OPRACOWANIA TEMATYCZNE

OPRACOWANIA TEMATYCZNE

Opracowania tematyczne dot. materiałów dostępnych w bibliotece i są na bieżąco aktualizowane.
Artykuły z czasopism są dostępne również w formie elektronicznej (PDF).

Jeżeli nie możesz do nas przyjść – wykonamy usługę biblioteczną (zapytaj o koszty).

Usługa biblioteczna: za odpłatnością (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu MBP) wysyłamy skany artykułów z czasopism lub odbitki ksero artykułów z czasopism i fragmentów książek. Na ww. usługę wystawiamy fakturę VAT. Usługa biblioteczna dotyczy tylko i wyłącznie niżej zamieszczonych opracowań.

WYKAZ OPRACOWAŃ TEMATYCZNYCH:

Czekamy na propozycje tematów do opracowania – FORMULARZ KONTAKTOWY
Realizacja opracowań tematycznych jest uzależniona od tego, czy w naszych zbiorach znajduje się wystarczająca ilość materiałów na dany temat.

Nowości w Opracowaniach Tematycznych Biblioteki Ekonomiczno-Technicznej:

 • Opracowania tematyczne – KARIERA ZAWODOWA 2018-07-19 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA: Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin, Wyd. 1, dodruk Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 760-768 (Zał. 1 – Kariery ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KAIZEN 2018-07-19 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE: Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce / Jerzy Kowalczyk Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 233-236 (Rozdz. 7.5.1 – Doskonalenie zarządzania wg Kaizen) Sygnatura 5.1 Zarządzanie ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KLASTRY 2018-07-19 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA: Inicjatywy klastrowe w województwie podlaskim / Anna Wasiluk Zarządzanie organizacjami : diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów / red. nauk. Wiesław ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – BIUROKRACJA 2018-07-19 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE: Organizacja i zarządzanie / Jan Zieleniewski Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, s. 420-426 (Rozdz. 4.4.5 – Przerosty biurokratyzmu) Sygnatura 5.1 DZIAŁ 19.4 – ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – DEWELOPERZY 2018-07-19 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 22.2 – KONIUNKTURA Sektor bankowy i branża deweloperska w Polsce w kontekście kryzysu subprime w dobie globalizacji rynków finansowych / Piotr Szkudlarek Koniunktura ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – CENY TRANSFEROWE 2018-07-19 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 10 – GLOBALIZACJA: Ceny transferowe w krajowych obrotach KMN – podejście strategiczne / Aleksander Sulejewicz Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – HEDGING 2018-07-19 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 24 – MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE: Międzynarodowe stosunki gospodarcze / red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – POKOLENIE X, Y, Z, NEET 2018-07-18 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY: Pokolenie NEET czyli młodzież bez pracy, nauki i szkolenia : charakterystyka, koszty i rozwiązania polityczne na przykładzie Europy / Anna Rogozińska-Pawełczyk ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI I PRZEDSIĘBIORSTWA 2018-07-17 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA: Nauka o organizacji / Barbara Kożuch Warszawa : CeDeWu, 2007, s. 268-275 (Rozdz. 10.4 – Społeczna odpowiedzialność organizacji) Sygnatura 2 Osiąganie wyników społecznych / ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – WYNAGRODZENIA 2018-07-17 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE: Uzależnianie wynagrodzeń od wydajności / Peter Brown Zarządzanie firmą. Cz. 1 / [red. prowadzący tomu Jadwiga Witecka ; przekł. t. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – MOBBING 2018-07-13 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO: Współczesne przedsiębiorstwo : problemy funkcjonowania i zatrudniania / Bogdan Nogalski, Roman Ronkowski Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2007, s. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – PARKINGI I GARAŻE 2018-07-11 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 102 – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Budownictwo podziemnych obiektów komunikacji miejskiej / Zbigniew Pląskowski (Seria: Problematyka Budownictwa, z. 149) Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 1981, s. ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – BEZROBOCIE 2018-06-22 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO: Wprowadzenie do przedsiębiorczości / Zygmunt Kurek Olsztyn : Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001, s. 264-268 (Rozdz. 4 – Bezrobocie) Sygnatura 5.2 DZIAŁ ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – BANKI SPÓŁDZIELCZE 2018-06-21 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA: Spółdzielczy sektor bankowy w aspekcie liberalizacji przepisów dewizowych / Grażyna Piątek Ekonomiczno-społeczne aspekty sytuacji gospodarczej Polski u progu XXI wieku ... Czytaj dalej...
 • Opracowania tematyczne – KORUPCJA 2018-06-19 WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 20.1 – TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej Wojtyna Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. ... Czytaj dalej...
Zobacz cały rejestr Opracowań Tematycznych...

 

(C) Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie