Opracowania tematyczne – KAIZEN

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce / Jerzy Kowalczyk (Seria: Warsztaty Menedżerskie)
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 233-236 (Rozdz. 7.5.1 – Doskonalenie zarządzania wg Kaizen)
Sygnatura 5.1

Rozwiązywanie problemów firmy : praktyka zmian / Jan D. Antoszkiewicz
Warszawa : „Poltext”, 1998, s. 35-43 (Rozdz. 2.6 – Kaizen)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Produktywność : materiały szkoleniowe / oprac. Barbara Fijałkowska, Włodzimierz Nowik
Warszawa : Ośrodek Badania Jakości Wyrobów „Zetom”, [b.r.]
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Wiesław
M. Grudzewski, Irena K. Hejduk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2008, s. 116-141 (Rozdz. 9 – Projektowanie procesu usprawnień z wykorzystaniem systemu KAIZEN)
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 5.4 – PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI:

Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody / Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Arkadiusz Potocki
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2002, s. 144-149 (Rozdz. 4.7 – Kaizen)
Sygnatura 5.4

DZIAŁ 7 – STRATEGIA W ZARZĄDZANIU:

Zarządzanie strategiczne : pojęcia i koncepcje / Jerzy Supernat
Wrocław : „Kolonia Limited”, 1998, s. 54-55 (Rozdz. 43 – Kaizen)
Sygnatura 7

DZIAŁ 12.1 – ORGANIZACJA PRODUKCJI:

Nowoczesny inżynier : podstawy inżynierii produkcji / Monika Kruszewska, Wydanie pierwsze
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe” s.c., 2020, s. 179-185 (Dział 2.1.5 – Doskonałość – Kaizen)
Sygnatura 12.1

Organizacja i zarządzanie w przemyśle / Bożena Gajdzik, Marzena Kuczyńska-Chałada, Remigiusz Sosnowski
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008, s. 199-202 (Rozdz. 7.8 – Kaizen)
Sygnatura 12.1

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

O możliwościach i znaczeniu kształcenia przyszłego personelu szkół w duchu kaizen – na przykładzie Pracowni Dydaktyki i Fizyki / Barbara Sujak-Cyrul, Sylwia Dudziak-Kamieniarz [w:] Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości / red. nauk. Tadeusz Borys, Piotr Rogala (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 31)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 88-117
Sygnatura 14

Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / red. Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Stobińska ; [Polska Fundacja Promocji Kadr] (Seria : Euromanagement)
Warszawa : „POLTEXT”, 2001, s. 29-32 (Rozdz. 1.5.3 – Filozofia „kaizen”)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 217-219 (Rozdz. 9.6 – Kaizen i Gemba Kaizen)
Sygnatura 14

DZIAŁ 40.7 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Zarządzanie kosztami i efektywnością / Robert S. Kaplan, Robin Cooper , Wyd. 2
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2002,
s. 83-108 (Rozdz. 5 – Systemy fazy III służące nauce i doskonaleniu : kalkulacja kosztów metodą kaizen oraz pseudocentra zysku)
Sygnatura 40.7

DZIAŁ 105 – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:

Kaizen : tajemnica sukcesu Japonii / oprac. Lesław Wasilewski, Wyd. 2
Warszawa : Ośrodek Badania Jakości Wyrobów „ZETOM”, 1997
Sygnatura 105

Metody i techniki zarządzania jakością : kompendium wiedzy / Jacek Łuczak, Alina Matuszczak-Flejszman
Poznań : Quality Progress, 2007, s. 375-389 (Rozdz. 5.5 – Kaizen)
Sygnatura 105

Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością / Robert Karaszewski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2006,
s. 225-233 (Rozdz. 4.1 – 5S i Kaizen)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością. Część 3. Metody kształtowania jakości w organizacji / red. Wiesław Ładoński, Katarzyna Szołtysek (Seria: Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Wrocław : Wydawnictwo Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008,
s. 209-226 (Rozdz. 5.5 – Kaizen – metoda ciągłego doskonalenia jakości)
Sygnatura 105

Zarządzanie jakością : koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu / Robert Karaszewski
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005,
s. 211-220 (Rozdz. 43 – 5S i Kaizen)
Sygnatura 105

Zasady i metody zarządzania jakością / Andrzej Pacana
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021, s. 23-31 (1.3 – Zasada kaizen)
Sygnatura 105

DZIAŁ 105.1 – PRZEDSIĘBIORSTWO A JAKOŚĆ:

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 65-67 (Rozdz. 1.8 – Kaizen)
Sygnatura 105.1

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie / red. Jerzy Łańcucki (Seria : Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, z. 53/97)
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1997,
s. 185-189 (Rozdz. VI.D – Kaizen – filozofia pracy)
Sygnatura 105.1

DZIAŁ 105.2 – ISO:

Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000 / Sławomir Wawak (Seria:Onepress Exclusive)
Gliwice : „HELION”, 2007, s. 145-146 (Kaizen i hoshin kanri)
Sygnatura 105.2

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza istotności wprowadzania systemu kaizen w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej / Maria Cieśla, Bogna Mrówczyńska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem. – 2015, nr 4, s. 2-5

Biznes niemal doskonały : rozmowa z Masaaki Imai / rozm. Matylda Wisniewska, Tomasz Greber // Zarządzanie Jakością. – 2005, nr 2, s. 8-10

Co wnosi podejście KAIZEN/lean do firm z wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodnym
z ISO 9001
/ Matylda Wiśniewska-Dobosz // Zarządzanie Jakością. – 2006, nr 1, s. 44-51

Definicja filozofii Kaizen i jej główne koncepcje / Rafał Kucharczyk // Logistyka. – 2015, nr 3, CD nr 1,
s. 2664-2668

Działania kaizen z perspektywy pracowników polskich przedsiębiorstw / Agnieszka Piasecka-Głuszak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 448, s. 226-241

Efektywność warunkiem przetrwania : KAIZEN, czyli skuteczne metody zwiększania produktywności / Mariusz Bryke // Zarządzanie Jakością. – 2005, nr 1, s. 16-18

Filozofia Kaizen w pracy nauczyciela / Marta Bałażak // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2011, t. 2,
nr 1, s. 271-276

Formuła KAIZEN w doskonaleniu jakości usług logistycznych / Monika Jedynak // Ekonomiczne Problemy Usług. – 2012, nr 96, s. 67-75

Główne przesłanki i napotykane bariery we wdrożeniu kaizen w przedsiębiorstwach na rynku polskim / Agnieszka Piasecka-Głuszak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015,
nr 406, s. 289-305

Implementacja Kaizen Management System w polskich przedsiębiorstwach szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej / Agnieszka Piasecka-Głuszak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2011, nr 43, s. 171-182

Innowacje i koncepcja Kaizen szansą dla rozwoju biznesu / Muzahim Al-Noorachi // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 9, cz. 3, s. 143-154

Jak – czyli KAIZEN odpowiada na potrzeby / Matylda Wiśniewska // Zarządzanie Jakością. – 2005, nr 1,
s. 24-27

Jakość po japońsku / Klaudia Kobyłecka // OPM. – 2007, nr 5, s. 47-49

Japońska filozofia myślenia i działania, której istotę stanowi doskonalenie / Sławomir Wysocki // Nauki
o Zarządzaniu. – 2014, nr 3, s. 77-99

Jidoka – sposób na doskonalenie jakości i produktywności / Lucjan Kornicki // Zarządzanie Jakością.
– 2006, nr 4, s. 62-63

Kaizen – czynnik kreatywności pracowników źródłem oszczędności w organizacji / Zbigniew Zarychta // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2014, nr 30(5), s. 277-290

Kaizen – czynniki determinujące skuteczne wdrożenie w przedsiębiorstwach na całym świecie / Karolina Wrzesińska // Journal of Capital Market and Behavioral Finance. – 2015, nr 1, s. 31-44

KAIZEN – klucz do sukcesu Japonii : czy wkrótce także sukcesu polskich przedsiębiorstw ? / Mariusz Bryke // Zarządzanie Jakością. – 2005, nr 1, s. 63-65

Kaizen – kolejna akcja 5S / Mariusz Kwaśniewski

Kaizen Costing jako metoda usprawniająca zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie // Jolanta Walas-Trębacz, Monika Wójcik // Journal of Modern Management Process. – 2018, nr 3(1), s. 48-56

Kaizen costing jako narzędzie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie / Magdalena Bochenek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 506, s. 9-17

Kaizen Costing nowoczesną metodą zarządzania kosztami / Monika Niedziółka, Agata Piasek // Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. – 2009, nr 81, s. 79-87

Kaizen i Logistyka / Romuald Kotowski, Eugenia Busłowska // Logistyka. – 2014, nr 4, CD nr 5 s. 3951-3957

Kaizen jako dobry sposób zarządzania organizacją / Magdalena Robaszkiewicz

Kaizen jako metoda ciągłego doskonalenia, służąca do pozyskiwania wiedzy w organizacji uczącej / Ewelina Franke // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2016, z. 87,
s. 93-103

Kaizen jako skuteczna metoda wspomagająca efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem / Izabela Gabryelewicz, Piotr Gawłowicz, Joanna Sadłowska-Wrzesińska // Problemy Profesjologii. – 2015, nr 2,
s. 139-148

Kaizen w przedsiębiorstwie / Kuba Kryś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, seria Administracja i Zarządzanie. – 2016, nr 109, s. 135-142

Kierunki rozwoju zarządzania jakością szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w Polsce / Katarzyna Łyp-Wrońska // Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka. – 2016, nr 1, s. 103-111

Kompetencje menedżera KAIZEN. Część 1 / Dominika Tesler, Matylda Wiśniewska Dobosz

Kompetencje menedżera KAIZEN. Część 2 / Dominika Tesler, Matylda Wiśniewska Dobosz

Koncepcja kaizen i kaizen costing w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem / Marcin Kowalewski // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2016, nr 2, cz. 2, s. 277-284

Koncepcja kaizen w jednostce samorządu terytorialnego / Marek Krasiński // Nauki o Zarządzaniu. – 2011, nr 8, s. 89-98

Koncepcja Kaizen, czyli idea małych kroków i niskokosztowych metod doskonalenia zarządzania rozwojem organizacji / Muzahim Al-Noorachi // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 11, cz. 3,
s. 99-107

Ku lepszemu krok po kroku : Kaizen jako sposób doskonalenia kompetencji w organizacji / Bogusz Mikuła // Personel i Zarządzanie. – 2001, nr 23, s. 28-31

Kultura kaizen i jej wpływ na doskonalenie zarządzania / Adam Skrzypek // Organizacja i Zarządzanie.
– 2011, nr 3, s. 135-148

Kultura kaizen w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych / Agnieszka Piasecka-Głuszak // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 41, t. 1, s. 377-390

Mała zmiana, wielki efekt / [z Masaaki Imai rozmawia Krzysztof Garski] // Manager Magazin. – 2007, nr 1,
s. 32-34

Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością / Daniel Gach, Bogusz Mikuła, Arkadiusz Potocki // Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2000, nr 534, s. 91-94

Ocena potencjału pracowników Urzędu Miasta Dzierżoniów w celu wdrożenia systemu sugestii pracowniczych kaizen / Marek Krasiński // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 2, s. 403-415

Ocena wdrożenia filozofii kaizen i kaizen costing w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Aleksandra Bogatko, Tomasz Nitkiewicz // Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu.
– 2016, nr 18, s. 265-280

Proces ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa / Sylwia Szczęśniak // Journal of Modern Management Process. – 2016, nr 2, s. 54-63

Procesy usprawnień kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym – wyniki badań empirycznych / Agnieszka Piasecka-Głuszak, Elżbieta Karaś Politechnika // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2018, nr 523, s. 324-342

Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw / Jan
M. Janiszewski, Marek Krasiński // Studia i Prace WNEiZ US. – 2017, nr 48, t. 3, s. 403-413

Rozwój techniki Kaizen jako przykład wzrostu innowacyjności i konkurencyjności w przedsiębiorstwie / Magdalena Piotrowska // Ekonomia i Zarządzanie. – 2011, t. 3, nr 3, s. 92-102

Stopnie wtajemniczenia w KAIZEN wzrost poziomu kompetencji menedżera poprzez praktykę / Mariusz Bryke // Zarządzanie Jakością. – 2005, nr 2, s. 92-93

System Kaizen w przedsiębiorstwie Toyota Motor Manufacturing Poland / Stanisław Urban // Nauki o Zarządzaniu. – 2011, nr 7, s. 167-175

Target costing i Kaizen costing w zarządzaniu efektywnością finansową przedsiębiorstwa / Justyna Puzio // Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek. – 2022, nr 1, s. 85-99

TPM – Total Productive Maintenance czyli jak zredukować do zera liczbę wypadków, awarii i braków / Przemysław Wielgoszewski // Zarządzanie Jakością. – 2007, nr 1, s. 24-32

Usprawnienie systemu logistycznego wspomagającego wytwarzanie jako efekt działań opartych
na koncepcji Kaizen
/ Cezary Wiśniewski, Renata Walczak, Janusz Szawłowski, Justyna Piegat // