Opracowania tematyczne – EKRANY AKUSTYCZNE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 175 – OCHRONA ŚRODOWISKA:

Ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym : wybrane zagadnienia / Damian Bęben
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2009, s. 46-51 (Rozdz. 3.5.3 – Ekrany akustyczne)
Sygnatura 175

DZIAŁ 245 – IZOLACJE AKUSTYCZNE:

Czynnik akustyki w projektowaniu urbanistycznym / Maria Stawicka-Wałkowska (Seria: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Rozprawy)
Warszawa : Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, 1988, s. 78-105 (Rozdz. 7 – Ekrany akustyczne jako elementy obniżające hałas na terenach sąsiadujących bezpośrednio z jego źródłem)
Sygnatura 245

Katalog przeciwhałasowych ekranów urbanistycznych / Maria Stawicka-Wałkowska
Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 1990
Sygnatura 245

Podstawy akustyki urbanistycznej / Jerzy Sadowski
Warszawa : „Arkady”, 1982, s. 127-159 (Rozdz. 4.1.5 – Ekranowanie hałasu przez naturalne i sztuczne elementy urbanistyczne)
Sygnatura 245

DZIAŁ 245.1 – HAŁAS. WIBRACJE:

Hałas drogowy / Radosław J. Kucharski
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1979, s. 67-70 (Rozdz. 6.3.3 – Ekranowanie akustyczne)
Sygnatura 245.1

Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem / Zbigniew Engel
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. 397-410 (Rozdz. 9.7 – Ekrany akustyczne)
Sygnatura 245.1

Ochrona środowiska pracy przed hałasem : cz. I / Czesław Puzyna, Wyd. 3 uzup. i popr.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981, s. 297-334 (Rozdz. 6.3 – Ekrany akustyczne)
Sygnatura 245.1

DZIAŁ 252.2 – DROGI-BUDOWA:

Budowle i roboty ziemne : materiały do wykładów i ćwiczeń / Krzysztof Gradkowski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010, s. 5-10 (Rozdz. 3.1 – Gruntowe ekrany ochrony akustycznej)
Sygnatura 252.2

Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic / Krzysztof Gradkowski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013, s. 65-81 (Rozdz. 3 – Ekrany ochrony akustycznej)
Sygnatura 252.2

Stałe urządzenia techniczne dróg : materiały do wykładów i ćwiczeń / Krzysztof Gradkowski
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010, s. 24-37 (Rozdz. 3 – Ekrany ochrony akustycznej)
Sygnatura 252.2

BROSZURY:

DZIAŁ 181 – MAŁA ARCHITEKTURA:

Kształtki betonowe : elementy małej architektury : wytyczne budowania
Bydgoszcz : KAMAL, 2003, s. 10-13 (LUSAFLOR i KOMBIFLOR – ekran akustyczny)
Sygnatura 181

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Badanie eksperymentalne skuteczności ekranowania przegród akustycznych / Justyna Sordyl // Logistyka.
– 2014, nr 6, CD 3, s. 9860-9865

Ekran akustyczny o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ziemnym / Paweł Kossakowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2012, z. 59, nr 3, t. 4,
s. 257-264

Ekrany akustyczne – regulacje prawne i stosowane rozwiązania – cz. II / Jakub Zawieska // Inżynier Budownictwa. – 2012, nr 10, s. 52-56

Ekrany akustyczne – regulacje prawne i stosowane rozwiązania – cz. I / Jakub Zawieska // Inżynier Budownictwa. – 2012, nr 9, s. 18-21

Ekrany akustyczne zasady projektowania i kryteria doboru/ Piotr Wyrwas, Adam Szykuła,
IV Ogólnopolska Konferencja Mostowców – Konstrukcja i Wyposażenie Mostów, Wisła, 12-14 października 2005

Ekrany akustyczne dla ograniczenia hałasu drogowego na przykładzie miasta Kęty / Monika Wierzbińska, Maciej Myrdko // Nauka. Przyroda. Technologie – 2011, t. 5, z. 4, s. 1-9

Ekrany akustyczne w krajobrazie ochrona akustyczna czy degradacja krajobrazu ? / Sebastian Bernat // Architektura Krajobrazu. – 2013, nr 3, s. 16-30

Ekrany akustyczne w mieście – bariera w zagospodarowaniu przestrzeni urbanistycznej (na przykładzie rejonu ul. Lazurowej i Gen. Maczka w Warszawie) / Konrad Podawca // Studia Miejskie. – 2017, t. 27, s. 91-106

Geneza i metody ograniczania hałasu drogowego ekrany akustyczne / Katarzyna Kiprian, Grzegorz Ligus // Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. – 2011, nr 8, s. 95-105

Niskie ekrany skuteczna ochrona przed hałasem w transporcie kolejowym / Kamil Hajduk // Problemy Kolejnictwa. – 2016, z. 170, s. 7-14

Ocena skuteczności ekranu akustycznego z bramą wjazdową / Karol Pereta, Lucjan Janas, Rafał Klich // Budownictwo i Architektura. – 2014, nr 13(4), s. 185-194

Próba zastosowania zestalonych osadów ściekowych do budowy ekranów akustycznych / Jan Sadowski // Inżynieria i Aparatura Chemiczna. – 2010, nr 5, s. 104

Skuteczna walka z hałasem // Twój Filar. – 2011, nr 2, s. 18-19

Stosowanie ekranów akustycznych w pomieszczeniach / Witold Mikulski, Izabela Warmiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2017, nr 5, s. 21-25

Teoria a praktyka stosowania ekranów akustycznych / Janusz Kompała, Witold Mrukwa, Janusz Świder // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa. – 2002, nr 2, s. 43-52

Trwałość korozyjna ekranów akustycznych / Agnieszka Królikowska, Leszek Komorowski // Inżynier Budownictwa. – 2017, nr 2, s. 82-88

Wpływ ekranów akustycznych na ograniczenie emisji metali ciężkich z miejskich ciągów komunikacyjnych / Elżbieta Krajewska, Krystyna Niesiobędzka // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. – 2007, nr 33,
s. 73-77

Wpływ zjazdów bramowych w ekranach akustycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego /  Mariusz Kieć, Krystian Woźniak // Logistyka. – 2014, nr 3, CD 1, s. 2890-2899

Wstępna analiza posadowienia ekranów akustycznych na palach według różnych metod obliczeniowych / Krzysztof Trojnar // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska.
– 2012, z. 59, nr 3, t. 4, s. 109-116

Wstępne badania właściwości mechanicznych i palnych materiałów stosowanych w konstrukcjach drogowych ekranów przeciwhałasowych / Marzena Półka, Marcin Oszust, Daniel Pieniak, Paweł Ogrodnik, Andrzej Niewczas // Autobusy. – 2011, nr 12, s. 282-289

Wstępne badania wpływu antypirenów na właściwości mechaniczne i palne kompozytów WPC stosowanych
w konstrukcjach ekranów przeciwhałasowych
/ Daniel Pieniak, Marcin Oszust, Andrzej Niewczas, Leszek Gil, Marzena Półka // Autobusy. – 2011, nr 12, s. 124-132

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Budownictwo, Technologie, Architektura

Betonowe ekrany akustyczne / Lesław Stryczniewicz // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2006,
nr 2, s. 28-29

Ekrany akustyczne / Błażej Zgoła // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2002, nr 3, s. 34-36

Builder

Zielone bariery akustyczne / Barbara Ksit, Michał Majcherek // Builder. – 2014, nr 4, s. 56-58

Ochrona przed hałasem a normy prawne / Marek Adamczyk // Builder. – 2010, nr 9, s. 48-49

Ekrany akustyczne elementy projektowania / Joanna Ryńska // Builder. – 2010, nr 5, s. 62-64

Drogi Publiczne

Redukcja hałasu drogowego // Drogi Publiczne. – 2023, nr 4, s. 45-46

Najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze ekranów akustycznych // Drogi Publiczne. – 2023, nr 4, s. 49-51

Drogownictwo

Aspekty projektowe urządzania ciągów pieszo-rowerowych w kontekście tłumienia hałasu i roli roślinności / Marzena Suchocka, Paulina Semeniuk // Drogownictwo. – 2019, nr 7-8, s. 222-226

Posadowienie ekranów akustycznych / Jerzy Sekowski, Robert Musiał // Drogownictwo. – 2015, nr 8,
s. 266-269

Zabezpieczenia akustyczne stosowane na polskich drogach w aspekcie racjonalizacji kosztów / Piotr Buczek // Drogownictwo. – 2013, nr 1, s. 3-8

Ekran akustyczny z powierzchnią dyfuzyjną / Tadeusz Kamisiński, Artur Flach, Jarosław Rubacha, Adam Pilch // Drogownictwo. – 2010, nr 12, s. 416-418

Gruntowe ekrany ochrony akustycznej / Krzysztof Gradkowski // Drogownictwo. – 2007, nr 3, s. 96-98

Ekrany przeciwhałasowe RBS / Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska, Wojciech Zimny // Drogownictwo.
– 2002, nr 9, s. 267-268

Inżynieria i Budownictwo

Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – aktualne wymagania i wytyczne w zakresie obliczeń i projektowania / Paweł Kossakowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2023, nr 7-8, s. 408-413

Obliczanie i projektowanie drogowych urządzeń przeciwhałasowych według PN-EN 1794-1:2011 / Paweł Kossakowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2014, nr 4, s. 228-232

Izolacje

Ocena właściwości dźwiękochłonnych wykładzin porowatych stosowanych w ekranach akustycznych / Jadwiga Turkiewicz, Jan Sikora // Izolacje. – 2009, nr 3, s. 66-69

Wpływ perforacji blachy na właściwości pochłaniania dźwięku przegród warstwowych stosowanych
w ekranach akustycznych
/ Jan Sikora, Jadwiga Turkiewicz, Piotr Chaja // Izolacje. – 2009, nr 2, s. 46-51

Kalejdoskop Budowlany

Drogowe ekrany akustyczne / Faustyn Karpiński // Kalejdoskop Budowlany. – 2001, nr 11, s. 25-27

Magazyn Autostrady

Drogowe ekrany akustyczne w kontekście ochrony przed hałasem / Wojciech Drozd // Magazyn Autostrady.
– 2019, nr 8-9, s. 68-73

Podstawowe błędy popełniane przy projektowaniu i realizacji ekranów akustycznych / Arkadiusz Boczkowski // Magazyn Autostrady. – 2017, nr 6, s. 51-56

Wykorzystywanie ekranów akustycznych w świetle prawa polskiego / Jakub Brzeski // Magazyn Autostrady.
– 2017, nr 6, s. 57-59

Szkło akrylowe i mineralne jako wypełnienie paneli mostowych ekranów akustycznych / Beata Stankiewicz // Magazyn Autostrady. – 2016, nr 7, s. 8-11

Roślinność przydrożna jako naturalna bariera dźwiękochłonna / Damian Hadryś // Magazyn Autostrady.
– 2016, nr 7, s. 12-17

Przyszłość ekranów akustycznych w Polsce / Jarosław Gorzelańczyk // Magazyn Autostrady. – 2016, nr 7,
s. 19

Ekrany akustyczne ze stali COR-TEN czy to ma sens ? / Dawid Kroteniuk // Magazyn Autostrady. – 2016, nr 7,
s. 24-25

Badania parametrów dźwiękochłonnych paneli ekranów drogowych z krawędziowym reduktorem dźwięku / Leszek Dulak, Artur Nowoświat, Rafał Żuchowski // Magazyn Autostrady. – 2016, nr 7, s. 26-32

Skuteczność ekranów akustycznych / Leszek Dulak, Rafał Żuchowski // Magazyn Autostrady. – 2015, nr 7,
s. 32-41

