Nowości w zbiorach – 2023-02-17

1. Biopaliwa : pozyskiwanie i stosowanie, Franciszek Wolańczyk, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2022

2. Empowerment w polityce społecznej : koncepcja “women’s empowerment” jako kategoria wyjaśniająca aktywność kobiet w Polsce, Sabina Bieniecka, Krzysztof Piątek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022

3. Interwencyjna polityka państwa na rynku pracy po 2004 r. : stan prawny na wrzesień 2022 r., Ewa Flaszyńska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, copyright 2022

4. Kontraktowanie projektowania obiektów budowlanych, Andrzej Kosecki, Wydanie pierwsze, Difin, 2023

5. Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, redakcja naukowa Krzysztof Fonfara, Wydanie I, PWN, copyright 2014

6. Nauka o organizacji : ujęcie dynamiczne, redakcja naukowa Anna Adamik, Wydanie II, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2021

7. Podstawy bankowości, Mariusz Bołoz, Wydanie I, CeDeWu, 2022

8. Prawo międzynarodowe publiczne, Anna Zawidzka-Łojek, Adam Łazowski, Barbara Sonczyk, 4. wydanie., Wydawnictwo C. H. Beck, 2022

9. Sytuacja pracy na własnych rachunek : cechy i uwarunkowania, Jagoda Jezior, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022

10. Transport : nowe wyzwania, redakcja naukowa Krystyna Wojewódzka-Król i Elżbieta Załoga, Wydanie VI, PWN, 2016

11. Umowa o zamówienie publiczne : najważniejsze zasady i praktyczne przykłady, Katarzyna Bełdowska, Stan prawny listopad 2022 r., Wiedza i Praktyka sp. z o.o., 2022