Opracowania tematyczne – BEZROBOCIE

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Wprowadzenie do przedsiębiorczości / Zygmunt Kurek
Olsztyn : Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001,
s. 264-268 (Rozdz. 4 – Bezrobocie)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Bezrobocie wśród ludzi młodych i jego wpływ na motywację do działań / Maria Wanda Kopertyńska
[w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim
w perspektywie europejskiej
/ red. Aleksy Pocztowski (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 134-146
Sygnatura 14

Deregulacja rynku pracy jako sposób ograniczania bezrobocia / Piotr Zając [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej /
red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 189-201
Sygnatura 14

Wczesna identyfikacja osób zagrożonych długookresowym bezrobociem w krajach Unii Europejskiej / Monika Wojdyło-Preisner [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej /
red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 177-188
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 30-35 (Rozdz. 1.3 – Bezrobocie – istota, uwarunkowania, statystyka)
Sygnatura 14

DZIAŁ 19.2 – SYSTEMY GOSPODARCZE:

Bezrobocie w Polsce w latach 1990-2002 na tle wybranych krajów znajdujących się w okresie transformacji systemowej / Małgorzata Gawrycka
[w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 449-457
Sygnatura 19.2

DZIAŁ 19.4 – PODSTAWY EKONOMII:

Ekonomia / red. Janusz Beksiak (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007, s. 185-206 (Rozdz. 16 – Bezrobocie i polityka pełnego zatrudnienia), s. 223-231(Rozdz. 17 – Inflacja i bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Ekonomia : kurs podstawowy / red. Janusz Beksiak (Seria: Academia Oeconomica)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 171-190 (Rozdz. 16 – Bezrobocie i polityka pełnego zatrudnienia)
Sygnatura 19.4

Ekonomia : podręcznik dla studentów licencjackich / red. nauk. Wiesław Caban
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 345-360 (Rozdz. 15 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Ekonomia. T. 2 / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Wyd. 2 zm., 1 dodruk
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 297-319 (Rozdz. 29.2 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Elementarne zagadnienia ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Wyd. 2 zm. i rozszerz. (7 dodruk)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 395-412 (Rozdz. XV – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 380-402 (Rozdz. 13 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / red. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Wyd. 3 zm. (1 dodruk)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 390-408 (Rozdz. 14 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / Ewelina Nojszewska, Wyd. 7 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2005, s. 274-286 (Rozdz. 16 – Problem bezrobocia)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / John Sloman
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 306-316 (Rozdz. 7.4 – Bezrobocie), s. 413-434 (Rozdz. 10 – Bezrobocie i inflacja)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii. Cz. 2 / Mieczysław Kujda, Wyd. 3
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 1999, s. 32-44 (Rozdz. 17 – Problem bezrobocia)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii : mikro- i maroekonomia : podręcznik / Piotr Urbaniak (Seria Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo EMPI2, 2007, s. 283-297 (Rozdz. 25 – Problem makroekonomiczny – bezrobocie)
Sygnatura 19.4

System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Mieczysław Nasiłowski
Warszawa : Wydawnictwo Key Text ,1996, s. 287-293 (Rozdz. 14 – Inflacja i bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Wprowadzenie do mikro- i makroekonomii : podręcznik przedsiębiorczości dla klasy drugiej liceum technicznego / Piotr Urbaniak, Wyd. 2 (Seria: Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo EMPI2, 1997, s. 146-157 (Rozdz. 8 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.4

Wstęp do ekonomii / Bogusław Czarny
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 224-248 (Rozdz. 10 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.4

DZIAŁ 19.5 – MAKROEKONOMIA:

Makroekonomia / Władysław Balicki
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998, s. 131-136 (Rozdz. 7.3 – Bezrobocie), s. 136-141 (Rozdz. 7.4 – Bezrobocie przymusowe i bezrobocie dobrowolne)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia / Robert J. Barro
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 277-305 (Rozdz. 10 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.], Wyd. 5 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014, s. 303-337 (Rozdz. 23 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia / Bronisław Oyrzanowski (Seria: Biblioteka Menedżera)
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997, s. 151-168 (Rozdz. 7 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Eulalia Skawińska, Katarzyna G. Sobiech, Katarzyna A. Nawrot
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 32-35 (Rozdz. 1.3.2 – Naturalna stopa bezrobocia), 151-156 (Rozdz. 7.2 – Bezrobocie jako skutek nierównowagi)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia : podręcznik europejski / Michael Burda, Charles Wyplosz
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995, s. 132-164 (Rozdz. II.5 – Rynki pracy
i bezrobocie równowagi
)
Sygnatura 19.5

Makroekonomia dla zaawansowanych / David Romer
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 476-536 (Rozdz. 10 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Podstawy ekonomii. Cz. 2 : Makroekonomia / Piotr Urbaniak (Seria: Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo EMPI2, 1995, s. 50-63 (Rozdz. 13 – Bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Podstawy makroekonomii / red. nauk. Wacław Jarmołowicz; [aut. Adam Baszyński et al.]; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 118-125 (Rozdz. 14 – Zatrudnianie i bezrobocie
w gospodarce
), s. 133-138 (Rozdz. 16 – Inflacja a bezrobocie)
Sygnatura 19.5

Podstawy makroekonomii : zasady, przykłady, zadania / Edwin Mansfield, red. nauk. Mieczysław W. Socha (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : Agencja Wydawnicza PLACET, 2002, s. 43-54 (Rozdz. 2 – Bezrobocie i inflacja)
Sygnatura 19.5

DZIAŁ 20 – HISTORIA GOSPODARCZA:

Gospodarka Polski przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej / Jerzy Telep ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2008, s. 54-57 (Rozdz. 3.4 – Gospodarka Polski przed wstąpieniem do Unii EuropejskiejBezrobocie), s. 104-129 (Rozdz. 5.3 – Zmiany w gospodarce
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – bezrobocie
)
Sygnatura 20

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Bezrobocie w krajach rozwijających się / Eugeniusz Kwiatkowski [w:] Ekonomia rozwoju / red. Ryszard Piasecki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 163-175
Sygnatura 22

Czy poziom bezrobocia w Polsce zależy od zmian podaży pieniądza ? / Artur Więznowski [w:] Problemy gospodarki światowej / red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 717-727
Sygnatura 22

Dyskryminacja kobiet w sferze bezrobocia w Polce w latach 2000-2006 / Krzysztof Natalii, Maciej Szczepanik [w:] Problemy gospodarki światowej / red. nauk. Marian Noga, Magdalena Stawicka (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1191)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2008, s. 363-376
Sygnatura 22

Polityka ekonomiczna / red. Antoni Fajferek
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne, 1999, s. 224-226 (Rozdz. 10.3 – Dylemat bezrobocia),
s. 226-230 (Rozdz. 10.4 – Instrumenty polityki zatrudnienia w walce z bezrobociem)
Sygnatura 22

Rynek pracy i bezrobocie w okresie transformacji systemowej / Halina Mortimer-Szymczak [w:] Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania / red. nauk. Mirosława Klamut
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 140-151
Sygnatura 22

Uwarunkowania skuteczności działań samorządu gminnego w zwalczaniu patologii bezrobocia / Mieczysław A Witkowski [w:] Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej / red. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 19)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002, s. 134-140
Sygnatura 22

Zarys gospodarki rynkowej. Cz. 2 / Roman Sobiecki
Warszawa : Oficyna wydawnicza EUROMARK Sp. z o.o. 1997, s. 91-102 (Rozdz. 6 – Bezrobocie)
Sygnatura 22

DZIAŁ 22.2 – KONIUNKTURA:

Cykl koniunkturalny a bezrobocie w Polsce / Rafał Nagaj [w:] Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 220-228
Sygnatura 22.2

Makroekonomiczne znaczenie bezrobocia długookresowego – analiza na przykładzie polskiej gospodarki / Eugeniusz Kwiatkowski [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 29-40
Sygnatura 22.2

DZIAŁ 28 – PRACA:

Bezrobocie i jego konsekwencje w Polsce w świetle danych socjologicznych / Michał Szewczyk
[w:] Człowiek w środowisku pracy / red. Grażyna E. Kwiatkowska, Anna Siudem (Seria: Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych)
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 67-76
Sygnatura 28

Praca : pewność czy jej brak ? / Halina Jastrzębska-Smolaga
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994, s. 77-88 (Rozdz. 5 – Recesja gospodarcza
i bezrobocie – problemy różnicy pojęć i zbieżność poglądów
)
Sygnatura 28

Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny / Adam Roman Solak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010, s. 64-88 (Rozdz. 3 – Pojęcie
i przyczyny bezrobocia w obszarze funkcjonowania rodziny; Klasyfikacja bezrobocia; Skutki i koszty bezrobocia; Pedagogiczno-psychologiczne skutki bezrobocia; Pozytywne społeczne skutki bezrobocia; Negatywne społeczne skutki bezrobocia; Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodzin i ich członków
),
s. 89-93 (Rozdz. 4 – Cele i formy walki z bezrobociem)
Sygnatura 28

Przedsiębiorczość gospodarcza i bezrobocie na obszarach wiejskich / Eugeniusz Niedzielski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000, s. 67-74 (Rozdz. 7 – Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polce),
75-86 (Rozdz. 8 – Uwarunkowania aktywizacji zawodowej bezrobotnych na obszarach wiejskich),
s. 87-100 (Rozdz. 9 – Warunki materialne i potrzeby bytowe bezrobotnych), s. 101-112 (Rozdz. 10 – Rola państwa i samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu bezrobociu)
Sygnatura 28

Przyczyny bezrobocia w Polsce w latach 1990-2004 / Ilona Kijek [w:] Praca w perspektywie ekonomicznej / red. nauk. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe, nr 72)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 70-88
Sygnatura 28

Wojna o pracę : wyzwania współczesnego rynku pracy / Andrzej Zwoliński.
Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017, s. 136-141 (Rozdz. 6.D – Bezrobocie)
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Aktywizacja i wsparcie bezrobotnych mieszkańców powiatu brzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i ludzi młodych / Aleksandra Jakubik
[w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 141-153
Sygnatura 28.1

Analiza czynników kształtujących bezrobocie w gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 2003-2009 / Maria Sasin [w:] Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 87-97
Sygnatura 28.1