Materiały Budowlane

Badania skuteczności i efektywności drogowych ekranów przeciwhałasowych / Marek Motylewicz, Paweł Gierasimiuk, Marcin Dębiński // Materiały Budowlane. – 2023, nr 8, s. 29-33

Ekrany akustyczne jako wyrób budowlany w świetle wymagań normy PN-EN 14388 / Elżbieta Nowicka, Marzena Jakimowicz // Materiały Budowlane. – 2020, nr 12, s. 50-53

Ekrany akustyczne – zasady ustalania położenia i wymiarów względem źródła i odbiorcy hałasu / Marek Motylewicz, Janusz Bohatkiewicz, Marcin Dębiński // Materiały Budowlane. – 2018, nr 12, s. 66-68

Pomiary terenowe skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego / Leszek Dulak // Materiały Budowlane. – 2018, nr 8, s. 40-43

Kolejowe ekrany akustyczne – zasady doboru obciążeń aerodynamicznych / Robert Cybulski, Artur Piekarczuk // Materiały Budowlane. – 2018, nr 7, s. 60-62

Architektoniczne aspekty trwałości betonowych obiektów ochrony akustycznej w infrastrukturze komunikacyjnej / Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Romuald Tarczewski, Joanna Jabłońska // Materiały Budowlane.
– 2017, nr 11, s. 100-101

Drogowe ekrany akustyczne w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania / Marzena Jakimowicz // Materiały Budowlane. – 2017, nr 8, s. 162-164

Trwałość stalowych pali rurowych w posadowieniach ekranów akustycznych / Mieczysław Kania, Katarzyna Rzeszut // Materiały Budowlane. – 2016, nr 11, s. 88-89

Badania laboratoryjne ekranów akustycznych / Leszek Dulak // Magazyn Autostrady. – 2015, nr 5, s. 90-96

Badanie bezpieczeństwa wypełnień ekranów przeciwdźwiękowych na spadające odłamki / Artur Sakowski, Barbara Rymsza // Materiały Budowlane. – 2015, nr 4, s. 78-79

System żelbetowych prefabrykowanych ekranów akustycznych SBP / Jan Makuszewski // Materiały Budowlane. – 2011, nr 11, s. 24-25

Wybrane właściwości techniczno-użytkowe ekranów akustycznych, wymagania wg PN-EN 14388 / Marzena Jakimowicz, Elżbieta Nowicka // Materiały Budowlane. – 2011, nr 8, s. 30-31

Nowe ekrany akustyczne / Jacek Darmoń // Materiały Budowlane. – 2011, nr 4, s. 80

Osłony przeciwdźwiękowe w budownictwie komunikacyjnym / Barbara Rymsza, Artur Sakowski // Materiały Budowlane. – 2010, nr 12, s. 5-7

Ekrany akustyczne – zasady projektowania i oceny właściwości akustycznych / Marek Niemas // Materiały Budowlane. – 2009, nr 8, s. 25-28

Ekrany akustyczne firmy Gralbet // Materiały Budowlane. – 2009, nr 8, s. 29

Drewniane panele akustyczne FUDALI GM1 // Materiały Budowlane. – 2009, nr 8, s. 30

Uwarunkowania stosowania ekranów akustycznych / Radosław J. Kucharski // Materiały Budowlane.
– 2005, nr 8, s. 38-40

Prefabrykowane ekrany akustyczne COBSOLIS maksimum jakości, minimum kosztów // Materiały Budowlane. – 2005, nr 8, s. 41

Szklane ekrany akustyczne / Jan Adamczyk, Faustyn Karpiński // Materiały Budowlane. – 2005, nr 8,
s. 42-43

Pokonać hałas // Materiały Budowlane. – 2005, nr 8, s. 43

Ocena skuteczności ekranów akustycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej / Elżbieta Walerian, Ryszard Janczur, Mieczysław Czechowicz // Materiały Budowlane. – 2004, nr 10, s. 97-100

