Opracowania tematyczne – RODZINA 500 PLUS

WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 84.1 –  BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA: Wpływ programu rządowego „Rodzina 500 plus” na bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce  / Adrianna Trzaskowska-Dmoch [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : uwarunkowania, procesy, skutki / redakcja naukowa Aleksandra Jackiewicz, Adrianna Trzaskowska-Dmoch Warszawa : Czytaj dalej …

Opracowania tematyczne – WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WYDAWNICTWA ZWARTE: DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO: Branżowe zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Barbara Grzybowska [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej / red. Hanna GabrielaAdamkiewicz-Drwiłło Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 65-71 Sygnatura Czytaj dalej …