Opracowania tematyczne – DIAGRAM ISHIKAWY (“RYBIA OŚĆ”, WYKRES PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY)

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.1 – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE:

Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian  / Jan D. Antoszkiewicz
Warszawa : Poltext, 2008 , s. 93-94 (Rozdz. 5.6.2 – Diagram Ishikawy)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 105 – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:

Metody i narzędzia zarządzania jakością : teoria i praktyka / Radosław Wolniak, Bożena Skotnicka
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005, s. 45-67 (Ćwiczenie 2 – Metoda Ishikawy)
Sygnatura 105

Metody i techniki zarządzania jakością : kompendium wiedzy / Jacek Łuczak, Alina Matuszak-Flejszman
Poznań : Quality Progress, 2007, s. 97-103 (Rozdz. 2.10 –  Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy (Fishbone Diagram)
Sygnatura 105

Mierzenie poziomu jakości / Stanisław Borkowski
Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004,
s. 35-46 (Rozdz. 2 – Identyfikacja i grupowanie problemów w oparciu o diagram Ishikawy)
Sygnatura 105

Narzędzia i metody doskonalenia jakości / Jerzy Żuchowski, Edmund Łagowski
Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2004, s. 74-77 (Rozdz. 2.3.5 – Wykres przyczynowo-skutkowy)
Sygnatura 105

Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością / Jan M. Myszewski
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP : Akademia Leona Koźmińskiego, 2009, s. 149-151 (Rozdz. 6.2.2 – Diagramy przyczynowo-skutkowe)
Sygnatura 105

Podstawy zarządzania jakością / Jens J. Dahlgaard, Kai Kristesen, Gopal K. Kanji ; przekład Lesław Wasilewski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 92-98 (Rozdz. 7.5 – Wykres przyczyn i skutków :
jego związki z wykresem Pareto i ze stratyfikacją)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Bagińskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004, s. 44-46 (Szkoła japońska : Kaoru Ishikawa (1915-1989)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością : standardy i zasady / Jerzy Łunarski, Wydanie 2 zmienione
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2012, s. 231-232 (Diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikawy)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura, Wydanie 3 uaktualnione
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 218-220 (Wykres przyczynowo-skutkowy Ishikawy)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Maciej Urbaniak
Warszawa : Difin, 2004, s. 309-310 (Rozdz. 6.4 – Wykres przyczynowo-skutkowy (wykres szkieletu rybiej ości)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem / Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 156-158 (Rozdz. 8.2.2 – Diagram Ishikawy)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 234-235 (Diagram Ishikawy)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością. Cz. 3, Metody kształtowania jakości w organizacji / pod redakcją Wiesława Ładońskiego, Katarzyny Szołtysek ; aut. oprac. Szymon Dziuba [et al.]
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 72-81 (Rozdz. 3.2 – Diagram Ishikawy)
Sygnatura 105

Zarządzanie przez jakość : koncepcje, metody, studia przypadków / pod redakcją Ewy Konarzewskiej-Gubały ; autor rozdziałów Mirosław Barcewicz [et al.], Wyd. 2
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006,s. 194-195 (Diagram Ishikawy)
Sygnatura 105

DZIAŁ 105.1 – PRZEDSIĘBIORSTWO A JAKOŚĆ:

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008, s. 31-32
Sygnatura 105.1

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Łańcuckiego ;
[aut. J. Łańcucki et al.]
Bydgoszcz : TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa] : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1997, s. 25-217-221 (Rozdz. VI.3.E – Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy)
Sygnatura 105.1

Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski,
Warszawa : CeDeWu, 2004, s. 127-128 ( Rozdz. 4.2.2 – Diagram Ishikawy)
Sygnatura 105.1

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

5.2. Podejmowanie decyzji – diagram Ishikawy wykres ości ryby (ang. fishbone diagram) wykres przyczyna-skutek (ang. cause-effect diagram) / Bartosz Klimek

Analiza i doskonalenie jakości na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego / Joanna Rosak-Szyrocka // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. – 2017, nr 28, t. 1, s. 40-51

Analiza przyczyn i skutków zagrożeń na stanowisku pracy kierowcy autobusu / Dorota Wojtyto, Dariusz Rydz // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2019, nr 1-2, s. 513-517

Analiza przyczyn występowania obwałów w ścianach zawałowych z wykorzystaniem metody ważonego wykresu Ishikawy / Sylwester Rajwa, Andrzej Walentek, Janina Swiątek, Aleksander Wrana // Przegląd Górniczy. – 2018, nr 2, s. 8-15

Analiza przyczyn zakażeń medycznych z wykorzystaniem ważonego diagramu Ishikawy / Małgorzata Wiśniewska, Anna Jasiak-Kujawska// Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 3, t. 1, s. 328-343

Diagram Ishikawy w dydaktyce akademickiej na specjalnościach nauczycielskich / Magdalena Kuczaba-Flisak // e-mentor. – 2022, nr 1, s. 8-16

Diagram Ishikawy w teorii i praktyce zarządzania jakością / Kamila Kowalik // Archiwum Wiedzy Inżynierskiej.
– 2018, t. 3, nr 1, s. 15-17

Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy (Fishbone Diagram) 2.10 / Damian Stasiak

Identyfikacja przyczyn zdarzenia wypadkowego : zastosowanie diagramu Ishikawy do oceny pierwotnych
i wtórnych przyczyn zdarzenia wypadkowego
/ Adam Górny // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. – 2013, nr 1(9), s. 27-43

Możliwości usprawnienia procesu dystrybucji produktów tłuszczowych na przykładzie firmy branży FMCG / Maria Michałowska, Nina Wielgórska // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 2019, nr 2, s. 71-80