Ekranowanie akustyczne / Jerzy Sadowski // Materiały Budowlane. – 2004, nr 4, s. 53-56

Ekran dźwiękochłonny z kształtek ceramicznych / Roman Gniazdowski // Materiały Budowlane. – 2004,
nr 4, s. 57

Zasady stosowania ekranów akustycznych / Radosław J. Kucharski // Materiały Budowlane. – 2003, nr 9,
s. 54-55, 72

Uwarunkowania projektowania ekranów akustycznych / Zbigniew Szymański, Radosław J. Kucharski // Materiały Budowlane. – 2003, nr 9, s. 58-59, 102

Nowe wyroby do budowy ekranów o konstrukcji betonowej / Faustyn Karpiński // Materiały Budowlane.
– 2003, nr 9, s. 62-63

Ekrany akustyczne z litych płyt akrylowych // Materiały Budowlane. – 2003, nr 9, s. 65

Kontrola skuteczności ekranów akustycznych / Anna Taras, Radosław J. Kucharski // Materiały Budowlane.
– 2003, nr 9, s. 68-69

Porównanie cech użytkowych wypełnień przezroczystych / Maciej Grzelski // Materiały Budowlane.
– 2003, nr 9, s. 70-71

Urządzenia i wyroby zmniejszające hałas komunikacyjny / Faustyn Karpiński // Materiały Budowlane.
– 2000, nr 12, s. 2-9

Ekrany przeciwhałasowe z płyt Plexiglas // Materiały Budowlane. – 2000, nr 12, s. 12

Ekrany dźwiękochłonne z elementów Lusaflor i Kobmiflor // Materiały Budowlane. – 2000, nr 12, s. 13

Zielone ekrany przy drodze // Materiały Budowlane. – 2000, nr 12, s. 14

Ekrany akustyczne z płyt Lexan Margard Sound Glaze S.C. // Materiały Budowlane. – 2000, nr 12, s. 16

Badania akustyczne ekranów drogowych / Jan A. Adamczyk, Lesław Stryczniewicz // Materiały Budowlane.
– 2000, nr 12, s. 18-19

Ściany dźwiękochłonne nowej generacji // Materiały Budowlane. – 2000, nr 12, s. 20, 80

Specyfikacje techniczne dotyczące ekranów akustycznych / Mirosław Kossakowski // Materiały Budowlane.
– 2000, nr 12, s. 22-23

Ekrany betonowe systemu ZÜBLIN // Materiały Budowlane. – 2000, nr 12, s. 25-27

Aprobaty techniczne IBDiM na wyroby przeciwhałasowe // Materiały Budowlane. – 2000, nr 12, s. 28

Ekran akustyczny typu Łabędź // Materiały Budowlane. – 2000, nr 12, s. 29

Nowe zastosowanie granulatów gumowych / Jacek Magryta // Materiały Budowlane. – 2000, nr 12,
s. 80-81

Polski Instalator

Osłona dźwiękochłonna nad autostradą innowacyjny projekt firmy D+H // Polski Instalator. – 2013, nr 3, s. 35

Przegląd Budowlany

Ekrany akustyczne jako metoda ograniczania emisji hałasu w infrastrukturze drogowej / Wojciech Drozd // Przegląd Budowlany. – 2013, nr 12, s. 33-39

Przegląd Komunalny

Zielone ekrany w walce z hałasem / Artur Kowalczyk // Przegląd Komunalny. – 2022, nr 12, s. 62-66

Problemy z ekranami akustycznymi / Jan Adamczyk // Przegląd Komunalny. – 2013, nr 12, s. 86-87

Zielone ekrany akustyczne / Anna Skórkowska // Przegląd Komunalny. – 2003, nr 7, s. 69-71

Dokładność obliczeń a koszt ekranów akustycznych / Piotr Kokowski // Przegląd Komunalny. – 2002, nr 7,
s. 41-43 (dod.)

