Opracowania tematyczne – STRES ZAWODOWY

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 4 – KULTURA W ORGANIZACJI:

Kreowanie zachowań w organizacji : konflikty i stresy pracownicze : zmiany i rozwój organizacji / Józef Penc (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : Agencja Wydawnicza PLACET, 2001, s. 154-183 (Rozdz. 5 – Stresy w organizacji
i ich przezwyciężanie
)
Sygnatura 4

Przełamywanie szoku kulturowego : czego potrzebujesz aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie / Elisabeth Marx (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : Agencja Wydawnicza PLACET, 2000, s. 59-61(Lista kontrolna dotycząca stresu),
s. 61-67 (Efektywne strategie radzenia sobie ze stresem)
Sygnatura 4

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Zarządzanie : kluczowe koncepcje / John R. Schermerhorn, Jr.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 340-344 (Stres)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Współczesne przedsiębiorstwo : problemy funkcjonowania i zatrudniania / Bogdan Nogalski, Roman Ronkowski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”, 2007,
s. 185-187 (Rozdz. 5.6 – Stres w miejscu pracy – jak sobie z nim radzić ?)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Metamorfozy przedsiębiorstwa : zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji / Georges Nizard; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 59-61 (Rozdz. 2.2 – Stres kadry kierowniczej a problem stresu w miejscu pracy)
Sygnatura 5.3

Stres i zespół wypalenia zawodowego jako bariery innowacyjności / Marzena Jankowska-Mihułowicz
[w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności / red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak Seria: Prace Naukowe, Nr 1116)
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 90-97
Sygnatura 5.3

Zarządzanie innowacyjne : sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej / Józef Penc
Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2007, s. 193-242 (Rozdz. VII – Rozwiązywanie konfliktów i przezwyciężanie stresów w pracy)
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 12.1 – ORGANIZACJA PRODUKCJI:

Podstawy zarządzania operacyjnego / red. Zdzisław Jasiński
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005, s. 352-358 (Stres)
Sygnatura 12.1

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Audyt poziomu stresu w środowisku pracy – rola i przygotowanie specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi / Grażyna Bartkowiak [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki : praca zbiorowa / red. Bogusława Urbaniak
Warszawa: DIFIN, 2008, s. 53-64
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie – procesy – metody / Aleksy Pocztowski, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 397-402 (Stres w środowisku pracy)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy Pocztowski (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004,
s. 139-147 (Rozdz. 7 – Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć)
Sygnatura 14

DZIAŁ 14.5 – MENEDŻER:

Techniki menedżerskie: skuteczne zarządzanie firmą / Jan D. Antoszkiewicz, Zbigniew Pawlak
(Seria: Warsztaty Menedżerskie)
Warszawa: POLTEXT, 2001, s. 329-352 (Rozdz. 18 – Zarządzanie stresem)
Sygnatura 14.5

Wademekum menedżera : praktyczny poradnik wraz z testami / Andrzej Sieradzki
Wrocław : Wydawnictwo ASTRUM, 1997, s. 42-52 (Stres w pracy)
Sygnatura: 14.5

DZIAŁ 14.6 – KIEROWANIE:

Kierownik w organizacji / Stefan Tokarski
Warszawa: DIFIN, 2006, s. 122-146 (Rozdz. 5 – Kierowanie w stresie)
Sygnatura 14.6

Kreatywne kierowanie: organizacja i kierownik jutra : rozwiązywanie problemów kadrowych / Józef Penc
Warszawa: PLACET, 2000, s. 229-237 (Rozdz. 7.4 – Stres i czynniki stresogenne),
s. 238-243 (Rozdz. 7.5 – Sposoby przezwyciężania stresu)
Sygnatura 14.6

Praktyka kierowania: jak kierować sobą, innymi i firmą : praca zbiorowa / red. Dorotha M. Stewart
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996, s. 120-145 (Rozdz. 7 – Stres w pracy)
Sygnatura 14.6

