecznictwo Sądu Najwyższego / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2006, nr 7, s. 15-16

Konsekwencje utraty uprawnień przez zakładową organizację związkową / dr Monika Latos-Miłkowska // Monitor Prawa Pracy. – 2005, nr 10,

Konsultacja związkowa przy zwolnieniach grupowych / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. – 2010, nr 6, s. 21-24

Kwestionowanie przez pracodawców uprawnień organizacji związkowych działających w zakładzie pracy / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 2, s. 64-66

Legitymacja organizacji zawodowych do wszczynania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym / Edyta Tkaczyk // Studia Prawnicze
i Administracyjne. – 2015, nr 3, s. 87-93

Nadużycie prawa pod pozorem ochrony stosunku pracy związkowca : (orzecznictwo SN) / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2004, nr 5, s. 12

Negatywny aspekt wolności zrzeszania w związkach zawodowych / Żaneta Grygiel-Kaleta // Roczniki Administracji i Prawa. – 2013, t. 13, s. 359-377

Niedoskonałość rynku pracy w kontekście funkcjonowania związków zawodowych / Mariusz Nyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 401, s. 327-337

Normatywne gwarancje stabilizacji zatrudnienia działaczy związkowych / Krzysztof Wojciech Baran // Monitor Prawa Pracy. – 2004, nr 3

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych a prawo do pracy / Łukasz Łaguna // Roczniki Administracji
i Prawa. – 2019, t. 1, nr XIX, s. 371-382

O pojęciu zakładowej organizacji związkowej po nowelizacji przepisów zbiorowego prawa pracy z 2018 r. / Zbigniew Hajn // Roczniki Administracji i Prawa. – 2021, t. specjalny II, nr XXI, s. 439-444

Obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę : orzecznictwo Sądu Najwyższego / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2004, nr 6, s. 6

Obrona związkowa pracownika niezrzeszonego : (orzecznictwo SN) / Katarzyna Gonera // Służba Pracownicza. – 2006, nr 1, s. 8-10

Ochrona działaczy związkowych : przepisy obowiązujące po 30 czerwca 2003 r. / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. – 2003, nr 10, s. 13-16

Ochronna czy partycypacyjna funkcja związków zawodowych i ich wpływ na poziom nierówności dochodowych w wybranych krajach Unii Europejskiej / Paweł Miłoszewski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2017, nr 51, s. 258-272

Ochrona praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową w świetle ustawy o związkach zawodowych : aspekt aksjologiczno-filozoficzno-prakseologiczny / Janusz Żołyński // Roczniki Administracji i Prawa. – 2021,
t. specjalny II, nr XXI, s. 471-492

Ochrona trwałości stosunku pracy członków zarządu zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej po nowelizacji / Iwona Sierocka // Roczniki Administracji i Prawa. – 2021, t. specjalny I, nr XXI, s. 399-411

Ograniczenia w prawie do wolności wypowiedzi przewodniczących związków zawodowych / Roland Szymczykiewicz // Studia Prawnicze i Administracyjne. – 2015, nr 3, s. 75-85

OPZZ w świadomości działaczy związkowych : (spójność struktury) / Waldemar Stelmach // Zarządzanie. Teoria i Praktyka – 2012, nr 1, s. 61-78

Pojęcie zakładowej organizacji związkowej obejmującej zakresem działania cały zakład pracy / Zbigniew Hajn // Roczniki Administracji i Prawa. – 2021, t. specjalny I, nr XXI, s. 575-581

Połączenie się dwóch związków zawodowych : (orzecznictwo SN) // Prawo Przedsiębiorcy. – 2007, nr 12,
s. 24-25

Postawy Polaków a związki zawodowe i dialog społeczny w warunkach kryzysu / Juliusz Gardawski
[w:] Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego / red. J. Osiński (Seria: Zrozumieć Kryzys, 2)
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2009, s. 11-43

Powstanie i działalność związków zawodowych w świetle społecznej nauki kościoła katolickiego / Grzegorz Nawrocki // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 33,
s. 6-25

Prawnokarna ochrona w zbiorowym prawie pracy – na przykładzie ochrony zrzeszania się w związki zawodowe / Marzena Szuba // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 7, s. 19-25

Prawo organizacji związkowych i pracodawcy do informacji o pracownikach a ochrona prywatności / Dominika Dörre-Nowak // Monitor Prawa Pracy. – 2005, nr 12

