Opracowania tematyczne – MERCHANDISING

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 11 – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE:

Merchandising / Jarosław Plichta [w:] Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju /
red. Jan Szumilak
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004, s. 87-118
Sygnatura 11

Kompendium wiedzy o handlu / red. nauk. Maria Sławińska ; aut. Barbara Borusiak [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 162-197 (Rozdz. 6 – Merchandising)
Sygnatura 11

Merchandising / Barbara Borusiak, Wyd. 2 zm.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006
Sygnatura 11

Merchandising : magnetyzm przestrzeni handlowej / Jay Diamond, Ellen Diamond
Gliwice : Wydawnictwo „HELION”, 2007
Sygnatura 11

Merchandising w małych i dużych firmach handlowych : teoria i praktyka / Lucyna Witek
Warszawa : C.H. Beck, 2007
Sygnatura 11

Struktury i strategie w handlu / Halina Szulce
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 225-244 (Rozdz. 17 – Merchandising
jako koncepcja strategiczna funkcjonowania handlu
)
Sygnatura 11

Wybrane aspekty merchandisingu / Agnieszka Smalec [w:] Marketing w handlu / red. Grażyna Rosa ; Uniwersytet Szczeciński
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 221-236
Sygnatura 11

Zarządzanie sprzedażą detaliczną / Roger Cox, Paul Brittain
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000, s. 153-156 (Merchandising)
Sygnatura 11

DZIAŁ 13 – MARKETING – PODSTAWY:

Komunikacja marketingowa : instrumenty i metody : praca zbiorowa / pod redakcją Barbary Szymoniuk ; autorzy Adam Dyba [et al.]
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 157-178 (Rozdz. 6 – Merchandising i opakowanie produktu)
Sygnatura 13

Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / Magdalena Dołhasz, Katarzyna Sanak-Kosmowska ; [recenzent i redaktor naukowy Adam Sagan], Wydanie pierwsze
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019,
s. 43-45 (Rozdz. 3.6 – Merchandising)
Sygnatura 13

Marketing : sztuka konkurowania i współpracy / redakcja Lechosław Garbarski, Magdalena Krzyżanowska, Wydanie pierwsze
Warszawa : Poltext, 2023, s. 359-362 (Rozdział 14.5 – Merchandising)
Sygnatura 13

DZIAŁ 13.5 – MARKETING PRODUKTU:

Marketing produktów żywnościowych / Czesław Kos, Joanna Szwacka-Salmonowicz
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1997, s. 175-177 (Rozdz. 12.8 – Rola merchandisingu w przedsiębiorstwie agrobiznesowym)
Sygnatura 13.5

DZIAŁ 13.6 – REKLAMA:

Ilustrowane prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk, 4. wydanie, stan prawny na 31 sierpnia 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020, s. 491-500 (Rozdz. 12 – Merchandising)
Sygnatura 13.6

Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk, Wyd. 2 (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 211-216 (Rozdz. 11 – Merchandising)
Sygnatura 13.6

DZIAŁ 38.10 – MARKETING I JAKOŚĆ W BANKU:

Marketing bankowy / Małgorzata Kolasa (Seria: Platinium)
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 108-117 (Rozdz. 4.3.3.1.1 – Merchandising jako podstawowa reklama innych form wizualnych)
Sygnatura 38.10

DZIAŁ 59 – PRAWO HANDLOWE:

Prawo handlowe dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy] Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Jan Lic, Jolanta Loranc-Borkowska, Monika Szaraniec, Ryszard Szostak, Wydanie 3, Stan prawny na 18 stycznia 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 244 (Rozdz. 13.2.8 – Umowa merchandisingu)
Sygnatura 59

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Merchandising w łańcuchu dostaw – przykład hipermarketów / Jolanta Wyród-Wróbel, Bogdan Biesok [w:] Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 2 / red. Anna Barcik, Ryszard Barcik
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2006, s. 60-69
Sygnatura 89.2

Wybrane działania merchandisingowe w polskich supermarketach / Agnieszka Izabela Baruk
[w:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym / red. nauk. Mieczysław Adamowicz
(Seria: Prace Naukowe/Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007, s. 415-422
Sygnatura 89.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Character merchandising na tle prawa francuskiego i niemieckiego / Wojciech Kowalski // Organizacja
i Zarządzanie. – 2011, nr 1, s. 105-119