Umiejętności kierownicze / Grażyna Bartkowiak, Henryk Januszek, Wyd. 3 rozszerz.
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1999, s. 96-104 (Rozdz. 6 – Stres i jego przyczyny)
Sygnatura 14.6

DZIAŁ 28 – PRACA:

Style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród nauczycieli / Anna Siudem [w:] Człowiek
w środowisku pracy
/ red. Grażyna E. Kwiatkowska, Anna Siudem (Seria: Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych)
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 91-103
Sygnatura 28

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA-PODSTAWY:

Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo, Floyd L. Ruch
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 361-368 (Stres)
Sygnatura 29

Psychologia : mózg, człowiek, świat / Stephen M. Kosslyn, Robin S. Rosenberg
Kraków : Wydawnictwo ZNAK, 2006, s. 582-621 (Rozdz. 13 – Stres, zdrowie i radzenie sobie ze stresem)
Sygnatura 29

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA

Badania nad organizacyjnymi determinantami postrzeganego stresu roli / Zenon Borucki
[w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. 3 / red. Stanisław Witkowski (Seria: Prace Psychologiczne, Nr 46)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, s. 151-164
Sygnatura 29.1

Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 131-169 (Rozdz. IV – Wypalenie zawodowe jako skutek długotrwałego stresu zawodowego)
Sygnatura 29.1

Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schuktz
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 422-458 (Rozdz. 12 – Stres w miejscu pracy)
Sygnatura 29.1

Psychologia menedżera : wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania / Jan Terelak
Warszawa : DIFIN, 1999, s. 196-249 (Rozdz. 5 – Stres organizacyjny)
Sygnatura 29.1

Psychologia organizacji i zarządzania / Jan F. Terelak
Warszawa : DIFIN, 2005, s. 230-310 (Rozdz. 5 – Stres organizacyjny)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy i organizacji / Zofia Ratajczak (Seria: Krótkie Wykłady z Psychologii)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 141-146 (Rozdz. 6.2 – Trauma w pracy)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska, Wydanie 2, rozszerzone
Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017, s. 88-107 (Rozdz. 4 – Stres w pracy)
Sygnatura 29.1

Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska
Warszawa : DIFIN, 2008, s. 17-23 (Sytuacje trudne i stres w pracy)
Sygnatura 29.1

Psychologia zarządzania : wybrane zagadnienia / Sylwia Przytuła (Seria: Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 159-178 (Rozdz. 8 – Teoria stresu psychologicznego i wypalenie zawodowe)
Sygnatura 29.1

Stres a psychospołeczne wymagania roli menedżera / Mieczysław Cenin [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. 3 / red. Stanisław Witkowski (Seria: Prace Psychologiczne, Nr 46)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, s. 165-177
Sygnatura 29.1

Stres zawodowy a zdrowie pracowników / Pascale Le Blanc, Jan de Jonge, Wilmar Schaufeli
[w:] Psychologia pracy i organizacji / Nik Chmiel
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, s. 169-199
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 29.2 – STRES I KONFLIKTY W PRACY:

Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencja, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik
Warszawa : DIFIN, 2006
Sygnatura 29.2

Wsparcie społeczne, stres i zdrowie / red. Helena Sęk, Roman Cieślak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Sygnatura 29.2

Zarządzanie stresem w organizacji / Adam Cichosz
Warszawa : Difin, 2018
Sygnatura 29.2

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Ewa Masłyk-Musiał
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001, s. 163-170 (Rozdz. 11.3 – Stres
i opory wobec zmian
)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 37 – KONFLIKTY:

Komunikacja interpersonalna / Bożena Jamrożek, Jolanta Sobczak (Seria: Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego. Przedsiębiorczość ; cz. 1)
Poznań : “eMPi2”, 1996, s. 110-117 (Rozdz. 8 – Radzenie sobie ze stresem)
Sygnatura 37

