Opracowania tematyczne – PLACE ZABAW

WYDAWNICTWA ZWARTE

DZIAŁ 178.3 – MIASTA I OSIEDLA – PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

Atlas współczesnej architektury miejskiej / Francesc Zamora Mola ; tł. Edyta Tomczyk
Warszawa : TMC, 2013, s. 284-291 (Plac zabaw Schulberg), 292-299 (Bahndeckel Theresienhöhe),
s. 300-307 (Park Rozrywki „Pociąg Widmo”)
Sygnatura 178.3

Planowanie elementów środowiska : liceum o profilu kształtowania środowiska : podręcznik. Cz. 2, Planowanie rozwiązania chroniącego lub kształtującego środowisko / Mirosława Popek, Bożenna Wapińska
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004, s. 64-73 (Rozdz. 4.2 – Wytyczne do projektowania placów zabaw i miejsc rekreacji), s. 73 (Rozdz. 4.3 – Planowanie placów zabaw i gier)
Sygnatura 178.3

DZIAŁ 179 – TERENY ZIELONE:

Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii / Zbigniew Haber, Piotr Urbański
Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2005, s. 201-211 (Rozdz. V – Place zabaw dla dzieci oraz ławki jako elementy wyposażenia parków)
Sygnatura 179

Planowanie miast i osiedli. T. 3, Krajobraz i tereny zielone / Władysław Czarnecki, Wyd. 2 rozszerzone
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 461-491 (Tereny zielone dla młodzieży)
Sygnatura 179

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Cz. 2, t. 3 / Krzysztof Gadomski
Warszawa : Hortpress, 2010, s. 303-316 (Rozdz. X – Zasady stosowania urządzeń i elementów na placach zabaw dla dzieci)
Sygnatura 179

Urządzanie terenów zieleni : podręcznik dla technikum / Aleksander Bartosiewicz, Wydanie 6
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, s. 182-189 (Rozdz. 13 – Urządzenia i elementy wyposażenia terenów zabaw dla dzieci)
Sygnatura 179

DZIAŁ 180 – URZĄDZENIA TERENOWE DLA DZIECI:

Album drobnych form architektonicznych. Cz. 2, Typowe elementy wyposażenia terenów zabaw dziecięcych
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1969
Sygnatura 180

Brodzik kolisty : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(3) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Brodzik kwadratowy : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(3) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Brodzik nerkowaty : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(3) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1972
Sygnatura 180

Brodzik owalny : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(3) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1972
Sygnatura 180

Brodzik prostokątny : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(3) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Chybotki : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(7) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Daszek, domek i sklepik : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(12) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Elementy zagospodarowania terenów osiedlowych / Janusz Szkiłądź, Wydanie 2
Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR [Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych], 1979, s. 23-49 (Urządzenia i sprzęt do zabaw)
Sygnatura 180

Górki saneczkowe : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(2) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Huśtawki dziecięce : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(6) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1974
Sygnatura 180

Karuzele : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(10) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1978
Sygnatura 180

Piaskownica : typ-A : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(1) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Piaskownica : typ-B : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(1) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Piaskownica : typ-C : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(1) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Przeplotnie linowe, wąż, wielopłotek : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(8) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Przeplotnie łukowe, smok, drążki : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(8) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Przyrządy równoważne : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(9) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1972
Sygnatura 180

Rekreacja w osiedlu / Krystyna Piątkowska, Alina Scholtz, Romuald Wirszyłło
Warszawa : Zakład Wydawnictw CRS, 1976, s. 92-122 (Ogrody dziecięce)
Sygnatura 180

Stoły i ławki dziecięce : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(11) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Ścianki do odbijania piłek i rysowania : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(5) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Terenowe urządzenia rekreacyjne dla dzieci : poradnik / Stefan Jarosiński, Wydanie 2 poprawione
Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1982
Sygnatura 180

Urządzenia terenowe dla dzieci : poradnik : katalog / oprac. tekstu Stefan Jarosiński, Jan Pełka ; Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
Warszawa : Zakład Wydawnictw CRS, 1968
Sygnatura 180

Ważki : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(7) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1968
Sygnatura 180

Zestaw projektów elementów małej architektury / Aleksander Pietrzak, Alina Robakowska, Marek Stranc ; Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt-Bydgoszcz”
Bydgoszcz : „Miastoprojekt”, 1987
Sygnatura 180

Zestawy gimnastyczne : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(9) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

Zjeżdżalnie : projekt typowy : KB4-2.7.2.2.(4) / [aut. proj.] Jacek Lipiński
Warszawa : Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 1973
Sygnatura 180

DZIAŁ 181 – MAŁA ARCHITEKTURA:

Album projektów małej architektury dla osiedli mieszkaniowych / [aut. proj.] Izabella Siedlecka, Jerzy Reczko ; Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Wiejskiego
Warszawa : „Bisprol”, 1989, s. 15-17 (Część II – Urządzenia placu zabaw)
Sygnatura 181

DZIAŁ 204 – BUDOWNICTWO WIELORODZINNE:

Wytyczne modernizacji zespołów mieszkalnych / Janina Świetlińska
Warszawa : „Bisprol”, 1985, s. 17-19 (2.5 – Wydzielenie i wyposażenie terenów zabaw dla dzieci)
Sygnatura 204

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Bezpieczny plac zabaw : poradnik dla administratorów i właścicieli / David Yearley, Dominik Berliński
Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2008

Edukacja przez naturę : ekologiczne place zabaw dla dzieci – geneza / Justyna Kleszcz // Architectus.
– 2016, nr 2(46), s. 125-140

Estetyka miejsc zabaw dziecięcych i jej relatywizm na przykładzie warszawskich placów zabaw / Agnieszka Gawłowska, Edyta Rosłon-Szeryńska // Przestrzeń i Forma. – 2016, nr 26, s. 39-52

Ewolucja placu zabaw : koncepcja przestrzeni zabaw dla dzieci w Europie i Stanach Zjednoczonych
na przestrzeni lat
/ Magdalena Czałczyńska-Podolska // Przestrzeń i Forma. – 2010, nr 13, s. 73-88

Jak stworzyć bezpieczne miejsce zabaw dziecięcych : poradnik / Marek Kosmala
Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa, 2008

Miejskie place zabaw – ujęcie historyczne / Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka // Nauka Przyroda Technologie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. – 2008, t. 2, z. 4, s. 1-9

Multisensoryczne przestrzenie publiczne : zasady i wytyczne dla tworzenia miejskich placów zabaw, ogrodów sensorycznych i parków doświadczeń w kontekście projektowania dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością wzroku
/ Paulina Tota // Niepełnosprawność. – 2019, nr 2(31), s. 9-37

Plac zabaw jako przestrzeń umożliwiająca różne formy zabawy / Magdalena Czałczyńska-Podolska // Architektura Krajobrazu : s. Studia i Prezentacje. – 2010, nr 4, s. 46-53

Place zabaw: źródła, ewolucja, działanie : praca magisterska na kierunku Kulturoznawstwo – Wiedza
o Kulturze
/ Marcin Gołąb
Warszawa : 2014

Projekt techniczny : budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku, 2010

Projektowanie terenów szkolnych i placów zabaw jako zielonej infrastruktury / Iwona Połucha // Problemy Ekologii Krajobrazu. – 2013, t. 36, s. 61-71

Skażenie gleby jajami helmintów na placach zabaw Lęborka / Joanna Ronkiewicz, Danuta Karczewska, Jerzy Rokicki // Wiadomości Parazytologiczne. – 2007, t. 53, nr 1, s. 33-36

Skażenie placów zabaw Gdańska jajami pasożytów / Jerzy Rokicki, Anna Paulina Kucharska, Joanna Dzido, Danuta Karczewska // Wiadomości Parazytologiczne. – 2007, t. 53, nr 3, s. 227-230

Warunki do zabawy na Przygodowym Placu Zabaw w Berkeley Marina w Kalifornii / Agnieszka Janik // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2017, t. 13, nr 3(38), s. 145-153

Współczesny plac zabaw jako atrakcyjna przestrzeń / Magdalena Czałczyńska-Podolska // Przestrzeń
i Forma. – 2016, nr 26, s. 27-38

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

ABC Jakości

Bezpieczne place zabaw wyzwaniem dla producentów i administratorów obiektów / Joanna Tkaczyk // ABC Jakości. – 2011, nr 3-4, s. 9-16

Materiały Budowlane

Kontrole obiektów małej architektury na placach zabaw // Materiały Budowlane. – 2008, nr 11, s. 81

Przegląd Budowlany

O bezpieczeństwie urządzeń na placach zabaw w kontekście norm europejskich / Anna Rawska-Skotniczny, Dariusz Bajno, Małgorzata Puziewicz-Krzemienowska // Przegląd Budowlany. – 2017, nr 12,
s. 47-54

Badania środowiskowe nawierzchni placów zabaw zawierających granulat gumowy pochodzący
z recyklingu
/ Adam Niesłochowski, Halina Deptuła // Przegląd Budowlany. – 2017, nr 10, s. 41-44

Nieścisłości prawne jako przyczyna zwiększonego ryzyka awarii obiektów na placach zabaw / Michał Lidner // Przegląd Budowlany. – 2016, nr 7-8, s. 78-80

Analiza nasłonecznienia wybranego placu zabaw w odniesieniu do obowiązujących przepisów / Anna Szymczak-Graczyk, Hanna Szymczak, Grzegorz Kmiecik, Marta Szejnfeld, Agata Czaczyk // Przegląd Budowlany. – 2015, nr 7-8, s. 69-72

Przegląd Komunalny

Zieleń towarzysząca placom zabaw / Wanda S. Zątek // Przegląd Komunalny. – 2006, nr 8, s. 66-70

Place zabaw w świetle polskiego prawa / Marek Kosmala // Przegląd Komunalny. – 2003, nr 8, s. 49-50

Zieleń Miejska

Ekoplace zabaw / Wociech Słomka // Zieleń Miejska. – 2023, nr 2, s. 38-41

Na czym polegają inspekcje i odbiory placów zabaw / Wojciech Sajewicz // Zieleń Miejska. – 2020, nr 7-8,
s. 24-26

Plac zabaw niejedno ma imię / Magdalena Czałczyńska-Podolska // Zieleń Miejska. – 2020, nr 6, s. 14-16

Nawierzchnie na place zabaw : wymagania i badania / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2020, nr 6,
s. 22-24

Place zabaw i siłownie z atestem / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2020, nr 2, s. 48-50

Projektowanie małej architektury / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2020, nr 1, s. 36-38

Okiem praktyka / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2019, nr 12, s. 46-48

Nowe zagrożenia na placach zabaw / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2019, nr 11, s. 46-47

Naturalne place zabaw / Katarzyna Bogdańska-Głuchowska, Dominika Dymek // Zieleń Miejska. – 2019,
nr 10, s. 42-44

Finansowanie placów zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2019, nr 6, s. 36-37

Plac zabaw do naprawy. Cz. 3 / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2018, nr 12, s. 30-31

Amsterdam – stolica placów zabaw. Cz. II / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2018, nr 11, s. 33-35

Amsterdam – stolica placów zabaw. Cz. I / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2018, nr 10, s. 36-38

Plac zabaw do naprawy. Cz. 2 – Kraków / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2018, nr 7-8, s. 50-52

Plac zabaw przyjazny dorosłym / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2018, nr 5, s. 16-18

Plac zabaw do naprawy. Cz. 1 / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2018, nr 2, s. 24-26

Zwykły plac zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2018, nr 1, s. 30-32

Dobre place zabaw. Cz. 2 / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2017, nr 11, s. 18-19

Dobre place zabaw. Cz. 1 / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2017, nr 10, s. 44

Bajkowe place zabaw na IGA 2017 / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2017, nr 7-8, s. 31-33

Place zabaw od A do Z // Zieleń Miejska Plus (dodatek do „Zieleń Miejska” nr 7-8/2017). – 2017, nr 1, s. 4-22

Jak popsuć plac zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2017, nr 5, s. 22-23

Dlaczego na placach zabaw nie ma zieleni ? / Magdalena Zmarzlik // Zieleń Miejska. – 2017, nr 4, s. 37-38

Archeologiczny Ogród Zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2017, nr 3, s. 29-31

Plac zabaw za 10 000 zł / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2017, nr 2, s. 67-68

Partycypacja społeczna z plac zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2016, nr 11, s. 24-26

Plac zabaw w procesie / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2016, nr 10, s. 22-24

Laboratorium zabawy / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2016, nr 9, s. 22-23

Czy jesteśmy gotowi na takie place zabaw ? / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2016, nr 6, s. 25-27

Niejedno oblicze placu zabaw / opracowała Judyta Więcławska // Zieleń Miejska. – 2016, nr 5, s. 12-15

Nie-zabawki na nie-placu zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2016, nr 5, s. 20-21

Place zabaw dla opornych. Cz. 6 / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2016, nr 5, s. 23-25

Edukacja przyrodnicza na placu zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2016, nr 4, s. 26-27

Place zabaw dla opornych. Cz. 5 / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2016, nr 4, s. 28-29

Place zabaw dla opornych. Cz. 4 / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2016, nr 2, s. 18-19

Uniwersalne projektowanie na placu zabaw  / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2016, nr 2, s. 42-43

Od patyka i sznurka do placu zabaw  / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2016, nr 1, s. 20-21

Place zabaw dla opornych. Cz. 3 / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2016, nr 1, s. 22-23

Place zabaw dla opornych. Cz. 2 / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2015, nr 12, s. 20-22

Plac zabaw, którego (jeszcze) nie ma / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2015, nr 12, s. 24-25

Ławka na placu zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2015, nr 11, s. 18-20

Place zabaw dla opornych. Cz. 1 / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2015, nr 11, s. 21-24

Plac zabaw 1+ / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2015, nr 9, s. 19-21

