Nowości w zbiorach – 2024-06-14

1. Marketing LGBT+ : charakterystyka, potencjał wykorzystania, przykłady, Karolina Wojtal, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023

2. Marketing miast i regionów : perspektywa produktowa, Anna Czaplińska, Igor Kavetskyy, Grażyna Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2024

3. Procesy komunikacyjne, Jolanta Staszewska, Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2023

4. Rynek pracy w kontekście zmian pokoleniowych i cyfryzacji, Małgorzata Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2024

5. Współczesne przestrzenie aktywności młodzieży, redakcja naukowa Mariusz Gajewski, Wydawnictwo “scriptum” : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2023

6. Wybrane zagadnienia zasilania silników spalinowych paliwem alternatywnym, Marietta Markiewicz, Politechnika Bydgoska. Wydawnictwa Uczelniane, copyright 2023

7. Zielona transformacja gospodarki i finansów samorządowych, Andrzej Miszczuk, Alicja Sekuła, Magdalena Miszczuk, Stan prawny na 31 sierpnia 2023 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023