Bezrobocie długotrwałe w Polsce w latach 1993-2011 / Zenon Wiśniewski, Edward Dolny [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja / red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ; aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. 34-53
Sygnatura 28.1

Bezrobocie krótko- i długookresowe a wahania koniunktury gospodarczej – analiza na przykładzie polskiej gospodarki w latach 1998-2011 / Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 32-45
Sygnatura 28.1

Bezrobocie i rozwój regionalny, a rynek usług kształceniowych / Maciej H. Grabowski [w:] Popyt na pracę na rynkach lokalnych / Maciej H. Grabowski, Anita Szymańska (Seria: Transformacja Gospodarki, nr 83)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1997, s. 87-122
Sygnatura 28.1

Bezrobocie przyczyną – materialno-niematerialne koło biedy polskich rodzin / Maria Szymańska
[w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 195-209
Sygnatura 28.1

Bezrobocie polskie – droga wyjścia / Bogdan Miedziński [w:] Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy
i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich
/ red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 40-60
Sygnatura 28.1

Bezrobocie przyczyną problemów człowieka i jego rodziny / Adam Szwedzik [w:] Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, s. 103-114
Sygnatura 28.1

Bezrobocie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Eugeniusz Kwiatkowski [w:] Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 41-60
Sygnatura 28.1

Dekompozycja zmian stóp bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski [w:] Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 143-161
Sygnatura 28.1

Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy : dezaktywizacja Polski ? / Mieczysław Kabaj (Seria: Studia
i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 220-240 (Rozdz. IX – Import bezrobocia)
Sygnatura 28.1

Ekonomiczne uwarunkowania zmian stopy bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim / Dorota Klembowska [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 46-67
Sygnatura 28.1

Handel w polityce rynku pracy / Urszula Kłosiewicz-Górecka, Franciszka Misiąg, Bożena Słomińska ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009, s. 118-138 (Rozdz. 5 – Przedsiębiorstwa handlowe w procesach ograniczania bezrobocia i kształtowania zatrudnienia na rynkach lokalnych),
s. 139-161 (Rozdz. 6 – Możliwości wykorzystania aktywnych programów ograniczania bezrobocia w sferze handlu)
Sygnatura 28.1

Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD / Anita Szymańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 163-208 (Rozdz. 5 – Wpływ czynników instytucjonalnych na kształtowanie się poziomu bezrobocia – wyniki badań empirycznych)
Sygnatura 28.1

Kapitał społeczny a bezrobocie / Elżbieta Szymanik [w:] Polityka rynku pracy : doświadczenia europejskie
i polskie
/ red. nauk. Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (Seria: Lokalizm, Regionalizm, Globalizm)
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008, s. 227-249
Sygnatura 28.1

Konieczność zmiany polityki przeciwdziałania bezrobociu w Polsce / Andrzej Ziomek [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 272-292
Sygnatura 28.1

Narzędzia ograniczania bezrobocia na rynkach lokalnych / Bożena Słomińska [w:] Sektor usług
w kształtowaniu rynku pracy
/ red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz Górecka, Bożena Słomińska; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009, s. 58-72
Sygnatura 28.1

Podstawy wiedzy o rynku pracy / Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 111-143 (Rozdz. 5 – Bezrobocie)
Sygnatura 28.1

Polityka gospodarcza państwa wobec bezrobocia w Polsce w latach 2004-2011 / Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska [w:] Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 11-31
Sygnatura 28.1

Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej / red. Stanisława Borkowska (Seria: Raporty, z. 24)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 55-58 (Rozdz. 3 – Bezrobocie)
Sygnatura 28.1

Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / red. Bożena Balcerzak-Paradowska (Seria: Studia
i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003, s. 59-72 (Rozdz. 4.6 – Przekształcenia własnościowe
a skala i struktura bezrobocia
)
Sygnatura 28.1

Prawo do świadczeń w razie bezrobocia osób przemieszczających się w Unii Europejskiej / Gertruda Uścińska [w:] Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji
80-lecia profesora Mieczysława Kabaja
/ red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ; aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014, s. 107-117
Sygnatura 28.1

Prognoza wielkości i struktury poziomu bezrobocia w Polsce na lata 2012-1016 / Karolina Melesz
[w:] Trendy na rynku pracy / red. Anna Rogozińska-Pawełczyk, Dominik Majewski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 40-55
Sygnatura 28.1

Programy walki z bezrobociem – wybrane inicjatywy / Anna Skowronek-Mielczarek [w:] Sektor usług
w kształtowaniu rynku pracy
/ red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz Górecka, Bożena Słomińska; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009, s. 48-57
Sygnatura 28.1

Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna Malina
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. 83-101 (Rozdz. 4 – Analiza bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej)
Sygnatura 28.1

Regulacja rynku pracy a bezrobocie – uwagi metodologiczne / Jan Winczorek [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy / Stanisława Borkowska i in.; red. Kazimierz W. Frieske; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) (Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003, s. 173-195
Sygnatura 28.1

Rozmiary i struktura bezrobocia rejestrowanego kobiet w Polsce w latach 1995-2004 / Małgorzata Gawrycka [w:] Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy / Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech
Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 77-100
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban, Wyd. 2 uaktual. i poszerz.
Warszawa : DIFIN, 2016, s. 286-328 (Rozdz. 5 – Bezrobocie i bierność zawodowa)
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban
Warszawa DIFIN, 2013, s. 242-284 (Rozdz. 5 – Bezrobocie i bierność zawodowa)
Sygnatura 28.1

Rynek pracy : wybrane zagadnienia / Anna Skórska (Seria: Podręcznik / [Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach]
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 73-118 (Rozdz. 2 – Bezrobocie i sposoby przeciwdziałania mu)
Sygnatura 28.1

Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji ekonomicznej osób bezrobotnych zagrożonych marginalizacją / Adriana Politaj [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 127-135
Sygnatura 28.1

Stopa bezrobocia a poziom oszczędności indywidualnych w Polsce w latach 1990-2007 na tle wybranych krajów europejskich / Elżbieta Nosal-Szczygieł [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej
i globalizacji
/ red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Sygnatura 28.1

Uwarunkowania koniunkturalne a bezrobocie długotrwałe i bezrobocie młodzieży / Mariusz Zieliński
[w:] Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 44-59
Sygnatura 28.1

Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce / Agnieszka Chłoń, Maciej Grabowski (Seria: Polska Regionów, nr 25)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000 s. 14-24 (Rozdz. 3 – Niedopasowania strukturalne)
Sygnatura 28.1

Wczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem na lokalnym rynku pracy / Monika Wojdyło-Preisner [w:] Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. Zenon Wiśniewski, Edward Dolny
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 203-218
Sygnatura 28.1

Wybrane elementy rynku pracy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2001, s. 80-83 (Rozdz. 6.2 – Programy dotyczące przeciwdziałania bezrobociu), s. 90-101 (Rozdz. 7.2 – Bezrobocie)
Sygnatura 28.1

Wybrane problemy ograniczania bezrobocia / Grażyna Węgrzyn [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 55-64
Sygnatura 28.1

Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce / Walentyna Kwiatkowska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007, s. 178-247 (Rozdz. V – Bezrobocie i jego struktura)
Sygnatura 28.1

Zróżnicowanie bezrobocia w regionach UE / Tomasz Misiak, Katarzyna mroczek, Tomasz Tokarski
[w:] Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich /
red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 61-74
Sygnatura 28.1

Zróżnicowanie lokalne bezrobocia długotrwałego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2006-2010 / Adrian Kozak [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 189-201
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.2 – BEZROBOCIE:

Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Retowski ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012
Sygnatura 28.2

Bezrobocie – niepełnosprawność – potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Sygnatura 28.2

Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski (Seria: Współczesna Ekonomia)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Sygnatura 28.2

Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Beata Woźniak
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007
Sygnatura 28.2

Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej : szacunki, tendencje i determinanty / red. Walentyna Kwiatkowska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009
Sygnatura 28.2

Bezrobocie równowagi w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / Leszek Kucharski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Sygnatura 28.2

Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski (Seria: Prace Instytutu Zachodniego; nr 83)
Poznań : Instytut Zachodni, 2009
Sygnatura 28.2

Bezrobocie z perspektywy socjologicznej : skrypt dla studentów / Anna Potasińska
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014
Sygnatura 28.2

Bezrobotni / Elżbieta Żak-Rosiak
Warszawa : Centrum Rozwoju Służb Społecznych, 1996
Sygnatura 28.2

Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 / Michał Pilc
Warszawa : CeDeWu, 2014
Sygnatura 28.2

Droga do Europy – hiszpańskie zmagania z bezrobociem / Beata Chorągwicka (Seria: Materiały z Zagranicy, z. 1/2006)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006
Sygnatura 28.2

Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach i na Węgrzech / Andrzej Adamczyk (Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna: Monografie, nr 170)
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Sygnatura 28.2

Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Małgorzata Szylko-Skoczny; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2004
Sygnatura 28.2

Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu / Monika Wojdyło-Preisner
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Sygnatura 28.2

Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj (Seria Raporty, z. 19)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2000
Sygnatura 28.2

Różne oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 1999
Sygnatura 28.2

Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem doświadczeń Szwecji, Austrii i Stanów Zjednoczonych / Beata Wentura-Dudek
Warszawa : Difin, 2017
Sygnatura 28.2

Społeczne aspekty bezrobocia : skutki i przeciwdziałanie / red. Michał Seweryński, Jan Wojtyła
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2002
Sygnatura 28.2

Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży / pod red. Ewy Giermanowskiej i Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych
Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003
Sygnatura 28.2

Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2004
Sygnatura 28.2

Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Mieczysław Socha, Urszula Sztanderska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Sygnatura 28.2

Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy : badanie na podstawie danych BAEL w latach 1993-2003 / Tomasz Daras, Maria Jerzak (Seria: Materiały i Studia, z. 189)
Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2005
Sygnatura 28.2

Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia : studium konfrontatywne / Katarzyna Ślebarska (Seria: profesjonalny Pracownik Socjalny,
Nr 2)
Katowice : Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2010
Sygnatura 28.2

Wybrane uwarunkowania rozwoju bezrobocia w Polsce / Krzysztof Hajder
Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2008
Sygnatura 28.2

Znaczenie i rola urzędów pracy w polityce społecznej państwa w świetle polskich doświadczeń / Roman Lewandowski
Szczecin : „Pedagogium”, Wydawnictwo OR TWP, 2006
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA – PODSTAWY

Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań / Barbara Baraniak, Wyd. 2. popr.
i uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013,
s. 93-98 (Rozdz. 1.7 – Bezrobocie problemem współczesnej pracy zawodowej)
Sygnatura 29

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA

Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak (Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 285-288 (Rozdz. 8.2 – Bezrobocie – przyczyny i skutki psychologiczne
i społeczne
)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 2, rozszerzone
Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017, s. 82-87 (Bezrobocie)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 34.2 – FINANSE I WSPIERANIE MŚP:

Wspieranie finansowe osób bezrobotnych podejmujących samodzielną działalność gospodarczą
w Niemczech
/ Joanna Firla [w:] Mikrokredyty w Europie : sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości
i walkę z wykluczeniem społecznym
/ red. nauk. Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 118-145
Sygnatura 34.2

DZIAŁ 35.1 – SOCJOLOGIA – PODSTAWY:

Bezrobocie jako problem społeczny i jako przedmiot rozważań socjologii / Andrzej Słaboń
[w:] Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna Karwińska; współaut. Ewa Czerniak-Szóstak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 241-244
Sygnatura 35.1

Ekonomiczne i socjologiczne podejście do bezrobocia / Anna Karwińska [w:] Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. Anna Karwińska; współaut. Ewa Czerniak-Szóstak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 245-247
Sygnatura 35.1

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata / Artur Paździor
Warszawa : DIFIN, 2013, s. 134-140 (Rozdz. 4.3 – Poziom bezrobocia)
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Polskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski, Wyd. 3
Warszawa : LexisNexis Polska, 2012, s. 84-91 (Rozdz. V.§1.1 – Aktywne środki przeciwdziałania bezrobociu : usługi rynku pracy), s. 91-93 (Rozdz. V.§1.2 – Pasywne środki łagodzenia skutków bezrobocia
– świadczenia dla bezrobotnych
)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Wyd. 15 poszerz. i uaktual. (Seria: Skrypty Becka)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, s. 181-199 (Rozdz. VII – Sytuacja prawna bezrobotnego)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński, Wyd. 8 zm. i uaktual. (Seria: Podręczniki Prawnicze)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006, s. 327-330 (Rozdz. IX§40 – Pośrednictwo pracy i bezrobocie)
Sygnatura 67

Prawo pracy / Teresa Liszcz, Wyd. 5
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008, s. 575-598 (Rozdz. XXVIII – Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków)
Sygnatura 67

DZIAŁ 67.1 – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie / Gertruda Uścińska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 138-163 (Rozdz. III – Świadczenia z tytułu bezrobocia)
Sygnatura 67.1

Prawo zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / Jan Jończyk, Wyd. 2 uaktual. (Seria: Podręcznik)
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2003, s. 344-370 (Rozdz. 8 – Bezrobocie)
Sygnatura 67

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Bezrobocie / Krystyna Mlonek [w:] Polityka społeczna / red. Adam Kurzynowski
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006, s. 93-106
Sygnatura 68

Bezrobocie a jakość życia jednostki / Aleksandra Hakalla [w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 195-203
Sygnatura 68

Bezrobocie i bezrobotni – reintegracja społeczna i zawodowa / Arkadiusz Żukiewicz [w:] Ekonomia społeczna : perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej / red. Joanna Staręga-Piasek (Seria: Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007, s. 86-101
Sygnatura 68

Bezrobocie i możliwości jego ograniczania na przykładzie powiatu mieleckiego / Mariola Grzebyk
[w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 237-249
Sygnatura 68

Bezrobocie jako jeden z aspektów różnicującego się społeczeństwa transformacyjnego / Izabela Drozd, Maria Miczyńska-Kowalska [w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 175-182
Sygnatura 68

Bezrobocie jako kwestia społeczna / Szylko-Skoczny Małgorzata [w:] Wokół teorii polityki społecznej / red. Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2003, s. 183-190
Sygnatura 68

Bezrobocie jako problem społeczny Podkarpacia / Bożena Sowa [w:] Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2 / red. Nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 7)
Rzeszów : MITEL, 2005, s. 275-283
Sygnatura 68

Bezrobocie na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2003 roku / Agata Kubiczek [w:] Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 7)
Rzeszów : MITEL, 2005, s. 253-272
Sygnatura 68

Bezrobocie regionalne (wybrane aspekty na przykładzie województwa zachodniopomorskiego) / Kazimierz Barański [w:] Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 5)
Rzesz&ów : MITEL, 2004, s. 533-544
Sygnatura 68

Bezrobocie w Polsce i UE – najważniejszy element polityki zatrudnienia / Bogusław Ślusarczyk
[w:] Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 2 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 9)
Rzeszów : MITEL, 2006, s. 483-490
Sygnatura 68

Bezrobotni / Elżbieta Żak-Rosiak
Warszawa : Centrum Rozwoju Służb Społecznych, 1996
Sygnatura 68

Białe kołnierzyki „na kuroniówce” ? – zjawisko bezrobocia wśród menedżerów w Polsce / Patrycja Bałdys [w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 211-225
Sygnatura 68

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w celu poprawy sytuacji na rynku pracy
z wykorzystaniem funduszy europejskich
/ Michał Ferdzyn [w:] Gospodarka oparta na wiedzy / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 11)
Rzeszów : UR KTE, 2007, s. 627-644
Sygnatura 68

Ekonomiczno-społeczne koszty bezrobocia / Izabela Krawczyk [w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 259-266
Sygnatura 68

Ekonomiczne problemy ograniczania bezrobocia w Polsce / Wacław Jarmołowicz [w:] Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, nr 89)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 68-81
Sygnatura 68

Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji / Magdalena śmiglin [w:] Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 8)
Rzeszów : MITEL, 2006, s. 423-434
Sygnatura 68

Instytucje pomocy społecznej / Wojciech Maciejko
Warszawa : LexisNexis, 2009, s. 88-103 (Rozdz. II.4 – Brak zatrudnienia i bezrobocie)
Sygnatura 68

Kierunki rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego a problem bezrobocia na wsi w aspekcie integracji z Unią Europejską / Władysława Jastrzębska [w:] Uwarunkowania ekonomiczne /
red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 2)
Rzeszów : MITEL, 2003, s. 499-509
Sygnatura 68

Lokalna polityka społeczna / Ewa Kulesza
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013, s. 78-90 (Rozdz. VII – Lokalna polityka w zakresie aktywizacji zawodowej i pomocy osobom bezrobotnym)
Sygnatura 68

Nierówności dostępu do rynku pracy a bezrobocie w województwie podkarpackim / Mariusz Palak
[w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 227-236
Sygnatura 68

Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Józef Orczyk
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 89-106 (Rozdz. 5 – Praca i bezrobocie)
Sygnatura 68

Polityka społeczna : wybrane zagadnienia (zarys wykładu) / Tadeusz Kowalak
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 53-63 (Rozdz. IV – Bezrobocie)
Sygnatura 68

Polityka tworzenia reguł jako narzędzie walki z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem / Andrzej Matysiak, Bartosz Scheuer [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał Gabriel Wovniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Z. 12)
Rzeszów : UR KTE, 2008, s. 245-256
Sygnatura 68

Polskie bezrobocie w środowiskach lokalnych / Beata Błaszczyk, Izabela Buchowicz / Andrzej Barczyński [w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 292-303
Sygnatura 68

Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Dom Wydawnicze ELIPSA, 2001, s. 33-71 (Rozdz. 2 – Kwestia bezrobocia)
Sygnatura 68

Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2013, s. 22-27 (Rozdz. 1.1.2 – Bezrobocie)
Sygnatura 68

Potencjał osób poszukujących pracy – szansa czy bariera rozwoju regionów ? / Krystyna Leszczewska
[w:] Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 7)
Rzeszów : MITEL, 2005, s. 209-218
Sygnatura 68

Problemy bezrobocia wobec integracji z Unią Europejską / Małgorzata Król [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frączkiewicz-Wronka
Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000, s. 117-128
Sygnatura 68

Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński
Warszawa : DIFIN, 2003, s. 59-182 (Cz. 2 – Przyczyny i konsekwencje bezrobocia)
Sygnatura 68

Przeregulowana walka z bezrobociem / Małgorzata Szylko-Skoczny [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 291-299
Sygnatura 68

Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / Ryszarda Bolonek [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Seria: Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy, z. 12)
Rzeszów : UR KTE, 2008, s. 257-268
Sygnatura 68

Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia / Anna Maria Rak, Jacek Maciej Rak [w:] Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / red. Nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 8)
Rzeszów : MITEL, 2006, s. 533-544
Sygnatura 68

Społeczne skutki procesów transformacji gospodarczej w wymiarze lokalnym / Marek Smoleń
[w:] Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 2 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 9)
Rzeszów : MITEL, 2006, s. 283-296
Sygnatura 68

Sposoby przezwyciężania bezrobocia na przykładzie grodzkiego urzędu pracy w Krakowie) / Bogusław Jeleń [w:] Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy,
z. 5)
Rzeszów : MITEL, 2004, s. 307-315
Sygnatura 68

„System bezrobocia” a zagadnienie nierówności / Agnieszka Ziomek [w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 183-193
Sygnatura 68

Walka z bezrobociem wyzwaniem dla polityki społecznej – doświadczenia niemieckie / Małgorzata Szylko-Skoczny [w:] Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, nr 89)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 55-67
Sygnatura 68

Wpływ wykształcenia na kształtowanie się bezrobocia / Izabela Ostoj [w:] Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 6)
Rzeszów : MITEL, 2005, s. 303-311
Sygnatura 68

W poszukiwaniu skutecznego modelu pracy socjalnej z „bezrobotnymi klientami” pomocy społecznej / Dobroniega Trawkowska [w:] Ekonomia społeczna : perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej /
red. Joanna Staręga-Piasek (Seria: Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007, s. 102-145
Sygnatura 68

Wybrane kwestie społeczne w Polsce / Grażyna Holik, Kazimierz Zieliński, Dariusz Żmija
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, s. 57-71 (Rozdz. 3 – Kwestia bezrobocia)
Sygnatura 68

Wybrane problemy bezrobocia w województwie łódzkim / Mirosław Zajdel [w:] Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej
/ red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 13)
Rzeszów : UR KTE, 2008, s. 227-234
Sygnatura 68

