Opracowania tematyczne – KOŁA JAKOŚCI

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.4 – PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI:

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości : koncepcje, modele, metody / red. Kazimierz Perechud
(Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : „PLACET”, 2000, s. 255-261 (Rozdz. 25 – Zarządzanie przez koła jakości)
Sygnatura 5.4

Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody / Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Arkadiusz Potocki
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2002, s. 150-163 (Rozdz. 4.8 – Koła jakości)
Sygnatura 5.4

DZIAŁ 5.6 – CONTROLLING:

Controlling : instrumenty od A do Z / Hilmar J. Vollmuth (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : Agencja Wydawnicza PLACET, 1995 s. 155-169 (Rozdz. 11 – Koła jakości)
Sygnatura 5.6

DZIAŁ 28 – PRACA:

Humanizacja organizacji pracy : aspekty metodologiczne / Mikuła Bogusz, Potocki Arkadiusz
Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Wydawnictwa Uczelniane, 1998,
s. 187-193 (Rozdz. 4.10 – Metoda kół jakości)
Sygnatura 28

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA:

Psychologia w pracy menedżera / pod red. Barbary Kożusznik (Seria: Skrypty Uniwersytetu Śląskiego,
nr 492)
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994. s. 69-72 (Spotkania kółek jakości jako forma współuczestnictwa pracowników w doskonaleniu produktywności)
Sygnatura 29.1

Psychologia zespołu pracowniczego : doskonalenie efektywności / Barbara Kożusznik (Seria: Skrypty Uniwersytetu śląskiego, nr 544)
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998, s. 107-108 (Rozdz. 3.4.2 – „Kółka jakości”)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 37 – KOMUNIKACJA:

Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Arkadiusz Potocki
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 113-120 (Rozdz. 2.8 – Koła jakości)
Sygnatura 37

Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie / Arkadiusz Potocki
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 82-88 (Rozdz. 4 – Koła jakości)
Sygnatura 37

Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz Potocki, Renata Winkler, Agnieszka Żbikowska
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2003, s. 214-221 (Rozdz. 5.8 – Koła jakości)
Sygnatura 37

DZIAŁ 105 – JAKOŚĆ:

Podręcznik zarządzania jakością / Dennis Lock (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 626-630 (Włączanie ludzi: koła jakości)
Sygnatura 105

Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością / Jan M. Myszewski (Seria: Koźmiński
– Przedsiębiorczość i Zarządzanie)
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 220-224 (Rozdz. 10.4 – Koła jakości)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością / Władysław Ratyński
Skierniewice : PPHU „SIGMA”, 2005, s. 55-56 (Rozdz. III.10 – Koła jakości)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością. Część 3 : Metody kształtowania jakości w organizacji / red. Wiesław Ładoński, Katarzyna Szołtysek (Seria: Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Wrocław : Wydawnictwo Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008,
s. 31-36 (Rozdz. 2.1.2 – Koła jakości jako forma pracy zespołowej
w organizacji

Sygnatura 105

Zarządzanie jakością : koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu / Robert Karaszewski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005,
s. 157-161 (Rozdz. 4.4.2 – Koła jakości)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura, Wyd. 3 uaktual.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 301-302
Sygnatura 105

DZIAŁ 105.2 – ISO:

Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000 / Sławomir Wawak (Seria: Onepress Exclusive)
Gliwice : „Helion”, 2007, s. 139-140 (Koła jakości)
Sygnatura 105.1

DZIAŁ 105.3 – TQM:

TQM : teoria i praktyka / Robert Karaszewski, Wyd. 2 rozszerz.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2001,
s. 128-134 (Rozdz. 2.4.2 – Koła jakości)
Sygnatura 105.2

BROSZURY:

Aspekty tworzenia kół jakości / Bogusz Mikuła // Personel (wkładka Doradca Personalny). – 1997, nr 7/8, s. 6-8
Sygnatura 105

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością / Daniel Gach, Bogusz Mikuła, Arkadiusz Potocki // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2000, nr 534, s. 94-104

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw

Koła jakości w telekomunikacji polskiej / Michał Makowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 9, s. 75-80

Koła jakości / Paweł Szwiec // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2008, nr 4, s. 65-71

Wprowadzanie kół jakości w przedsiębiorstwach / oprac. Bogusław Pełka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1997, nr 1, s. 27-28

Personel i Zarządzanie

Orange na drodze Toyoty : czyli ciągłe doskonalenie w kołach jakości : studium przypadku // Personel
i Zarządzanie. – 2016, nr 6, s. 38-42

Koła jakości w Sanden Manufacturing Poland : studium przypadku / Paweł Berłowski // Personel i Zarządzanie.
– 2015, nr 11, s. 40-43

Problemy Jakości

Nowe fakty dotyczące powstania kół jakości / opracował Piotr Rogala // Problemy Jakości. – 2019, nr 12,
s. 24

Koła jakości w systemie TQM – instrumentem rachunkowości zarządczej / Renata Gmińska // Problemy Jakości. – 2002, nr 7, s. 35-37

Koła jakości, na przykładzie przedsiębiorstw japońskich / Edyta Tabaszewska // Problemy Jakości. – 2002, nr 4,
s. 18-21

Naukowe Koło Jakości „Quality Team” / Lucyna Ratajczak // Problemy Jakości. – 2000, nr 9, s. 28-31