Opracowania tematyczne – CALL CENTER

WYDAWNICTWA ZWARTE:

Od bezrobotnych do pracowników call center : podobieństwa i różnice w obrębie nowej klasy pracowniczej / Justyna Zielińsk a[w:] Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / redakcja naukowa Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka, Adam Mrozowicki
Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017, s. 73-102
Sygnatura 28

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Automat kontra człowiek / Lech Piesik // Gazeta Bankowa. – 2008, nr 35, s. 59-61

Bank na telefon / Lech Piesik // Gazeta Bankowa. – 2004, nr 34, s. 27-28

Budowa Call-Centre dla małych przedsiębiorstw / Marek Sumiła, Zbigniew Kasprzyk // Logistyka. – 2011, nr 3, CD, s. 2575-2582

Budujemy Call Center w firmie / Michał Koralewski, Rafał Sowiński // e-Fakty. Wszystko o e-biznesie.
– 2006, nr 2, s. 20-21

Call center jako narzędzie zdobywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku globalnym / Anetta Pukas // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011,
nr 74, s. 557-568

Call center na własny czy cudzy rachunek ? / Marketing w Praktyce. – 2003, nr 7, s. 42-44

Call center w plecaku / Katarzyna Czajkowska / Marketing w Praktyce. – 2007, nr 7, s. 32-35

Call center w przedsiębiorstwie energetycznym : funkcjonowanie, problemy, wyzwania : wybrane aspekty / Marek Dżaman // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2018, nr 2(27), s. 75-88

Call Centre – współczesne narzędzie kreujące pierwsze związki między firmą a klientami / Wioletta Wereda // Współczesne Problemy Ekonomiczne. – 2011, nr 3, s. 133-142

Centra kontaktów w finansach : raport call center / Lech Piesik // Gazeta Bankowa. – 2007, nr 20, s. 32-35

Centrum kontaktu / Lech Piesik // Gazeta Bankowa. – 2007, nr 49, s. 56-57

Centrum zysków / Katarzyna Swatowska // Gazeta Bankowa. – 2005, nr 35, s. 8-10

Contact center narzędziem sprzedaży / Daniel Kruczyński, Jacek Śliwiński // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 6, s. 24-27

Czas klienta / Martin Veselka // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 2, s. 48-50

Dobra prognoza dla call center / Mariusz Cyganek // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 2, s. 66

Efektywna obsługa klienta call center, które działa / Marcin Cegielski // Business Applications Review.
– 2009, nr 3, s. 24-25

Finansiści o call centre / Paweł Pietkun // Gazeta Bankowa. – 2006, nr 25, s. 38-40

Halo, tu twój bank : raport call center (część II) / Andrzej Szafrański // Gazeta Bankowa. – 2005, nr 36, s. 9-13

Integracja w systemach dla contact center // Business Applications Review. – 2008, nr 3, s. 34-35

Interaktywna Infolinia alternatywą dla Call Center : rozmowa z Maciejem Zasadzkim // Business Applications Review. – 2009, nr 2, s. 37

Jakość pracy call center / Beata Nawrat // Marketing w Praktyce. – 2007, nr 12, s. 74-79

Kredyt z telefonu / Urszula Zarańska // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 7, s. 13-16

Marketing ścieżki kariery (na przykładzie branży call center) / Beata Witkowska // Marketing w Praktyce.
– 2006, nr 4, s. 57-60

Monitoring pracy w call/contact center // Business Applications Review. – 2008, nr 3, s. 26-27

Na kłopoty call centre / Paweł Pietkun // Gazeta Bankowa. – 2006, nr 25, s. 36-37

Na linii frontu / Paweł Pietkun // Gazeta Bankowa. – 2008, nr 35, s. 28-29

Najlepsze praktyki IT w Call Center : jak zwiększyć jako i efektywność obsługi klientów ? / Mariusz Muszyński // Business Applications Review. – 2009, nr 3, s. 14-16

Negocjacje w pracy z klientem w call center / Magda Mazur // Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie. – 2021, z. 61, s. 13-20

Niezadowoleni odchodzą / Mariusz Cyganek // Gazeta Bankowa. – 2005, nr 35, s. 13-14

Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy call center metodą pomiarów stanowiskowych oraz techniką MIRE / Bożena Smagowska, Witold Mikulski, Jan Radosz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2012, nr 10,
s. 24-27

Od call do contact / Mirosław Dębowski // Gazeta Bankowa. – 2004, nr 43, s. 32-33

Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa / Andrzej Małachowski, Jacek Małachowski // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2015, nr 118, s. 241-256

Podwójna rola infolinii / Monika Wasilewska-Węgrzyn // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 6, s. 55-57

Polska na tle świata / Paweł Pietkun // Gazeta Bankowa. – 2006, nr 25, s. 38

Praca menedżera w firmie outsourcingowej na przykładzie call center / Damien Zygar // Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie. – 2021, z. 61, s. 21-28

Rekrutacja kadry kierowniczej w branży call i contact center – studium przypadku / Ewa Olszak-Dyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 511, s. 168-177

Rozmówcy do wynajęcia / Andrzej Szafrański // Gazeta Bankowa. – 2005, nr 35, s. 7

Satysfakcja z pracy, etyka pracy i poczucie koherencji na przykładzie pracowników call center / Żaneta Rachwaniec-SzczecińskA, Damian Grabowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja
i Zarządzanie. – 2017, z. 106, s. 207-216

Sieć niedomówień / Krzysztof Maciejewski // Gazeta Bankowa. – 2004, nr 28, S. 22-24

Sprzedawanie z wykorzystaniem Call Center / Paweł Wągrodzki // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 3,
s. 48-49

System nas rozpozna / Martin Veselka // Marketing w Praktyce. – 2005, nr 9, s. 10-12

Trendy w CC / Lech Piesik // Gazeta Bankowa. – 2008, nr 35, s. 35

Tworzenie Call Center w Chrobrym (case study) / Bożena Uciechowska // Manager. – 2003, nr 2, s. 51-54

W czym można pomóc ? : telekomunikacja / Krzysztof Fronczak // Nowe Życie Gospodarcze. – 2004, nr 6,
s. 22-23

Walcząc o klienta : raport call center / Paweł Pietkun // Gazeta Bankowa. – 2007, nr 20, s. 29-30

Wynajmij Call Center / Katarzyna Swatowska // Manager. – 2003, nr 3, s. 44-46

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Centrum kontaktu z klientem / Aleksander Lotko // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2006, nr 1, s. 37-45

Personel i Zarządzanie

Kandydaci do Mordoru czyli o rekrutacjach w call center / Ewelina Górska // Personel i Zarządzanie.
– 2015, nr 5, s. 60-63

Co nam radzi Doctor Call : szkolenia pracowników obsługujących klienta przez telefon – opis metody / Halina Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2006, nr 1, s. 52-58

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Call centers organizacje-maszyny naszych czasów / Agnieszka Brożyńska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2013, nr 1, s. 97-109

Zatrudnienie z… orzeczoną niepełnosprawnością ? : call center w Urzędzie Miasta Poznania (UMP)
– efektywność zatrudnienia osób niepełnosprawnych
/ Konrad Zawadzki // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2011, nr 3/4, s. 77-88