Opracowania tematyczne – RYNEK PRACY

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.7 – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

Dynamika rynku pracy a kształtowanie postaw przedsiębiorczych / Anna Kwiatkiewicz [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości : praca zbiorowa / red. Marta Juchnowicz
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 155-163
Sygnatura 5.7

Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej a działalność przedsiębiorcza / Zenon Wiśniewski [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości : praca zbiorowa / red. Marta Juchnowicz
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 145-155
Sygnatura 5.7

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Aktywna polityka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Monika Maksim [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej / red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 162-176
Sygnatura 14

Europejska strategia zatrudnienia a aktywna polityka rynku pracy / Zenon Wiśniewski [w:] Praca
i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej
/ red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 15-29
Sygnatura 14

Marketing kadrowy / Konrad Schwan, Kurt G. Seipel, red. Leszek Krysztofiak
Warszawa : C.H. Beck, 1997, s. 43-54 (Rozdz. 3 – Tendencje rozwojowe na rynku pracy)
Sygnatura 14

Między rynkiem pracy a konkurencyjnym rynkiem przedsiębiorstw / Adam Fiącek [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej / red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 202-210
Sygnatura 14

Rynek pracy jako uwarunkowanie zarządzania kapitałem ludzkim / Małgorzata Król [w:] Praca
i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej
red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 211-221
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 23-54 (Rozdz. 1 – Współczesny, europejski rynek pracy i zjawiska na nim zachodzące)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Zbigniew Pawlak
Warszawa : Poltext, 2011, s. 65-94 (Rozdz. 2.2 – Uwarunkowania rynkowe)
Sygnatura 14

Wspólnotowe ramy instytucjonalne działań na polskim rynku pracy / Elżbieta Kryńska [w:] Praca
i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie ekonomicznej
/ red. Aleksy Pocztowski
Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 30-46
Sygnatura 14

DZIAŁ 19.2 – SYSTEMY GOSPODARCZE:

Kilka uwag na temat funkcjonowania rynku pracy w Czechach / Izabela Ostoj [w:] Systemy gospodarcze
i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa
/ red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 459-462
Sygnatura 19.2

Litewski rynek pracy wobec zmian systemowo-ekonomicznych okresu transformacji systemowej / Radosław Jeż [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa /
red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 463-470
Sygnatura 19.2

Transformacja, integracja i globalizacja gospodarki – konsekwencje dla rynku pracy w Polsce / Renata Nowak-Lewandowska [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 419-428
Sygnatura 19.2

Wpływ procesów integracyjnych na sytuację na polskim rynku pracy / Grażyna Maniak [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / red. Stanisław Swadźba
(Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 429-447
Sygnatura 19.2

Zatrudnienie w wybranych krajach postsocjalistycznych a edukacja społeczna w okresie transformacji systemowej / Danuta Kiera [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / red. Stanisław Swadźba (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 471-474
Sygnatura 19.2

DZIAŁ 19.4 – PODSTAWY EKONOMII:

Ekonomia bez tajemnic. Cz. 1 / Elżbieta Adamowicz [i in.]
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003, s. 156-164 (Cz. V.23 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.4

Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy / red. nauk. Stefan Marciniak, Wyd. 3 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2001, s. 217-234 (Rozdz. 9 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii. Cz. 1 / Mieczysław Kujda, Wyd. 3
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, 1999, s. 101-106 (Rozdz. 11 – Rynki pracy)
Sygnatura 19.4

Podstawy ekonomii / Piotr Urbaniak (Seria : Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo „eMPi2”, 2007, s. 71-77 (Rozdz. 9 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.4

DZIAŁ 19.5 – MAKROEKONOMIA:

Makroekonomia / Robert J. Barro
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 174-191 (Rozdz. 6 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.5

Podstawy makroekonomii / red. nauk. Wacław Jarmołowicz
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008, s. 169-178 (Rozdz. 20 – Polityka państwa na rynku pracy)
Sygnatura 19.5

DZIAŁ 19.6 – MIKROEKONOMIA:

Mikroekonomia / David Begg [et al.] ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; przekł. Bogusław Czarny [et al.], Wyd. 5. zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014, s. 366-418 (Rozdz. 10 – Rynek pracy)
Sygnatura 19.6

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Anna Zef
[w:] Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej / red. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 19)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002, s. 126-133
Sygnatura 22

Polityka ekonomiczna / red. Antoni Fajferek
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 221-223 (Rozdz. 10.2 – Rynek pracy i jego elementy)
Sygnatura 22

Reforma rynków pracy w strefie euro / Jan Borowiec [w:] Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. I / red. Elżbieta Kryńska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 53-65
Sygnatura 22

Regulowanie rynku pracy / Jadwiga Gogolewska [w:] Polityka gospodarcza / red. Bolesław Winiarski,
Wyd. 3 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 398-418
Sygnatura 22

Regulowanie rynku pracy – aspekt międzynarodowy / Leszek Cybulski [w:] Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania / red. nauk. Mirosława Klamut
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 107-139
Sygnatura 22

Rynek pracy / Krzysztof Oplustil [w:] Instytucje gospodarki rynkowej / red. nauk. Tadeusz Włudyka,
red. nauk. Marcin Smaga (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 279-300
Sygnatura 22

Rynek pracy i bezrobocie w okresie transformacji systemowej / Halina Mortimer-Szymczak [w:] Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania / red. nauk. Mirosława Klamut
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 140-151
Sygnatura 22

Zarys wiedzy o gospodarce / Marian Pietraszewski, Wyd. 2 (Seria: Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poznań : Wydawnictwo „eMPi2”, 2000, s. 73-80 (Rozdz.2.7 – Pracownik na rynku pracy)
Sygnatura 22

Zarys wiedzy o gospodarce / Tomasz Adamiec
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1999, s. 56-59 (Rozdz. 4.1 – Rynek pracy)
Sygnatura 22

Zasoby pracy jako czynnik wzrostu gospodarczego w świetle sytuacji na polskim rynku pracy / Magdalena Knapińska [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna
a wzrost gospodarczy
/ red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 249-257
Sygnatura 22

Znaczenie dostosowań strukturalnych w ramach poszczególnych rynków dla funkcjonowania unii walutowej – na przykładzie rynku pracy / Krzysztof Biegun [w:] Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce : aspekty teoretyczne i praktyczne. T. I / red. Elżbieta Kryńska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 101-109
Sygnatura 22

DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE:

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz ; [aut.: Tomasz Bieliński et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 140-148 (Rozdz. 8 – Globalne powiązania rynków pracy)
Sygnatura 24

DZIAŁ 28 – PRACA:

Polski rynek pracy – mity i rzeczywistość, czyli przeciw stereotypom / Elżbieta Kryńska [w:] Praca
i polityka społeczna : współczesne tendencje i wyzwania
/ red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska ;
aut. Bożena Balcerzak-Paradowska [et al.] (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013, s. 85-97
Sygnatura 28

Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie społeczne : strategie wobec pracy : raport z badań / Stanisława Golinowska [i in.] (Seria: Opracowania PBZ )
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007
Sygnatura 28

Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce : wybrane aspekty / Barbara Godlewska-Bujok
Warszawa : Kancelaria Sejmu Wydawnictwo Sejmowe, 2015
Sygnatura 28

System informacji o rynku pracy a potrzeby analizy w ujęciu regionalnym i lokalnym / Elżbieta Gołata
[w:] Praca w perspektywie ekonomicznej /
red. nauk. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Nr 72)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 89-110
Sygnatura 28

Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej / Jacek Męcina
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010, s. 192-246 (Rozdz. 5 – Stosunki pracy i rynek pracy
w Polsce – między transformacją społeczno-gospodarczą a integracją europejską
)
Sygnatura 28

Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy / Arletta Strużyna [w:] Praca w perspektywie ekonomicznej / red. nauk. Henryk Januszek (Seria: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Nr 72)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, s. 155-170
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy / red. nauk. Bernd Joachim Ertelt, Joanna Górna ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2015
Sygnatura 28.1

Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50+ w województwie lubelskim / redakcja naukowa Anna Korzeniowska, Wojciech Misterek
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
Sygnatura 28.1

Deregulacja polskiego rynku pracy / red. Kazimierz W Frieske (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003
Sygnatura 28.1

Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Maria Jerzak (Seria: Materiały i Studia, Z. 176)
Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2004
Sygnatura 28.1

Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich /
red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Sygnatura 28.1

Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Sygnatura 28.1

Dylematy rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz
Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013
Sygnatura 28.1

Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy : dezaktywizacja Polski ? / Mieczysław Kabaj (Seria: Studia
i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005
Sygnatura 28.1

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy / Ryszard Bera
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
Sygnatura 28.1

Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku : aspekty makroekonomiczne i regionalne /
red. nauk. Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (Seria: Studia i Monografie)
Białystok, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2009
Sygnatura 28.1

Handel w polityce rynku pracy / Urszula Kłosiewicz-Górecka, Franciszka Misiąg, Bożena Słomińska ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009
Sygnatura 28.1

Instytucje rynku pracy w krajach transformacyjnych : dynamika, interakcje, prawidłowości empiryczne / Mateusz Guzikowski Warszawa : Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2016
Sygnatura 28.1

Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD / Anita Szymańska
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
Sygnatura 28.1

Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy : studium teoretyczno-empiryczne / Beata Woźniak-Jęchorek
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Sygnatura 28.1

Instytucjonalne uwarunkowania rynku pracy w międzynarodowych przepływach kapitału : bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowej ekonomii instytucjonalnej / Magdalena Woźniak-Miszewska
(Seria: Engram)
Szczecin : Economicus, 2015
Sygnatura 28.1

Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk. Ryszard
Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN [et al.]
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011
Sygnatura 28.1

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al. aut.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Warszawa : IPiSS, 2001
Sygnatura 28.1

Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy / Marcin Kucharski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2012
Sygnatura 28.1

Koszty pracy a rynek pracy / red. Stanisława Borkowska (Seria: Opracowania PCZ, Z. 8)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Sygnatura 28.1

Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuł
a Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014
Sygnatura 28.1

Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy / Justyna Wróbel (Seria: Raporty, Z. 28)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005
Sygnatura 28.1

Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy / Kazimierz
W. Frieske (Seria: Opracowania PCZ, Z. 11)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Sygnatura 28.1

Niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy w województwie świętokrzyskim / Wiesław Gumała (Seria: Materiały i Studia, Z. 207)
Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2006
Sygnatura 28.1

Niewykorzystane zasoby : nowa polityka rynku pracy / Jacek Męcina ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013
Sygnatura 28.1

Podstawy wiedzy o rynku pracy / Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
Sygnatura 28.1

Pokolenia na rynku pracy / pod red. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Sygnatura 28.1

Polityka rynku pracy : doświadczenia europejskie i polskie / red. nauk. Leszek K. Gilejko, Beata Błaszczyk ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (Seria: Lokalizm, Regionalizm, Globalizm)
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008
Sygnatura 28.1

Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / red. nauk. Maciej Frączek (Seria: Zarządzanie Publiczne)
Warszawa : Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015
Sygnatura 28.1

Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne / red. nauk. Elżbieta Kryńska (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004
Sygnatura 28.1

Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej / red. Stanisława Borkowska (Seria: Raporty, Z. 24)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005
Sygnatura 28.1

Popyt na pracę na rynkach lokalnych / Maciej H. Grabowski, Anita Szymańska (Seria: Transformacja Gospodarki, Nr 83)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1997
Sygnatura 28.1

Praca dla młodych : raport AIG i Gazety Wyborczej / red. Magdalena Dudkiewicz
Warszawa : Agora S.A., 2002
Sygnatura 28.1

Pracownicy 65 plus – perspektywa pracowników i pracodawców : korzyści i zagrożenia, postawy i dobre praktyki w ich zatrudnianiu / Grażyna Bartkowiak red. nauk. ; [aut. rozdz. Grażyna Bartkowiak, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Agnieszka Krugiełka, Magdalena Łużniak-Piecha, Jan Fazlagić] (Seria: Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2016
Sygnatura 28.1

Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna Malina
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Sygnatura 28.1

Przyszłość pracy w XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Wyd. 2 uzup.
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005
Sygnatura 28.1

Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012
Sygnatura 28.1

Regionalny rynek pracy – relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Katarzyna Brzychcy
Warszawa : CeDeWu, 2013
Sygnatura 28.1

Rozwój elastycznego rynku pracy : uwarunkowania prawno-ekonomiczne / Maria Majewska, Sebastian Samol (Seria Prawo : 193)
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
Sygnatura 28.1

Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku : aktualne problemy / red. nauk. Lucyna Machol-Zajda, Cecylia Sadowska-Snarska (Seria: Studia i Monografie)
Białystok ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie, 2014
Sygnatura 28.1

Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja / red. nauk. Antoni Rajkiewicz, Józef Orczyk ; aut. Józef Orczyk, Antoni Rajkiewicz, Bożena Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny (Seria: Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia Dach
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Sygnatura 28.1
Warszawa : CeDeWu, 2009
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban, Wyd. 2 uaktual. i poszerz.
Warszawa : DIFIN, 2016
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban
Warszawa DIFIN, 2013
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka
Warszawa : CeDeWu, 2009
Sygnatura 28.1

Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Mariusz Zieliński
Warszawa : CeDeWu, 2012
Sygnatura 28.1

Rynek pracy : wybrane problemy / Marek Gębski (Seria: Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, nr 116)
Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2008
Sygnatura 28.1

Rynek pracy : wybrane zagadnienia / Anna Skórska (Seria: Podręcznik / [Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach]
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Sygnatura 28.1

Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Sygnatura 28.1

Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy / red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz Górecka, Bożena Słomińska; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009
Sygnatura 28.1

Skazani na rynku pracy / Maciej Sosnowski, Leszek Wieczorek
Katowice : Wydawnictwo Naukowe „ŚLĄSK”, 2008
Sygnatura 28.1

Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce : systemy informacyjne i prognozy / Artur Gajdos (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki]
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Sygnatura 28.1

Trendy na rynku pracy / red. Anna Rogozińska-Pawełczyk, Dominik Majewski
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
Sygnatura 28.1

Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce / Agnieszka Chłoń, Maciej Grabowski
(Seria: Polska Regionów, Nr 25)
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000
Sygnatura 28.1

Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej / red. Bogumiła Sosnowska (Seria: Zeszyty Naukowe, Nr 32)
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Sygnatura 28.1

Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy / Janina Witkowska (Seria: Opracowania PCZ, z. 3)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Sygnatura 28.1

Wybrane elementy rynku pracy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2001
Sygnatura 28.1

Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce / Walentyna Kwiatkowska
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
Sygnatura 28.1

Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2009 / Małgorzata Gawrycka
Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2011
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.2 – BEZROBOCIE

Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Beata Woźniak
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 91-119 (Rozdz. 4 – Polityka państwa wobec rynku pracy w Polsce)
Sygnatura 28.2

Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach i na Węgrzech / Andrzej Adamczyk (Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna: Monografie, Nr 170)
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2005, s. 116-164 (Rozdz. 4 – Charakterystyka rynków pracy w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech
w okresie transformacji
), s. 165-180 (Rozdz. 5 – Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej (UE-15) w latach 1990-2002)
Sygnatura 28.2

Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”, 2004, s. 84-113 (Rozdz. VI – Modele polityki rynku pracy), s. 114-143 (Rozdz. VII – Polskie modele polityki rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu),
s. 258-274 (Rozdz. XIII – Nowe metody badania i poprawy realnej efektywności programów rynku pracy)
Sygnatura 28.2

Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Mieczysław Socha, Urszula Sztanderska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Sygnatura 28.2

DZIAŁ 28.5 – MIGRACJE:

Polski rynek pracy wobec cudzoziemców poszukujących zatrudnienia : spojrzenie pracodawców
i polityków gospodarczych
/ Beata Samoraj [w:] Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego : materiały z XIII Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 12 stycznia 2007 / red. nauk. i omówienie dyskusji Grażyna Firlit-Fesnak
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008, s. 117-140
Sygnatura 28.5

DZIAŁ 29 – PSYCHOLOGIA – PODSTAWY:

Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań / Barbara Baraniak, Wyd. 2. popr.
i uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013,
s. 76-93 (Rozdz. 1.6 – Praca jako kategoria rynkowa)
Sygnatura 29

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Miejsce i rola ludzi młodych w regionie / red. nauk. Anna Olejniczuk-Merta
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2013, s. 95-119 (Rozdz. 3.3 – Ludzie młodzi na rynku pracy)
Sygnatura 35.4

DZIAŁ 48.2 – KRYZYSY FINANSOWE:

Kontrola na rynku pracy jako metoda ograniczania jego dysfunkcji / Eugeniusz Kędra [w:] Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce : identyfikacja i monitorowanie / red. nauk. Dariusz J. Błaszczuk
Warszawa : Poltext, 2006, S. 135-152
Sygnatura 48.2

DZIAŁ 67 – PRAWO PRACY:

Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne / red. Helena Strzemińska, Monika Latos Miłkowska, Magdalena Barbara Rycak (Seria: Studia i Monografie)
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008, s. 29-35 (Rozdz.I.3 – Rynek pracy ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej)
Sygnatura 67

Elastyczność rynku pracy / Karolina Drela [w:] Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach : jak zatrudniać pracowników / Karolina Drela, Aneta Sokół
(Seria: ABC Przedsiębiorcy)
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 9-29
Sygnatura 67

Prawo pracy 2009 / red. Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jedryka (Seria: Meritum)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 1113-1149 (Rozdz. XXI – Zatrudnianie Polaków w państwach UE)
Sygnatura 67

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Brytyjski koń trojański – perspektywy ograniczania nierówności w obliczu otwarcia brytyjskiego rynku pracy  dla nowych członków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski / Rafał Ostrowski [w:] Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy,
z. 5)
Rzeszów : MITEL, 2004, s. 57-66
Sygnatura 68

Diagnoza potrzeb rynku pracy w działalności publicznych służb zatrudnienia / Iwona Kukulak-Dolata
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 304-314
Sygnatura 68

Edukacja – powiązania z rynkiem pracy / Wiesława Walkowska [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frąckiewicz-Wronka
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomiczne, 2000, s. 171-182
Sygnatura 68

Ekonomiczno-społeczne koszty bezrobocia / Izabela Krawczyk [w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 259-266
Sygnatura 68

Elementy polityki wyrównywania szans na rynku pracy / Izabela Ostoj [w:] Polityka społeczno-ekonomiczna / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii
(Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 4)
Rzeszów : MITEL, 2004, s. 275-285
Sygnatura

Ewolucja rynku pracy w Portugalii w latach 1986-2006 – wnioski dla Polski / Jakub Piecuch
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 282-291
Sygnatura

Globalizacja a rynek pracy z uwzględnieniem Polski / Marianna Księżyk [w:] Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii
(Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 6)
Rzeszów : MITEL, 2005, s. 287-302
Sygnatura 68

Europejska strategia zatrudnienia na polskim rynku pracy: trudne początki / Elżbieta Kryńska
[w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce: księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 275-290
Sygnatura 68

Nierówności dostępu do rynku pracy a bezrobocie w województwie podkarpackim / Mariusz Palak
[w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 227-236
Sygnatura 68

Nierówności na rynku pracy / Agata Kubiczek [w:] Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 /
red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 8)
Rzeszów : MITEL, 2006, s. 413-422
Sygnatura 68

Nierówności na rynku pracy w Polsce / Izabela Ostoj [w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 149-160
Sygnatura 68

Nierówności płci na rynku pracy / Barbara Kalinowska-Nawrotek [w:] Polityka społeczno-ekonomiczna / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 4)
Rzeszów : MITEL, 2004, s. 343-357
Sygnatura 68

Nowe doświadczenia krajów gospodarki rynkowej w zakresie ograniczania nierównowagi na rynku pracy / Marianna Księżyk [w:] Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy,
z. 8)
Rzeszów : MITEL, 2006, s. 519-532
Sygnatura 68

Nowe dylematy polityki społecznej / red. Stanisława Golinowska, Michał Boni (Seria: Raporty CASE,
Nr 65/2006)
Warszawa : CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006, s. 102-140 (Rozdz.3 – Problemy trudnego rynku pracy)
Sygnatura 68

Ocena elastyczności rynku pracy w Polsce / Samer Masri [w:] Aspekty społeczne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy, z. 3)
Rzeszów : MITEL, 2003-2004, s. 205-210
Sygnatura 68

Polityka rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej : analiza komparatywna / Elżbieta Kryńska
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 253-261
Sygnatura 68

Polski i niemiecki rynek pracy a instytucje wyrównujące dysproporcje rynkowe / Anna Barwińska-Małajowicz [w:] Uwarunkowania instytucjonalne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 14)
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 416-427
Sygnatura 68

Pracownicy spoza Unii Europejskiej na polskim rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego / Beata Samoraj-Charitonow [w:] Polityka społeczna w kryzysie / red. nauk. Mirosław Księżopolski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 293-308
Sygnatura 68

Problemy walki z ubóstwem w krajach rozwiniętych / Krystyna Gutkowska, Barbara Tryfan
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011, s. 205-209 (Rozdz. 7.7 – Rynek pracy i rynek pomocy na tle procesów demograficznych)
Sygnatura 68

Przeregulowana walka z bezrobociem / Małgorzata Szylko-Skoczny [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce: księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 291-300
Sygnatura 68

Rynek pracy w praktyce działań Unii Europejskiej / Tomasz Holecki [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frąckiewicz-Wronka
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomiczne, 2000, s. 143-151
Sygnatura 68

Rynek pracy w Unii Europejskiej w perspektywie XXI w. / Zbigniew Kaźmierczak [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frąckiewicz-Wronka
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomiczne, 2000, s. 153-170
Sygnatura 68

Rynek pracy w warunkach kryzysu gospodarczego / Małgorzata Szylko-Skoczny [w:] Polityka społeczna
w kryzysie
/ red. nauk. Mirosław Księżopolski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 97-107
Sygnatura 68

Rynki pracy nowych krajów członkowski UE w warunkach globalizacji / Izabela Ostoj [w:] Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 8)
Rzeszów : MITEL, 2006, s. 435-447
Sygnatura 68

Samorządowy model kreowania rynku pracy / Tomasz Holecki [w:] Samorządowa polityka społeczna /
red. Aldona Frączkiewicz-Wronka
Warszawa : Dom wydawniczy „ELIPSA”, 2002, s. 89-100
Sygnatura 68

Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Unii Europejskiej / Anna Skórska [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej / red. Lucyna Frąckiewicz, Aldona Frąckiewicz-Wronka
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomiczne, 2000, s. 129-141
Sygnatura 68

Śląski rynek pracy / Dorota Kotlorz [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce: księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz : praca zbiorowa / red. Andrzej Rączaszek
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 323-346
Sygnatura 68

Wybrane aspekty polityki państwa na rynku pracy (w kontekście polskiej gospodarki) / Mirosław Zajdel [w:] Uwarunkowania instytucjonalne / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 14)
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, s. 428-439
Sygnatura 68

Wykorzystanie rozwiązań wspólnotowych w wyrównywaniu sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz [w:] Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny /
red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii (Seria: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z.5)
Rzeszów : MITEL, 2004, s. 79-90
Sygnatura 68

Wyzwania wobec rynku pracy w Polsce / Stanisława Borkowska [w:] Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007, s. 19-31
Sygnatura 68

Zadania Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) na europejskim rynku pracy / Anna Rajchel
[w:] Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska, red. nauk. Andrzej Rączaszek
Warszawa, Katowice : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010,
s. 262-271
Sygnatura 68

Zmiany polityki społecznej w sferze pracy / Dariusz Magierek [w:] Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / red. Renata Gabryszak, Dariusz Magierek (Seria: ENGRAM)
Warszawa : DIFIN, 2009, s. 107-134
Sygnatura 68

DZIAŁ 68.2 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE. UBÓSTWO:

Marginalność poza marginesem, czyli o skutkach zmian na rynku pracy / Kiersztyn Anna [w:] Wykluczenie społeczne: praca zbiorowa / red. Lucyna Frąckiewicz
Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2005, s. 165-180
Sygnatura 68.2

Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk ; Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015
Sygnatura 68.2

DZIAŁ 68.3 – UZALEŻNIENIA. BEZDOMNOŚĆ. STAROŚĆ. RODZINA:

Przejawy dyskryminacji kobiet ze względu na wiek w obszarze rynku pracy w Polsce  / Karolina Thel
[w:] Dyskryminacja seniorów w Polsce : diagnoza i przeciwdziałanie / redakcja Piotr Broda-Wysocki, Aniela Dylus, Małgorzata Pawlus
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016, s. 73-87
Sygnatura 68.3

DZIAŁ 76.2 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZARZĄDZANIE, MARKETING, ETC.:

Instytucje rynku pracy wspierające samorząd terytorialny w zakresie kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy / Tomasz Holecki [w:] Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej / red. Aldona Frączkiewicz-Wronka ; współpr. Sławomir Kantyka, Maria Zrałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007, s. 107-122
Sygnatura 76.2

Zarządzanie publiczne : [podręcznik akademicki] / Jerzy Hausner
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009, 181-213 (Rozdz. VIII – Polityka zatrudnienia)
Sygnatura 76.2

DZIAŁ 77.1 – FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Znaczenie europejskiego funduszu społecznego w realizacji aktywnej polityki państwa na rynku pracy
w Polsce
/ Anna Reichelt [w:] Finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego
ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej
/
red. nauk. Jerzy Woś ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica. Instytut Ekonomiczny
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006, s. 188-200
Sygnatura 77.1

DZIAŁ 77.3 – ROZWÓJ LOKALNY:

Gospodarcze uwarunkowania śląskiego rynku pracy w latach 1999-2005 jako stymulator zatrudnienia nas obszarach metropolitalnych / Anna Skórska, Jarosław Wąsowicz, Radosław Jeż [w:] Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych : praca zbiorowa / red. Krystian Heffner (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 103-121
Sygnatura 77.3

Małe miasta a wiejski rynek pracy w Polsce / Agnieszka Owczarczyk [w:] Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych : praca zbiorowa / red. Krystian Heffner (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 45-60
Sygnatura 77.3

Uwarunkowania dostępu do lokalnych rynków pracy mieszkańców obszarów wiejskich Kujaw / Jadwiga Maślanka [w:] Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych : praca zbiorowa / red. Krystian Heffner (Seria: Prace Naukowe)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 61-70
Sygnatura 77.3

DZIAŁ 80.2 – PRAWA KOBIET:

Bieda i płeć : sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej / Grażyna Firlit-Fesnak ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015, s. 157-219 (Rozdz. III – Praca zawodowa kobiet : uwarunkowania niskich i niepewnych dochodów z pracy)
Sygnatura 80.2

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska
Warszawa : CeDeWu, 2017
Sygnatura 80.2

Młoda kobieta na rynku pracy : szanse i ograniczenia rozwoju / Joanna Smyła
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015
Sygnatura 80.2

Praca kobiet w teorii ekonomii : perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016
Sygnatura 80.2

Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 1992-2007 / Urszula Sztanderska, Gabriela Grotkowska
[w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce / red. Irena
E. Kotowska
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009, s. 57-98
Sygnatura 80.2

DZIAŁ 84 – POLITOLOGIA:

Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski>
Warszawa : Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR”, 2003 s. 527-530 (Cz. V.4 – Rynek pracy)
Sygnatura 84

DZIAŁ 87.5 – UNIA EUROPEJSKA – ROZSZERZENIE:

Teoretyczne podstawy zróżnicowania sytuacji na rynku pracy / Paweł Dykas [w:] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy / red. Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (Seria: Ekonpolis Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata)
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016, s. 231-256
Sygnatura 87.5

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Rynek pracy a konkurencyjność / Maciej Frączek [w:] Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / redakcja naukowa Tomasz Geodecki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2016, s. 105-118
Sygnatura 86

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA-POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Innowacyjność gospodarki Unii Europejskiej a sytuacja na rynku pracy / Grażyna Węgrzyn [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej /
red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 58-66
Sygnatura 87.7

Wpływ Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na lokalne rynki pracy / Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 82-99
Sygnatura 87.7

Wybrane aspekty rynku pracy w krajach Grupy Wyszechradzkiej po przystąpieniu do UE / Anna Szymczak, Małgorzata Gawrycka [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 115-126
Sygnatura 87.7

DZIAŁ 88.1 – POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej / Piotr Stolarczyk [w:] Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość / red. nauk. Dariusz K. Rosati
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, 179-249
Sygnatura 88.1

Polityka społeczna w Unii Europejskiej : aspekty aksjologiczne i empiryczne / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : Dom Wydawniczy „ELIPSA”, 2001, s. 247-263 (Rozdz. 8.5 – Polityka zatrudnienia)
Sygnatura 88.1

Rynek pracy / Andrzej Stępniak, Maciej Krzemiński [w:] Zatrudnienie i ochrona socjalna / red. Zdzisław Brodecki
Warszawa : „LexisNexis”, 2004, s. 25-40
Sygnatura 88.1

DZIAŁ 88.2 – PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Europejski rynek pracy / Krzysztof Wach
Warszawa : Wolters Kluwer, 2007
Sygnatura 88.2

Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Katarzyna Głąbicka
Warszawa : DIFIN, 1999
Sygnatura 88.2

Rynek pracy wobec integracji a Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2002
Sygnatura 88.2

Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu : procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe / Piotr Maleszyk
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
Sygnatura 88.2

Unia Europejska – Polska : sytuacja na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych / Halina Sobocka-Szczapa
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003, s. 71-86
Sygnatura 88.2

Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE / red. nauk. Maria Balcerowicz-Szkutnik
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Sygnatura 88.2

Wspólny europejski rynek pracy : geneza – rozwój – funkcjonowanie / Magdalena Knapińska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012
Sygnatura 88.2

DZIAŁ 89.1 – POLITYKA REGIONALNA:

Regionalne zróżnicowanie wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w Polsce / Marta Tarnowska
[w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 351-358
Sygnatura 89.1

DZIAŁ 89.3 – REGION BAŁTYCKI:

Innowacyjny rozwój rynku pracy w Republice Białorusi jako czynnik wzmacniający konkurencyjnośćkraju / Ina Yafimenka [w:] Region Morza Bałtyckiego i Białoruś – czynniki konkurencyjności / red. nauk. Eufemia Teichmann
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 337-348
Sygnatura 89.3

DZIAŁ 90.1 – POLSKA A UNIA EUROPEJSKA:

Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003, s. 95-117 (Rozdz. III – Wpływ członkostwa
w UE na polski rynek pracy
)
Sygnatura 90.1

DZIAŁ 92 – EDUKACJA. MŁODZIEŻ. KULTURA-UNIA EUROPEJSKA:

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz
Warszawa : DIFIN, 2012, s. 19-125 (Część I – Sytuacja młodych dorosłych na rynku pracy)
Sygnatura 92

Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004
Sygnatura 92

Sytuacja młodzieży na rynku pracy / red. nauk. Marzena Piotrowska-Trybull ; Akademia Obrony Narodowej
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014
Sygnatura 92

BROSZURY:

Więcej pracy bez barier // Nowe Życie Gospodarcze. – 2005, nr 19 [dodatek specjalny] [broszura]

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Absolwenci na europejskim rynku pracy – analiza porównawcza / Grażyna Węgrzyn // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 675-685

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku pracy / Dominik Buttler // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2014, nr 2, s. 195-207

Absolwent na lokalnym rynku pracy – szanse i zagrożenia / Barbara Borowicz // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 1999, nr 1, s. 45-58

Aktywizacja rynku pracy w powiecie koszalińskim i słupskim / Bożenna Kromer, Anna Rychły-Lipińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 48, s. 309-328

Aktywna polityka na rynku pracy w Polsce / Marzena Kacprzak // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2009, nr 8(1), s. 39-47

Aktywna polityka rynku pracy w krajach postkomunistycznych / Katarzyna Nagel // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 236, s. 110-126

Aktywna polityka rynku pracy w krajach Unii Europejskiej w okresie kryzysu / Ewa Pancer-Cybulska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 166, s. 43-57

Aktywna polityka rynku pracy w warunkach niepełnej i asymetrycznej informacji / Katarzyna Nagel // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2016, nr 13, s. 91-100

Aktywność na rynku pracy młodzieży a kwalifikacje zawodowe i wykształcenie absolwentów w województwie podkarpackim / Monika Pasternak-Malicka // Modern Management Review. – 2014, nr 1,
s. 97-109

Analiza i ocena sytuacji skrajnych grup wiekowych na rynku pracy w Polsce / Agnieszka Michalak, Dominika Lamecka // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2015, z. 66,
s. 87-101

Analiza irlandzkiego rynku pracy w kontekście procesów migracyjnych po 1 maja 2004 r. ze szczególnym uwzględnieniem napływu Polaków / Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski (Seria: CMR Working Papers, nr 25/83)
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2007

Analiza porównawcza rynków pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej / Danuta Tarka, Elżbieta Justyna Romanowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2008, z. 12, s. 457-481

Analiza sytuacji młodych ludzi na rynku pracy – rozważania teoretyczne i badania empiryczne / Teresa Piecuch, Małgorzata Piecuch // Modern Management Review. – 2014, nr 4, s. 175-186

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej / Elżbieta Sojka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 33-43

Analiza wielkopolskiego rynku pracy w latach 2003-2013 / Magdalena Knapińska // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 8, cz. 2, s. 191-210

Analiza wybranych elastycznych form zatrudnienia na polskim rynku pracy w aspekcie koncepcji flexicurity / Agnieszka Łopatka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 35, t. 2, s. 395-408

Analiza zmian demograficznych na rynku pracy w kontekście pokolenia 50+ / Arkadiusz Borowiec// Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3, s. 11-23

Antycykliczny charakter polityki rynku pracy w Polsce w latach 2007-2012 / Mariusz Zieliński // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 5, s. 11-22

Atrakcyjność polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy – przyczyny, mechanizmy, konsekwencje migracji zarobkowych / Justyna Szpakowska, Tomasz Buchwald, Robert Romanowski // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2016, nr 2, s. 163-184

Atrakcyjność rynków pracy małych miast w Polsce (dla ludności miejscowej i dojeżdżających) / Adam Czarnecki // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 144, s. 165-187

Badanie rynku pracy marynarzy / Katarzyna Skrzeszewska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 114-125

Bezpieczeństwo społeczne a rynek pracy w Polsce / Joanna Majkowska, Zbigniew Ciekanowski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2017, nr 3, s. 231-244

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zatrudnienie w Polsce w latach 2003-2013 / Oskar Jarus // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 53-79

Budowa modelu flexicurity – zadanie dla europejskiego rynku pracy / Barbara Surdykowska // Kontrola Państwowa. – 2008, nr 5, s. 101-112

Choroba jako przyczyna utraconej produktywności kapitału ludzkiego – perspektywa regionalnych rynków pracy / Agnieszka Jakubowska // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 230-241

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy : czy obcokrajowiec to tańszy pracownik ? – wyniki badań przeprowadzonych w województwie opolskim / Sabina Kubiciel-Lodzińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 245-253

Czarny rynek pracy w 2005 r. : wyniki kontroli / Andrzej Zarański // Służba Pracownicza. – 2006, nr 7,
s. 11-14

Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy ? / Katarzyna Żukrowska // Dialog. Pismo Dialogu Społecznego. – 2012, nr 4, s. 3-14

Czynniki blokujące i stymulujące zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w opinii pracodawców oraz zagranicznych pracowników (w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim) / Sabina Kubiciel-Lodzińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134,
s. 103-112

Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy w ujęciu teoretycznym i empirycznym / Renata Beata Dylkiewicz // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2014, nr 2, s. 3-15

Czynniki ograniczające efektywność aktywnej polityki rynku pracy : wybrane kwestie / Sławomira Kańduła, Ilona Kijek // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2009, nr 14, s. 139-147

Czynniki społeczno-cywilizacyjne zmieniające współczesny rynek pracy – ujęcie interpretatywne / Anna Słocińska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 153-161

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim
do 2035 r.
/ Krzysztof Malik, Robert Rauziński, Agata Zagórowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 233-244

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w wybranych krajach Europy / Irena E. Kotowska // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2004, t. 15, s. 52-81

Deregulacja polskiego rynku pracy / Małgorzata Gawrycka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 310, s. 18-29

Dodatkowe instrumenty rynku pracy kierowane do ludzi młodych w Polsce i ich wykorzystanie po 2014 r. / Magdalena Rękas // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2017, nr 310, s. 215-224

Dopasowanie zasobów pracy według wykształcenia w Polsce / Elżbieta Sulima // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 170-179

Dostęp do informacji o rynku pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej / Andrzej Rączaszek // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2008, z. 14, s. 267-280

Dostęp do pracy w wybranych krajach UE / Marcin Jaworek // Służba Pracownicza. – 2006, nr 8, s. 21-26

Dostosowania w polityce rynku pracy w okresie kryzysu na przykładzie wybranych krajów europejskich / Katarzyna Nagel // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160,
s. 102-111

Dostosowanie prawa polskiego do rozwiązań unijnych w obszarze swobody przepływu osób : część I : dostęp do rynku pracy / Agnieszka Zdak // Służba Pracownicza.- 2003, nr 2, s. 1-4

Dotacje na działalność gospodarczą jako narzędzie oddziaływania na rynek pracy / Katarzyna Brzychcy // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013, nr 103, s. 9-18

Dylematy polskiego rynku pracy w aspekcie polityki ekologicznej i zatrudnienia Unii Europejskiej / Janusz Rosiek// Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 51-59

Dynamiczna klasyfikacja regionów UE ze względu na strukturę rynku pracy – pozycja regionów polskich / Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski, Danuta Strahl, Marek Sobolewski // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2015, nr 29(2), s. 23-36

Dynamika zatrudnienia a procesy globalizacyjne w wybranych państwach UE / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 291, s. 7-23

Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy ? / Karolina Drel // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014,
nr 114, s. 105-125

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce / Patrycja Zwiech // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, nr 20, s. 271-287

Dyskryminacja osób starszych na polskim rynku pracy – wyniki badań / Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewiadomska // Problemy Zarządzania. – 2016, nr 2, t. 1, s. 73-92

Dzieje kobiet na rynku pracy w Polsce i we Francji / Dominika Wutezi // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 1, s. 65-81

Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej – stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia / Bogusława Puzio-Wacławik // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2013, nr 902, s. 65-83 

Edukacja ponadgimnazjalna wobec wyzwań rynku pracy na przykładzie Dolnego Śląska / Dorota Moroń // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 105-115

Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie Lubelszczyzny / Monika Wawer, Piotr Muryjas // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 115-125

Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w latach 2005-2010 – aspekty zatrudnieniowe i kosztowe / Agnieszka Tylec // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 180-189

Efektywność aktywnych programów rynku pracy z wykorzystaniem funduszy unijnych w podregionie radomskim / Elżbieta Siek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 123, s. 151-164

Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE / Piotr Idczak // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2014, nr 2, s. 109-125

Ekonomiczno-organizacyjne sposoby niwelowania napięć na rynku pracy na przykładzie rynku pracy
w rejonie tarnowskim
/ Leszek Kozioł // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie. – 1999, nr 1, s. 33-44

Elastyczne formy zatrudnienia – poziom wiedzy, opinie oraz stopień ich wykorzystania przez pracodawców / Monika Mazurkiewicz  // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2016, nr 16, s. 27-49

Elastyczne formy zatrudnienia : zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) – szkolenia i działania pomocnicze ; Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Warszawa, 2010

Elastyczne formy zatrudnienia w kontekście europejskiej polityki równości płci : analiza skuteczności stosowania elastycznych form zatrudnienia w niwelowaniu nierówności / Jolanta Maj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 129-137

Elastyczność – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji / Jolanta Wilsz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 145-158

Elastyczność i bezpieczeństwo pracy – możliwości i ograniczenia wdrożenia idei flexicurity / Marek Siemiński // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 1, s. 347-356

Elastyczność i sprawność rynku pracy / Michał Boni i in. // Zeszyty BRE Bank-CASE. – 2006, nr 87, s. 1-58

Elastyczność polskiego rynku pracy – analiza dynamiczna / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2015, nr 4, s. 35-44 

Elastyczność rynku pracy i bezrobocie a narodowy plan rozwoju / Zbigniew Staniek // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2007, nr 1, s. 103-108

Elastyczność rynku pracy jako mechanizm dostosowawczy w gospodarce polskiej / Alina Gładzicka-Janowska // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. – 2013, nr 1, s. 67-91

Elastyczność współczesnych rynków pracy / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 220, s. 36-57

Elastyczność zatrudnienia a sytuacja na rynku pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego / Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 291, s. 177-193

Elastyczny rynek pracy w Polsce : jak sprostać temu wyzwaniu ? / Michał Boni i in. // Zeszyty
BRE Bank-CASE. – 2004, nr 73, s. 1-151

Etyczne aspekty rynku pracy w Polsce / Renata Nowak-Lewandowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 129, s. 257-264

EURES – nowa usługa na rynku pracy / Barbara Polańska-Siła // Służba Pracownicza. – 2005, nr 5, s. 15-19

Europejska strategia zatrudnienia – efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym / Katarzyna Tarnawska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 91-98

Europejski Fundusz Społeczny jako źródło finansowania programów rynku pracy w krajach Unii Europejskiej / Tomasz Maciałek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 139-150

Europejski rynek pracy po rozszerzeniu / Violetta Szmyt-Radošević, Piotr Siemiątkowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2004, nr 11, s. 4-7

E-usługi na rynku pracy / Małgorzata Baron-Wiaterek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2012, nr 110, s.159-167

Ewolucja pasywnej polityki rynku pracy na przykładzie krajów środkowoeuropejskich / Katarzyna Nagel // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 109-118

Feminizacja i maskulinizacja rynków pracy w krajach UE a polityka spójności / Anna Janiszewska  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 465, s. 60-70

Flexicurity – koncepcja i jej weryfikacja w okresie kryzysu i spowolnienia po 2007 roku / Alina Gładzicka-Janowska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 3, s. 195-215

Flexicurity – nowa koncepcja rynku pracy / Radosław Pyrek // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2012, nr 1, s. 125-136

Flexicurity na tle założeń europejskiego i amerykańskiego modelu rynku pracy oraz polskich uwarunkowań / Dominika Bąk-Grabowska, Katarzyna Piwowar-Sulej // Nauki Społeczne. – 2012, nr 1,
s. 9-22

Flexicurity przyszłością europejskiego rynku pracy / Dorota Miśkiewicz // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2014, nr 114, s. 177-188

Formy zatrudnienia stosowane na współczesnym rynku pracy w Polsce / Katarzyna Zioło-Gwadera // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2016, nr 13, s. 81-90

Fundusze strukturalne jako instrumenty polityki na unijnym rynku pracy (na przykładzie Irlandii i Grecji) / Magdalena Warszawska // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 33, s. 43-61

Funkcja ekonomiczna imigracji na polskim rynku pracy / Dariusz Klimek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 300-309

Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach
2000-2010)
/ Wacław Jarmołowicz, Baha Kalinowska-Sufinowicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2012, nr 268, s. 249-264

Funkcjonowanie rynku pracy a wybrane aspekty ekonomii behawioralnej / Franciszek Grzesiok // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 5, s. 56-73

Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE / Piotr Idczak // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2012, nr 3, s. 73-89

Globalizacja i jej wpływ na współczesny rynek pracy – próba oceny / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 242, s. 24-38

Globalizacja rynku pracy / Karolina Drela // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2009, nr 1, s. 37-48

Homo sovieticus czy doświadczony pracownik ? – o sytuacji starszych ludzi na rynku pracy / Łucja Krzyżanowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013, nr 291, s. 81-93

Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS / Dorota Kałuża-Kopias // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 17-28

Imigranci na unijnym rynki pracy / Teresa Radzimińska // Nowe Życie Gospodarcze. – 2003, nr 22, s. 14-15

Implikacje globalizacji dla rynku pracy / Jolanta Wilsz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 197, s. 57-67

Innowacje jako determinanta zmian strukturalnych rynku pracy / Grażyna Węgrzyn // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 145, s. 209-219

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy / Małgorzata Uchwat // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 63-68

Instrumenty wspierania osób młodych na rynku pracy po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
/ Małgorzata Baron-Wiaterek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 32-43

Instytucje formalne i nieformalne na rynku pracy w Polsce / Agnieszka Szulc // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 584-594

Instytucje nieformalne na rynku pracy w Polsce / Agnieszka Szulc-Obłoza // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 493, s. 117-130

Intensywność zatrudnieniowa wzrostu gospodarczego w nowych krajach członkowskich UE-10 w latach 2003-2011 / Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 71-80

Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych trendów na rynku pracy / Nina Stępnicka // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110, s. 123-130

Inwestycje przedsiębiorstw a wybrane aspekty rynku pracy w gospodarce polskiej XXI w. / Anna Szymczak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017,
nr 310, s. 30-41

Jak badać rynek pracy efektywniej – nowa metoda analiz rynku pracy oparta na e-informacji / Joanna Matusiak, Agnieszka Szewczyk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2010, z. nr 17, s. 406-412

Jak poprawić sytuację na „trudnym” rynku pracy ? : analiza sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego / Grzegorz Gorzelak, Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka // Studia Regionalne i Lokalne.
– 2006, nr 1, s. 37-63

Kapitał ludzki… wysokiego ryzyka / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 1, s. 4-8

Klasyfikacja branżowych rynków pracy województwa śląskiego w świetle integracji europejskiej i kryzysu ekonomicznego / Witold Hantke // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 93, s. 63-76

Kobiety a rynek pracy w Drugiej Rzeczpospolitej / Ewa Sadowska // Kobieta i Biznes. – 2004, t. 12, nr 1-4,
s. 1-6

Kryzys i jego skutki na polskim rynku pracy / Henryk Rudnicki // Studia Społeczne. – 2009, nr 1, s. 89-104

Kryzys modelu multikulturalizmu – przegląd wybranych problemów rynku pracy na przykładzie Holandii / Agata Chlebicka // Ekonomia. – 2011, nr 4, s. 180-199 

Kształtowanie się rynku pracy w Polsce przez i po przekształceniach systemowych / Ewa Zjawiona // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. – 2004, nr 2, s. 99-111

Lokalne rynki pracy w górnośląskim obszarze metropolitalnym na przykładzie małych miast / Sławomir Sitek, Elżbieta Zuzańska-Żyśko // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 144, s. 189-202

Lokalne uwarunkowania rynku pracy na przykładzie Subregionu Tarnowskiego / Jan Siekierski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 45-62

Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy w Polsce / Aleksander Kowalski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 29-44

Mechanizm generowania nowych miejsc pracy na przykładzie USA / Paweł Kazibudzki // Marketing
i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 326-336

Metaregulacje – „trzecia droga” kształtowania ładu rynku pracy ? / Izabela Ostoj // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 310, s. 7-17

Miejsce osób starszych na polskim rynku pracy / Ewa Mazur-Wierzbicka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 46, t. 1, s. 93-105

Mieszkańcy Opola na polskim i zagranicznym rynku pracy – wyniki badań empirycznych / Diana Rokita-Poskart // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 160-169

Mity i fakty / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 14, s. 14

Młode matki na rynku pracy / Karolina Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2014, nr 11,
s. 10-14

Młode pokolenia na rynku pracy w Polsce / Katarzyna Włodarczyk // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD,
s. 1038-1048

Młodzi na rynku pracy Pomorza Zachodniego / Katarzyna Brzychcy // Ekonomiczne Problemy Usług.
– 2014, nr 114, s. 17-28

Młodzież na rynku pracy : od badań do praktyki / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Zdzisław Sirojć
Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, 2006

Mobilność na unijnym rynku pracy w dobie kryzysu ekonomicznego – szansa czy zagrożenie dla kapitału ludzkiego w Polsce ? / Ewa Matuska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 48, s. 329-338

Mobilność przestrzenna kadr sektora IT Lubelszczyzny wobec otwarcia niemieckiego rynku pracy / Piotr Muryjas, Monika Wawer // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134,
s. 82-93

Mobilność przestrzenna zasobów pracy w województwie podlaskim / Halina Sobocka-Szczapa // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 225-232

Mobilność zawodowa a sytuacja na rynku pracy / Grażyna Węgrzyn // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 276, s. 137-147

Modelowanie przestrzenne charakterystyk rynku pracy / Ewa Pośpiech // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 265, s. 69-79

Możliwości podejmowania pracy za granicą / Jerzy Dworańczyk // Służba Pracownicza. – 2002, nr 12,
s. 7-13

Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy : młodzi w zawodach poniżej kwalifikacji / Anna Kiersztyn // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 77-85

Niedopasowanie strukturalne podaży popytu na pracę w Polsce / Małgorzata Kałaska, Janusz Witkowski // Kontrola Państwowa. – 2002, nr 1, s. 63-76

Niektóre instrumenty aktywizacji uczestników rynku pracy / Małgorzata Baron-Wiaterek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 197, s. 11-21

Niepełnosprawni i ich konkurencyjność na rynku pracy / Andrzej Koza // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 293, s. 23-36

Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy / Zdzisława Janowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 221-229

Niepełnosprawny jako aktywny uczestnik rynku pracy / Agnieszka Siedlecka, Jarosław Żbikowski, Agnieszka Smarzewska, Marian Stelmach // Modern Management Review. – 2014, nr 2, s. 97-108

Nierówności na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego / Marek Sobolewski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2016, nr 47, s. 492-503

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy / Karolina Drela // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2016, nr 125, s. 123–136

Nowe instrumenty rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Ewa Staszewska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016, nr 326, vol.6, s. 99-119

Nowe pokolenie na rynku pracy – refleksja socjokulturowa / Jan Nikołajew, Michał Urbas // Studia Zarządzania i Finansów. – 2017, nr 2, s. 155-173

Nowe uwarunkowanie demograficzne wyzwaniem dla rynku pracy w Polsce / Małgorzata Podogrodzka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 36, t. 2,
s. 345-365

Nowe zasady działania publicznych służb zatrudnienia – szanse i zagrożenia / Iwona Kukulak-Dolata // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257,
s. 79-89

Ocena sytuacji osób w wieku 50 plus na śląskim rynku pracy / Barbara Białecka, Ryszard Marszowski, Piotr Hetmańczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2013, z. 67,
s. 45-61

Oczekiwania na rynku pracy : pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce / Gabriela Wronowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 214,
s. 115-127

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście wahań demograficznych na przykładzie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego / Ireneusz Wiśniewski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134,
s. 126-135

Oddziaływanie nowych technologii na rynek pracy – wybrane aspekty / Tomasz Skrzyński // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003, nr 594, s. 61-71

Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy / Małgorzata Gawrycha, Justyna Kujawska // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 180-189

Offshoring usług biznesowych – wyzwania dla rynku pracy / Anna Skórska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2011, nr 90, s. 147-154

Organizacje pozarządowe jako podmioty rynku pracy / Sławomir Kantyka // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 196, s. 170-183

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Paulina Stolarczyk // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 2, s. 335-346

Otwarcie polskiego rynku pracy dla obywateli Unii / Marzena Matyja // Służba Pracownicza. – 2007, nr 2,
s. 1-2

Partnerstwo i komunikacja między podmiotami rynku pracy / Urszula Kłosiewicz-Górecka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 55, s. 37-48

Pasywna polityka rynku pracy w Polsce w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego / Paweł Kubiak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 7-18

Perspektywy zatrudnienia absolwentów na polskim rynku pracy / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Skórska, Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2017, nr 316, s. 7-17

Płeć i miejsce zamieszkania jako determinanty sytuacji na rynku pracy /  Baha Kalinowska-Sufinowicz // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2016, z. 5, s. 31-42

Podaż na rynku pracy w regionie zachodniopomorskim / Weronika Toszewska, Eugeniusz Zdrojewski // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 255-261

Pokolenie NEETs na rynku pracy – aktualne problemy / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 312, s. 7-17

Pokolenie Y na rynku pracy – na przykładzie badania opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu
/ Martyna Bednarek // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2016, nr 16,
s. 13-26

Polacy na rynku pracy starych państw Unii Europejskiej / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2006, nr 5, s. 58-73

Polacy na rynku pracy w Niemczech / Zbigniew Świątkowski // Studia Lubuskie. – 2006, nr 2, s. 109-119

Polityka rynku pracy a rozwój gospodarczy Polski / Sławomir Jankiewicz // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 242-251

Polityka rynku pracy w Polsce – wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych za pomocą metody propensity score matching / Zenon Wiśniewski, Monika Maksim // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2013,
nr 103, s. 93-107

Polityka rynku pracy w Polsce na rzecz grup problemowych w kontekście zmian w przepisach prawa / Dorota Koptiew // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2016, nr 257, s. 19-31

Polityka rynku pracy w Polsce w świetle wytycznych Unii Europejskiej / Zdzisław Sadowski // Służba Pracownicza. – 2002, nr 11, s. 2-7

Polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii : propozycje implementacyjne dla Polski / Ewa Rollnik-Sadowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 167, s. 156-164

Polityka rynku pracy wobec osób starszych w Polsce / Marta Maier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 489, s. 231-240

Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej na przełomie wieków / Wojciech Łukowski
(Seria: Prace Migracyjne, nr 57)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2004

Polski i niemiecki rynek pracy a instytucje wyrównujące dysproporcje rynkowe / Anna Barwińska-Małajowicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2009, z. nr 14,
s. 416-427

Polski rynek pracy w perspektywie integracji z UE / Anna Francik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 609, s. 23-43

Polsko-niemiecki rynek pracy po 1 maja 2011 r. – analiza sytuacji, skutki i prognozy / Joanna Jakubowska // Ekonomia. – 2011, nr 4, s. 168-179 

Postęp techniczny – szansa czy zagrożenie : wpływ na kształtowanie się rynku pracy / Agnieszka Kiernożycka-Sobejko // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2009, nr 1, s. 91-98

Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce / Lech Sawicki // Zeszyty Naukowe PTE
w Zielonej Górze. – 2017, z. 6, s. 152-160

Problemy modelowania i prognozowania rynku pracy / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 94, s. 35-59

Problemy szczecińskiego rynku pracy w latach 2002–2011 /Jolanta Kondratowicz-Pozorska // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 41-54

Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej / Lucyna Mączka // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 709, s. 5-17

Proces starzenia się ludności i zasobów pracy śląska a sytuacja osób starszych na rynku pracy : wybrane aspekty / Agata Zagórowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013,
nr 160, s. 44-54

Profesjonalne i eksperckie media społecznościowe a rynek pracy / Izabela Maria Stefaniak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 187-198

Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym / Halina Świeboda // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2016, nr 123, s. 337-343

Prognozy zmian na rynku pracy a programy kształcenia na poziomie wyższym / Marta Juchnowicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 25-33

Program „Moje Boisko-Orlik 201”2 jako element wspomagający polski rynek pracy / Mariola Mamcarczyk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 193-201

Program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013 jako instrument kształtujący rynek pracy w województwie podlaskim / Agnieszka Zalewska-Bochenko // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 209-214

Promocja szans czy alimentacja bezradności w polityce rynku pracy / Małgorzata Szczęsny // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 44-53

Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy / Karol Flisikowski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2017, nr 51, s. 244-257

Próby rozwiązywania problemu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy Unii Europejskiej / Anna Barwińska-Małajowicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2009, z. nr 15, s. 211-218

Przedsiębiorstwa TSL wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / Joanna Fryca // Logistyka. – 2014, nr 2, CD, s. 58-65

Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego / Jan Siekierski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 1999, nr 1, s. 13-32

Przemiany na polskim rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Stanisław Miklaszewski // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 721, s. 19-35

Przemiany regionalnych rynków pracy na przykładzie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego / Katarzyna Cheba / Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo. – 2006, nr 540,
s. 113-117

Przemiany systemów gospodarczych w perspektywie rynku pracy – przypadek Niemiec i Szwecji / Sławomir Czech, Michał Moszyński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 310, s. 42-52

Przepisy służące poprawie obsługi rynku pracy / Cecylia Pielok // Służba Pracownicza. – 2005, nr 10,
s. 29-31

Przestrzenne aspekty rynku pracy województwa podkarpackiego / Paweł Walawender // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2007, z. 10, s. 245-254

Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji młodzieży z grupy NEET na rynku pracy Unii Europejskiej / Anna Skórska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 289, s. 153-163

Przykład dobrej praktyki dla wsparcia pokolenia Y na rynku pracy / Katarzyna Włodarczyk, Joanna Sikorska // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 420-428

Przyszłość śląskiego rynku pracy w opinii ekspertów – badania pilotażowe / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 304, s. 68-83

Reakcja gospodarki krajowej na otwarcie zagranicznego rynku pracy / Grzegorz Przekota // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2011, nr 5, s. 179-191

Realizacja unijnej polityki zatrudnienia w Polsce / Leszek Cybulski // Ekonomia. – 2011, nr 4, s. 151-167

Regionalne aspekty zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej / Jakub Piecuch // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 83-92

Regionalne zróżnicowanie finansowania i efektywności aktywnej polityki rynku pracy w Polsce / Marlena Cicha-Nazarczuk // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2015, nr 4, s. 153-168

Regionalny rynek pracy a oferta kształcenia pomorskich uczelni publicznych w kontekście strategii Europa 2020 / Katarzyna Skrzeszewska // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 5, s. 12970-12985

Regionalny rynek pracy w opinii mieszkańców wsi i miast / Barbara A. Sypniewska, Olga Rawa-Siarkowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2015, t. 22,
s. 289-298

Regulacja i deregulacja rynku pracy w Polsce a wzrost gospodarczy / Renata Nowak-Lewandowska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 213,
s. 185-196

Rodzaje aktywnej polityki rynku pracy w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich / Katarzyna Nagel // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 293,
s. 87-100

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000-2009 / Jan Hybel // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2011, nr 93, s. 19-28

Rola instytucji rynku pracy w Polsce w latach 2000-2011 / Sławomir Kuźmar // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy. – 2015, z. 2, s. 353-366

Rola kompetencji zawodowych na współczesnym rynku pracy / Beata Taradejna // Bezpieczeństwo Pracy.
– 2014, nr 8, s. 22-26

Rola Powiatowego Urzędu Pracy w aktywizacji lokalnego rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze / Dominika Trawińska // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2013, nr 24(4), s. 209-228

Rola powiatowych urzędów pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce / Krystyna Kietlińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 449, s. 277-288

Rozmieszczenie ludności i rynek pracy w województwie mazowieckim – czy mamy do czynienia
z niedopasowaniem przestrzennym ?
/ Krzysztof Mączewski, Andrzej Porretta-Tomaszewski, Paweł Strzelecki // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 103, s. 137-143

Rynek pracy – bardzo powoli do równowagi // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 4, s. 18-19

Rynek pracy – pierwsza prognoza dla Europy do 2015 r. / Wiesława Majak // Służba Pracownicza. – 2008, nr 6, s. 1-3

Rynek pracy : trzy miliony tuż, tuż / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 1, s. 19

Rynek pracy a polityka gospodarcza w Polsce / Adam Rybarski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 9-28

Rynek pracy a przedsiębiorczość lokalna / Magdalena Kochmańska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing. – 2006, nr 2, s. 35-42

Rynek pracy a rynek kredytów detalicznych / Marian Gola // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 215-222

Rynek pracy absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim / Jarosław Poteralski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2010, nr 20,
s. 135-146

Rynek pracy na Warmii i Mazurach – strategie i działania lokalne / Majka Łojko // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 286, s. 56-71

Rynek pracy na wsi / Jakub Kraciuk // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2009, T. 9(24), s. 89-98

Rynek pracy w gospodarce rynkowej / Mieczysław W. Socha // Nowe Życie Gospodarcze. – 2001, nr 18,
s. 38-40

Rynek pracy w Polsce po 2004 roku a imigracja pracowników z krajów spoza Unii Europejskiej / Mikołaj Olszewski // Gospodarka w Praktyce i Teorii. – 2014, nr 1, s. 49-63

Rynek pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Roman Siedlikowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 35, t. 1, s. 263-278

Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji – szanse i zagrożenia / Agnieszka Krzętowska, Andrzej Jagodziński  // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne.
– 2016, t. 23, s. 9-8

Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej / Lucyna Mączka // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 651, s. 23-37

Rynek pracy w powiatach przygranicznych województwa lubelskiego / Ireneusz Niećko // Zarządzanie
i Edukacja. – 2013, nr 91, s. 287-310

Rynek pracy w programach i regulacjach Unii Europejskiej / Jadwiga Rudek // Zarządzanie i Edukacja.
– 2011, nr 78, s. 135-146

Rynek pracy w Szwecji – charakterystyka i kondycja / Joanna Prystrom // Optimum. Studia Ekonomiczne.
– 2011, nr 6, s. 149-169

Rynek pracy w transporcie i logistyce / Paweł Antoszak, Agnieszka Goździewska-Nowicka // Logistyka.
– 2016, nr 3, CD, s. 46-55

Rynek pracy w warunkach globalizacji / Rafał Nagaj // Zarządzanie i Edukacja. – 2012, nr 82, s. 235-248

Rynek pracy wobec zmian demograficznych i społecznych w krajach Unii Europejskiej / Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2015, nr 214, s. 89-102

Rynek pracy województwa dolnośląskiego w okresie spowolnienia gospodarczego / Paweł Brezdeń, Waldemar Spallek // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2011, nr 18, s. 37-50

Rynek usług turystycznych a rynek pracy w Polsce – ujęcie wielowymiarowe / Magdalena Jakubowska, Stefan Bosiacki // Ekonomiczne Problemy Turystyki. – 2015, nr 1, s. 31-55

Rynki pracy krajów Unii Europejskiej po światowym kryzysie lat 2008-2009 / Izabela Ostoj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 61-70

Saksy: szanse i ryzyko / Marcin Jaworek, Henryk Rogala // Służba Pracownicza. – 2006, nr 10, s. 1-8

Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej / Agnieszka Zaborowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2016, nr 456, s. 51-68

Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce / Bogusława Puzio-Wacławik // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 145, s. 197-207

Segmentacja rynku pracy a stosowane elastyczne formy zatrudnienia / Dorota Kotlorz, Anna Skórska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 21-30

Segregacja horyzontalna na polskim rynku pracy / Marta Hozer-Koćmiel // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2008, nr 2, s. 115-122

Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce – wybrane aspekty / Marta Maier // Marketing i Rynek. – 2016, nr 3, CD, s. 511-520

Specyfika rynku pracy w krajach rozwijających się / Agnieszka Piekutowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 99-107

Specyfika wiejskiego rynku pracy w Polsce / Janusz Witkowski // Kontrola Państwowa. – 2005, nr 2,
s. 29-45

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywizacji regionalnego podkarpackiego rynku pracy / Tomasz Maciałek [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich / red. Anna Arent
Lublin : Politechnika Lubelska, 2010, s. 140-162

Spółki transferowe jako instrument polityki rynku pracy w Niemczech / Krzysztof Nyklewicz // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 90-101

Starzenie się potencjalnych zasobów pracy na rynku europejskim / Anna Majdzińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 109-120

Starzenie się społeczeństwa a rynek pracy w Polsce (wybrane aspekty) / Agnieszka Furmańska-Maruszak) // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 111, s. 37-48

Status mieszkańców obszarów wiejskich na rynku pracy / Nina Drejerska // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. – 2008, nr 7(2), s. 5-12

Struktura i dynamika rynku pracy województwa zachodniopomorskiego / Krzysztof Małachowski // Europa Regionum. – 2012, t. 14, s. 107-118

Struktura kapitału ludzkiego a zmiany na rynku pracy w Polsce / Barbara Wyrzykowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 191-205

Struktura rynku pracy – zagrożenia i perspektywy rozwojowe / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 142, s. 56-82

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy – badania ankietowe / Gabriela Wronowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 136-146