DZIAŁ 84.1 – BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Mariusz Nepelski
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2016, s. 196-198 (Rozdz. 10.2 – Stres w sytuacjach ratowniczych)
Sygnatura 84.1

BROSZURY:

Program radzenia sobie ze stresem / Agnieszka Marczyńska (Seria: Jak Promować Zdrowie w Miejscu Pracy)
Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera : Krajowe Centrum Promocji Zdrowia
w Miejscu Pracy, 1998
Sygnatura 29.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza strategii radzenia sobie ze stresem w grupie pielęgniarek anestezjologicznych / Ewa Waszczak, Ewa Kupcewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 12, cz. 1, s. 313-326

Bezcenne zdrowie : jak ustrzec się przed „chorobami dyrektorskimi” / Joanna Moczydłowska // Personel.
– 1999, nr 5, s. 47-50

Biznesmen w stresie / Zbigniew Obmiński // Manager. – 1999, nr 2, s. 31-33

Czy warto zainteresować się problemem stresu w pracy ? / Henryk Batarowski
Gdańsk : Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, 2007

Czy warto zainteresować się problemem stresu w pracy ? / Henryk Batorowski // Twój Filar. – 2009, nr 2,
s. 19-22

Czynniki stresogenne w pracy ratownika / Piotr Sowizdraniuk // Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona
w Legnicy. – 2013, nr 9, s. 81-88

Czynniki stresu w zarządzaniu firmą / Marcin Żemigała // Bezpieczeństwo Pracy. – 2007, nr 3, s. 10-12

Dlaczego indywidualne, a nie organizacyjne strategie radzenia sobie ze stresem w pracy ? / Dorota Żołnierczyk // Bezpieczeństwo Pracy. – 2000, nr 6, s. 8-11

Doświadczanie silnego stresu zawodowego w obliczu zagrożenia życia / Rafał Wochna // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 2, s. 233-247

Jak nie dać się pokonać stresowi w pracy – kilka porad psychologa / Dorota Żołnierczyk-Zreda // Bezpieczeństwo Pracy. – 2002, nr 9, s. 31-22

Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu w pracy ? / Dorota Żołnierczyk // Bezpieczeństwo Pracy.
– 2004, nr 6, s. 10-11

Jak zarządzać stresem w pracy ? / Roman Cieślak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2002, nr 6, s. 12-15

Klimat organizacyjny jako jeden z zasobów w procesie radzenia sobie ze stresem : badania porównawcze pracowników polskich i niemieckich firm / Waldemar Świętochowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2008, t. 11, s. 147-160

Konsekwencje stresu wynikającego z braku bezpieczeństwa zatrudnienia i sposoby radzenia sobie z nim / Teresa Chirkowska-Smolak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 10, s. 8-11

Kontrola emocjonalna i poziom odczuwanego stresu u kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu / Monika Ucińska, Ewa Odachowska // Logistyka. – 2014, nr 4, CD, nr 1, s. 1435-1446

Między emocjami : jak przeciwdziałać stresowi w pracy / Józef Penc // Personel. – 1997, nr 10, s. 18-19

Model kultury organizacyjnej a zjawisko stresu w pracy – studium badawcze / Anna Wziątek-Staśko // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 1083-1097

Niepewność pracy jako źródło stresu / Maria Widerszal-Bazyl // Bezpieczeństwo Pracy. – 2007, nr 7-8,
s. 20-23

Ocena bez dygotu : jak uniknąć stresu podczas oceny okresowej / Dorota Kotarska // Personel. – 2000,
nr 8, s. 24-27

Organizacyjne i indywidualne programy zarządzania stresem / Dorota Molek-Winiarska // Współczesne Zarządzanie. – 2010, nr 1, s. 116-124

Planowanie kariery zawodowej. Cz. II / Edwin L. Herr, Stanley H. Cramer ; Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy (Seria: Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego; z. 25)
Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003, s. 44-56 (Rozdz. 6 – Stres związany z pracą zawodową)

