Opracowania tematyczne – DEWELOPERZY

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 22.2 – KONIUNKTURA

Sektor bankowy i branża deweloperska w Polsce w kontekście kryzysu subprime w dobie globalizacji rynków finansowych / Piotr Szkudlarek [w:] Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 158-167
Sygnatura 22.2

DZIAŁ 59 – PRAWO HANDLOWE:

Prawo handlowe dla ekonomistów / redakcja naukowa Bogusława Gnela ; [autorzy] Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Jan Lic, Jolanta Loranc-Borkowska, Monika Szaraniec, Ryszard Szostak, Wydanie 3, Stan prawny na 18 stycznia 2019 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 240-243 (Rozdz. 13.2.6 – Umowa deweloperska)
Sygnatura 59

DZIAŁ 63.2 – NIERUCHOMOŚCI-RYNEK I GOSPODARKA:

Gospodarka nieruchomościami / Anna Pawlikowska-Piechota
Warszawa : Polskie Centrum Budownictwa, 1999, 90-102 (Rozdz. 3.4.1 – Developerzy)
Sygnatura 63.2

Nieruchomość a rynek / Ewa Kucharska-Stasiak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 214-227 (Rozdz. VI – Procesy deweloperskie)
Sygnatura 63.2

Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Ewa Kucharska-Stasiak
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 229-239 (Rozdz. 9 – Procesy deweloperskie)
Sygnatura 63.2

Postaw na grunt : czyli Nowe możliwości na rynku nieruchomości w Polsce / Grzegorz Dobrowolski, Szymon Sędek
Gdańsk : Wydawnictwo APIB, 1996, s. 99-104 (Rozdz. 6.4 – Developerzy)
Sygnatura 63.2

Rynek nieruchomości w Polsce : teoria i praktyka / Dorota Ostrowska, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Paweł Jamróz [et al.] (Seria: Poradniki)
Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 186-191 (Rozdz. 9.2 – Polski Związek Firm Deweloperskich)
Sygnatura 63.2

DZIAŁ 63.3 – NIERUCHOMOŚCI-INWESTYCJE I FINANSOWANIE:

Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym / Agata Antczak-Stępniak ; [recenzent Maria Trojanek], Wydanie 1 (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Sygnatura 63.3

Finansowanie inwestycji mieszkaniowych / Marek Bryx (Seria: Nieruchomości)
Warszawa : POLTEXT, 2001, s. 91-101 (Rozdz. 3.1 – System developerski)
Sygnatura 63.3

Inwestycje deweloperskie / Marek Dąbrowski, Kazimierz Kirejczyk
Warszawa : TWIGGER, 2001
Sygnatura 63.3

Inwestycje na rynku nieruchomości / red. Halina Henzel
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 117-148 (Rozdz. 3 – Developing jako forma organizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na rynku nieruchomości)
Sygnatura 63.3

Strategie inwestowania na rynku nieruchomości : praca zbiorowa / red. Halina Henzel (Seria: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, s. 126-129 (Rozdz. 5.6 – Ryzyko dewelopera), s. 149-166 (Rozdz. 7 – Deweloper jako profesjonalny uczestnik rynku nieruchomości)
Sygnatura 63.3

Umowa deweloperska / Piotr Kunicki (Seria: Nieruchomości)
Warszawa : C.H. Beck, 2007
Sygnatura 63.3

DZIAŁ 63.1 – NIERUCHOMOŚCI-ZARZĄDZANIE:

Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam Nalepka
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007,
s. 141-147 (Rozdz. 8.1 – Deweloper jako zarządca nieruchomości)
Sygnatura 63.4

DZIAŁ 65 – PRAWO LOKALOWE:

Prawo mieszkaniowe : regulacje i praktyka / red. nauk. Helena Kisilowska, Rafał Godlewski, Urszula Legierska [et al.]
Warszawa : Difin, 2015, s. 23-49 (Rozdz. II – Budownictwo mieszkaniowe w systemie deweloperskim)
Sygnatura 65

DZIAŁ 86 – KONKURENCJA:

