Opracowania tematyczne – FIDIC

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 97 – PRAWO BUDOWLANE:

Umowy w procesie budowlanym / Michał Behnke, Bogna Czajka-Marchlewicz, Dorota Dorska
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 105-110 (Rozdz. 4.6 – Wzorce umowne stosowane w zakresie międzynarodowych umów dotyczących robót budowlanych – FIDIC),
s. 289-292 (Rozdz. 13.9 – Świadectwo przejęcia i świadectwo wykonania według FIDIC)
Sygnatura 97

DZIAŁ 97.1 – INWESTYCJE BUDOWLANE:

Kontrakty budowlane : nowe warunki FIDIC / Hubert Wysoczański, Wydanie 2
Warszawa : Polcen, 2018
Sygnatura 97.1

Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym / pod redakcją Mieczysława Połońskiego ;
[aut. Wojciech Bogusz et al.]
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009, s. 129-138 (Rozdz. – Zamówienia według specyfikacji FIDIC)
Sygnatura 97.1

Odbiór robót budowlanych / Danuta Domżalicka
Wrocław : Presscom, 2014, s. 135-144 (Rozdz. 9 – Wykorzystanie zasad FIDIC w procesie realizacji
i odbioru robót budowlanych
)
Sygnatura 97.1

Proces inwestycyjny w budownictwie / Wiesław Kietliński, Jolanta Janowska, Wydanie 2 poprawione
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, s. 51-58 (Rozdz. 4 – Warunki kontraktowe realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie według FIDIC)
Sygnatura 97.1

Projektowanie realizacji budowy / Roman Marcinkowski, Anna Krawczyńska-Piechna ; [recenzent Bożena Hoła]
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019, s. 28-42 (Rozdz. 1.4 – Budowlany proces inwestycyjny wg standardów FIDIC)
Sygnatura 97.1

Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedury FIDIC / Zbigniew
J. Boczek
Szczecin : Wydawnictwo Euroinstytut – Europejski Instytut Ekonomiki Rynków, 2009
Sygnatura 97.1

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Czy jest różowy FIDIC ? / Krzysztof Woźnicki // Inżynier Budownictwa. – 2014, nr 1, s. 24-27

Decyzja Komisji Rozjemczej wg Warunków Kontraktowych FIDIC / Andrzej Michałowski // Geoiżynieria
: drogi, mosty, tunele. – 2014,  nr 2, s. 72-73

Epidemia COVID-19 a umowy o roboty budowlane zawarte na ogólnych warunkach FIDIC w trybie ustawy
o zamówieniach publicznych
/ Justyna Bójko // Przegląd Komunikacyjny. – 2020, nr 6-7-8, s. 20-21

FIDIC a polskie regulacje prawne / Tomasz Latawiec // Inżynieria Bezwykopowa. – 2009, nr 4, s. 76-79

Inwestycje według FIDIC : kryteria wyboru inżyniera kontraktu / Agnieszka Leśniak // Builder. – 2020, nr 4,
s. 48-50

Inżynier wg FIDIC w modernizacji drogi kolejowej / Piotr Dubaniowski  // Przegląd Komunikacyjny. – 2015, nr 9, s. 111-114

Inżynier w kontraktach FIDIC. Cz. 1 / Zbigniew J. Boczek // Inżynieria Bezwykopowa. – 2011, nr 2, s. 56-62

Inżynier w procedurze „Projektuj i buduj”. Cz. 2 / Zbigniew J. Boczek // Inżynieria Bezwykopowa. – 2011, nr 3,
s. 50-54

Kilka kwestii dotyczących FIDIC’a / Agnieszka Dąbrowska // Radca Prawny. Zeszyty Naukowe. – 2015, nr 4,
s. 77-88

Kontraktowanie inwestycji budowlanych w sektorze transportu z uwzględnieniem koncesji i warunków FIDIC / Paweł Nowak // Logistyka. – 2012, nr 3, CD, s. 1729-1732

O kontraktach FIDIC / Grzegorz Kalinowski

Praktyczne problemy dotyczące rozstrzygania sporów na podstawie warunków kontraktowych FIDIC
/ Bartłomiej Król // Geoiżynieria : drogi, mosty, tunele. – 2014, nr 1, s.74-77

Prawo budowlane a FIDIC, inspektor nadzoru a inżynier kontraktu / Jan Czupajłło // Inżynier Budownictwa.
– 2014, nr 4, s. 28-33

Rola Inżyniera Kontraktu / Tomasz Latawiec, Mariusz Iwanejko // Inżynieria Bezwykopowa. –  2010, nr 5, s. 64-72