Poczucie satysfakcji z życia a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy pielęgniarek zatrudnionych
w oddziałach psychiatrycznych
/ Emilia Zwoźniak, Ewa Kupcewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 12, cz. 1, s. 281-295

Podatność na stres zawodowy pracowników banków / Katarzyna Białczyk, Zofia Wyszkowska // Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2017, t. 26, s. 339-353

Poznaj swój stres / Jolanta Porębska // Personel. – 2000, nr 4, s. 24-26

Praca a stres / Anna Łuczak, Dorota Żołnierczyk-Zreda // Bezpieczeństwo Pracy. – 2002, nr 10, s. 2-5

Przewlekły stres i jego konsekwencje dla funkcjonariuszy Policji / Aleksandra Czechowska, Hanna Pobłocka // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 4, s. 137-149

Radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych / Ewa Karabanowicz // Niepełnosprawność. – 2014, nr 16, s. 126-143

Refleksje antystresowe : jak sobie radzić ze stresem / Jan Borkowski // Personel. – 1996, nr 9, s. 18-20

Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem u studentów pracujących zawodowo / Violetta Wróblewska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 15, s. 233-252

Skuteczne zarządzanie stresem – studium przypadków / Jarosław Grobelny // Bezpieczeństwo Pracy.
– 2015, nr 12, s. 13-15

Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników (2) / Maria Widerszal-Bazyl // Bezpieczeństwo Pracy. – 2008, nr 7-8, s. 6-9

Sposoby pokonywania stresu i jego skutków stosowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
: wyniki badań
/ Grażyna Erenc-Grygoruk // Edukacja Humanistyczna. – 2016, nr 1, s. 119-130

Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy ratowników medycznych / Grzegorz Nowicki, Barbara Ślusarska, Dorota Jędrzejewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2015, nr 8, s. 14-17

Stres i nadmierny wysiłek / Ryszard Sadlik // Służba Pracownicza. – 2007, nr 12, s. 22-26

Stres i sposoby radzenia sobie z nim przez policjantów i strażaków / Sandra Woszczyk, Joanna Domagalska, Aleksandra Żelazko, Przemysław Nowak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2016, nr 10, s. 11-15

Stres i stresory w pracy wpływające na poczucie bezpieczeństwa pracownika / Oktawia Jurgilewicz // Modern Management Review. – 2017, nr 4, s. 59-71

Stres i wypalenie zawodowe wśród menadżerów pracujących w szpitalach w Wielkopolsce : rozprawa doktorska / Ewelina Wierzejska
Poznań : Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2007, s. 5-34

Stres jako przyczyna wypadków przy pracy wśród kadry kierowniczej / Marcin Majchrzak // Monitor Prawa Pracy. – 2007, nr 11

Stres pourazowy w zawodzie strażaka – przegląd badań / Zofia Mockałło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 6, s. 2-5

Stres przewlekły w zawodzie strażaka – przegląd badań / Zofia Mockałło // Bezpieczeństwo Pracy. – 2009, nr 9, s. 20-23

Stres traumatyczny związany z pracą : skutki, czynniki ryzyka, zapobieganie / Bohdan Dudek // Bezpieczeństwo Pracy. – 2011, nr 2, s. 2-4

Stres w działalności przedsiębiorcy / Teresa Piecuch // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 3, s. 293-301

Stres w pracy – gdzie obecnie jesteśmy ? / Dorota Żołnierczyk-Zreda // Bezpieczeństwo Pracy. – 2010,
nr 10, s. 6-7

Stres w pracy – objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie / Martyna Ostrowska // Bezpieczeństwo Pracy.
– 2014, nr 5, s. 12-15

Stres w pracy a syndrom wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji / Nina Ogińska-Bulik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2003, t. 7, s. 27-35

Stres w pracy i życiu rolnika – jego skutki zdrowotne / Leszek Solecki // Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. – 2008, nr 32, s. 15-22

Stres w pracy nauczyciela / Zbigniew Marten // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Pedagogika. – 2007, z. 2, s. 99-110

Stres w pracy tymczasowej / Anna Sowińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 162-172

Stres w pracy zawodowej a zagrożenie stanu zdrowia osób z przewlekłymi chorobami układu krążenia
i przemiany materii
/ Krystyna Nazar, Hanna Kaciuba-Uściłko, Ewa Wójcik-Ziółkowska, Barbara Kruk, Wiesława Pawłowska-Jenerowicz, Magdalena Bijak, Alicja Kodrzycka, Hubert Krysztofiak, Wiktor Niewiadomski, Gerard Cybulski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2001, nr 3, s. 6-9

Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespół wypalenia zawodowego u strażaków / Martyna Kaflik-Pieróg, Nina Ogińska-Bulik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2003, t. 7, s. 37-47

Stres w warunkach zawodowej służby wojskowej / Andrzej Piotrowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 1, s. 327-336

Stres w zawodzie nauczyciela – próba charakterystyki / Józefa Szczepankowska // Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy. – 2007, nr 2, s. 129-136

Stres wśród pracowników starszych (1) / Maria Widerszal-Bazyl // Bezpieczeństwo Pracy. – 2008, nr 6,
s. 6-8

Stres zawodowy a konflikty pomiędzy pracą a rodziną personelu medycznego służby więziennej / Andrzej Piotrowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2014, nr 2, s. 295-306

Stres związany z pracą / Barbara Surdykowska // Monitor Prawa Pracy. – 2007, nr 2

Stresogenność pracy przedsiębiorcy w ocenie studentów – wyniki badań pilotażowych / Anna Walczyna, Anna Arent // Modern Management Review. – 2014, nr 4, s. 243-255

Style radzenia sobie ze stresem oraz rola regulacji emocji w kontekście poczucia własnej skuteczności
u nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych
/ Sandra Mikucka, Agnieszka Iłendo-Milewska // Zarządzanie i Edukacja. – 2017, nr 112, s. 71-97

Syndrom pracy toksycznej : stres zawodowy – przyczyny, objawy i sposoby zwalczania / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 4, s. 20-23

Sytuacje trudne w środowisku pracy – raport z badań dotyczących sposobów radzenia sobie ze stresem wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego / Dagmara Szonert-Rzepecka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 301-326

Uwarunkowania i konsekwencje stresu zawodowego wśród pracowników Służby Więziennej / Dominik Olejniczak, Katarzyna Dołęgowska // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa.
– 2015, nr 4, s. 389-410

W sidłach stresu : przyczyny powstawania stresu w pracy / Maria Popielarska // Personel i Zarządzanie.
– 1996, nr 8, s. 14-15, 18-20

Wpływ stresu na efektywność pracy sprzedawcy / Marcin Krajewski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2010, t. 11, z. 11, s. 148-158

Wygrać ze stresem : umiejętności współczesnego menedżera (3) / Agnieszka Sitko-Lutek // Personel
i Zarządzanie. – 2002, nr 5, s. 20-22

Występowanie pozytywnych zmian u strażaków doświadczających wydarzeń traumatycznych w związku z wykonywanym zawodem – rola prężności psychicznej / Nina Ogińska-Bulik, Martyna Kaflik-Pieróg // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 193-205

Zależności między poczuciem niesprawiedliwości, stresem roli zawodowej a zachowaniami nieproduktywnymi w pracy : moderująca rola makiawelizmu / Łukasz Baka // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 1, s. 7-21

Zagrożenie stresem zawodowym w środowisku pracy opiekuna w zakładach opiekuńczych / Aneta Klementowska, Zuzanna Kęsy, Marek Rybakowski // Problemy Profesjologii. – 2012, nr 2, s. 163-173