Prawo zakładowej organizacji związkowej do pozyskiwania od pracodawcy informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej – wybrane problemy / Grzegorz Orłowski // Monitor Prawa Pracy.
– 2006, nr 1

Rola zakładowych związków zawodowych w likwidacyjnym postępowaniu upadłościowym – studium przypadku / Patrycjusz Rak‑Miąsik // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2017, nr 1, s. 173-189

Rola związków zawodowych w podnoszeniu kwalifikacji pracowników / Barbara Surdykowska // Zeszyty Prawnicze. – 2012, t. 12, nr 2, s. 141-165

Rola związków zawodowych w procesie dialogu społecznego / Marcin Marciniszyn // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 202-210

Rozwiązywanie stosunku pracy z członkami międzyzakładowej organizacji związkowej / Marcin Majchrzak // Monitor Prawa Pracy. – 2008, nr 4

W sprawie uprawnień związków zawodowych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy / Dorota Dzienisiuk // Roczniki Administracji i Prawa. – 2021, t. specjalny II, nr XXI, s. 457-470

Wolność tworzenia i działania związków zawodowych jako cecha ustroju Rzeczypospolitej Polskiej / Marcin Kazimierczuk // Studia Prawnoustrojowe. – 2015, nr 29, s. 109-124

Wolność tworzenia związków zawodowych w systemie ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych / Marcin Kazimierczuk // Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. – 2016,
t. 7, s. 123-136

Wolność związkowa a zmiany w strukturze zatrudnienia – uwagi na tle standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy / Joanna Markiewicz-Stanny // Studia Lubuskie. – 2010, T. 6, s. 127-142

Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w aktach prawa międzynarodowego / Żaneta Grygiel-Kaleta // Roczniki Administracji i Prawa. – 2012, t. 12, s. 283-297

Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w systemie Rady Europy / Marcin Kazimierczuk // Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. – 2015, t. 6, s. 113-126

Wpływ związków zawodowych jako podmiotu funkcji personalnej na poczucie satysfakcji zawodowej pracowników / Agata Borowska-Pietrzak, Tomasz Kawka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 511, s. 34-49

Współdziałanie pracodawcy z organizacją związkową w sprawach indywidualnych w kontekście ochrony danych ujawniających przynależność związkową / Ewa Podgórska-Rakiel // Monitor Prawa Pracy. – 2010, nr 9

Wypowiedzenie umowy o pracę : konsultacja ze związkiem zawodowym / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. – 2006, nr 1, s. 3-8

Zakładowa organizacja związkowa jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy / Krystyna Samek
-Skwara // Roczniki Administracji i Prawa. – 2013, t. 13, s. 299-319

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – współpraca ze związkami zawodowymi / Marek Rotkiewicz // Prawo Przedsiębiorcy. – 2010, nr 37, s. 16-18

Związek zawodowy jako podmiot uprawniony na podstawie Europejskiej konwencji praw człowieka / Rafał Mizerski // Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. – 2016, t. 7, s. 109-137

Związki (u)rosną w siłę ? / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 12, s. 4-7

Związki zawodowe a gwarantowany uniwersalny dochód podstawowy / Barbara Surdykowska // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2021, nr 9, s. 18-22

Związki zawodowe i ich wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy / Roman Śmietański // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 231-239

Związki zawodowe tuż przed… / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2003, nr 10, s. 4-8

Związki zawodowe w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej : analiza funkcjonalna / Paweł Matuszewski // Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. – 2009, nr 3, s. 68-84

Związki zawodowe w szkołach / Krzysztof Walczak // Monitor Prawa Pracy. – 2005, nr 11

Związki zawodowe w świetle przemian cywilizacyjnych : możliwości, wyzwania i zagrożenia / Maciej
D. Kryszczuk, Michał Wenzel // Zarządzanie Publiczne. – 2017, nr 41(3), s. 19-34

Związkowa ochrona prawna funkcjonariusza Policji / Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak // Służba Pracownicza. – 2011, nr 9, s. 21-26

Związkowa reprezentacja interesów pracowniczych na poziomie zakładu pracy / Łukasz Pisarczyk // Roczniki Administracji i Prawa. – 2021, t. specjalny II, nr XXI, s. 445-456

Wyroki Sądu Najwyższego:

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych przez działacza związkowego pracodawcy // Monitor Prawa Pracy. – 2005, nr 10, s. 1

Nadużycie ochrony związkowej // Monitor Prawa Pracy. – 2008, nr 6, s. 316

Naruszenie przez pracodawcę szczególnych gwarancji zatrudnienia działaczy związkowych // Monitor Prawa Pracy. – 2006, nr 4, s. 203

Ochrona stosunku pracy przewodniczącego zarządu zakładowej organizacji związkowej zarejestrowanej bezprawnie // Monitor Prawa Pracy. – 2005, nr 11, s. 13

Ważność porozumienia zawartego między związkami a pracodawcą // Monitor Prawa Pracy. – 2008, nr 6,
s. 282

Wykonanie uprawnień przez zakładową organizację związkową // Monitor Prawa Pracy. – 2009, nr 6,
s. 322

Zakres ochrony działaczy związkowych przy ograniczaniu zatrudnienia // Monitor Prawa Pracy. – 2005,
nr 10, s. 17

Związki zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej / Bogusław Jagusiak // Przegląd Politologiczny.
– 2010, nr 4, s. 149-161

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Działalność związkowa a uprzywilejowanie pracownika w sferach niedotyczących sprawowanych przez niego funkcji / Aleksander Lejko // Atest. – 2022, nr 6, s. 12-13

Dyskryminacja ze względu na przynależność związkową / Aleksandra Lejko // Atest. – 2018, nr 12, s. 32-33

Ochrona szczególna działacza związkowego / Aleksandra Lejko // Atest. – 2018, nr 4, s. 61-62

Związki zawodowe a społeczna inspekcja pracy / Grzegorz Witek. Zdaniem społecznego inspektora ; [cz.] 1 // Atest. – 2008, nr 7, s. 31-32

Sztuka dialogu / Maciej Sekunda // Atest. – 2004, nr 2, s. 25
Osiąganie porozumienia między przedstawicielami pracowników, pracodawców i związków zawodowych

Kubek na łańcuchu / Maciej Manicki ; rozm. przepr. Robert Kozela // Atest. – 2002, nr 2, s. 8-9
Zadania i rola związków zawodowych

Kogo mogą bronić związki zawodowe – Cz. 2 / Tadeusz Nycz // Atest. – 1997, nr 12, s. 15

Kogo mogą bronić związki zawodowe – Cz. 1 / Tadeusz Nycz // Atest. – 1997, nr 11, s. 12-13

Personel i Zarządzanie

(Prawie) każdy może być związkowcem : czyli jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o związkach zawodowych / Artur Borkowski // Personel i Zarządzanie. – 2019, nr 3, s. 74-78

Doceniony partner społeczny : współpraca ze związkami zawodowymi w Sitech – studium przypadku / Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 10, s. 64-67

Granice ochrony związkowca : kiedy można zwolnić działacza związków zawodowych ? / Mariola Posiewska-Kowalska // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 8, s. 89-92

Kiedy opinia, kiedy zgoda : co pracodawca powinien konsultować ze związkami zawodowymi ? / Mariola Posiewka-Kowalska // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 6, s. 95-98

Współpraca przy rozstaniu : rola związków zawodowych i rady pracowników w procesie restrukturyzacji pracodawcy / Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 4, s. 101-103

Czy pracodawca musi informować związek zawodowy o stanie finansów firmy ? : ekspert prawny / Marek Rotkiewicz // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 4, s. 108

Czy PIP może dyscyplinować związek zawodowy ? : ekspert prawny / Jadwiga Krukowska // Personel
i Zarządzanie. – 2012, nr 12, s. 96

Związki zawodowe : przy dobrym dziele HR nie ma konfliktów / Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 7, s. 14-17

Nowoczesny związkowiec : funkcjonowanie i potrzeby związków zawodowych / Waldemar Stelmach // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 7, s. 46-48

Gra do jednej bramki ? : rozmowa z Pawłem Miłoszewskim, dyrektorem ds. zarządzania personelem
w Whirlpool Polska SA
/ rozm. Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 7, s. 20-23

Sposób na ciężkie czasy : zakres prawnej ochrony niektórych grup pracowników / Mikołaj Illukowicz // Personel i Zarządzanie. – 2009, nr 12, s. 82-84