Rodzaje ekranów akustycznych w Polsce / Grażyna Wszołek // Przegląd Komunalny. – 2002, nr 7, s. 43-45 (dod.)

Projektowanie przegród akustycznych w planowaniu przestrzennym – aspekty wizualne
i psychoakustyczne
/ Krystyna Berezowska-Apolinarska // Przegląd Komunalny. – 2002, nr 7, s. 45-47 (dod.)

Sztuka projektowania ekranów akustycznych / Piotr Kokowski // Przegląd Komunalny. – 200,1 nr 7,
s. 46-47 (dod.)

Przegląd Komunikacyjny

Technologie zabudowy i posadowień ekranów ochrony akustycznej otoczenia dróg / Krzysztof Gradkowski, Marcin Zagojski // Przegląd Komunikacyjny. – 2006, nr 5, s. 37-42

Urządzenia ochrony klimatu akustycznego otoczenia dróg / Krzysztof Gradkowski, Krzysztof Masłowski // Przegląd Komunikacyjny. – 2006, nr 4, s. 28-39

Recykling

Ekrany akustyczne z surowców wtórnych / Kowalska, Kijeńska, Kamisiński // Recykling. – 2010, nr 6,
s. 20-21

Ekrany akustyczne dla autostrad / Ewa Kowalska, Stanisław Pasynkiewicz, Magdalena Żubrowska, Małgorzata Choroś // Recykling. – 2004, nr 9, s. 8-9

Świat Szkła

Osłona dźwiękochłonna nad autostradą – innowacyjny projekt firmy D+H // Świat Szkła. – 2013, nr 7-8,
s. 18

Szklane powłoki akustyczne / Beata Stankiewicz // Świat Szkła. – 2012, nr 9, s. 14-16

Dźwiękochłonne, szklane tunele na Trasie AK // Świat Szkła. – 2012, nr 9, s. 17

Szklane ekrany akustyczne / Adamczyk, Szałyga-Osypanka // Świat Szkła. – 2010, nr 12, s. 22-25

Efektowne i efektywne realizacje przezroczystych ekranów akustycznych / Beata Stankiewicz // Świat Szkła.
– 2005, nr 3, s. 74-77

Specyfika przezroczystych ekranów akustycznych / Beata Stankiewicz // Świat Szkła. – 2005, nr 2, s. 51-54

Wiadomości

Ekrany akustyczne we Francji i w RFN. Cz. 2 / Jerzy Sadowski // Wiadomości. – 2004, nr 10, s. 14-15

Ekrany akustyczne we Francji i w RFN. Cz. 1 / Jerzy Sadowski // Wiadomości. – 2004, nr 9, s. 16-19

Ekrany akustyczne. Cz. 2 Podbudowa teoretyczna : zasady projektowania i realizacji / Jerzy Sadowski // Wiadomości. – 2004, nr 7, s. 12-15

Ekrany akustyczne. Cz. 1 Podbudowa teoretyczna : zasady projektowania i realizacji / Jerzy Sadowski // Wiadomości. – 2004, nr 6, s. 11-13

Ekrany akustyczne. Cz. 2 Systematyka : stan zagadnienia w Polsce i w wybranych krajach / Jerzy Sadowski // Wiadomości. – 2004, nr 4, s. 15-17

Ekrany akustyczne : wprowadzenie do tematu : systematyka / Jerzy Sadowski // Wiadomości. – 2004, nr 3,
s. 23-26

Wiadomości Projektanta Budownictwa

Wybrane właściwości techniczno-użytkowe ekranów akustycznych : wymagania wg PN-EN 14388 / Elżbieta Nowicka, Marzena Jakimowicz // Wiadomości Projektanta Budownictwa. – 2012, nr 6-7, s. 30-33

Zieleń Miejska

Natura kontra hałas / Renata Domańska // Zieleń Miejska. – 2018, nr 3, s. 54-56

Ciszej za ekranem, czyli bariery z roślin / Anna Skórkowska // Zieleń Miejska. – 2012, nr 10, s. 34-37