Wyuczona bezradność – psychologiczna bariera w ograniczaniu nierówności społecznych / Joanna Moczydłowska [w:] Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 7)
Rzeszów : MITEL, 2005, s. 419-426
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.1 – PRACA SOCJALNA:

Bezrobocie wyzwaniem dla społeczności lokalnej / Jarosław Koral [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / red. Wiesława Walc, Beata Szluz, Izabela Marczykowska
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, s. 208-215
Sygnatura 68

Wspieranie rodzin dotkniętych bezrobociem ważną powinnością we współczesnym świecie / Anna Śniegulska [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / red. Wiesława Walc, Beata Szluz, Izabela Marczykowska
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008, s. 216-224
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.2 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. UBÓSTWO:

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w gminach wiejskich powiatu zgierskiego / Wieczorek Iwona [w:] Wykluczenie społeczne: praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 261-276
Sygnatura 68.2

Długotrwale bezrobotni wykluczeni ? / Iwona Kukulak-Dolata [w:] Wykluczenie społeczne : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 181-198
Sygnatura 68.2

Działalność Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ograniczaniu skutków bezrobocia / Józef Wojtas
[w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 81-94
Sygnatura 68.2

Okres pracy, bezrobocia i bierności zawodowej a poziom wykształcenia we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski [w:] Wykluczenie społeczne : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 231-244
Sygnatura 68.2

Pamiętniki bezrobotnych jako źródło wiedzy o wykluczeniu społecznym / Adam Kurzynowski
[w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe)
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 23-39
Sygnatura 68.2

Programy przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu w Siemianowicach Śląskich / Marian Mitręga [w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 113-124
Sygnatura 68.2

Przeciwdziałanie bezrobociu – główny czynnik zapobiegania wykluczeniu społecznemu / Mieczysław Kabaj [w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 41-67
Sygnatura 68.2

Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w zwalczaniu długotrwałego bezrobocia / Anna Kowalczyk
[w:] Zapobieganie wykluczeniu społecznemu : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 69-79
Sygnatura 68.2

Zapobieganiu wykluczeniu społecznemu na wsi w województwie świętokrzyskim: reorientacja zawodowa i aktywizacja bezrobotnych / Elżbieta Trafiałek [w:] Wykluczenie społeczne : praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 277-292
Sygnatura 68.2

DZIAŁ 68.4 – POLITYKA ZDROWOTNA:

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich : studium porównawcze / Gertruda Uścińska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 292-322 (Rozdz. X – Świadczenia z tytułu bezrobocia)
Sygnatura 68.4

DZIAŁ 72 – INSTYTUCJE NON-PROFIT:

Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Krystyna Kietlińska
Warszawa : DIFIN, 2010, s. 148-160 (Rozdz. 4.6 – Instytucjonalne formy przeciwdziałania bezrobociu)
Sygnatura 72

DZIAŁ 74 – PRAWO KARNE:

Kryminologia / Brunon Hołyst, Wyd. 8
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”, 2004, s. 553-578 (Rozdz. XXVII – Bezrobocie)
Sygnatura 74

Wiktymologia / Brunon Hołyst, Wyd. 3 zm. i poszerz.
Warszawa : LexisNexis, 2006, s. 274-281 (Rozdz. XVI – Bezrobocie jako czynnik wiktymizacyjny w skali makrospołecznej)
Sygnatura 74

DZIAŁ 76.2 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Polityka społeczna państwa polskiego wobec bezrobocia jako obszar patologii w relacjach administracji
z obywatelem
/ Agnieszka Karpińska [w:] Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 244-253
Sygnatura 76.2

DZIAŁ 77.3 – ROZWÓJ LOKALNY:

Bezrobocie w regionie łódzkim w okresie transformacji(wybrane zagadnienia) / Mirosław Zajdel
[w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce / red. Jan Kaja, Krzysztof Piech
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 191-201
Sygnatura 77.3

Formy przeciwdziałania bezrobociu w małych miastach / Magdalena Dzierżyc [w:] Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych : praca zbiorowa / red. Krystian Heffner (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2008, s. 71-80
Sygnatura 77.3

Telepraca – szansa na zmniejszenie bezrobocia na lokalnych rynkach pracy / Aleksandra Piecko-Mazurek [w:] Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych : praca zbiorowa / red. Krystian Heffner (Seria: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w atowicach, 2008, s. 81-93
Sygnatura 77.3

DZIAŁ 77.4 – MIASTA – ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE:

Inicjatywy przeciwdziałania bezrobociu w ramach budowy strategii rozwoju lokalnego Dębicy / Anna Skórska, Radosław Jeż [w:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Krystian Heffner; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 247-257
Sygnatura 77.4

DZIAŁ 80 – PRAWA CZŁOWIEKA:

Społeczno-pedagogiczne inicjatywy na rzecz walki z bezrobociem : normalność czy krzywda ? / Stanisław Kawula [w:] Krzywda : zagadnienia teoretyczne i problemy praktyki : (podręcznik akademicki) /
pod red. Witolda Tulibackiego
Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2003, s. 177-203
Sygnatura 80

Problem bezrobocia w aspekcie ludzkim i społecznym / Maciej Klonowski, Małgorzata Świercz
[w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mierki 18-19 października 2001 / red. Stanisław Pikulski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002, s. 545-550
Sygnatura 80

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Bezrobocie i ubóstwo jako kwestie społeczne współczesnego świata / Anna Organiściak-Krzykowska
[w:] Świat po 11 września 2001 roku = The world after September 11, 2001 / red. Krzysztof Gładkowski ; współpr. Barbara Czop [et al.] (Studia Politologiczne / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Studies of Political Science / University of Warmia and Mazury, Olsztyn. Institut of Political Science, ISSN 1731-2299 ; vol. 1.)
Olsztyn : INP UWM, 2003, s. 381-388
Sygnatura 84

Globalne i regionalne aspekty bezrobocia / Anna Organiściak-Krzykowska [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / red. Barbara Fijałkowska, Arkadiusz Żukowski ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział (Olsztyn), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Instytut Nauk Politycznych
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2002, s. 383-393
Sygnatura 84

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Granice konkurencji / Grupa Lizbońska (Seria: Euromanagement)
Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 1996, s. 73-79 (Rozdz. 1.9 – Kryzys bezrobocia : główny problem społeczny najbliższych 20 lat)
Sygnatura 86

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA – ROZSZERZENIE:

Zróżnicowanie bezrobocia i zatrudnienia a zmiany PKB w krajach europejskich / Paweł Dykas, Tomasz Misiak [w:] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy / red. Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (Seria: Ekonpolis Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata)
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016, s. 257-273
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA – POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Bezrobocie w wybranych krajach Unii Europejskiej w świetle migracji zagranicznych / Elżbieta Siek
[w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 100-114
Sygnatura 87.7

DZIAŁ 88.1 – POLITYKA SPOŁECZNA W UE:

Europejskie prawo socjalne. T. 3. Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych / Andrzej Marian Świątkowski
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2000, s. 459-520 (Rozdz. XI – Świadczenia dla bezrobotnych)
Sygnatura 88.1

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej / Teresa Bińczycka-Majewska
Kraków : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 1999, s. 386-431(Rozdz. VIII – Świadczenia w razie bezrobocia)
Sygnatura 88.1

Zabezpieczenie społeczne na wypadek bezrobocia w państwach UE : analiza porównawcza / Gertruda Uścińska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) (Seria: Materiały z Zagranicy, z. 1)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002
Sygnatura 88.1

Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej : koordynacja świadczeń / Dorota Dzienisiuk
Warszawa : DIFIN, 2004, s. 170-178 (Rozdz. 44 – Świadczenia z tytułu bezrobocia)
Sygnatura 88.1

DZIAŁ 88.2 – PRACA W UE:

Rynek pracy wobec integracji a Unią Europejską< / red. Stanisława Borkowska
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002, s. 127-132 (Rozdz. III.4 – Bezrobocie na wsi)
Sygnatura 88.2

Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : DIFIN, 1999, s. 69-77 (Cz. II.3 – Bezrobocie w UE)
Sygnatura 88.2

Unia Europejska – Polska : sytuacja na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych / Halina Sobocka-Szczapa
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003, s. 43-70 (Rozdz. VI – Analiza porównawcza dotycząca bezrobocia)
Sygnatura 88.2

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w dobie członkostwa Polski w strukturach UE / Grażyna Bartkowiak, Błażej Balewski [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 1 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 76-95
Sygnatura 89.2

Ograniczanie bezrobocia poprzez unowocześnianie organizacji pracy / Agnieszka Rutkowska [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 2 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 446-458
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA – UE:

Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce / Kamila Kaczmarczyk
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Sygnatura 92

Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004, s. 98-112 (Rozdz. 4 – Skutki bezrobocia młodzieży), s. 113-145 (Rozdz. 5 – Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży)
Sygnatura 92

DZIAŁ 93 – ROLNICTWO:

Polska wieś 2012 : raport o stanie wsi / red. nauk. Jerzy Wilkin, red. nauk. Iwona Nurzyńska ; Fundacja
na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012, s. 29-32 (Rozdz. 1.3 – Bezrobocie na wsi)
Sygnatura 93

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

 Aktywizacja bezrobotnych w formie stażu / Anna Rososzczuk // Kontrola Państwowa. – 2010, nr 3,
s. 105-118

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50. roku życia – łagodzenie skutków bezrobocia / Jacek Szczerbiński, Mirosław Miłoń // Kontrola Państwowa. – 2014, nr 4, s. 81-100

Aktywne formy walki z bezrobociem w województwie małopolskim / Anna Nehring, Jadwiga Adamczyk // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 618, s. 171-182

Analiza przestrzenna bezrobocia w Polsce / Ewa Pośpiech // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 227, s. 59-74

Analiza przestrzenno-czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 181, s. 136-146

Analiza stopy bezrobocia w Polsce z wykorzystaniem przestrzennego modelu MESS / Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 253,
s. 215-223

Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce / Jadwiga Kostrzewska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 740, s. 75-92

Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej / Agnieszka Łopatka // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2015, nr 10, s. 111-120

Analiza wyników badania stóp bezrobocia według wykształcenia w województwie podlaskim / Beata Madras-Kobus, Józef Rogowski // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 98-115

Analiza zmian rozmiarów bezrobocia w Polsce / Eugeniusz Zdrojewski, Weronika Toszewska // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania. – 2010, nr 4,s. 161-187

Analiza związków produktu krajowego i bezrobocia wybranych krajów OECD w okresie globalnego kryzysu gospodarczego / Piotr Maleszyk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 166, s. 31-41

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bezrobocie w województwie zachodniopomorskim / Jolanta Zieziula, Arkadiusz Marchewka // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 99, s. 247-259

Bezrobocia nie da się „zagadać” / Andrzej Arendarski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 5, s. 36

Bezrobocie : co robić ? / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2002, nr 5, s. 20-21

Bezrobocie : podatki – wzrost gospodarczy / Jan Czekaj // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 10, s. 4-10

Bezrobocie – kosztowny bilet do gospodarki wiedzy / Adam Majewski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 1, s. 82-84

Bezrobocie 2000 / red. Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 3, s. 26

Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 2004-2013 / Leszek Kucharski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 210, s. 177-187

Bezrobocie długotrwałe osób starszych w województwie lubuskim  / Anna Niewiadomska // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2017, z. 6, s. 124-134

Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Europie / Tomasz Budnikowski // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 82-97

Bezrobocie i zawieranie małżeństw w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 309, s. 57-70

Bezrobocie jako wyzwanie dla podmiotów życia społeczno-gospodarczego / Andrzej Derdziuk, Adam Zadroga // Kontrola Państwowa. – 2006, nr 6, s. 52-61

Bezrobocie mieszkańców wsi – ujęcie modelowe na podstawie badań własnych / Nina Drejerska // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2009, nr 8(2), s. 49-59

Bezrobocie młodych – strategie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży – rozwiązania Unii Europejskiej a województwo warmińsko-mazurskie / Katarzyna Siewicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 192-201

Bezrobocie młodzieży w Polsce / Kamila Rybicka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 197, s. 195-210

Bezrobocie na obszarach chronionych w województwie świętokrzyskim / Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 109-122

Bezrobocie na wsi – sposoby przeciwdziałania / Sławomir Kalinowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  (2004), nr 7, s. 179-195

Bezrobocie oraz jego struktura i determinanty na regionalnym (wielkopolskim) rynku pracy (w latach 2002-2012) / Baha Kalinowska-Sufinowicz, Wacław Jarmołowicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2014, vol. 3, nr 303, s. 7-21

Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie / Barbara Klimek // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 563, s. 105-117

Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce / Walentyna Kwiatkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 268, s. 125-147

Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski / Halina Guzik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 617, s. 77-90

Bezrobocie w Polsce – przyczyny powstania, diagnoza i wnioski / Maciej Mindur // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 84, s. 9-19

Bezrobocie w województwie małopolskim / Halina Guzik, Anna Harańczyk // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 568, s. 27-50

Bezrobocie w województwie śląskim i podkarpackim / Jolanta Teneta-Płotkowiak // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 588, s. 83-88

Bezrobocie wtórne : uwarunkowania i skala zjawiska / Maciej Frączek // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 667, s. 23-40

Człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia / Aurelia Polańska // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 69-81

Bezrobocie we współczesnym świecie : czy istnieją możliwości pełnego zatrudnienia ? / Eugeniusz Kośmicki, Sylwia Malinowska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2015, nr 4, s. 3-24

Bezrobocie według zawodów / Michał Dąbrowski // Służba Pracownicza. – 2004, nr 7, s. 31-34

Bezrobocie wśród kobiet i jego zmiany w latach 2007-2013 na Śląsku Opolskim / Marcin Miga // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 163-176

Bezrobocie w wybranych krajach Europy – zastosowanie wielopoziomowego modelu logitowego / Edyta Łaszkiewicz // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 3, cz. 2

Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce : analiza zależności na poziomie województw / Kinga Kądziołka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015,
nr 242, s. 71-84

Bezrobotna polska bieda / Irena Dryll / Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 13, s. 39

Bezrobotnym miejsca pracy / oprac. Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 3, s. 4-7

Bieda – budżet…bezrobocia / Irena Dryl // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 1, s. 16-17

Ciche bezrobocie / Marcin Makowiecki // Nowe Życie Gospodarcze. – 2004, nr 11, s. 9

Co dalej z bezrobociem ? / Sebastian Mikosz // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 23, s. 18

Co tworzy miejsca pracy ? / Stanisława Borkowska // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 5, s. 4-7

Człowiek w obliczu ryzyka bezrobocia / Aurelia Polańska // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 69-81

Dekompozycja zmian w stopie bezrobocia w województwach Polski Wschodniej / Marlena Cicha-Nazarczuk, Jarosław Michał Nazarczuk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 158-169

Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta Sojka, Włodzimierz Szkutnik // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 4, cz. 3,
s. 35-58

Determinanty długotrwałego bezrobocia na przykładzie miasta Białystok / Monika Wojdyło-Preisner // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 136-147

Determinanty intensywności podejmowania zatrudnienia przez bezrobotnych w Szczecinie / Beata Bieszk-Stolorz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński.
– 2014, nr 36, t. 1, s. 153-164

Determinanty oraz sposoby ograniczania wykluczenia finansowego osób bezrobotnych / Małgorzata Solarz // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2014, nr 4, s. 168-191

Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych
w Trójmieście
/ Dorota Banaszkiewicz, Olga Komorowska // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 4, T. 3,
s. 135-145

Diagnoza stanu bezrobocia kobiet niepełnosprawnych (studium przypadku miasta Jelenia Góra) / Ewa Gadzialska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 2, s. 231-242

Dobór uczestników aktywnych programów rynku pracy a bezrobocie w Polsce / Paweł Kubiak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 111, s. 61-72

Dofinansowania dla bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej / Anna Michalska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2011, z. nr 20, s. 304-312

Dofinansowanie bezrobotnych – potencjalnych przedsiębiorców / Agnieszka Czajkowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 1, s. 61-74

Dotacje do zatrudnienia z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako forma wsparcia samozatrudnienia osób bezrobotnych w spółdzielniach socjalnych / Adriana Politaj // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 35, t. 2, s. 503-514

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w systemie instrumentów rynku pracy – poziom regionalny // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 145, s. 231-242

Doświadczenia francuskie w zwalczaniu bezrobocia poprzez skracanie i uelastycznianie czasu pracy na tle doświadczeń krajów Europy Zachodniej / Bogusława Puzio-Wacławik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2001, nr 585, s. 75-85

Dywersyfikacja bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej / Halina Guzik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 645, s. 53-68

Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorcza a postawy przedsiębiorcze osób bezrobotnych / Wojciech Maciejewski, Agnieszka Faron // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 14, z. 10, cz. 2, s. 69-82

Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu / Beata Wentura-Dudek, Grażyna Maciejczyk // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług – 2010, nr 43, s. 365-376

Efektywność programów wsparcia osób bezrobotnych w Szczecinie / Karolina Drela // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 103, s. 19-34

Ekonometryczne modele zmian stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce oraz w woj. małopolskim 1997-2009 / Stanisław Matusik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2011, nr 253,
s. 199-213

Ekonomiczno-społeczne aspekty długotrwałego bezrobocia w powiecie inowrocławskim w latach
1996-2003
/ Jan Sikora, Piotr Grapatyn // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.
– nr 8, s. 145-155

Elastyczność rynku pracy i bezrobocie a narodowy plan rozwoju / Zbigniew Staniek // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2007, nr 1, s. 103-108

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jako instrument przeciwdziałania bezrobociu
na regionalnych rynkach pracy
/ Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 49-58

Finansjeryzacja gospodarki a problem bezrobocia / Grażyna Agnieszka Olszewska// Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s. 81-89

Firmy a bezrobocie / Iwona Markowicz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2013, nr 34, t. 2, s. 239-248

Firmy rodzinne, samozatrudnienie, firmy społeczne – a możliwość ograniczania bezrobocia / Halina Sobocka‐Szczapa // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2011, t. 12, z. 6, s. 427-446

Fundusze unijne a bezrobocie / Karolina Drela, Krzysztof Małachowski // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2013, nr 103, s. 35-51

Indywidualna przedsiębiorczość alternatywą dla bezrobotnych po 50. roku życia / Anita Richert-Kaźmierska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 4, cz. 1, s. 323-340

Jak zahamować wzrost bezrobocia / Stanisław Gomułka // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 9, s. 12-13

Kary administracyjne nakładane na bezrobotnych / Dorota Przeklasa // Zeszyty Naukowe MWSE
w Tarnowie. – 2017, nr 2, s. 35-46

Koncepcja bezrobocia równowagi – odniesienie do gospodarki Polski / Elżbieta Pasierbek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 54-63

Kontrowersje i sporne kwestie dotyczące bezrobocia w Polsce / Maciej Mindur // Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa. – 2007, z. 84, s. 20-28

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego : 4. Zasiłki dla bezrobotnych / Joanna Knyżewska // Służba Pracownicza. – 2005, nr 6, s. 9-12

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w państwach UE / Joanna Piasecka // Służba Pracownicza.
– 2007, nr 6, s. 13-17

Krajowy program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych – pilotażowe wdrożenie programu „Nowy Start” / Cecylia Pielok // Służba Pracownicza. – 2002, nr 8, s. 6-11

Luka bezrobocia jako alternatywny wskaźnik wykrywający zakłócenia nierównowagi makroekonomicznej w UE / Dariusz Graj // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2015, nr 19, s. 21-39

Małopolskie instytucje rynku pracy i ich rola w przeciwdziałaniu bezrobociu w grupie 50+ / Katarzyna Peter-Bombik // Zarządzanie. Teoria i Praktyka – 2012, nr 2, s. 137-154

Marnotrawstwo mózgów? : kapitał ludzki podkarpackich bezrobotnych / Hubert Kotarski // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 117-128

Mierniki efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu / Błażej Balewski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2008, nr 2, s. 92-107

Metoda aglomeracyjna w analizie przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce w latach
1990-2010
/ Małgorzata Podogrodzka // Studia Ekonomiczne. – 2012, nr 2, s. 189-209

Mniej zatrudnionych / Lech Parzuchowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 15, s. 24

Motywacja do poszukiwania pracy w świetle pomiarów bezrobocia / Tomasz Zatoń // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 325, vol. 5, s. 37-50

Nieklasyczna metoda oceny koniunktury bezrobocia na polskim rynku pracy / Monika Dyduch // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 111, s. 19-27

Ocena możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim / Wojciech Jarecki // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 132-142

Oczekiwania bezrobotnych wobec PUP w Poznaniu / Sławomir Kalinowski, Dagmara Żurkiewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. –  2011, nr 22, s. 123-137

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Paulina Stolarczyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 2, s. 335-346

Płeć jako determinanta wystąpienia jednej z konkurujących form wyjścia z bezrobocia / Beata Bieszk
-Stolorz // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2017, nr 2, s. 119-132

Podmioty nowej ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu z tytułu bezrobocia / Adriana Politaj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s. 91-100

Polityka pieniężna a bezrobocie równowagi w Polsce / Leszek Kucharski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 268, s. 217-230

Polskie bezrobocie w Unijnych realiach / Paweł Zygmunt Nowak // Nowe Życie Gospodarcze. – 2003, nr 7, s. 7-9

Potencjał innowacyjny a bezrobocie / Małgorzata Kosała // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie. – 2005, nr 684, s. 71-90

Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy  – przykład Szczecina i gmin sąsiadujących / Kamila Radlińska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 50, t.2, s. 141-152

Poziom bezrobocia osób w wieku niemobilnym / Eugeniusz Zdrojewski // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2012, nr 6, s. 147-161

Poziom bezrobocia w województwach Polski Zachodniej – dekompozycja zmian stóp bezrobocia w latach 2005-2013 / Marlena Cicha-Nazarczuk, Jarosław Michał Nazarczuk // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2014, nr 114, s. 45-59

Praca skrócona jako jeden ze sposobów ograniczania bezrobocia w okresie kryzysu 2008-2009 / Tomasz Budnikowski // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2014, nr 2, s. 132-147

Pracownik młody czy doświadczony : sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce / Agata Budzyńska-Biernat // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 8, CD, s. 33-49

Prawo osoby bezrobotnej do pomocy społecznej / Wojciech Maciejko // Służba Pracownicza. – 2005, nr 7,
s. 27-29

Prawo zatrudnienia wobec zjawisk bezrobocia w Polsce : zarys problematyki / Jan Wojtyła // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 177-182

Program Leader po 2013 roku – w kierunku przeciwdziałania bezrobociu na wsi / Michał Marciniak // Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. – 2012, nr 44, s. 23-35

Programy specjalne jako skuteczny sposób przeciwdziałania bezrobociu / Andrzej Trzeciecki // Służba Pracownicza. – 2003, nr 7, s. 11-17

Przeciwdziałanie bezrobociu formą inwestycji w kapitał ludzki / Krystyna Kietlińska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica.
– 2011, nr 260, s. 145-158

Przeciwdziałanie bezrobociu na górnym Śląsku – nowa forma prac interwencyjnych / Andrzej Ziomek // Studia Regionalne i Lokalne. – 2004, nr 2, s. 113-116

Przeciwdziałanie bezrobociu w warunkach narastającej nierównowagi sektora finansów publicznych
– wybrane problemy
/ Izabela Ostoj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
– 2013, nr 160, s. 122-130

Przesłanki nabycia prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dorota Przeklasa // Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie. – 2015, nr 2-3, s. 13-25

Przestrzenne zróżnicowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2014, nr 197, s. 182-194

Psychologiczne wyznaczniki zarządzania sytuacją kryzysową na przykładzie grupy osób bezrobotnych 45+ / Magdalena Malczewska, Jan Krakowiak, Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk, Agnieszka Ślusarek, Wojciech Bielecki // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 257-267

Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia / Karolina Drela // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2015, nr 10, s. 133-145

Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce / Halina Guzik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2005, nr 681, s.29-43

Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1998-2011 / Jolanta Wojnar // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 24, s. 404-411

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia / Urszula Kłosiewicz-Górecka i in.
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2008

Rola aktywnych instrumentów polityki rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży
(na przykładzie województwa dolnośląskiego)
/ Karina Kaczmarczyk // Nauki Społeczne. – 2012, nr 2,
s. 23-42

Rola dofinansowania wkładów do spółdzielni socjalnych w przeciwdziałaniu bezrobociu / Adriana Politaj // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 293,
s. 128-140

Rola stażu w procesie aktywizacji osób bezrobotnych na przykładzie miasta Płocka / Krzysztof Buczkowski // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2017, t. 26, s. 105-117

Rola władz gmin i samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu / Krzysztof Firlej // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 615, s. 59-69

Rozwijanie działów operacyjnych oraz sprzedażowych firm spedycyjno-transportowych poprzez wykorzystanie osób bezrobotnych / Jacek Karcz // Problemy Transportu i Logistyki. – 2013, nr 23, s. 25-35

Samobójstwo jako konsekwencja niskiej jakości życia w sytuacji bezrobocia / Anna Sowińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 98, s. 163-173

Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce / Beata Irma Buchelt, Urban Pauli, Aleksy Pocztowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 323, vol. 4, s. 37-52

Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i sposób na wyjście z bezrobocia / Andrzej Koza // Marketing i Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 71-81

Sezonowość bezrobocia na metropolitalnych, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce / Maria Klonowska-Matynia, Kamila Radlińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 100-115

Sposoby poprawy efektywności procesu zatrudniania młodych bezrobotnych / Henryk Wojtaszek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2015, nr 4, s. 261-275

Status bezrobotnego a status członka jego rodziny / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. – 2011, nr 2,
s. 10

Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce / Iwona Markowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 223, s. 247-256

Stopa bezrobocia – mankamenty pomiaru i próba ich eliminacji / Dariusz Głuszczuk, Andrzej Raszkowski // Ekonomia XXI wieku. – 2016, nr 2, s. 22-29

Stopy bezrobocia wśród osób z różnym wykształceniem w województwach Polski – analiza wyników badania / Beata Madras-Kobus, Józef Rogowski // Optimum. Studia Ekonomiczne. –2016, nr 4, s. 101-127

Strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej, stosowane przez mężczyzn bezrobotnych – analiza porównawcza / Elżbieta Kornacka-Skwara // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 1,
s. 149-165

Struktura bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim a zmiany na rynku towarowym / Tomasz Misiak // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 129-146

Struktura oraz dynamika zmian bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010 / Małgorzata Podogrodzka // Ekonomia. – 2012, nr 2, s. 114-125

Struktura wykształcenia bezrobotnych w województwie podlaskim na tle Polski / Anna Gabrel // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 13-21

Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia / Eugeniusz Kwiatkowski // Bank i Kredyt. – 2002, nr 11/12, s. 149-154

Strukturalne uwarunkowania bezrobocia w Polsce / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2005, nr 3, s. 21-37

System zasiłków socjalnych a aktywizacja zawodowa ludności w Polsce / Małgorzata Raczkowska // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2006, nr 59, s. 43-52

System Zawodowcy w kontekście strategii przeciwdziałania bezrobociu młodzieży w krajach Unii Europejskiej / Zenon Wiśniewski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie.
– 2016, z. 71, s. 95-105

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na przykładzie rynku pracy powiatów grodzkich województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2009 / Robert Talaga // Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu. – 2012, nr 27, s. 279-294

Szkolenia bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy / Jan Jasiński // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 3, s. 122-140

Szkolenia jako forma aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy
w Jarosławiu
/ Alicja Kłos, Janusz Szura // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2013, nr 34,
s. 218-234

Szkolenie bezrobotnych w Irlandii / Wiesława Majak // Służba Pracownicza. – 2008, nr 12, s. 15-18

Świadczenia dla bezrobotnych po zmianach / Seweryn Suwała // Służba Pracownicza. – 2005, nr 11,
s. 17-20

Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro / Robert W. Włodarczyk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 31-41

Ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych / Andrzej Sidorko // Służba Pracownicza. – 2005, nr 12, s. 19-22

Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie / Bogusława Puzio-Wacławik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 728, s. 21-32

Uwarunkowania poziomu bezrobocia wybranych państw UE – analiza statystyczna / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 124, s. 77-86

W poszukiwaniu recepty na złagodzenie skali bezrobocia długookresowego w Unii Europejskiej / Bogusława Urbaniak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 4, cz. 2, s. 145-160

W świecie bezrobocia / Marta Postuła // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 19, s. 4-7

Wielorównaniowy model ekonometryczny inflacji i bezrobocia w Polsce / Joanna Kisielińska // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2009, nr 79, s. 85-97

Wirtualny Inkubator walczy z bezrobociem : wspierają tworzenie stabilnych miejsc pracy / Bogdan Lewicki // Fundusze Europejskie. – 2007, nr 4, s. 35-36

Wpływ bezrobocia na przyporządkowanie grupowe powiatów / Monika Hadaś-Dyduch // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 270, s. 77-90

Wpływ bezrobocia na ubóstwo mieszkańców gmin Legionowo i Nieporęt / Aneta Stańko, Agnieszka Sokół // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2007, nr 63, s. 121-134

Wpływ franchisingu na poziom bezrobocia w Polsce / Sylwia Lipińska-Tyburczy // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2010, t. 11, s. 51-63

Wpływ Kapitału Ludzkiego na stopę bezrobocia w Polsce / Izabela Kopa // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 3, s. 403-413

Wpływ wprowadzenia euro na zatrudnienie i bezrobocie w Polsce / red. Maciej Bukowski
Warszawa : Instytut Badań Strukturalnych, 2008

Wspieranie organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania bezrobociu / Alicja Wasilewska // Służba Pracownicza. – 2002, nr 8, s. 11-13

Współczesne teorie ekonomiczne o ograniczeniu bezrobocia w gospodarce / Stanisław Piocha, Renata Dylkiewicz // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania. – 2009, nr 3, s. 141-159

Wybrane programy aktywizacji zawodowej a poziom bezrobocia w Polsce / Agnieszka Łopatka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 209, s. 115-126

Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie podkarpackim / Halina Guzik, Aneta Ciesielska // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 693, s. 95-113

Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej do zmniejszania bezrobocia / Konrad Szumigaj // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2010, t. 11, s. 123-137

Wykorzystanie modelu logitowego do analizy bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych
w Polsce w 2010 roku
/ Beata Bieszk-Stolorz // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2013, nr 34, t. 2, s. 65-74

Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennych analizach stopy bezrobocia / Michał Bernard Pietrzak // Oeconomia Copernicana / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2010, nr 1, s. 79-98