Gdzie się kończy ochrona : zakres ochrony działaczy związkowych / Mikołaj Illukowicz // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 11, s. 82-84

Parasol dla związkowca : granice ochrony działaczy związków zawodowych przy rozwiązywaniu umów
o pracę – według obowiązującego prawa
/ Maciej Chakowski, Przemysław Ciszek // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 3, s. 71-73

Dziewięciu gniewnych ludzi : wpływ liczebności członków zakładowej organizacji związkowej na zasady jej współdziałania z pracodawcą / Grzegorz Orłowski // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 12, s. 62-63

Tajemnicze związki : skutki niewypełniania obowiązków informacyjnych związków zawodowych wobec pracodawcy / Grzegorz Orłowski // Personel i Zarządzanie. – 2005, nr 8, s. 59-61

Polityka Społeczna

Zaangażowanie związków zawodowych w Polsce w prawa około pracownicze – perspektywa związkowców / Janina Petelczyc, Kamil Matuszczyk // Polityka Społeczna. – 2019, nr 3, s. 20-24

Związek zawodowy w korporacji medialnej : studium przypadku / Krzysztof Lepczyński // Polityka Społeczna. – 2019, nr 3, s. 32-37

Antecedencje skuteczności działania związków zawodowych w sektorze energetycznym / Kryspin Karczmarczuk, Krzysztof Wychowałek // Polityka Społeczna. – 2016, nr 2, s. 21-28

Przestrzeganie prawa pracy a obecność w zakładzie związków zawodowych / Juliusz Gardawski // Polityka Społeczna. – 2015, nr 4, s. 21-26

Żółte związki zawodowe w opinii liderów związkowych / Artur Gontarczyk // Polityka Społeczna. – 2015, nr 3, s. 26-30

„Kwartet Laval” i stosunki przemysłowe w Unii Europejskiej / Sławomir Adamczyk // Polityka Społeczna.
– 2012, nr 2, s. 10-14

Związki zawodowe a kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy : ramy prawne / Barbara Krzyśków // Polityka Społeczna. – 2012, nr 2, s. 15-19

Powstający związek zawodowy jako zmiana reguł wymiany społecznej / Piotr Ostrowski // Polityka Społeczna. – 2006, nr 9, s. 16-23

Brytyjskie związki zawodowe : perspektywa historyczno-teoretyczna / Piotr Zientara // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 22-27

Autonomia związków zawodowych- prawda i mity / Tomasz Kacprzak // Polityka Społeczna.
– 2004, nr 8, s. 13-16

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Refleksje o ochronie stosunku zatrudnienia działaczy związkowych na poziomie zakładowym
po nowelizacji ustawy związkowej z 5 lipca 2018 r.
/ Krzysztof W Baran // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2018, nr 10, s. 21-26

O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r. / Krzysztof W Baran // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2018, nr 9, s. 2-4

Związki zawodowe w pułapce obrony zachodniego paradygmatu Europy Społecznej / Sławomir Adamczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2018, nr 1, s. 8-16

O związkach zawodowych / Jan Jończyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2017, nr 11, s. 8-12

Ustalanie zakresu podmiotowego ochrony udzielanej działaczom związkowym / Monika Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2017, nr 9, s. 19-23

Problematyka stanowczych form udziału zakładowej organizacji związkowej w polityce zwolnień z perspektywy pracodawcy / Jakub Gołaś // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2016, nr 8, s. 31-37

Liczba działaczy objętych szczególną ochroną a jeden zakładowy (międzyzakładowy) związek zawodowy / Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 10, s. 19-21

Doraźne czynności związkowe : prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej ? / Karol Kulig // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 8, s. 9-15

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem z art. 32 ustawy o związkach zawodowych / Grzegorz Wolak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 5, s. 25-31

Władcze kompetencje związków zawodowych w sferze wolności pracy / Arkadiusz Sobczyk // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2014, nr 11, s. 2-11

Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych / Krzysztof Rączka // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 1, s. 19-24

Szczególna ochrona stosunku pracy działacza międzyzakładowej organizacji związkowej : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 10, s. 39-40

Związki zawodowe w zakładzie pracy jako reprezentant pracowników w dziedzinie bhp w wybranych krajach UE / Marta Antoniak, Barbara Krzyśków // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 7, s. 6-12

Art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych a ochrona danych osobowych – ujednolicenie orzecznictwa : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2013, nr 6, s. 38-40

