Opracowania tematyczne – BUDOWNICTWO Z GLINY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 106.3 – MATERIAŁY BUDOWLANE – PODSTAWY:

Materiały budowlane w budownictwie indywidualnym / Lech Wojciechowski, Wydanie 2 zmienione
Warszawa : „Arkady”, 1988, s. 207-209 (Rozdz. 15.1 – Glina)
Sygnatura 106.3

Materiały miejscowe i mała energetyka w budownictwie wiejskim / Zygmunt Kotarski
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1985, s. 77-125 (Rozdz. 2.2 – Glina i budynki z gliny)
Sygnatura 106.3

DZIAŁ 111 – CEMENT. WAPNO. GIPS. GLINA:

Budownictwo z gliny w świetle badań i doświadczeń ITB / Bogdan Bany, Stanisław Choliński Warszawa : „Arkady”, 1962
Sygnatura 111

NORMY

BN-62/6738-01 Masy cementowo-gliniane z wypełniaczami

BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane

BN-62/6742-02 Pustaki cementowo-gliniane, dymowe, spalinowe, wentylacyjne

BN-62/8841-04 Budownictwo z gliny. Ściany z gliny ubijanej. Warunki techniczne wykonania i odbioru

BN-62/9012-01 Cegły i bloki cementowo-gliniane z wypełniaczami

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Budownictwo z gliny i słomy – wstępna ocena wybranych aspektów trwałości / Beata Backiel-Brzozowska // Inżynieria Ekologiczna. – 2014, vol. s. 208-216

Budownictwo z gliny na wsi / Karol Küntzel
Kraków : Wydawnictwo Rolnicze, 1941

Budownictwo z gliny w dawnej polskiej literaturze technicznej / J Szewczyk // Architecturae et Artibus. – 2009, nr 1, s. 84-98

Budownictwo z gliny w Korei / Marcin Pawlikowski // Budownictwo wiejskie. – 1957, nr 3, s. 6-8

Budownictwo z gliny w świetle badań i doświadczeń ITB / Bogdan Bany, Stanisław Choliński Warszawa : „Arkady”, 1962

Budujemy z gliny / Murator. – 1986

Budynki z gliny / Zygmunt Racięcki
Warszawa : Wydawnictwo „Arkady”, 1962

Budynki z surowej ziemi na Suwalszczyźnie (cz. 1) / Joanna Lutyńska, Jarosław Szewczyk // Architecture
et Artibus. – 2016, nr 1, s. 46-63

Budynki z surowej ziemi na Suwalszczyźnie (cz. 2) / Joanna Lutyńska, Jarosław Szewczyk // Architecturae
et Artibus. – 2016, nr 3, s. 102-114

Dom z gliny / opr. Sambor Zarzycki

Domy z lekkiej gliny : poradnik budowy szkieletowych domów z wypełnieniem z lekkiej gliny  / Maciej Hyła, Danuta Kupiec-Hyła
Kraków: Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych W Krakowie, 1994

Domy z lekkiej gliny : poradnik budowy szkieletowych domów z wypełnieniem z lekkiej gliny / Maciej Hyła, Danuta Kupiec-Hyła
Kraków : Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych W Krakowie, 1994

Domy z gliny (2) / tekst i zdjęcia Danuta Kupiec-Hyła, Maciej Hyła rysunki Marek Sternicki

Ekonomiczne aspekty wykorzystania gliny w konstrukcji przegród zewnętrznych budynków w porównaniu
z wybranym materiałem tradycyjnym
/ Krzysztof Wiśniewski, Wojciech Gieniusz, Agata Pawłat-Zawrzykraj // Acta Scientiarum Polonorum. Arcitectura. – 2018, nr 1, s. 24-34

Glina – zdrowy materiał budowlany / Andrzej Sroczyński // Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska. – 2013, z. 53, s. 195-202

Glina materiałem budowlanym przeszłości i przyszłości / Anna Kurowicka // Buduj z Głową. – 2018, nr 2

Glina w architekturze armeńskiej / Lilit Ter-Minasyan // Szkło i Ceramika. – 2014, nr 3, s. 20-23

Gliniane budownictwo we wsi Kalinówka-Basie / Magdalena Maria Kurnicka, Natalia Pietrusewicz, Jarosław Szewczyk // Architecturae et Artibus. – 2016, vol. 8, nr 3, s. 94-101

Glinodrzewne budownictwo wiejskie na Wileńszczyźnie / Jarosław Szewczyk // Architecturae et Artibus.
– 2009, nr 2, s. 65-74

Jak budować z cegły, kamienia, betonu, gliny i piasku z wapnem / Kazimierz Kalinowski
Warszawa : Wydawnictwo Towarzystwa Oświaty Rolniczej – Księgarnia Rolnicza, 1937

Jak samemu zbudować domek z gliny / Maria Grąbczewska
Warszawa : Wydawnictwo „Arkady”, 1957

Jak samemu zbudować z gliny : tani, zdrowy i trwały budynek mieszkalny lub gospodarczy / Zygmunt Racięcki
Łódź : Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych,1946

Miejscowe materiały budowlane / Zdzisław Witebski
Warszawa : Wydawnictwo „Budownictwo i Architektura”, 1957

Nietypowe materiały budowlane – glina, gnój i domieszki – w świetle dawnego polskiego piśmiennictwa : cz. 2 : stropy, sufity i dachy / Jarosław Szewczyk // Architecturae et Artibus. – 2012, nr 1, s. 31-57

Nietypowe materiały budowlane – glina, gnój i domieszki – w świetle dawnego polskiego piśmiennictwa : cz. 1 : klepiska, podłogi, ściany i tynki / Jarosław Szewczyk // Architecturae et Artibus. – 2011, nr 4, s. 21-51

