Nowości w zbiorach – 2023-02-14

1. Bankowość w gospodarce cyfrowej, Anna Szelągowska, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zofia Zawadzka, Władysław L. Jaworski, Poltext, 2023

2. Finanse powiatów ziemskich w polskim systemie budżetowym, Piotr Sołtyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2022

3. Innowacje w transporcie : zrównoważony rozwój, integracja gałęzi transportu, sztuczna inteligencja, redakcja naukowa Krystyna Wojewódzka-Król, PWN, 2021

4. Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2022

5. Marketing : sztuka konkurowania i współpracy, redakcja Lechosław Garbarski, Magdalena Krzyżanowska, Wydanie pierwsze, Poltext, 2023

6. Organizacja i planowanie produkcji, Andrzej Jardzioch, Krzysztof Kalinowski, Sławomir Kłos, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2023

7. Prewencja ryzyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży : skąd mieliśmy wiedzieć ?, Agata Rudnik, Wydanie pierwsze, Difin, 2022

8. Transport, spedycja, logistyka : teoria, przykłady, zadania i rozwiązania : podręcznik dla studentów kierunku logistyka, Wiesław Starowicz, Stanisław Ejdys (red.), Wydanie I, CeDeWu, 2023

9. Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu : poradnik dla rodziców i terapeutów, Małgorzata Mikołajczak, Wydanie 2, Difin, copyright 2023