Developer na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych w warunkach konkurencji / Roman Rzeczkowski [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Część 2 / red. Małgorzata Juchniewicz
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006, s. 412-417
Sygnatura 86

DZIAŁ 97.1 – INWESTYCJE BUDOWLANE:

Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych / Maciej Bielecki (Seria: Nieruchomości
/ C.H. Beck)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007, s. 214-228 (Rozdz. 7 – Umowa deweloperska)
Sygnatura 97.1

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Aktywność polskich deweloperów w zakresie zielonego budownictwa na rynku mieszkaniowym / Agata Antczak // Zarządzanie i Finanse. – 2014, nr 4, s. 51-66

Analiza działalności firm deweloperskich funkcjonujących w Olsztynie / Manuel de Jesus, Anna Monika Winiarska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010, nr 48,
s. 263-272

Analiza uwarunkowań rynkowych działalności przedsiębiorstw deweloperskich / Anna Michna, Roman Kmieciak // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 89,
s. 307-323

Atrakcyjność inwestycji w akcje spółek deweloperskich / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 73, s. 813-828

Badania in situ jakości cieplnej obudowy budynków – czy mogą być pomocne dla dewelopera / Katarzyna Nowak-Dzieszko, Katarzyna Nowak // Architectus : Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. – 2017, nr 1(49), s. 131-140

Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych / Iwona Foryś, Barbara Batóg // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie. – 2016, nr 1, s. 71-88

Certyfikat dewelopera / Krajowa Izba Budownictwa // Budownictwo i Prawo. – 2003, nr 5, s. 32

Charakter prawny umowy developerskiej / Ireneusz Weiss, Robert Jurga // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 1998, nr 11, s. 3-8

Czynniki kształtowania reputacji podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich w nowych warunkach gospodarowania / Justyna Grześ-Bukłaho // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2011, nr 6, s. 308-319

Czy kończy się boom w sektorze deweloperów mieszkaniowych w Polsce ? / Ewa Hanna Siemińska, Małgorzata Krajewska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2019, nr 342, vol. 3, s. 21-44

Czy umowa deweloperska to umowa przedwstępna ? / Anna Jedynasta // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2007, nr 4, s. 10-19

Deweloper i nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jako strony umowy deweloperskiej / Damian Dominik Leśniewski // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. – 2018, t. 12, nr 2, s. 188-200

Deweloper we wspólnocie / Ryszard Kozłowski // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2007, nr 2, s. 8-11

Deweloperzy / oprac. Wojciech Romanowicz // Nowe Życie Gospodarcze. – [dodatek, 2001, s. 2-15]

Doświadczenia amerykańskiego dewelopera / Andrew Gutowski ; rozm. przepr. Katarzyna Sendecka // Architektura. Murator. – 1999, nr 3, s. 67-69

Doświadczenia polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych po wprowadzeniu tzw. ustawy deweloperskiej / Ewa Siemińska // Zarządzanie i Finanse. – 2014, nr 4, s. 373-387

Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / Katarzyna Kania // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 649, s. 55-68

Działalność developerska w księgach rachunkowych / Telesfor Żyznowski. // Rachunkowość. – 2006, nr 12, s. 20-28

Essentialia negotii umowy deweloperskiej / Dorota Matyjaszek // Roczniki Administracji i Prawa. – 2013,
t. 13, s. 457-473

Forma umowy deweloperskiej w rozumieniu art. 9 ust. I ustawy o własności lokali – aspekty praktyczne / Przemysław Buczkowski // Przegląd Prawa Handlowego. – 2008, nr 12, s. 48-52

Gdy deweloper odmawia reklamacji / Jolanta Dębska // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2009, nr 8, s. 14-15

Idea odpowiedzialnych inwestycji w nieruchomości w działalności deweloperskiej / Katarzyna Śmietana // Zarządzanie i Finanse. – 2014, nr 4, s. 421-436

Identyfikacja i ocena strategii rynkowych deweloperów na wrocławskim rynku nieruchomości mieszkaniowych / Elżbieta Kanak // Nauki o Zarządzaniu. – 2014, nr 2(19), s. 74-85

Instrumenty konkurowania przedsiębiorstw deweloperskich w okresie dekoniunktury gospodarczej / Justyna Grześ-Bukłaho // Economy and Management. – 2010, nr 3, s. 158-170

Inwestycja deweloperska jako przykład zarządzania kapitałem ludzkim w systemie projektowym / Grzegorz Kawecki // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 149-160

Istota działalności deweloperskiej w literaturze przedmiotu / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Problemy Rozwoju Miast. – 2007, t. 4, nr 4, s. 110-123

Jartom i Radex tajemnica udanej współpracy pośrednika i dewelopera // Budownictwo i Prawo. – 2010, nr 4, s. 29-30

Kilka uwag odnośnie regulacji umów deweloperskich / Jerzy Ciszewski, Konrad Leczkowski // Krytyka Prawa. – 2017, t. 9, nr 3, s. 19-38

Kondycja finansowa jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Nauki o Finansach. – 2015, nr 1, s. 49-68

Kondycja firm deweloperskich [ref. ] / Witold A[ndrzej] Werner // Problemy Rozwoju Budownictwa. – 1998, nr 1, s. 49-56

Kwalifikacja umów deweloperskich i gruntów w zasadach (polityce) rachunkowości wybranych przedsiębiorstw deweloperskich / Stanisław Hońko // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2014, nr 201, s. 105-114

Marketing w działalności developerskiej w budownictwie mieszkaniowym / Artur Rudnicki // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 1999, nr 2, s. 193-200

Mieszkania nowe propozycje / Zarząd Główny Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań // Nowe Życie Gospodarcze. – 2006, nr 9, s. 5-9

Model działalności deweloperskiej w Polsce analiza statusu spółek giełdowych uczestników indeksu WIG deweloperzy / Katarzyna Śmietana // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. – 2012, nr 104, s. 147-161

Model funkcjonowania rynku deweloperskiego / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Zarządzanie
i Finanse. – 2012, nr 2, T. 1, s. 49-67

Model nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa deweloperskiego : symulacyjne studium przypadku / Tadeusz Czernik, Daniel Iskra // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. – 2014, nr 207, s. 9-25

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach deweloperskich w praktyce polskiej / Krzysztof Kucharski // Glosa. – 2011, nr 4, s. 28-40

Niewywiązywanie się dewelopera z umowy / oprac. DBK // Wspólnota Mieszkaniowa. – 2008, nr 11,
s. 14-15

Nowa ustawa deweloperska weszła w życie : poznaj najważniejsze zmiany / Marek Chudzicki, Ggrzegorz Gajda // Inżynier Budownictwa. – 2022, nr 7-8, s. 26-31

Obligacje w strukturze kapitału przedsiębiorstw deweloperskich notowanych na GPW / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 65, s. 801-814

Ocena kondycji rynku nieruchomości mieszkaniowych na podstawie badania danych z raportów finansowych firm deweloperskich / Monika Zielińska-Sitkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 323, s. 423-437

Organizacja zarządzania finansami dużych związków gospodarczych prowadzących działalność deweloperską ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych nieruchomości / Piotr Mirowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 62, s. 743-751

Perspektywa konkurencji, współpracy i koopetycji w sektorze firm deweloperskich w Polsce / Renata Strzelecka // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 3, s. 175-185

Postępowanie grupowe zagrożenie dla deweloperów ? / Artur Sidor, Paweł W. Osik // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2010, nr 9

Pośrednictwo w zbyciu nieruchomości lokalowej przez dewelopera, cz. I / Ryszard Marek Karpiński // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2010, nr 11

Problematyka niedozwolonych klauzul umownych w umowach zawieranych z konsumentami przez deweloperów i pośredników nieruchomości / Tomasz Darłak // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2010, nr 2

Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych firm deweloperskich / Katarzyna Fita // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2013, nr 29, s. 47-60

Problemy funkcjonowania firm deweloperskich wyniki badań / Elżbieta Wężyk, Tadeusz Jaworski // Problemy Rozwoju Budownictwa. – 2001, nr 4, s. 1-9

Propozycja wskaźników zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw branży deweloperów budowlanych  / Piotr Bartkowiak, Maciej Koszel // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług
w Poznaniu. –  2012, nr 24, s. 43-55

Przedmiot umowy deweloperskiej / Katarzyna Kraska, Adam Orliński // Rocznik Samorządowy. – 2015, t. 4, s. 196-211

Realizacja obowiązków informacyjnych przez dewelopera na rynku mieszkaniowym – problemy praktyczne / Magdalena Załęczna // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2018, t. 19, z. 9, cz. 2, s. 345-357

Relacje strategiczne przedsiębiorstw deweloperskich / Ewa Stańczyk-Hugiet, Renata Strzelecka // Problemy Zarządzania. – 2015, nr 1, t. 1, s. 68-87

Reputacja jako czynnik determinujący sukces przedsiębiorstwa na rynku na przykładzie branży deweloperskiej / Justyna Grześ-Bukłaho // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2017, nr 343, s. 48-59

Rola prospektu informacyjnego przy zawieraniu umów z deweloperem / Ewa Całus // Acta Eresmiana.
– 2014, t. 7, s. 257-276

Rozwój nieruchomości mieszkaniowych – ustawa deweloperska od teorii do praktyki / Sławomir Terpiłowski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne.
– 2016, t. 23, s. 281-288

Ryzyko inwestowania – deweloperskie inwestycje mieszkaniowe / Marcin Sitek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 67, s. 241-254

Spółdzielnie mieszkaniowe jako deweloperzy na rynku nieruchomości / Teodor Skotarczak, Małgorzata Blaszke // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2016,
nr 45, t. 2, s. 439-450

Stabilność wskaźników struktury majątku wybranych spółek deweloperskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2013 / Iwona Foryś, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 45, t. 2, s. 225-238

Umowa deweloperska i przedawnienie wynikających z niej roszczeń / Michał Wojewoda // Przegląd Prawa Handlowego. – 2010, nr 10, s. 43-51

Usługi deweloperskie / Rafał Golat // Budownictwo i Prawo. – 1997, nr 2, s. 41-44

Uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw deweloperskich / Elżbieta Kanak, Mirosława Pluta-Olearnik // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2014, nr 33, s. 49-57

Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie oceny spółek deweloperskich notowanych
na GPW
/ Mariola Chrzanowska, Monika Zielińska-Sitkiewicz // Ekonometria. – 2013, nr 4(42), s. 60-71

Współpraca architekta i dewelopera w mieszkaniowym procesie deweloperskim / Małgorzata Grabus, Julia Łaszkiewicz // Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo. – 2016, nr 9(I), s. 197-211

Zmiany w Rządowych Programach Wspomagania Finansowania Mieszkalnictwa w Polsce i ich skutki
dla rozwoju branży deweloperskiej
/ Marcin Sitek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2014, nr 1, s. 285-294

Znaczenie reputacji w odniesieniu do interesariuszy strategicznych na przykładzie przedsiębiorstw deweloperskich / Ewelina Trubisz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 260, s. 482-490

Źródła i determinanty reputacji przedsiębiorstw deweloperskich / Justyna Grześ-Bukłaho // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 377-387

Wartość godziwa jako parametr wyceny inwestycji w spółkach deweloperskich z rynku londyńskiego
i warszawskiego
/ Joanna Żurawska, Maciej Frendzel // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica.
– 2011, nr 261, s. 579-589

Wartość mniej godziwa – hierarchia wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych w wybranych podmiotach branży deweloperskiej / Stanisław Hońko // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 71, s. 73-85

Wpływ zmian koniunktury na rynku nieruchomości na kondycję i wycenę spółek deweloperskich / Konrad Żelazowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2016, nr 45, t. 2, s. 531-542

Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż / Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2014, nr 3, s. 71-87

Zarządzanie ryzykiem na rynku deweloperskich inwestycji mieszkaniowych / Waldemar Kozłowski // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 1, s. 337-346

Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji – badania empiryczne wśród emitentów
z
branży developerskiej w Polsce / Marek Pauka, Natalia Śmieja // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 62, s. 399-409