Nowatorskie i ekologiczne budownictwo z gliny / Marek Kamieniarz // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. – 2016, z. 63, nr 3, s. 151-158

Nowe rozwiązanie z zakresu technologii wznoszenia domów z gliny / Marek Kamieniarz // Czasopismo Techniczne. Architektura. – 2010, z. 8-A, s. 279-288

Ocena właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytu glinowego z dodatkiem słomy pod kątem wykorzystania w budownictwie
/ Krzysztof Wiśniewsk, Agata Pawłat-Zawrzykraj, Maja Urbańska // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. – 2019, nr 2, s. 115-123

Ostatni gliniany dom z Chorek w powiecie łęczyckim i jego mieszkańcy / Piotr Czepas // Zeszyty Wiejskie.
– 2015, nr 21, s. 169-178

Podręcznik budowania z gliny / Gernot Minke, Wyd. 2 poprawione
Łódź,  Fundacja Cohabitat , 2015

Poradnik wiejskiego budownictwa ogniotrwałego z gliny i drzewa lub betonu i drzewa / Mikołaj Niewierowicz
Wilno : Zakłady Graficzne „Znicz”, 1930

Szansa dla budownictwa z gliny w warunkach rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego / Danuta Kupiec-Hyła // Czasopismo Techniczne. Architektura. – 2007, z. 3-A, s. 147-153

Sposób stawiania budowli gospodarskich z wrzosu i gliny, i pokrycia onych dachem niepalnym / Kajetan Krassowski, Wydanie 2, znacznie powiększone
Wilno, 1839

Ściany z gliny surowej / w opracowaniu Zygmunta Racięckiego, Ciszkiewicza, Galera, Manna, Wydanie 2
[Łódź ?] : Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, [1937 ?]

Wpływ dodatku popiołu lotnego na właściwości kompozytu glinowo-popiołowego / Krzysztof  Wiśniewski, Małgorzata Ziółkowska // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. – 2014, nr 4, s.  81-89

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o glinie, a boicie się zapytać / Marcin Mateusz Kołakowski // Zielone Brygady. Pismo Ekologów. – 2005, nr 9-10

Wypełnianie ścian w technologii glina lekka w szalunku : studium przypadku budowy domu i domków
na Roztoczu : budujemy z gliny
/ Anna Szewczyk Arek Bochen
Roztocze : Budujemy z Gliny,2015, e-book

Zamki z piasku wskazówką co do pradawnej technologii budowlanej / Uniwersytet w Durham

Zastosowanie gliny w budownictwie I / Włodzimierz Pyć // Budownictwo Wiejskie. – 1957, nr 5, s. 18-23

Zastosowanie gliny w budownictwie II / Włodzimierz Pyć // Budownictwo Wiejskie. – 1957, nr 6, s. 20-27

Zastosowanie gliny w konstrukcji ścian wiejskich domów na Podlasiu / Jarosław Szewczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura. – 2008, z. 21, s. 93-127

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Izolacje

Właściwości, parametry i zastosowanie tynków glinianych
/ Maciej Rokiel // Izolacje. – 2017, nr 1, s. 48-51

Glina jako materiał budowlany / Marek Kamieniarz // Izolacje. – 2014, nr 11/12, s. 94-97

Technologia wznoszenia budynków z bloczków słomianych i gliny / Marek Kamieniarz // Izolacje. – 2009,
nr 11/12, s. 36-39

Wpływ zastosowania materiałów z gliny na mikroklimat wewnętrzny nowoczesnych budynków energooszczędnych / Aleksander Byrdy // Izolacje. – 2013, nr 9, s. 60-63

Gliniec czyli keramzyt : termoizolacyjna glina spęczniona / Jacek Sawicki // Izolacje. – 2004, nr 4, s. 70-73

Materiały Budowlane

Budownictwo z gliny w aspekcie energooszczędności i ochrony środowiska / Marek Kamieniarz // Materiały Budowlane. – 2014, nr 11, s. 51-53

Przegląd Budowlany

Czy zamienimy beton na glinę ? / Radosław Barek // Przegląd Budowlany. – 2021, nr 11-12, s. 149-153

Oszczędność energii za pomocą niekonwencjonalnych materiałów budowlanych / Michał Golański // Przegląd Budowlany . – 2012, nr 12, s. 68-74

Przegląd Komunalny

Ekologiczny dom / Alicja Kostecka // Przegląd Komunalny. – 2005, nr 12, s. 32

Recykling

Budownictwo z gliny surowej / Marta Żurakowska // Recykling. – 2006, nr 5, s. 28-29

Ekologiczne domy z gliny / Marta Żurakowska // Recykling. – 2005, nr 3, s. 32-33

Warstwy, Dachy i Ściany

Proekologiczne budownictwo gliniane / Marek Kamieniarz // Warsztwy, Dachy i Ściany. – 2009, nr 3, s. 46-47

Budownictwo z gliny szansą na ekorozwój / Danuta Kupiec-Hyła // Warstwy, Dachy i Ściany. – 2009, nr 2,
s. 76-77

Glina dzisiaj / Marek Kamieniarz // Warstwy, Dachy i Ściany. – 2005, nr 1, s. 67-68

Glina jako materiał budowlany wyjątkowo energooszczędny / Artur Lupa, Marek Kamieniarz // Warstwy, Dachy i Ściany. – 2004, nr 2, s. 86-87

Ściany glinobite / Jacek Katzer // Warstwy, Dachy i Ściany . – 2003, nr 4, s. 53-53