Place zabaw dla dorosłych / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2015, nr 7-8, s. 29-30

Ekologiczny plac zabaw / Dorota Misiaczyk-Struzik, Eliza Zieleniewska // Zieleń Miejska. – 2015, nr 7-8,
s. 42-44

Woda na placu zabaw / Monika Edyta Drozdek // Zieleń Miejska. – 2015, nr 4, s. 34-35

W poszukiwaniu istoty placu zabaw / Magdalena Czałczyńska-Podolska // Zieleń Miejska. – 2015, nr 4,
s. 36-38

O-o Pony : jedyny taki plac zabaw w Polsce / rozmawiała Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2015, nr 3, s. 17-19

Zabawki dźwiękowe / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2015, nr 2, s. 16-18

Dobór wyposażenia na place zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2015, nr 1, s. 16-18

Tworzywa sztuczne na placach zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2014, nr 10, s. 16-18

Wielofunkcyjny metal na placach zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2014, nr 7-8, s. 20-22

Drewno – najpopularniejszy materiał na placach zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2014, nr 6, s. 16-18

Nawierzchnie na placach zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2014, nr 4, s. 20-22

Robinsonada na placu zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2014, nr 1, s. 22-23

Przygodowe place zabaw  dawniej i dziś ? / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2013, nr 11, s. 20-22

Natura i tajemniczość na placach zabaw / Agnieszka Gawłowska, Maciej Żołnierczuk // Zieleń Miejska.
– 2013, nr 9, s. 24-26

Nieprawidłowości na placach zabaw / Karol Krotofil // Zieleń Miejska. – 2013, nr 6, s. 34-37

Przygodowe place zabaw, cz. 1 : zabawa śmieciami / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2013, nr 4,
s. 18-20

Dekalog projektanta placów zabaw dla dzieci / Marek Kosmala // Zieleń Miejska. – 2012, nr 9, s. 48-51

Woda do zabawy / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2012, nr 7-8, s. 25-27

(Nie) katalogowe place zabaw / rozmawia Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2012, nr 2, s. 12-13

Plac zabaw zimą / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2012, nr 1, s. 17-19

Dzieci mówią o idealnym miejscu zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2011, nr 12, s. 12-15

Place zabaw w centrach miast / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2011, nr 10, s. 22-23

Woda na placach zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2011, nr 6, s. 20-21

Berlińskie place zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2011, nr 4, s. 50-51

Plac zabaw dla „małych dorosłych” czy „dużych dzieci” ? / Olena Zapolska // Zieleń Miejska. – 2011, nr 3,
s. 40-41

Czeskie wyspy zabaw / Olena Zapolska // Zieleń Miejska. – 2010, nr 10, s. 20-21

Plac zabaw w „Radosnej szkole” / Małgorzata Zimniak // Zieleń Miejska. – 2010, nr 6, s. 14-15

Place zabaw z etnografią w tle / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2010, nr 6, s. 20-21

Ogrody zabaw / Anna Majdecka-Strzeżek // Zieleń Miejska. – 2009, nr 10, s. 46-47

Festiwalowe place zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2009, nr 9, s. 42-43

Nowe normy na placach zabaw / Małgorzata Chybalska // Zieleń Miejska. – 2009, nr 9, s. 48-50

Naturalnie, że plac zabaw… / Małgorzata Chybalska // Zieleń Miejska. – 2009, nr 6, s. 44-45

Place zabaw – nadeszły zmiany / Dominik Berliński // Zieleń Miejska. – 2009, nr 6, s. 46-47

Plac zabaw bez zabawek / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2009, nr 4, s. 32-34

Kompozycje roślin przy placach zabaw / Anna Skórkowska // Zieleń Miejska. – 2009, nr 3, s. 40-43

Idealne miejsce zabaw / Anna Komorowska // Zieleń Miejska. – 2009, nr 2, s. 40-42

Wartościowy ale czy warty ? / Agnieszka Trzcińska // Zieleń Miejska. – 2009, nr 1, s. 36-37

Wspinaczka na placu zabaw / Małgorzata Chybalska // Zieleń Miejska. – 2008, nr 6, s. 48-49

Nawierzchnie na plac zabaw / Agnieszka Gawłowska // Zieleń Miejska. – 2007, nr 6, s. 31-33

Woda na placu zabaw / Małgorzata Chybalska // Zieleń Miejska. – 2007, nr 4, s. 40-41

Atrakcyjny plac zabaw / Małgorzata Chybalska // Zieleń Miejska. – 2007, nr 2, s. 30-31

Bezpieczna urządzenia zabawowe / Małgorzata Chybalska // Zieleń Miejska. – 2007, nr 1, s. 26-27