Zmiany w Rządowych Programach Wspomagania Finansowania Mieszkalnictwa w Polsce i ich skutki dla rozwoju branży deweloperskiej / Marcin Sitek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2014, nr 1, s. 285-294

Źródła i determinanty reputacji przedsiębiorstw deweloperskich / Justyna Grześ-Bukłaho // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 377-387

Źródła pozyskiwania przez klientów informacji o ofercie przedsiębiorstw deweloperskich / Justyna Grześ-Bukłaho // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2014,
nr 36, t. 1, s. 227-239

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Budownictwo, Technologie, Architektura

Budownictwo mieszkaniowe : nadchodzą tłuste lata dla rynku deweloperskiego ? / Szymon Jungiewicz // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2014, nr 2, s. 10-12

Budownictwo deweloperskie – kiedy nastąpi odbicie ? / Szymon Jungiewicz // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2009, nr 4, s. 10-11

Builder

Ustawa deweloperska : nadzieje i zagrożenia / Łukasz Bernatowicz, Piotr Różański // Builder. – 2012, nr 11, s. 36-37

Nowe regulacje dla deweloperów / Paweł Białobok // Builder. – 2012, nr 5, s. 44-45 

Nasz klient, nasz pan / oprac. International Service Check // Builder. – 2012, nr 1, s. 34-37

Oręż dewelopera / Ewelina Bancarzewska // Builder. – 2007, nr 7, s. 40-42

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Struktura kapitału a struktura majątku oraz rozmiar działalności przedsiębiorstw deweloperskich / Krystyna Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewa Majerowska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2016, nr 9, s. 59-71

Struktura finansowania przedsiębiorstw deweloperskich / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2013, nr 8, s. 61-74

Efektywność gospodarowania majątkiem w przedsiębiorstwach deweloperskich / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 12, s. 21-28

Rentowność sprzedaży a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw deweloperskich / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 5, s. 21-30

Płynność finansowa przedsiębiorstw deweloperskich / Magdalena Gostkowska-Drzewicka // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2012, nr 4, s. 65-75

Deweloperski rynek mieszkaniowy / Małgorzata Grabus // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2007, nr 10, s. 31-35

Zarządzanie jakością w działalności deweloperskiej / Sławomir Zapłata, Krzysztof Kierzek // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, nr 8, s. 60-69

Inwestycje w firmie deweloperskiej / Dominika Kuźniar // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2003, nr 10, s. 41-46

Procesy deweloperskie w warunkach polskich / Magdalena Gorzelny-Dziadkowiec // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2002, nr 10, s. 27-37

Strategie finansowe „projektów developerskich” / Paweł Nowacki // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 8, s. 19-21

Logistyka

Deweloper industrialny jako „architekt wartości dodanej” w mieście logistycznym / Mariusz Jedliński // Logistyka. – 2006, nr 5, s. 14-16

Materiały Budowlane

Upadłość dewelopera a ochrona praw nabywcy z uwzględnieniem zmian przepisów
/ Wiktor Gnych-Pietrzak // Materiały Budowlane. – 2022, nr 9, s. 108-109

Murator

Odbiór od dewelopera / tekst Marzena kaleta, Zuzanna Podwysocka // Murator. – 2015, nr 3, s. 80-85

Nieruchomości. C.H. Beck

Zasadność wprowadzenia odrębnych przepisów o upadłości deweloperskiej / Paulina Germann // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2017, nr 11, s. 34-39

Uwarunkowania sytuacyjne w działalności firm deweloperskich / Magdalena Ślufarska, Marek Nawalaniec // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2017, nr 11, s. 40-43

Istota odbioru lokalu mieszkalnego w świetle ustawy deweloperskiej / Edyta Targońska // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2017, nr 9, s. 41-44

Prospekt informacyjny – podstawowy obowiązek informacyjny dewelopera, jego zakres oraz skutki naruszenia / Karolina Bonarska-Lenarczyk // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2016, nr 9, s. 12-15

Jakie grunty cieszą się zainteresowaniem deweloperów ? / Wojciech Kwiatkowski // Nieruchomości.
C.H. Beck. – 2015, nr 10, s. 47