Skutki nieprzedstawienia przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ustawy o związkach zawodowych : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / Eliza Maniewska // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 5, s. 36-39

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na przynależność związkową / Helena Szewczyk // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 4, s. 19-27

Ochrona danych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej / Ewa Podgórska-Rakiel // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2013, nr 3, s. 13-17

Żądanie przez związek zawodowy informacji objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych
(ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli „zastrzeżone”)
/ Andrzej Drozd // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 9, s. 30-32

Art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych a ochrona danych osobowych – rozbieżność orzecznictwa : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / oprac. Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 9, s. 41-44

Art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych a ochrona danych osobowych : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / oprac. Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 7, s. 38-40

Skutki naruszenia przez organizację związkową art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych :
z orzecznictwa Sądu Najwyższego
/ oprac. Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 6, s. 33-35

Problem reprezentatywności związków zawodowych w zakładzie pracy : więcej pragmatyzmu czy demokracji ? / Jerzy Wratny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 3, s. 2-9

Ponadnarodowe układy ramowe jako próba odpowiedzi związków zawodowych na wyzwania globalizacji / Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2012, nr 1, s. 2-8

Szczególna ochrona stosunku pracy działacza związkowego : z orzecznictwa Sądu Najwyższego / oprac. Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2011, nr 11, s. 37-38

Prawo związku zawodowego do informacji / Ludwik Florek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010,
nr 5, s. 2-7

Transfer przedsiębiorstwa a obowiązki informacyjne zakładowej organizacji związkowej / Eliza Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2009, nr 7, s. 15-20

Współdziałanie pracodawcy w indywidualnych sprawach pracowniczych / Jakub Stelina // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 10, s. 2-10

Zakładowe organizacje związkowe w systemie przedstawicielstwa pracowników / Monika Gładoch // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 9, s. 19-25

Nowa koncepcja reprezentatywności organizacji związkowej / Jakub Stelina // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 6, s. 2-6

Reprezentatywność organizacji związkowej a wybór rady pracowników / Arkadiusz Sobczyk // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 3, s. 20-24

Wnioski związków zawodowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym / Marek Zubik / Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 11, s. 2-6

Liczba członków zakładowej organizacji związkowej jako czynnik determinujący jej status / Anna Dubowik // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 9, s. 17-23

O związkach zawodowych / Halina Tulwin // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 3, s. 37-39

Ochrona przedstawicieli pracowników w prawie europejskim i polskim / Anna Wątor // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 6, s. 10-18

Przywrócenie do pracy chronionego działacza związkowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Jakub Stelina // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 1, s. 30-36

Doraźne zwolnienia od pracy pracowników pełniących funkcje związkowe / Bogusław Cudowski // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 8, s. 26-34

Zakładowa organizacja związkowa po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych / Anna Dubowik // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 9, s. 19-28

Nowelizacja przepisów ustawy o związkach zawodowych / Małgorzata Czubak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 8, s. 16-23

Wątpliwości wokół interpretacji nowych przepisów ustawy o związkach zawodowych / Stefan Płażek, Arkadiusz Sobczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 8, s. 23-26

Szczególna ochrona działaczy związkowych po nowelizacji / Zbigniew Salwa // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 1, s. 24-27

Uprawnienia przedstawicielstwa pracowniczego w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę / Grzegorz Goździewicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 10, s. 9-17

Ochrona stosunku pracy przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw
o zasięgu wspólnotowym
/ Krzysztof Wojciech Baran // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 9,
s. 34-37

Prawo do zrzeszania się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego / Anna Dubowik // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 6, s. 18-27

Konsultacja związkowa rozwiązania stosunku pracy a szczególna ochrona stosunku pracy działacza związkowego / oprac. Monika Nieznańska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 1, s. 37-39

Samorząd Terytorialny

Konsultacje ze związkami zawodowymi w procesie legislacyjnym organów samorządu terytorialnego / Grzegorz Ninard // Samorząd Terytorialny. – 1999, nr 1/2, s. 99-134

Wspólnoty Europejskie

Związki zawodowe w największych gospodarkach UE w kontekście zmian strukturalnych i prób wprowadzenia reform wolnorynkowych / Piotr Zientara // Wspólnoty Europejskie. – 2006, nr 2, s. 37-46