Syntetyczny pomiar zmian w strukturze rynku pracy / Ewa Wasilewska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2009, T. 9(24),
s. 189-201

System zasiłków socjalnych a aktywizacja zawodowa ludności w Polsce / Małgorzata Raczkowska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2006, nr 59, s. 43-52

Sytuacja absolwentów na rynku pracy w latach 1998-2003 / Agata Lulewicz, Agnieszka Piekutowska // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. – 2004, z. 9, s. 197-208

Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy / Anna Piechnik-Kurdziel // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 642, s. 7-20

Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Katarzyna Zioło-Gwadera // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 103-112

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2013 / Magdalena Rękas // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2015, nr 214, s. 103-114

Sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy / Kamila Rybicka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 37, t. 2, s. 105-116

Sytuacja młodzieży na rynku pracy w warunkach kryzysu – kontekst europejski / Jarosław Wąsowicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 115, s. 43-52

Sytuacja na rynku pracy a reforma emerytalna i wsparcie dzietności / Izabela Maria Stefaniak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 212-220

Sytuacja na rynku pracy a zakres jego regulacji / Danuta Miłaszewicz // Zarządzanie i Edukacja. – 2011,
nr 78, s. 105-118

Sytuacja na rynku pracy w Polsce i państwach Unii Europejskiej / Paweł Wieczorek // Kontrola Państwowa. – 2002, nr 1, s. 43-62

Sytuacja na rynku pracy w transporcie / Paweł Antoszak // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 5, s. 12563-12573

Szanse i zagrożenia rynku pracy województwa lubelskiego na obszarach wiejskich / Maria Miczyńska-Kowalska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 439, s. 230-240

Szara strefa – rynek pracy – integracja społeczna / Marek Bednarski // Optimum. Studia Ekonomiczne.
– 2013, nr 6, s. 45-56

Szkolnictwo wyższe w Polsce a rynek pracy / Roman Grzejszczak // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 483-493

Szok na rynku pracy / Irena Dryll // Nowe Życie Gospodarcze. – 2007, nr 16, s. 5-8

Szwedzka i duńska polityka rynku pracy w latach 1950-2005 / Karol Siebyła // Nierówności Społeczne
a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2011, z. nr 19, s. 282-300

Świadomość warunków i wymagań rynku pracy w opiniach studentów w gospodarce opartej na wiedzy / Krystyna Kmiotek, Jan Polaszczyk // Modern Management Review. – 2014, nr 1, s. 47-56

Światowe dysproporcje w sektorowej strukturze zatrudnienia kobiet i mężczyzn / Magdalena Cyrek // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 27-37

Tendencje występujące na rynku pracy w województwie małopolskim na tle tendencji ogólnokrajowych / Norbert Laurisz, Robert Lisowski // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. – 2005, T. 50/2/3, s. 317-326

Teoretyczne i empiryczne implikacje rynku pracy / Renata Beata Dylkiewicz // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
– 2013, nr 161, s. 36-43

Teoretyczne koncepcje regulacji rynku pracy / Izabela Ostoj // Współczesne Problemy Ekonomiczne.
– 2009, nr 1, s.  131-142

Teoria stabilnych alokacji jako narzędzie projektowania rynku pracy / Łukasz Pietrych // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 88, s. 265-275

Trendy na współczesnym rynku pracy na morzu / Katarzyna Skrzeszewska // Logistyka. – 2014, nr 6,
CD nr 2, s. 1147-1155

Trudności na rynku pracy w opiniach absolwentów wyższych uczelni / Andrzej Boczkowski // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2013, nr 33, s. 5-16

Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki / Bogusława Puzio-Wacławik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 257,
s. 102-113

Uelastycznienie pracy jako rozwiązanie instytucjonalne w uwarunkowaniach gospodarki usługowej / Magdalena Cyrek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2009,
nr 14, s. 390-403

Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie / Bogusława Puzio-Wacławik // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 728, s. 21-32

Ukraińcy na rynku pracy w Polsce – komplementarni czy substytucyjni ? / Marek Piotrowski // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2015, nr 1, s. 155-167

Ułatwienia dla obywateli UE zainteresowanych pracą w Polsce / Piotr Korczyński // Służba Pracownicza.
– 2005, nr 4, s. 25-28

Umowy bilateralne szansą zatrudnienia dla nielicznych / Marcin Jaworek, Henryk Rogala // Służba Pracownicza. – 2005, nr 12, s. 25-26

Unijna polityka zatrudnienia a zmiany na polskim rynku pracy / Marek Niewęgłowski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2009, nr 2, s. 95-104

Uwagi na temat rynku pracy w Polsce / Zdzisław Ceynowa // Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. – 2013, nr 17, s. 113-118

Uwarunkowania demograficzne rynku pracy na obszarze województwa śląskiego – wybrane aspekty / Andrzej Skibiński // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2016, nr 258, s. 97-108

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce : aspekty regionalne / red. nauk. Ryszard Cz. Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie
Białystok ; Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
w Warszawie, 2010

W poszukiwaniu pracy / Lech Parzuchowski // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 13, s. 25

Wahania koniunkturalne a rynek pracy w Polsce / Rafał Warżała // Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 4,
s. 538-559

Wartość oczekiwana jako metoda pomiaru efektywności kształcenia w odniesieniu do rynku pracy / Elżbieta Pasierbek // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 110,
s. 211-221

Warunki do rozwoju kapitału ludzkiego na regionalnych rynkach pracy w Polsce / Małgorzata Wosiek // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 299-312

Wirtualne światy a rynek pracy / Izabela Maria Stefaniak // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2014, nr 4,
s. 38-49

Wnioski płynące dla Polski z doświadczeń szwedzkich w prowadzeniu aktywnych polityk rynku pracy (ALMP) / Mateusz Guzikowski, Aleksandra Ambroży // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów.
– 2013, z. 134, s. 95-116

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie się rynku pracy w Polsce / Bartosz Kubat // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 29, s. 21-45

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000-2007 / Jan Hybel // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2009, nr 79, s. 75-83

Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście sta19rzenia się zasobów pracy w Polsce / Agnieszka Jakubowska // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 48, t. 2, s. 137-149

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na zmiany zasobów siły roboczej w rolnictwie/ Aleksandra Jezierska-Thöle, Mirosław Biczkowski // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2009, T. 7(22), s. 38-49

Wpływ globalizacji na współczesny rynek pracy / Katarzyna Łukasik // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 1, s. 247-256

Wpływ konkurencyjności gospodarki na wojewódzkie rynki pracy / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek w Polsce // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 264, s. 41-54

Wpływ lokalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na rynek pracy na obszarach wiejskich
na przykładzie gmin wiejskich województwa podkarpackiego
/ Marian Woźniak // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 313-324

Wpływ migracji zagranicznych w Warszawie na sytuację na stołecznym rynku pracy / A. Grzymała-Kazłowska i in. (Seria: Prace Migracyjne, nr 44)
Warszawa : Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

Wpływ modelu flexicurity na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec / Anna Barwińska-Małajowicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski.
– 2010, z. nr 17, s. 380-396

Wpływ polityki elastycznego bezpieczeństwa na duński rynek pracy / Ewa Ignaciuk // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 85-97

Wpływ rynku nieruchomości biurowych na rynek pracy osób młodych / Katarzyna Brzychcy // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 36, t. 1,
s. 165-174

Wpływ spółek akcyjnych na lokalny rynek pracy / Maria Klonowska-Matynia, Natalia Cendrowska // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska. – 2012, nr 6, s. 165-175

Wpływ studentów aktywnych zawodowo na europejskie rynki pracy / Miroslav Beblavý, Brian Fabo // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, nr 6, CD, s. 29-44

Wpływ sytuacji na lokalnych rynkach pracy na preferencje młodzieży dotyczące miejsca edukacji, zatrudnienia i zamieszkania na przykładzie wybranych ośrodków województwa dolnośląskiego / Romuald Jończy, Alicja Nahajowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 22-32

Wpływ wprowadzenia euro na zatrudnienie i bezrobocie w Polsce / red. Maciej Bukowski
Warszawa : Instytut badań Strukturalnych, 2008

Wpływ zmian demograficznych na regionalne rynki pracy w Polsce / Mateusz Guzikowski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016,
nr 276, s. 121-136

Wprowadzenie euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych / Małgorzata Gajda-Kantorowska // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 112, s. 81-90

Wrażliwość regionalnych rynków pracy Unii Europejskiej na kryzys ekonomiczny : klasyfikacja metodą WARDA z warunkiem spójności / Małgorzata Markowska, Marek Sobolewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2014, nr 308, vol. 6, s. 87-103

Wskaźniki dotyczące rynku pracy wśród osób deklarujących narodowość śląską / Grzegorz Węgrzyn // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 161, s. 173-183

Wskaźniki jakości pracy – nowy aspekt analiz rynku pracy / Maria Balcerowicz-Szkutnik // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 324, s. 7-17

Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji / Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska // Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. – 2011, nr 9, s. 123-144

Współczesne uwarunkowania rynku pracy : wybrane problemy / Tadeusz P. Tkaczyk // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 8, cz. 2, s. 431-458

Wybrane aspekty internacjonalizacji rynku pracy towarzyszące globalizacji gospodarki / Grażyna Maniak // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2008, nr 3, s. 5-22

Wybrane aspekty polityki państwa na rynku pracy (w kontekście polskiej gospodarki) / Mirosław Zajdel // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2009, z. nr 14, s. 428-439

Wybrane aspekty wykluczenia młodzieży na współczesnym rynku pracy i sposoby ich przezwyciężenia
z uwzględnieniem nowoczesnego modelu edukacyjnego
/ Jordan Klimek, Katarzyna Łobacz, Jan Nikołajew // Studia Zarządzania i Finansów. – 2015, nr 8, s. 135-149

Wybrane czynniki determinujące efektywność aktywnych programów rynku pracy w Polsce / Anna Reichelt // Zeszyty Studiów Doktoranckich/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – nr 33, s. 27-41

Wybrane mierniki określające niedopasowania kwalifikacji i umiejętności na rynku pracy na przykładzie Polski / Katarzyna Nagel // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 258, s. 29-40

Wybrane problemy współczesnych rynków pracy na przykładzie województwa śląskiego / Maria Jadamus-Hacura, Krystyna Melich-Iwanek // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 193, s. 48-66

Wykluczenie cyfrowe mazowieckich zasobów pracy / Łukasz Arendt // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 147-154

Wykorzystanie statystycznej analizy danych do oceny rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Iwona Bąk, Beata Szczecińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2016, nr 439, s. 35-46

Wykorzystanie teleinformatyki do poprawy sytuacji na rynku pracy / Renata Oeliwa, Suzanna Tomassi // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2005, nr 8, s. 93-108

Wyzwania dla Polski wynikające z sytuacji kobiet na rynku pracy / Małgorzata Genzels // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2013, nr 903, s. 5-16 

Wyzwania rynku pracy w obliczu kryzysu demograficznego – wybrane aspekty / Małgorzata Gajowiak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2015, nr 8, CD, s. 74-85

Zarządzanie wydatkami funduszu pracy jako źródłem finansowania aktywnej polityki rynku pracy
w Polsce
/ Marlena Cicha-Nazarczuk // Zarządzanie i Edukacja. – 2014, nr 95, s. 25-51

Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficznego / Marek Fura, Barbara Fura // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 24, s. 306-315

Zasoby pracy w Polsce w perspektywie 2050 roku / Dorota Kałuża-Kopias // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 89-99

Zastosowanie metody eliminacji wektorów w analizie zmian struktury rynku pracy / Ewa Wasilewska, Marcin Dziudziński // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej.
– 2009, nr 74, s. 63-79

Zastosowanie przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju (pTMR) w analizie rynku pracy
w Polsce
/ Michał Bernard Pietrzak // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 291, s. 47-58

Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE / Aldona Zawojska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. – 2009, T. 9(24), s. 202-215

Zderzenie pokoleń a rynek pracy / Antoni Gwarek, Wioleta Samitowska, Monika Smoguła // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 114, s. 127-142

Zmiana sytuacji na rynku pracy na skutek kryzysu gospodarczego i działań zmierzających do jego złagodzenia / Ewa Kosycarz // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 2, cz. 4, s. 279-292

Zmiany demograficzne a rynek pracy w Polsce / Karolina Drela // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 489, s. 78-89

Zmiany demograficzne i procesy migracyjne oraz ich oddziaływanie na rynku pracy / Danuta Miłaszewicz, Roman Siedlikowski // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 276, s. 109-120

Zmiany instytucjonalne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej w warunkach światowej recesji / Izabela Ostoj // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
– 2014, nr 196, s. 21-30

Zmiany na niemieckim rynku pracy jako przykład skutecznej deregulacji / Izabela Ostoj // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2012, nr 84, s. 167-179

Zmiany na rynkach pracy i ich determinanty w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2013 / Eugeniusz Kwiatkowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014, nr 35, t. 2, s. 371-393

Zmiany na rynku pracy w aspekcie szans i zagrożeń dalszego rozwoju Polski – wybrane zagadnienia / Gabriela Wronowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 9, cz. 2, s. 195-205

Zmiany na rynku pracy w województwie wielkopolskim w kontekście regionalnej polityki rynku pracy / Magdalena Knapińska // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2016, nr 257, s. 54-66

Zmiany sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół wyższych w Polsce / Sławomir Śmiech // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 740, s. 37-49

Zmiany w zatrudnieniu mieszkańców województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej
w świetle badań empirycznych
/ Romuald Jończy, Diana Rokita-Poskart // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 134, s. 94-102

Zmiany w zatrudnieniu w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Dorota Klembowska // Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. – 2008, nr 72, s. 51-63

Znaczenie wiedzy w kontekście zmian na rynku pracy / Maria Klonowska-Matynia // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania. – 2010, nr 4, s. 145-157

Znak zmian na polskim rynku pracy – różnice absorpcji szoków makroekonomicznych po 2000 r. /
oprac. Mariusz Zielona // Dialog. Pismo Dialogu Społecznego. – 2012, nr 4, s. 15-25

Zróżnicowanie dochodów a efektywność rynku pracy na przykładzie wybranych krajów OECD / Anita Szymańska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 6, s. 31-44

Zróżnicowanie elastyczności rynków pracy w krajach OECD w świetle metody TOPSIS / Agnieszka Ertman // Oeconomia Copernicana / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2011, nr 3, s. 43-64

Zróżnicowanie rynków pracy na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej / Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 160, s. 73-82

Zróżnicowanie rynku pracy młodzieży w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Kamil Kotliński // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 465, s. 79-86

Związki zawodowe a rynek pracy w Unii Europejskiej / Bogusław Jagusiak // Przegląd Politologiczny.
– 2010, nr 4, s. 149-161

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Bank i Kredyt

Doświadczenie czy wykształcenie ? : polski rynek pracy ludzi młodych – eksperyment korespondencyjny / Olga Mierzwa // Bank i Kredyt. – 2012, nr 1, s. 27-47

Kreacja i destrukcja miejsc pracy w polskiej gospodarce w świetle publikowanych danych miesięcznych / Michał Gradzewicz, Paweł Strzelecki // Bank i Kredyt. – 2011, nr 5, s. 61-86

Zjawisko chomikowania pracy w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji / Paweł Strzelecki, Robert Wyszyński, Katarzyna Saczuk // Bank i Kredyt. – 2009, nr 6, s. 77-103

Wybrane zagadnienia ekonomii informacji a rynek pracy / Katarzyna Saczuk // Bank i Kredyt. – 2003, nr 5, s. 25-36

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Rynek pracy regionu piotrkowskiego w opinii osób bezrobotnych w perspektywie Unii Europejskiej
– część II
/ Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 7, s. 91-110

Rynek pracy regionu piotrkowskiego w opinii pracodawców w perspektywie Unii Europejskiej (część 1) / Sylwester Bębas // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 5, s. 84-100

Zatrudnienie zasobów pracy 50+ / Anna Niewiadomska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2013, nr 11, s. 32-40

Struktura świętokrzyskiego rynku pracy w latach 2008-2012 / Marta Ćwierz, Damian Liwocha // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 10, s. 65-76

Bezpieczeństwo pracowników a elastyczność rynku pracy / Jan Klimek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 7, s. 17-27

Uelastycznienie rynku pracy w Polsce / Bogusława Puzio-Wacławik // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 4, s. 1-47

Deregulacja rynku pracy w Polsce / Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006,
nr 4, s. 34-43

Rynek pracy a konkurencyjność gospodarki / Tomasz Wołowiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 8, s. 43-50

Wpływ elastyczności rynku pracy na poziom bezrobocia w Polsce / Samer Masri // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 1, s. 40-43

Ekonomista

Zniechęceni i dodatkowi pracownicy na rynku pracy w Polsce / Ewa Gałecka-Burdziak, Leszek Kucharski // Ekonomista. – 2018, nr 1, s. 103-115

Aktywne programy rynku pracy : szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystaniem danych regionalnych / Marcin Woźniak // Ekonomista. – 2015, nr 1, s. 15-41

Reakcje rynku pracy na zmiany koniunktury w dużych krajach Unii Europejskiej / Mariusz Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska, Adam Sojda // Ekonomista. – 2014, nr 5, s. 761-773

Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce / Iga Magda, Anna Ruzik-Sierdzińska // Ekonomista.
– 2012, nr 5, s. 629-644

Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy / Elżbieta Kowalczyk // Ekonomista. – 2012, nr 1, s. 53-77

Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej / Eugeniusz Kwiatkowski // Ekonomista. – 2011, nr 1, s. 37-53

Modele łączenia uczestników rynku pracy – aplikacja funkcji dopasowań do polskiego rynku pracy / Ewa Gałecka-Burdziak // Ekonomista. – 2010, nr 3, s. 395-408

Hiszpański rynek pracy w Unii Europejskiej / Ewa Gałecka // Ekonomista. – 2008, nr 3, s. 399-412

Analiza czasu pozostawania bez zatrudnienia na polskim rynku pracy / Joanna Dębicka, Edyta Mazurek // Ekonomista. – 2007, nr 3, s. 403-415

Taksonometryczna analiza podaży i popytu na pracę w krajach UE w latach 1995-2001 / Joanna Górka, Agata Kubiczek // Ekonomista. – 2004, nr 2, s. 255-266

Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy / Marek Góra // Ekonomista. – 2003, nr 1,
s. 9-19

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym – aspekty teoretyczne / Janina Witkowska // Ekonomista. – 2000, nr 5, s. 647-667

Regionalne niedopasowania na rynku pracy a zmiany poziomu zatrudnienia w Polsce / Bogna Gawrońska-Nowak, Paweł Kaczorowski // Ekonomista. – 2000, nr 2, s. 223-242

Gospodarka Narodowa

Rynek pracy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Dorota Wawrzyniak // Gospodarka Narodowa. – 2017, nr 1, s. 53-67

Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce ? / Ewa Gałecka-Burdziak, Robert Pater // Gospodarka Narodowa.
– 2015, nr 5, s. 171-186

Wrażliwość zatrudnienia na zmiany PKB w Polsce a elastyczność instytucji rynku pracy / Stanisław Cichocki, Michał Gradzewicz, Joanna Tyrowicz // Gospodarka Narodowa. – 2015, nr 4, s. 91-116

Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002-2011 / Paweł Dykas, Tomasz Misiak // Gospodarka Narodowa. – 2014, nr 1, s. 57-80

Struktura rynku pracy w świetle ekonomii instytucjonalnej / Beata Woźniak-Jęchorek // Gospodarka Narodowa. – 2013, nr 9, s. 5-27

Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego / Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12, s. 1-23

Determinanty regionalnych różnic w dynamice liczby pracujących w Polsce w latach 1999-2008 / Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca, Wiktor Wojciechowski // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12, s. 59-77

Rynki pracy w modelu poszukiwań i dopasowań : czy naturalna stopa bezrobocia rzeczywiście wzrosła ? / Mary C. Daily, Bast Hobijn, Ayşegül Şahin, Robert G. Valetta // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 11-12,
s. 147-172

Elastyczność funkcji dopasowań na rynku pracy w Polsce / Ewa Gałecka-Burdziak // Gospodarka Narodowa. – 2012, nr 4, s. 109-126

Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy ? / Tomasz Misiak, Tomasz Tokarski, Robert W. Włodarczyk // Gospodarka Narodowa. – 2011, nr 7/8, s. 47-67

Aktywizacja regionalnych i lokalnych rynków pracy / Bożena Słomińska // Gospodarka Narodowa. – 2009, nr 11/12, s. 117-139

Handel Wewnętrzny

Innowacje społeczne na rynku pracy / Kamila Radlińska // Handel Wewnętrzny. – 2014, nr 5, s. 209-220

Wybrane aspekty kształtowania rynku pracy w Polsce w świetle nowej strategii gospodarczej „Europa 2020” / Barbara Pokorska, Bożena Słomińska // Handel Wewnętrzny. – 2013, nr 2, s. 21-33

Efektywność programów rynku pracy (część 2) / Małgorzata Radziukiewicz // Handel Wewnętrzny. – 2009, nr 6, s. 33-40

Efektywność programów rynku pracy (część 1) / Małgorzata Radziukiewicz // Handel Wewnętrzny. – 2009, nr 2, s. 46-54

Wpływ koncentracji handlu na rynek pracy / Franciszek Misiąg // Handel Wewnętrzny. – 2004, nr 4/5, s. 5-9

Myśl Ekonomiczna i Polityczna

Elastyczność rynku pracy jako mechanizm dostosowawczy w gospodarce polskiej / Alina Gładzicka-Janowska // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. – 2013, nr 1, s. 67-91

Myśl Ekonomiczna i Prawna

Bezpieczny i efektywny rynek pracy w Unii Europejskiej : czy to możliwe ? / Piotr Stolarczyk // Myśl Ekonomiczna i Prawna. – 2009, nr 4, s. 55-81

Organizacja i Kierowanie

Formy zatrudnienia – analiza elastyczności pracowników / Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Wojtkowiak // Organizacja i Kierowanie. – 2016, nr 3, s. 91-98

Personel i Zarządzanie

Od niemowlęcej wyprawki do emerytury : rynek pracy w Finlandii / Nina Yliuntinen-Bau // Personel
i Zarządzanie. – 2010, nr 10, s. 12-15

Pracownik w kryzysie czyli rynek pracy w czasach turbulencji (2) / Magdalena Rylska // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 6, s. 20-23

W poszukiwaniu oszczędności czyli rynek pracy w czasach turbulencji (1) / Krzysztof Katolo // Personel
i Zarządzanie. – 2009, nr 5, s. 24-27

Elastyczny nie tylko pracownik (2) : aktywizacja osób biernych zawodowo szansą dla pracodawców / Małgorzata Skrzek-Lubasińska // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 3, s. 42-46

Elastyczny nie tylko pracownik (1) : zmiany na polskim rynku pracy i ich wpływ na pracodawców
i pracowników
/ Katarzyna Bator // Personel i Zarządzanie. – 2008, nr 2, s. 22-25

Polityka Społeczna

Rynek pracy młodych Polaków w perspektywie cyklu życia na tle UE ogółem i wybranych krajów unijnych : wybrane wskaźniki / Jolanta Grotowska-Leder // Polityka Społeczna. – 2017, nr 7, s. 1-9

Pozycja zawodowa mężczyzn na rynku pracy : stabilność czy zmiana ? : statystyczny obraz sytuacji / Danuta Graniewska, Bozena Balcerzak-Paradowska // Polityka Społeczna. – 2016, nr 10, s. 13-18

Niedoceniana młodość ? : młodzi dorośli na rynku pracy / Agnieszka Jeran // Polityka Społeczna. – 2016,
nr 4, s. 8-14

Młodzież na rynku pracy w UE / Władysław Bogdan Sztyber// Polityka Społeczna. – 2015, nr 8, s. 30-37

Nierówności ze względu na płeć na rynku pracy w Polsce / Jarosław Oczki // Polityka Społeczna. – 2015,
nr 7, s. 26-29

Przejściowe rynki pracy wobec faz życia / Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki // Polityka Społeczna. – 2015, nr 5-6, s. 1-6

Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju : analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego / Aleksander Noworól, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12, s. 8-13

Planowanie regionalne w dziedzinie rynku pracy i spraw społecznych w województwie kujawsko-pomorskim : działania samorządu i instytucjonalne uwarunkowania / Małgorzata Wiśniewska, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12, s. 13-19

Strategia zatrudnienia w województwie warmińsko-mazurskim i jej powiązania z regionalną polityką społeczną / Anna Organiściak-Krzykowska, Ryszard Walkowiak // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12,
s. 20-24

Strategie zatrudnienia w Wielkopolsce / Józef Orczyk // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12, s. 25-28

Regionalny rynek pracy w samorządowych dokumentach strategicznych : przypadek województwa śląskiego / Marek S. Szczepański, Rafał Muster // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12, s. 28-33

Regionalna strategia w obszarze polityki rynku pracy w województwie pomorskim / Piotr Dominiak, Małgorzata Gawrycka // Polityka Społeczna. – 2014, nr 11-12, s. 34-38

Regionalne strategie polityki społecznej i rynku pracy narzędziem prowadzenia polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Barbara Rysz-Kowalczyk // Polityka Społeczna. – 2014, nr 10, s. 2-11

Problemy polityki społecznej i rynku pracy w dokumentach strategicznych województwa podlaskiego / Cecylia Sadowska-Snarska // Polityka Społeczna. – 2014, nr 10, s. 28-32

Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy w Polsce / Marek Kunasz // Polityka Społeczna. – 2014, nr 9,
s. 7-11

Elastyczność jest – a co z bezpieczeństwem ? : flexicurity po polsku / Maciej Pańków // Polityka Społeczna.
– 2014, nr 5-6, s. 30-34