Zawody trudne i niebezpieczne : stres w pracy mechaników lotniczych / Andrzej Najmiec, Maria Widerszal-Bazyl // Bezpieczeństwo Pracy. – 2006, nr 11, s. 26-29

Zjawisko stresu w kontekście kultur organizacyjnych / Joanna Mróz // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. – 2007, nr 1187, s. 123-132

Złość i stres w miejscu pracy / Małgorzata Dobkowska // Manager. – 2004, nr 10, s. 32-33

Znaczenie stresu zawodowego w decyzjach organizacyjnych w polskiej policji / Joanna Łuczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 5, cz. 2, s. 113-125

Związek odczuwanego stresu w pracy a wybrane aspekty życia pielęgniarek czynnych zawodowo / Agnieszka Strahl, Sebastian Wagner, Anna Andruszkiewicz, Aldona Kubica, Mariola Banaszkiewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 12, cz. 2, s. 269-285

Źródła stresu i sposoby radzenia sobie z nim u osób łączących studia z pracą zawodową / Violetta Wróblewska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 297-312

Źródła stresu zawodowego wśród pracowników sektora wydobywczego / Dorota Molek-Winiarska // Nauki o Zarządzaniu. – 2015, nr 2, s. 74-92

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

ABC Jakości

Zarządzanie stresem / Witold Miecznikowski // ABC Jakości. – 2012, nr 3-4, s. 65-66

Atest

Stres a zewnętrzna przyczyna wypadku / Aleksandra Lejko // Atest. – 2016, nr 2, s. 61-62

Stres jako przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy / Aleksandra Lejko // Atest. – 2015, nr 4, s. 61-62

Nie stresuj się stresem / Robert Kozela // Atest. – 2014, nr 1, s. 42-44

Stres w kasynie gry / Bogusław Kurek // Atest. – 2011, nr 1, s. 20-22

Walcz lub uciekaj : rozmowa z dr Zbigniewem Żarczyńskim z Zakładu Psychologii Pracy Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego // Atest. – 2011, nr 2, s. 8-9

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Integracja przedsiębiorstw źródłem stresu / Ewa Knap // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2005, nr 1, s. 83-93

Personel i Zarządzanie

Jak poskromić własnego gremlina : praktyczny poradnik zwiększania odporności psychicznej / Anna Syrek-Kosowska // Personel i Zarządzanie. – 2017, nr 10, s. 76-80

Zarządzanie stresem w Grupie EDF w Polsce : studium przypadku / Katarzyna Klimek-Michno // Personel
i Zarządzanie. – 2014, nr 11, s. 26-29

Poznaj samego siebie (10) : w jakim stopniu panujesz nad swoim stresem ? / Jarosław Zgud // Personel
i Zarządzanie. – 2013, nr 12, s. 78-81

Zawodowe napięcie nerwowe : co w największym stopniu stresuje pracowników ? / Konrad Kulikowski // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 11, s. 64-67

Wybrnąć z (o)presji : czym jest stres organizacyjny i jak sobie z nim radzić ? / Natalia Doraczyńska // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 3, s. 52-55

Skala stresu organizacyjnego : minitest // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 2, s. 120-121

W pętli emocji : jak walczyć ze stresem ? / Grażyna Królik // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 8, s. 32-35

Stalowe nerwy : odporność na stres kryterium oceny pracowników / Paweł Smółka // Personel
i Zarządzanie. – 2010, nr 12, s. 82-84

Aktywne pokonywanie stresu : przegląd prasy zagranicznej // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 10,
s. 109-110

Jak sprawnie radzić sobie ze stresem w pracy : ekspert personalny / Paweł Smółka // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 1, s. 94-95

Uspokoić swoje ja czyli kilka praktycznych rad, jak radzić sobie ze stresem Magdalena Kozłowska // Personel i Zarządzanie. – 2009, nr 11, s. 44-46