Upadłość deweloperska – uwagi krytyczne / Bartosz Sierakowski, Marianna Kokowska // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2014, nr 7, s. 10-16

Upadłość deweloperska według rekomendacji Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji PrUpNapU / Przemysław Wołowski // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2013, nr 9, s. 4-9

Rozpoczęcie sprzedaży według ustawy deweloperskiej / Tomasz Czech // Nieruchomości. C.H. Beck.
– 2013, nr 9, s. 10-12

Porzucony projekt ustawy deweloperskiej i jego postanowienia / Jan Wszołek // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2011, nr 2, s. 19-21

Problematyka prawna odstąpienia od umów deweloperskich w czasach kryzysu ekonomicznego / Magdalena Bystrek, Anna Jeleń // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2009, nr 6, s. 19-21

Forma umowy deweloperskiej – glosa / Tomasz Przybecki // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2008, nr 4,
s. 18-19

Do przyjaciół deweloperów / Jacek Szopiński // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2007, nr 9, s. 44

Umowy stosowane przez deweloperów przy sprzedaży lokali mieszkalnych / Dariusz Okolski, Radosław Tymiec // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2007, nr 7, s. 4-6

Uczestnicy rynku nieruchomości / Radosław Cyran // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2006, nr 9, s. 41-43

Umowa deweloperska – istota, forma, niedozwolone postanowienia / Maciej Bielecki // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2005, nr 11, s. 10-15

Deweloper jako organizator i wykonawca budownictwa mieszkaniowego / Paweł Nowacki // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2005, nr 9, s. 30-34

Ranking banków kredytujących deweloperskie przedsięwzięcia mieszkaniowe – edycja II 2004 // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2005, nr 1, s. 30-32

Gdy deweloper wpadnie w kłopoty finansowe // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2004, nr 12, s. 21

Wspólnota mieszkaniowa kontra deweloper // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2004, nr 11, s. 2-3

Kim jest deweloper ? Cz. II (ost.) / Dariusz Trojanowski // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2004, nr 2, s. 34-36

Kim jest deweloper ? Cz. I / Dariusz Trojanowski // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2004, nr 1, s. 39-41

Umowa deweloperska / Stella Brzeszczyńska // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2003, nr 5, s. 19-23

Bezpieczeństwo nabywców i zaufanie do deweloperów / Paweł kuglarz, Tomasz Bijak // Nieruchomości. C.H. Beck. – 2003, nr 4, s. 30-35

Organizacja i Kierowanie

Kapitał relacyjny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa deweloperskiego / Wiesław Matwiejczuk, Justyna Grześ-Bukłaho // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 2, s. 185-198

Przegląd Budowlany

Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów / mec. Piotr Zimmerman, Kancelaria Zimmerman
i Wspólnicy // Przegląd Budowlany. – 2013, nr 3, s. 12

Realizacja przedsięwzięć na krakowskim rynku budowlanym w opiniach deweloperów / Agnieszka Dziadosz // Przegląd Budowlany. – 2006, nr 4, s. 26-31

Deweloper a Generalny Realizator Inwestycji / Andrzej Dąbkowski // Przegląd Budowlany. – 2007, nr 7-8,
s. 41-43

Deweloper, bank, inwestor – wzajemne sprzężenia i zależności / Andrzej Dąbkowski // Przegląd Budowlany. – 2000, nr 6, s. 7-9

Kredyty inwestycyjne dla deweloperów / Andrzej Dąbkowski // Przegląd Budowlany. – 2000, nr 5, s. 15-17

Kapitał relacyjny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa deweloperskiego / Wiesław Matwiejczuk, Justyna Grześ-Bukłaho // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 2, s. 185-198

Przegląd Organizacji

Zmiany strategii deweloperów w okresie dekoniunktury / Bartosz Czernek // Przegląd Organizacji. – 2010, nr 5, s. 24-26

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Zastrzeżenie zadatku w umowie deweloperskiej / Monika Tenenbaum-Kulig // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny. – 2020, nr 3, s. 143-154