Digital merchandising / Anna Borowiak // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 8, s. 42-44

Digital merchandising / Filip Januszewski, Tomasz Żyminkowski // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 11,
s. 42-45

Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielko powierzchniowych / Renata Pejas-Matysik, Iwona Pakosz // Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. – 2013, nr 9(58), s. 340-350

Eksperyment jako metoda badania wpływu Visual Merchandisingu na skłonności zakupowe / Marta Gigoła // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 459, s. 79-89

Elita handlu : jak zorganizować konkurs na stanowisko merchandisera / Wiesław Gomulski // Personel.
– 1998, nr 6, s. 34-38

Informatyka dla merchandisingu / Grzegorz Perkowski, Mariusz Bednarko // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 11, s. 74-76

Instrumenty merchandisingu w bankowych placówkach detalicznych / Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz // Marketing i Zarządzanie. – 2016, nr 4, s. 301-311

Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku / Beata Tarczydło // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2015, nr 39, s. 97-105

Kontrola w merchandisingu jako warunek zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa / Renata Tanajewska // Zarządzanie i Finanse. – 2014, nr 3, cz. 1, s. 131-142

Kupują zmysły / Paulina Goździewicz, Michał Klincewicz // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 12, s. 28-31

Merchandiser : specjalista od aktywizacji sprzedaży / Barbara Pokorska // Personel. – 1998, nr 6, s. 29-31

Merchandising – aktywizacja przedsiębiorstwa przez sprzedaż : mierniki wykonania zobowiązania / Renata Tanajewska, Bartosz Pawelczyk // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 2, s. 365-379

Merchandising – czyli komercjalizacja popularnych symboli / Monika Czajkowska-Dąbrowska, Irena Wiszniewska // Przegląd Prawa Handlowego. – 1998, nr 10, s. 1-9

Merchandising – rewia na półce / Aleksander Chudy // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 3, s. 37-41

Merchandising jako narzędzie marketingowego zarządzania apteką / Dominika Cichońska, Maria Sobieszek // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 15, s. 337-348

Merchandising jako skuteczna technika marketingu handlowego / Teresa Nowogródzka // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing. – 2010, nr 3(52), s. 299-310

Merchandising kreuje wrażenia / Jacek Ławicki // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 1, s. 11-15

Merchandising sensoryczny zintegrowanym instrumentarium wspomagającym oddziaływanie przedsiębiorstw  na zachowania klientów w placówkach handlowych / Katarzyna Kolasińska‐Morawska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2012, t. 13, z. 2, s. 67-97

Merchandising w banku / Antoni Mączyński // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 3, s. 34-36

Merchandising w handlu detalicznym / Włodzimierz Deluga // Marketing i Zarządzanie. – 2016, nr 4,
s. 287-299

Merchandising w oddziale wyspecjalizowanym / Michał Klincewicz // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 2,
s. 14-16

Merchandising w sklepie internetowym / Mariusz Woźniakowski // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2014, nr 113, s. 409-417

Merchandising wczoraj, dziś, jutro / Piotr Buczyk, Michał Klincewicz // Marketing w Praktyce. – 2008, nr 6, s. 83-85

Merchandising z kreacją atmosfery jako forma komunikacji  z klientem w miejscu sprzedaży / Katarzyna Kolasińska‐Morawska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2011, t. 12, z. 5, s. 53-65

Możliwości wykorzystania metody Mystery Shopping w ocenie efektywności i skuteczności działań merchandisingowych / Lucyna Witek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2011, nr 237, s. 296-304

Ostatnie ogniwo w łańcuchu sprzedaży : merchandiser jako specjalista godzący interesy producenta, sprzedawcy i klienta / Barbara Pokorska // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 6, s. 46-48

Personality merchandising jako instytucja stosowana do wykorzystywania wizerunku sportowca w celach promocyjnych i reklamowych / Małgorzata Wach // Przegląd Prawa Handlowego. – 2010, nr 10, s. 22-29

Portret merchandisera : wnioski z badań / Paweł Dziechciarz // Personel. – 1998, nr 6, s. 32-33