Standaryzacja procedur kontraktowych w umowach o roboty budowlane / Wojciech Czaczkowski // Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. – 2013, nr 59, s. 98-104

Warunki kontraktowe FIDIC jako wzorce umowne nienormatywnego pochodzenia / Bartłomiej Jaworski // Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy. – 2017, nr 24(3), s. 89-102

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi realizowanymi zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC / Agnieszka Nóżna // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 289, s. 449-458

Zarządzanie kosztami projektów budowlanych realizowanych zgodnie z procedurami kontraktowymi FIDIC
– wybrane problemy
/ Agnieszka Nóżka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 398, s. 380-390

Złote Zasady FIDIC / Rafał Morek // Inżynier Budownictwa. – 2018, nr 3, s. 21-25

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Builder

Zasady płatności wg FIDIC / Kamil Pruszyński // Builder. – 2009, nr 8, s. 24-25

Rozwiązywanie konfliktów wg FIDIC / Małgorzata Bojarska // Builder. – 2009, nr 7, s. 30-31

FIDIC po polsku / Michał Kozłowski // Builder. – 2009, nr 4, s. 26-27

Kontrakty według FIDIC / Kamil Pruszyński // Builder. – 2008, nr 6, s. 48-51

Drogownictwo

FIDIC – metoda realizacji inwestycji inżynieryjno-budowlanych : część IV – rozstrzyganie sporów / Ryszard Dubno, Bogdan Sakowski // Drogownictwo. – 1999, nr 6, s. 181-183

FIDIC – metoda realizacji inwestycji inżynieryjno-budowlanych (część III) / Ryszard Dubno, Bogdan Sakowski // Drogownictwo. – 1999, nr 3, s. 86-90

FIDIC – metoda realizacji inwestycji inżynieryjno-budowlanych (część II) / Ryszard Dubno, Bogdan Sakowski // Drogownictwo. – 1998, nr 11, s. 315-317

Inżynieria i Budownictwo

Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktów w aspekcie umowy o zamówieniach publicznych
z zastosowaniem zasad FIDIC
/ Barbara Kaszyńska, Irena Tracz // Inżynieria i Budownictwo. – 2000, nr 10,
s. 578-580

Materiały Budowlane

Zarządzanie realizacją kontraktów budowlanych zgodnie z procedurami FIDIC w opinii wykonawców / Marzena Lendo-Siwicka, Katarzyna Pawluk, Mieczysław Połoński, Aleksandra Goszczyńska // Materiały Budowlane. – 2016, nr 6, s. 154-155

Problemy na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej inwestycji kolejowych realizowanych
z zastosowaniem Warunków Kontraktowych FIDIC
/ Mieczysław Połoński, Jan Kowalski // Materiały Budowlane. – 2016, nr 6, s. 162-163

Warunki kontraktowe FIDIC w polskiej praktyce inwestycyjnej / Piotr Woyciechowski, Andrzej Garbacz, Paweł Łukowski, Grzegorz Adamczewski // Materiały Budowlane.– 2012, nr 3, s. 92-94

Uczestnicy procesu inwestycyjnego prowadzonego na warunkach kontraktowych FIDIC / Piotr Karkoszka // Materiały Budowlane. – 2012, nr 5, s. 104-105

Warunki kontraktowe FIDIC w polskiej praktyce inwestycyjnej / Piotr Karkoszka // Materiały Budowlane.
– 2012, nr 3, s. 92-94

Przegląd Komunalny

Dylematy inwestora / Tomasz Michalak // Przegląd Komunalny. – 2014, nr 6, s. 59-61

Przegląd Budowlany

Procedury FIDIC w zamówieniach publicznych robót budowlanych / Teresa Paczkowska // Przegląd Budowlany. – 2007, nr 5, s. 46-52

Wybrane aspekty realizacji inwestycji budowlanych wg warunków kontraktowych FIDIC / Zbigniew Kujawa, Paweł Nowak // Przegląd Budowlany. – 2004, nr 9, s. 22-25

Wiadomości Projektanta Budownictwa

Najniższa cena w inwestycjach budowlanych : impresje rzeczoznawcy / Adam Hajda // Wiadomości Projektanta Budownictwa. – 2012, nr 1, s. 24-25

Czy FIDIC to jeszcze FIDIC (w Polsce) ? : z doświadczeń autora / Adam Hajda // Wiadomości Projektanta Budownictwa. – 2011, nr 10, s. 9-10

Dobre praktyki stosowania FIDIC / Jan Tadeusz Kosiedowski // Wiadomości Projektanta Budownictwa.
– 2009, nr 4, s. 18-19