Wejście młodych ludzi na rynek pracy : oczekiwania i możliwości realizacji / Piotr Arak // Polityka Społeczna. – 2013, nr 10, s. 5-10

Kontrowersje wokół neoklasycznej teorii rynku pracy / Maciej Holko // Polityka Społeczna. – 2013, nr 10,
s. 11-20

Możliwości i ewolucja programów rynku pracy / Zenon Wiśniewski, Edward Dolny // Polityka Społeczna.
– 2013, nr 3, s. 3-7

Mikroekonomiczne efekty aktywnej polityki rynku pracy / Monika Maksim // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 8-11

Adresowanie programów zatrudnienia / Monika Maksim, Monika Wojdyło-Preisner // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 15-17

Ewaluacja aktywnej polityki rynku pracy – doświadczenia zagraniczne / Monika Maksim, Kamil Zawadzki // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 18-21

Wczesna identyfikacja potencjalnych uczestników programów zatrudnienia w wybranych krajach Unii Europejskiej / Monika Wojdyło-Preisner, Kamil Zawadzki, Agnieszka Szulc // Polityka Społeczna. – 2013,
nr 3, s. 22-25

Pozyskiwanie danych do badań nad skutecznością programów rynku pracy / Barbara Jaskólska, Kamil Zawadzki // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 25-30

Efektywność pomocy w poszukiwaniu pracy /Edward Dolny, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna.
– 2013, nr 3, s. 30-34

Metody badania efektywności ex post i ex ante aktywnej polityki rynku pracy / Monika Maksim, Dominik Śliwicki // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 34-39

Implementacja technik profilowania i adresowania na lokalnym rynku pracy / Monika Wojdyło-Preisner, Dominik Śliwicki // Polityka Społeczna. – 2013, nr 3, s. 39-43

Strategie wydłużania aktywności zawodowej : wybrane kraje UE / Marcin Podkański // Polityka Społeczna. – 2013, nr 2, s. 28-35

Kapitał ludzki a potrzeby rynku pracy województwa łódzkiego / Elżbieta Kryńska, Łukasz Arendt // Polityka Społeczna. – 2012, nr 11-12, s. 1-5

Dynamika polskiego rynku pracy : modernizacja czy zależność ? / Kazimierz W. Frieske // Polityka Społeczna. – 2012, nr 9, s. 1-4

Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce / Halina Sobocka-Szczapa // Polityka Społeczna.
– 2012, nr 8, s. 5-11

Nowy model zatrudnienia w Japonii / Anna Reda // Polityka Społeczna. – 2011, nr 9, s. 28-31

Zastosowanie metody analizy portfelowej do oceny sytuacji na wojewódzkich rynkach pracy / Krzysztof Sadowski // Polityka Społeczna. – 2011, nr 8, s. 18-22

Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Polityka Społeczna. – 2011, nr 4, s. 17-20

Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009 / Zofia Dach, Dorota Kozina // Polityka Społeczna.
– 2011, nr 3, s. 16-23

Aktywna polityka rynku pracy na szczeblach samorządu terytorialnego – sposób na zwalczanie ubóstwa
i wykluczenia społecznego
/ Anna Ruzik // Polityka Społeczna. – 2010, nr 9, s. 21-23

Polityka państwa wobec rynku pracy : idee ekonomiczne i rzeczywistość / Eugeniusz Kwiatkowski // Polityka Społeczna. – 2010, nr 5/6, s. 1-7

Efektywność aktywnej polityki rynku pracy na tle doświadczeń międzynarodowych / Roman Kisiel, Sylwia Nowińska // Polityka Społeczna. – 2010, nr 5/6, s. 7-12

Powiatowa perspektywa polityki rynku pracy / Elżbieta Kryńska // Polityka Społeczna. – 2009, nr 11/12,
s. 27-31

Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy / Aldona Klimkiewicz // Polityka Społeczna. – 2009, nr 2, s. 4-10

Transformacja zasobów pracy w Polsce w latach 1990-2006 / Magdalena Knapińska // Polityka Społeczna. – 2008, nr 2, s. 6-9

Komplementarna rola agencji zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia na rynku pracy / Jarosław Pichla // Polityka Społeczna. – 2008, nr 2, s. 14-19

Demograficzne aspekty zasobów pracy w Polsce do 2030 r. / Andrzej Rosner, Monika Stanny // Polityka Społeczna. – 2008, nr 1, s. 1-5

Współpraca między urzędami pracy a agencjami zatrudnienia w obsłudze rynku pracy / Iwona Kukulak-Dolata // Polityka Społeczna. – 2008, nr 1, s. 8-13

Elastyczność zatrudnienia na polskim rynku pracy / Elżbieta Kryńska // Polityka Społeczna. – 2007,
nr 11-12, s. 1-8

Młodzież na rynku pracy – opinie maturzystów / Sławomir Gawroński // Polityka Społeczna. – 2007, nr 10, s. 26-29

Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce / Elzbieta Kryńska, Zenon Wiśniewski // Polityka Społeczna. – 2007, nr 9, s. 1-5

Przemiany strukturalne na rynku pracy w Wietnamie u progu XXI wieku / Trung La Duc // Polityka Społeczna. – 2007, nr 3, s. 31-35

Reforma niemieckiej polityki rynku pracy / Jadwiga Nadolska // Polityka Społeczna. – 2006, nr 9, s. 27-32

Ocena lokalnych zasobów pracy na przykładzie powiatu nidzickiego / Piotr Raźniewski, Adam Pawlewicz // Polityka Społeczna. – 2006, nr 3, s. 11-14

Determinanty podaży pracy w Polsce w okresie transformacji / Małgorzata Woźniak // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, s. 10-14

Analiza SWOT w strategicznej ocenie lokalnego rynku pracy / Halina Sobocka-Szczapa // Polityka Społeczna.- 2006, nr 2, s. 14-19

Reakcje adaptacyjne na trudnym rynku pracy województwa warmińsko-mazurskiego / Lidia Domańska // Polityka Społeczna. – 2006, nr 2, s. 24-28

Zwrot w polityce rynku pracy / Małgorzata Szylko-Skoczny // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 1-5

Polska młodzież na rynku pracy w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Andrzej Ziomek // Polityka Społeczna. – 2006, nr 1, s. 5-11

Rynek pracy w Danii / Władysław Zakrzewski // Polityka Społeczna 2005, nr 11-12, s. 21-24

Bliżej junk job niż working poor : nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce / Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Piotr Ostrowski // Polityka Społeczna. – 2005, nr 10, s. 1-8

Ekonomiczne implikacje AGENDY 2010 dla niemieckiego rynku pracy / Anna Marszalek // Polityka Społeczna. – 2005, nr 8, s. 24-29

Przejściowe rynki pracy jako nowa koncepcja europejskiej strategii zatrudnienia / Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki // Polityka Społeczna. – 2005, nr 4, s. 14-18

Dofinansowanie lokalnych i regionalnych inicjatyw i programów rynku pracy / Andrzej Trzeciecki // Polityka Społeczna. – 2004, nr 10, s. 13-16

Rynek pracy w opinii maturzystów / Sławomir Gawroński // Polityka Społeczna. – 2004, nr 7, s. 20-23

Rynek pracy na Węgrzech / Monika Wojdyło-Preisner // Polityka Społeczna. – 2004, nr 7, s. 24-27

Rynek pracy w Szwajcarii / Katarzyna Klimek // Polityka Społeczna. – 2004, nr 7, s. 27-31

Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej : Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej / Stanisława Golinowska // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 3-8

Zatrudnienie sezonowe Polaków a sytuacja na rynku pracy w Niemczech / Marcin Jaworski // Polityka Społeczna. – 2004, nr 3, s. 30-31

Zatrudnienie w „szarej strefie” w polskiej gospodarce / Mieczysław Kubaj // Polityka Społeczna. – 2004,
nr 1, s. 1-6

Trzecia edycja „Podstawowych wskaźników rynku pracy” / Marcin Ziemkowski // Polityka Społeczna.
– 2003, nr 11-12, s. 24-26

Rynek pracy we Włoszech / Władysław Zakrzewski // Polityka Społeczna. – 2003, nr 11-12, s. 26-28

O formach i społecznych konsekwencjach elastyczności pracy / Roman Auriga // Polityka Społeczna.
– 2003, nr 10, s. 8-13

Cudzoziemcy na austriackim rynku pracy / Piotr Piotrowski // Polityka Społeczna. – 2003, nr 9, s. 23-27

Rynek pracy w Szwecji / Władysław Zakrzewski // Polityka Społeczna. – 2003, nr 3, s. 17-19

Szwajcarski rynek pracy / Michał Dąbrowski, Marcin Jaworek // Polityka Społeczna. – 2003, nr 1, s. 24-27

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

Między elastycznością zatrudnienia a stabilnością socjalną : idea flexsecurity na początku XXI w. / Andrzej Marian Świątkowski, Marcin Wujczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2011, nr 5, s. 8-15

Dodatek aktywizacyjny jako instrument rynku pracy / Jacek Sych // Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
– 2010, nr 8, s. 10-15

Dzielenie się etatem jako jedna z elastycznych form zatrudnienia (job-sharing) / Małgorzata Gersdorf // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2009, nr 1, s. 11-13

Praca Socjalna

Warunki aktywności kobiet na rynku pracy / Ilona Dudzik-Garstka, Małgorzata Dobrowolska // Praca Socjalna. – 2012, nr 2, s. 57-68

Polski rynek pracy po 20 latach transformacji ustrojowej / Majka Łojko, Renata Burchat // Praca Socjalna.
– 2012, nr 1, s. 3-21

Wpływ emigracji zarobkowej na rynek pracy w Polsce / Dorota Barbara Wojtczak // Praca Socjalna. – 2009, nr 6, s. 64-78

Przegląd Europejski

Budowanie pomostu między uniwersytetami, absolwentami i europejskim rynkiem pracy dzięki możliwościom eRecruitment / Andrea Cammelli ; rozm. przepr. Agata Zarzycka, Marta Uliczkowska // Przegląd Europejski. – 2006, nr 1, s. 183-189

Przegląd Organizacji

Internet jako narzędzie pracobiorcy na rynku pracy / Wojciech Jarecki // Przegląd Organizacji. – 2005,
nr 10, s. 40-43

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Modele poszukiwań i dopasowań jako narzędzie badania rynków pracy / Marcin Woźniak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2012, nr 4, s. 219-237

Edukacja najlepszą inwestycją ? : absolwenci na rynku pracy / Agnieszka Jeran // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2011, nr 3, s. 263-276

System edukacyjny w Polsce wobec potrzeb rynku pracy / Krzysztof Bondyra, Marcin Kołodziejczyk // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2009, z. 3, s. 163-174

Studia Europejskie (Warszawa)

Rynek pracy po akcesji Polski do UE / Przemysław Dubel // Studia Europejskie. – 2017, nr 4, s. 235-251

Miejsce projektów innowacyjnych w polityce rynku pracy / Przemysław Dubel // Studia Europejskie (Warszawa). – 2017, nr 2, s. 181-194

Projekt innowacyjny Wellbox w świetle funkcjonowania polskiego rynku pracy / Przemysław Dubel // Studia Europejskie (Warszawa). – 2015, nr 3, s. 223-233

Studia Regionalne i Lokalne

Cykle koniunkturalne na rynku pracy Warmii i Mazur / Rafał Warżała // Studia Regionalne i Lokalne.
– 2014, nr 2, s. 119-136

Regionalne dysproporcje w rozwoju atypowych form zatrudnienia w Niemczech / Krzysztof Nyklewicz // Studia Regionalne i Lokalne. – 2012, nr 4, s. 78-95

Analiza determinant czasu poszukiwania pracy na tynku lokalnym – na przykładzie Szczecina / Iwona Markowicz, Beata Stolorz // Studia Regionalne i Lokalne. – 2008, nr 4, s. 99-108

Wspólnoty Europejskie

Konsekwencje pełnego otwarcia rynków pracy w Niemczech i Austrii – wybrane problemy / Anna Barwińska-Małajowicz // Wspólnoty Europejskie. – 2011, nr 1, s. 11-24

Raport Komisji Europejskiej w sprawie funkcjonowania okresów przejściowych w dostępie do rynku pracy UE po 2004 r. / Stefan Kaszczak // Wspólnoty Europejskie. – 2006, nr 2, s. 46-52

Konsekwencje wprowadzenia okresu przejściowego w dostępie do wspólnego rynku pracy / Agnieszka Ambroziak // Wspólnoty Europejskie. – 2004, nr 6, s. 50-58

Zarządzanie Publiczne

Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna ? / Norbert Laurisz // Zarządzanie Publiczne. – 2009, nr 4, s. 73-91

Flexicurity jako podejście do polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej – analiza i ocena / Maciej Frączek // Zarządzanie Publiczne. – 2008, nr 4, s. 33-53