Rozwój usług merchandisingowych – uwarunkowania i tendencje zmian na przykładzie branży odzieżowej / Magdalena Rzemieniak // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 96, s. 469-479

Skuteczność działań merchandisingowych w kształtowaniu decyzji zakupowych nabywców finalnych produktów spożywczych / Sebastian Białoskurski // Współczesne Zarządzanie. – 2012, nr 4, s. 243-250

Sztuka merchandisingu / Damian Stopczyński // Marketing w Praktyce. – 1996, nr 12, s. 27-28

Tajemnice sklepowej półki (cz. I) / Aleksandra Grzesiuk // Marketing w Praktyce. – 1999, nr 6, s. 15-17

Tajemnice sklepowej półki (cz. II) / Aleksandra Grzesiuk // Marketing w Praktyce. – 2000, nr 1, s. 22-25

Trafić z asortymentem / Aleksandra Grzesiuk // Marketing w Praktyce. – 2000, nr 3, s. 35-38

Trening merchandiserów : wypracowywanie zachowań asertywnych wobec klienta / Wiesław Gomulski // Personel. – 1998, nr 6, s. 39-40

Trudne informatyzowanie merchandisingu / Grzegorz Perkowski, Marek Massalski // Manager. – 2004,
nr 11/12, s. 25-28

Visual merchandising jako efektywny sposób przyciągania klientów / Stanisław Skowron, Ewa Jakubiuk // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 26, s. 95-107

Visual merchandising jako element promocji w branży odzieżowej / Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Gabriela Gierczyńska // Turystyka i Rozwój Regionalny. – 2022, nr 17, s. 27-38

Visual merchandising na przykładzie sieci sklepów MOHITO / Katarzyna Liczmańska, Danuta Balcerak // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. – 2016, nr 2, s. 141-152

Visual merchandising skierowany do dzieci reprezentacją innowacyjnych rozwiązań relacyjnych / Katarzyna Kolasińska-Morawska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 57-73

W „złotej strefie” kasy sklepu / Karolina Żyła // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 5, s. 41-43

Wpływ merchandisingu producenta na kształtowanie wizerunku jego marki / Małgorzata Gotowska, Anna Jakubczak // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2012, nr 24, s. 265-275

Wpływ visual merchandisingu na decyzje zakupowe klientów / Paulina Gajewska, Katarzyna Piskrzyńska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2016, nr 4, s. 309-328

Wykorzystać merchandising / Łukasz Kmiecik, Agnieszka Olszewska // Marketing w Praktyce. – 2001, nr 3, s. 33-36

Zmrożony merchandising / Daniel Chudzik // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 7, s. 41-43

Zyskowna strefa kasy / Karolina Żyła // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 6, s. 28-29

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Handel Wewnętrzny

Wpływ działań merchandisingowych na zachowania nabywcze konsumentów / Agnieszka Werenowska // Handel Wewnętrzny. – 2015, nr 3, s. 314-324

Wybrane działania z zakresu merchandisingu handlowego w opinii polskich nabywców finalnych / Agnieszka I. Baruk // Handel Wewnętrzny. – 2008, nr 6, s. 44-49

Rola pośredników handlowych w kształtowaniu popytu na wyroby mleczarskie / Marzena Góralczyk // Handel Wewnętrzny. – 2004, nr 4/5, s. 63-66

Marketing i Rynek

Rozwiązania i standardy merchandisingowe w polskich sklepach dyskontowych (na przykładzie sieci sklepów „Biedronka”) / Dawid Gajda // Marketing i Rynek. – 2020, nr 6, s. 27-35

Ocena działań merchandisingowych sieci supermarketów przez nabywców / Agnieszka Izabela Baruk // Marketing i Rynek. – 2006, nr 1, s. 24-28

Merchandising handlowy a merchandising producenta / Barbara Rozwadowska // Marketing i Rynek.
– 2000, nr 1, s. 8-11

Merchandising jako metoda aktywizacji sprzedaży / Barbara Rozwadowska // Marketing i Rynek. – 1995, nr 1, s. 13-18

Problemy Jakości

Młodzi nabywcy finalni jako podmioty oddziaływania merchandisingowego / Agnieszka Izabela Baruk // Problemy Jakości – 2007, nr 8, s. 43-47