Ocena rangi przyczyn uszkodzenia ściernic w procesie przecinania ciernicowego przy wykorzystaniu ważonego diagramu Ishikawy / Czesław Niżankowski, Agnieszka Misiura

Planowanie jakości e-kursu : wykres przyczynowo-skutkowy / Tomasz Walasek, Zygmunt Kucharczyk // Edukacja, Technika, Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej.
– 2015, nr 4, s. 141-147

Strategiczne decyzje finansowe przedsiębiorstw według diagramu Ishikawy / Anita Szyguła // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017, t. 18, z. 7, cz. 2, s. 237-256

Wpływ czynników produkcyjnych na jakość wysokociśnieniowych odlewów wykonanych ze stopów
z grupy Al-Si – analiza z wykorzystaniem diagramu Ishikawy
/ Łukasz Poloczek, Andrzej Kiełbus // Zarządzanie Przedsiębiorstwem. – 2018, vol. 21, nr 4, s. 2-8

Wybrane narzędzia pomocne przy postępowaniu z wyrobem niezgodnym / Andrzej Kwintowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 264, s. 240-251

Wykorzystanie diagramu Ishikawy do identyfikacji zagrożeń pieszych w ruchu miejskim / Joanna Świątek-Prokop, Marcin Skirucha // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa. – 2016, t. 4, s. 441-454

Wykorzystanie diagramu Pareto–Lorenza i diagramu Ishikawy jako narzędzi diagnostycznych poprawności funkcjonowania systemu monitoringu i kontroli jakości paliw płynnych w Polsce / Kazimierz Baczewski, Jacek Ryczyński // Logistyka. – 2014, nr 5, CD 1, s. 18-24

Wykorzystanie diagramu Pareto-Lorenza oraz diagramu Ishikawy do analizy niezgodności powstających
w procesie produkcji cięgna hamulca ręcznego
/ Dominika Cierpiał, Krzysztof Knop // Archiwum Wiedzy Inżynierskiej. – 2018, t. 3, nr 2, s. 3-6

Wykorzystanie narzędzia zarządzania jakością jakim jest Diagram Ishikawy na przykładzie małego przedsiębiorstwa kaletniczego / Małgorzata Chądzyńska, Dorota Klimecka-Tatar // Archiwum Wiedzy Inżynierskiej. – 2017, t. 2, nr 1, s. 20-22

Zarządzanie ryzykiem zawodowym w procesie produkcyjnym – zagadnienia teoretyczne i przypadek praktyczny / Radosław Drozd, Ryszard Bielski // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria
i praktyka. –  2017, nr 1, s. 7-15

Zastosowanie analizy Pareto oraz diagramu Ischikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych / Bartosz Szczęśniak, Michał Zasadzień, Łukasz Wapienik // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2012, z. 63a, s. 125-147

Zastosowanie analizy Pareto-Lorenza oraz diagramu Ishikawy do analizy przyczyn powstających niezgodności w procesie produkcji artykułów gospodarstwa domowego / Dominika Strycharska, Mariusz Salwin, Jan Lipiak, Michał Andrzejewski // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. – 2018, vol. 7, iss. 3, s. 262-270

Zastosowanie diagramu Ishikawy do identyfikacji zagrożeń procesu obsługi ładunków w intermodalnym węźle przeładunkowym / Mateusz Zając, Justyna Świeboda // Logistyka. – 2014, nr 6, CD 3, s. 11478-11482

Zastosowanie diagramu Ishikawy do oceny jakości odlewów / S. Borkowski, S. Zuabi // Archiwum Odlewnictwa. – 2001, R. 1, nr 1, s. 267-273

Zastosowanie diagramu Ishikawy jako narzędzia doskonalenia jakości produktów spożywczych / Małgorzata Kowalska, Magdalena Paździor // Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. – 2015, nr 1, s. 136-139

Zastosowanie diagramu macierzowego i wykresu Ishikawy w procesie doskonalenia poziomu jakości produktów / Marek Kasprzak, Leopold Jeziorski, Małgorzata Pietrzyk // Zeszyty Naukowe. Zarządzanie
i Marketing / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. – 2004, z. 5-1, s. 52-58

Zastosowanie diagramu przyczynowo-skutkowego w diagnostyce wad branży stolarskiej / Andrzej Rusecki // Archiwum Wiedzy Inżynierskiej. – 2018, t. 3, nr 1, s. 29-31

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Wykorzystanie wykresu Ishikawy w analizie łańcucha logistycznego / Aleksander Gwiazda // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. –  2006, nr 1, s. 28-37

Wykorzystanie wykresów Ishikawy w zarządzaniu / Aleksander Gwiazda // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. –  2005, nr 12, s. 59-67

Organizacja i Kierowanie

Ważony wykres Ishikawy jako narzędzie zarządzania / Aleksander Gwiazda // Organizacja i Kierowanie.
– 2005, nr 3, s. 57-69

Personel i Zarządzanie

Jak wykorzystać szkielet ryby do diagnozowania potrzeb szkoleniowych ? : ekspert personalny / Marta Iwanowska-Polkowska // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 2, s. 97-99

Problemy Jakości

Kompleksowe wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w FMEA procesu // Anna Mazur, Joanna Małecka // Problemy Jakości. – 2019, nr 7, s. 14-19

Koncepcja ważonego wykresu Ishikawy / Aleksander Gwiazda // Problemy Jakości. – 2005, nr 4, s. 13-17

Przegląd Organizacji
Analiza wdrożenia praktyk 5S z wykorzystaniem burzy mózgów i diagramu Ishikawy / Andrzej Pacana // Przegląd Organizacji. – 2010, nr 4, s. 45-48