Opracowania tematyczne – KOBIETY (SYTUACJA NA RYNKU PRACY, DYSKRYMINACJA, ETC.)

WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA: Kobiety jako potencjał współczesnych przedsiębiorstw / Ewa Rollnik-Sadowska [w:] Zarządzanie organizacjami : diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów / red. nauk. Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejuk Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 287-297 Czytaj dalej …

Opracowania tematyczne – WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO: Branżowe zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Barbara Grzybowska [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej / red. Hanna GabrielaAdamkiewicz-Drwiłło Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 65-71 Sygnatura Czytaj dalej …