Uzależnieni od stresu : przyczyny, skutki i środki zapobiegawcze / Magdalena Kozłowska // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 9, s. 81-84

Jak szybko pozbyć się stresu i negatywnych emocji / Sylwia Królikowska-Evenhuis // Personel
i Zarządzanie. – 2008, nr 8, s. 96-97

Co nie zabija, to wzmacnia? : budowanie odporności pracowników i neutralizowanie czynników stresogennych w przedsiębiorstwie / Wojciech Daniecki, Wojciech Eichelberger // Personel i Zarządzanie.
– 2007, nr 11, s. 32-34

Cena strachu czyli jak zapobiegać sytuacjom stresowym w firmach / Małgorzata Kania // Personel
i Zarządzanie. – 2007, nr 3, s. 37-40

Od prewencji do interwencji / Małgorzata Kania // Personel i Zarządzanie. – 2007, nr 3, s. 38-40

Polityka Społeczna

Źródła stresu pracowników socjalnych / Teresa Zbyrad // Polityka Społeczna. – 2007, nr 5/6, s. 22-28

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Stres jako przyczyna wypadku przy pracy / Helena Szewczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2003, nr 6, s. 31-38

Praca i Zdrowie

Odreagowywanie stresu i agresji w pracy / Andrzej Dziedzic // Praca i Zdrowie. – 2015, nr 2, s. 43-47

Stres a jama ustna / Agnieszka A. Pawlik // Praca i Zdrowie. – 2008, nr 10, s. 35-37

Stres jako element oceny ryzyka zawodowego / Katarzyna Orlak // Praca i Zdrowie. – 2008, nr 3, s. 45-49

Praca Socjalna

Style radzenia sobie w sytuacji stresu przez pracowników socjalnych na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszem CISS Rajmund Morawski // Praca Socjalna. – 2014, nr 2, s. 43-59

Rola poczucia koherencji w modelu salutogenetycznym pracowników socjalnych w radzeniu sobie
ze stresem w aspekcie wypalenia zawodowego
/ Agata jastrzębska, Adam Solak, Katarzyna Stanek // Praca Socjalna. – 2014, nr 2, s. 60-77

Warunki pracy i ich wpływ na poziom stresu pracowników socjalnych / Iwona Bukowska, Beata Mańkowska // Praca Socjalna. – 2010, nr 3, s. 51-67

Zasoby osobiste a stres pracowników domów pomocy społecznej / Małgorzata Brzezińska, Katarzyna Mariańczyk // Praca Socjalna. – 2009, nr 3, s. 3-16

Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek / Dorota Wojtczak // Praca Socjalna. – 2007, nr 4,
s. 33-55

Problemy Jakości

Stres – sól życia, czy pocałunek śmierci ? / Ewa Górska // Problemy Jakości. – 2014, nr 3, s. 35

Przegląd Organizacji

Wdrożenie programów redukcji stresu w organizacji / Dorota Molek-Winiarska // Przegląd Organizacji. –
2013, nr 1, s. 36-41

Stres psychologiczny w motywowaniu pracowników / Dorota Molek-Winiarska // Przegląd Organizacji.
– 2010, nr 3, s. 17-20

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Rola aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w służbie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej / Kacek Slendak, Joanna Cewińska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2015, nr 5, s. 69-78

Szkolenia z technik radzenia sobie ze stresem zawodowym – czy są skuteczne ? / Dorota Molek-Winiarska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2011, nr 5, s. 95-108

Niebezpieczeństwa w świecie menedżera / Marcin Żemigała // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2011,
nr 3-4, s. 51-60

Stres w procesach innowacyjnych – źródła, skutki, sposoby redukcji / Dorota Molek-Winiarska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2007, nr 1, s. 45-57

Policja – stres a stosunek do pracy / Jerzy Koniarek, Bohdan Dudek, Maria Szymczak // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2002, nr 2, s. 83-89