Wykorzystanie systemu rozkładów Pearsona w prognozowaniu rozkładów stopy bezrobocia według miast i powiatów / Mateusz Goc // Zarządzanie i Edukacja. – 2015, nr 99, s. 91-109

Wykorzystanie środków publicznych na działania zapobiegające bezrobociu na wsi (w woj. lubuskim) / Wacław Chełmecki // Kontrola Państwowa. – 2002, nr 3, s. 67-72

Wykształcenie a bezrobocie / Eugenia M. Gaura // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 5, s. 35-43

Wypłynęli „Na Fali” : bezrobotni uwierzyli we własne siły / Bogdan Lewicki // Fundusze Europejskie.
– 2007, nr 4, s. 33-34

Zarządzanie wiedzą a bezrobocie / Halina Sobocka‐Szczapa // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012,
t. 13, z. 1, s. 63-92

Zasiłki dla bezrobotnych w ramach europejskiej systemów zabezpieczenia społecznego / Piotr Gołębiewski // Służba Pracownicza. – 2010, nr 10, s. 19-23

Zjawisko bezrobocia a zagrożenie społeczne / Antoni Olak // Modern Management Review. – 2014, nr 4,
s. 141-155

Zjawisko bezrobocia w Polsce – przyczyny ekonomiczne i aktywne formy jego zwalczania / Elżbieta Gąsiorowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne.
– 2008, t. 9, s. 133-146

Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską / Anna Maria Rak, Agata Mirończuk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2008, T. 5(20), z. 2, s. 144-152

Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski z Unią Europejską / Anna Maria Rak, Agata Mirończuk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2008, T. 4(19), s. 388-396

Zjawisko bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia osób niepełnosprawnych w powiecie płockim w latach 2008-2012 / Włodzimierz Kędziorek, Sylwia Marta Piestrzeniewicz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2014, t. 20, s. 101-118

Zmiany w stażu dla bezrobotnych / Artur Rozbicki // Służba Pracownicza. – 2010, nr 3, s. 1-4

Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i ich wpływ na realizację funkcji dochodowej
i motywacyjnej tego świadczenia
/ Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka // Nauki Społeczne. – 2013, nr 2,
s. 117-138

Zróżnicowanie instrumentów w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób starszych / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2017, nr 3, s. 185-200

Zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w dużych miastach w Polsce / Jerzy Rembeza, Kamila Radlińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258,
s. 199-208

Zróżnicowanie stopy bezrobocia w skali województwa i powiatów / Eugeniusz Zdrojewski // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2011, nr 5, s. 81-92

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Bezrobocie wśród osób starszych w kontekście nieformalnego zatrudnienia / Monika Pasternak-Malicka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 11, s. 29-43

Poziom bezrobocia w Polsce i jego skutki dla przedsiębiorstw / Janusz Czapiński, Agata Sierpińska-Sawicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2014, nr 11, s. 69-82

Popyt na pracę a bezrobocie / Andrzej Jędruchniewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2009, nr 5, s. 37-43

Przyczyny bezrobocia w Polsce w okresie transformacji / Jerzy Matejuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2004, nr 12, s. 45-52

Wpływ elastyczności rynku pracy na poziom bezrobocia w Polsce / Samer Masri // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 1, s. 40-43

Skracanie czasu pracy jako metoda walki z bezrobociem / Bogusława Puzio-Wacławik // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 12, s. 26-28

Ekonomista

Zależności między inflacją a bezrobociem w największych gospodarkach świata / Tomasz Grabia // Ekonomista. – 2016, nr 4, s. 520-545

Inwestycje a stopa bezrobocia w województwach Polski / Bogusław Guzik // Ekonomista. – 2009, nr 6,
s. 683-711

Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005 / Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski // Ekonomista. – 2007, nr 4, s. 439-455

Wzrost gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie w krajach członkowskich Unii Europejskiej / Piotr Misztal // Ekonomista. – 2007, nr 4, s. 541-557

Analiza czasu pozostawania bez zatrudnienia na polskim rynku pracy / Joanna Debicka, Edyta Mazurek // Ekonomista. – 2007, nr 3, s. 403-420

Bezrobocie a zamachy samobójcze / Anna Kurowska // Ekonomista. – 2006, nr 3, s. 387-402

Jakość siły roboczej a bezrobocie w Polsce / Leszek Kucharski, Kamila Wiaderek // Ekonomista. – 2005,
nr 4, s. 501-513

Trwale wysokie bezrobocie w Polsce : wyjaśnienia i propozycje / Marek Góra // Ekonomista. – 2005, nr 1,
s. 27-47

Poziom fiskalizmu a bezrobocie i tempo zmian PKB w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach
1990-2000
/ Arnold Siwy, Adam Adamczyk, Teresa Lubińska, Waldemar Tarczyński // Ekonomista. – 2004,
nr 1, s. 99-114

Uwagi do artykułów Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokarskiego,
pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001
/ Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca // Ekonomista. – 2003, nr 5, s. 675-699

Odpowiedź na uwagi Piotra Ciżkowicza i Andrzeja Rzońcy do artykułu pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB
w Polsce w latach 1993-2001
/ Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski, Tomasz Tokarski // Ekonomista.
– 2003, nr 5, s. 701-709

Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001 / Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski, Tomasz Tokarski // Ekonomista. – 2002, nr 3, s. 329-346

Wpływ prywatyzacji i polityki fiskalnej na rozmiary bezrobocia / Tomasz Mickiewicz // Ekonomista.
– 2001, nr 6, s. 753-777

Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce / Andrew Newell, Francesco Pastore, Mieczysław Socha // Ekonomista. – 2000, nr 6, s. 789-808

Gospodarka Narodowa

Determinanty długotrwałego bezrobocia w Polsce – perspektywa lokalna / Monika Maksim, Monika Wojdyło-Preisner // Gospodarka Narodowa. – 2015, nr 4, s. 117-136

Struktura bezrobocia osób niepełnosprawnych w województwie łódzkim/ Dorota Kobus-Ostrowska // Gospodarka Narodowa. – 2014, nr 2, s. 103-123

Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009 / Włodzimierz Kołodziejczak, Feliks Wysocki // Gospodarka Narodowa. – 2013, nr 9, s. 29-52

Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002-2011 / Aleksandra Majchrowska, Katarzyna Mroczek, Tomasz Tokarski // Gospodarka Narodowa. – 2013, nr 9,
s. 69-90

Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia / Krzysztof Bartosik // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12, s. 25-57

Determinanty czasu trwania bezrobocia absolwentów w Polsce / Tomasz Gajderowicz, Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12, s. 79-103

Rynki pracy w modelu poszukiwań i dopasowań : czy naturalna stopa bezrobocia rzeczywiście wzrosła ? / Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12, s. 147-172

Hierarchia i poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem / Tomasz Zalega // Gospodarka Narodowa. – 2009, nr 3, s. 115-135

Handel Wewnętrzny

Agencje zatrudnienia w procesach ograniczania bezrobocia / Lidia Kuczewska, Sławomir Tajer // Handel Wewnętrzny. – 2009, nr 6, s. 46-53

Przyczyny bezrobocia w Polsce i możliwości jego ograniczania w opinii przedstawicieli instytucji rynku pracy i pracodawców / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 4/5, s. 23-29

Aktywne formy pomocy bezrobotnym na regionalnych rynkach pracy / Małgorzata Radziukiewicz // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 4/5, s. 30-36

Powiatowe rady zatrudnienia w procesie ograniczania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy / Lidia Kuczewska, Sławomir Tajer // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 3, s. 30-36

Przestrzenna analiza bezrobocia / Małgorzata Radziukiewicz // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 2, s. 20-26

Oszczędności bezrobotnych gospodarstw domowych / Tomasz Zalega // Handel Wewnętrzny. – 2007,
nr 4/5, s. 67-74

Konsumpcja w rodzinach dotkniętych bezrobociem / Lucyna Piskiewicz // Handel Wewnętrzny. – 1995,
nr 3,s. 23-27

Sytuacja materialna rodzin dotkniętych bezrobociem / Krystyna Kuśmierczyk // Handel Wewnętrzny.
– 1995, nr 2, s. 52-56

Personel i Zarządzanie

Niestraszne nam bezrobocie : Monitor Rynku Pracy – pierwsza polska edycja / Magdalena Fabijańczuk // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 12, s. 34-36

Polityka Społeczna

Innowacje w aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2017, nr 10, s. 1-7

Wpływ bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Polsce / Piotr Michoń // Polityka Społeczna. – 2017, nr 8, s. 41-47

Pomoc społeczna jako instytucja publiczna w obszarze bezrobocia / Majka Łojko // Polityka Społeczna.
– 2017, nr 2, s.19-24

„Europejskie” ubezpieczenie od bezrobocia ? / Paweł Kaleta // Polityka Społeczna. – 2016, nr 10, s. 5-7

Absencja chorobowa a bezrobocie na rynku pracy w Polsce / Ewa Kusideł, Małgorzata Striker // Polityka Społeczna. – 2016, nr 8, s. 6-10

Analiza społecznych i indywidualnych uwarunkowań bezrobocia w Polsce / Agata Żółtaszek // Polityka Społeczna. – 2016, nr 1, s. 27-34

Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych – nowe tendencje i sposoby działania / Monika Maksim, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2015, nr 7, s. 6-10

Profilowanie bezrobotnych w opinii pracowników służb zatrudnienia / Monika Maksim, Monika Wojdyło-Preisner // Polityka Społeczna. – 2015, nr 7, s. 41-44

Obraz długotrwale bezrobotnych w opinii pracodawców i pracowników PUP w Sulęcinie / Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz // Polityka Społeczna. – 2013, nr 8, s. 31-38

Bezrobocie – konieczne nowe podejście / Bogfan Miedziński // Polityka Społeczna. – 2013, nr 7, s. 6-13

Bezrobocie bezrobotnych ? / Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2013, nr 5-6, s. 22-26

Koncepcje profilowania bezrobotnych / Monika Wojdyło-Preisner // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3,
s. 11-14

Skuteczność poszukiwania zatrudnienia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce przed i po 2010 r. / Ewa Gałecka-Burdzial, Paweł Kubiak // Polityka Społeczna. – 2012, nr 10, s. 26-32

Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce w latach 1990-2010 / Małgorzata Podogrodzka // Polityka Społeczna. – 2012, nr 2, s. 1-10

Programy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2002-2009 / Marlena Cicha // Polityka Społeczna. – 2012, nr 1, s. 20-25

Alternatywna droga reintegracji długotrwale bezrobotnych / Marcin Woźniak // Polityka Społeczna.
– 2011, nr 10, s. 16-22

Znaczenie zasiłków dla bezrobotnych dla przepływów z bezrobocia do zatrudnienia / Ewa Gałecka-Burdziak // Polityka Społeczna. – 2011, nr 9, s. 17-21

Oblicza bezrobocia długotrwałego / Marcin Woźniak // Polityka Społeczna. – 2010, nr 3, s. 8-14

Czas pozostawania bez pracy a problemy aktywizacji bezrobotnych w świetle badań empirycznych / Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2010, nr 3, s. 20-26

Nowa strategia aktywizacji bezrobotnych w Niemczech / Krzysztof Nyklewicz // Polityka Społeczna.
– 2010, nr 2, s. 23-28

Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL / Paweł Janukowicz // Polityka Społeczna. – 2010,
nr 1, s. 18-20

Zakres wykorzystywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne
w świetle badań socjologicznych
/ Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2008, nr 9, s. 10-14

Aktywność edukacyjna bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na Warmii i Mazurach / Alfred Czesla // Polityka Społeczna. – 2008, nr 9, s. 20-24

Doskonalenie zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec / Zenon Wiśniewski, Michał Moszyński // Polityka Społeczna. – 2007, nr 7, s. 21-31

Miniposady jako instrument walki z bezrobociem : doświadczenia niemieckie / Jadwiga Nadolska // Polityka Społeczna. – 2007, nr 5-6, s. 33-37

Bezrobocie młodzieży na Warmii i Mazurach / Alfred Czesla // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, s. 19-24

Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie jednostki i rodziny : na podstawie badań osób bezrobotnych
w gminie Dobrzeń Wielki
/ Lucyna Rusek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 27-31

Płaca minimalna i bezrobocie – hipotetyczne związki / Zofia Jacukowicz // Polityka Społeczna. – 2005, nr 8, s. 1-5

Bezrobocie a rozwój gospodarczy / Eugeniusz Niedzielski, Lidia Domańska // Polityka Społeczna. – 2005,
nr 5-6, s. 15-18

Rodzina wobec wykluczenia społecznego – analiza „Pamiętników bezrobotnych” / Paweł Kubicki, Ewa Cichowicz // Polityka Społeczna. – 2005, nr 4, s. 26-30

Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne u osób pracujących i bezrobotnych / Magdalena Joanna Caban, Tomasz Rewerski // Polityka Społeczna. – 2005, nr 2, s. 8-10

Aktywność osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia / Krystyna Leszczewska // Polityka Społeczna. – 2005, nr 2, s. 17-19

Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka / Ewa Staszewska // Polityka Społeczna. – 2005, nr 1, s. 10-14

Przeciwdziałanie bezrobociu w Bułgarii – nowe podejście / Stoimen Lissev, Władysław Bogdan Sztyber // Polityka Społeczna. – 2005, nr 1, s. 21-23

Wybór metod poszukiwania pracy przez bezrobotnych absolwentów / Renata Lasmanowicz // Polityka Społeczna. – 2004, nr 11/12, s. 13-16

Przeciwdziałanie bezrobociu na obszarach wiejskich / Sławomir Kalinowski // Polityka Społeczna. – 2004, nr 8, s. 16-19

Hiszpania : bezrobocie i dynamika rodziny / Beata Chorągwicka // Polityka Społeczna. – 2004, nr 5/6,
s. 15-18

Bezrobotni Warmii i Mazur w poszukiwaniu pracy< / Renata Lasmanowicz, Henryk Lelusz // Polityka Społeczna. – 2004, Nr 4, s. 21-23

Wpływ migracji zarobkowych śląskiej ludności autochtonicznej na poziom bezrobocia w woj. opolskim / Romuald Jończy // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 13-16

Ewolucja stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia / Ewa Polak // Polityka Społeczna. – 2003, nr 8, s. 8-14

Postrzeganie problemu bezrobocia młodzieży przez władze lokalne / Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska // Polityka Społeczna. – 2003, nr 7, s. 21-25

Zaburzenia dewiacyjne jako konsekwencje bezrobocia: na podstawie badań młodzieży w wyszkowskim / Magdalena Delfina Owsianka // Polityka Społeczna. – 2003, nr 3, s. 4-7

Koniunkturalne aspekty bezrobocia w Polsce / Aleksandra Gaweł // Polityka Społeczna. – 2003, nr 1,
s. 8-11

Bezrobocie : stereotypy i wyzwania / Elżbieta Trafiatek // Polityka Społeczna. – 2003, nr 1, s. 11-16

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych / Anna Reda-Ciszewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2018, nr 3, s. 28-33

Definicja bezrobotnego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Zbigniew Góral // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2011, nr 5, s. 23-30

Staż dla bezrobotnych i praktyka absolwencka jako instytucje promocji zatrudnienia absolwentów / Antoni Dral // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 12, s. 24-31

Macierzyństwo i wychowywanie dzieci jako kryteria dyferencjacji statusu prawnego bezrobotnych / Anna Kosut // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2010, nr 4, s. 2-10

Prace społecznie użyteczne jako instrument aktywizacji bezrobotnych / Radosław Giętkowski // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2008, nr 6, s. 23-29

Formy zatrudnienia bezrobotnych subsydiowane środkami Funduszy Pracy / Anna Kosut // Praca
i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 8, s. 18-26

Nowe regulacje prawne z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (wybrane zagadnienia) / Anna Kosut // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2006, nr 2, s. 26-34

Prawo pracy a bezrobocie : kilka refleksji< / Jerzy Wratny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2005, nr 8, s. 2-8

Promocja zatrudnienia przeciw bezrobociu / Jan Jańczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2004, nr 8, s. 2-7

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : konferencja zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich / Elżbieta Wichrowska-Janikowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 9,
s. 21-23

O bezrobociu i prawie pracy / Walerian Sanetra // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 8, s. 2-8

Rosnące bezrobocie i kryzys zatrudnienia w Polsce (przyczyny i uwarunkowania) / Wojciech Padowicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2002, nr 1, s. 2-11

Praca i Zdrowie

Staż dla bezrobotnych / Piotr Wąż // Praca i Zdrowie. – 2012, nr 4, s. 40-43

Praca Socjalna

Aktywizacja partycypacyjna osób bezrobotnych szansą zwiększenia skuteczności działań służb społecznych / Ewa Flaszyńska // Praca Socjalna. – 2017, nr 3, s. 75-89

Poziom lęku bezrobotnych z Polski i Wielkiej Brytanii / Aleksandra Jędryszek, Marcin Jurczyk // Praca Socjalna. – 2014, nr 5, s. 69-75

Praca socjalna z bezrobotnymi i ich rodzinami (na przykładzie Kielc) / Elżbieta Trafiałek, Justyna Nogaś // Praca Socjalna. – 2011, nr 2, s. 77-89

Wykorzystanie kontraktu socjalnego w pracy z bezrobotnymi / Majka Łojko // Praca Socjalna. – 2011, nr 2, s. 90-103

Wsparcie dziecka i rodziny dotkniętej bezrobociem / Sabina Pawlas-Czyż // Praca Socjalna. – 2008, nr 1,
s. 102-114

Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia na wsi / Renata-Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 54-62

Motywacja do pracy bezrobotnych – wyniki badań / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Ewa Sarzyńska // Praca Socjalna. – 2007, nr 5, s. 37-51

Targi pracy – lokalny program dla bezrobotnych / Monika Łazarczyk // Praca Socjalna. – 2007, nr 4,
s. 86-104

Przegląd Organizacji

Aktywność gospodarcza osób bezrobotnych w Szczecinie w latach 2007-2009 / Beata Bieszk-Stolorz // Przegląd Organizacji. – 2011, nr 3, s. 48-51

Człowiek wobec bezrobocia / Elżbieta Kowalczyk // Przegląd Organizacji. – 2008, nr 4, s. 22-25

Jak polscy pracownicy postrzegają bezrobocie – wyniki badań empirycznych / Agnieszka Baruk // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 6, s. 21-23

Ucz się i pracuj / Marek Góra ; rozm. przepr. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji. – 2005, nr 11, s. 3-6

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Bezrobocie keynesowskie / Izabela Bludnik // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2009, z. 3,
s. 95-110

Samorząd Terytorialny

Samorząd terytorialny w ograniczaniu lokalnego bezrobocia / Bożena Słomińska // Samorząd Terytorialny. – 2008, nr 7-8, s. 51-64

Tworzenie spółek kapitałowych przez samorząd gminny jako forma ograniczania lokalnego bezrobocia / Paweł Zaborniak, Wojciech Maciejko // Samorząd Terytorialny. – 2007, nr 1-2, s. 67-74

Studia Europejskie (Warszawa)

Trwała destabilizacja finansów publicznych a stopa bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej / Janusz Heller, Kamil Kotliński // Studia Europejskie (Warszawa). – 2012, nr 4, s. 95-106

Studia Regionalne i Lokalne

Powiązania bezrobocia na wielkomiejskich, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce / Jerzy Rembeza, Maria Klonowska-Matynia // Studia Regionalne i Lokalne. – 2017, nr 1, s. 81-98

Szansa podjęcia zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne / Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz // Studia Regionalne i Lokalne. – 2013, nr 3, s. 101-121

Ocena atrakcyjności działań na rzecz zwiększania zatrudnienia dofinansowywanych z funduszy UE
(na przykładzie wybranych gmin województwa wielkopolskiego)
/ Marcin Flieger // Studia Regionalne
i Lokalne. – 2008, nr 3, s. 95-108

Wspólnoty Europejskie

Bezrobocie w krajach Unii i w krajach przystępujących / Wojciech Mroczek // Wspólnoty Europejskie.
– 2003, nr 11, s. 3-4

Problemy bezrobocia na pograniczu polsko-niemieckim w perspektywie integracji z UE / Ewa Nowińska-Łaźniewska, Jacek Kotus // Wspólnoty Europejskie. – 2003, nr 1, s. 30-36

Zagadnienia bezrobocia i rynku pracy w teorii oraz w praktyce integracji europejskiej / Anna Hildebrandt // Wspólnoty Europejskie. – 2002, nr 6, s. 54-58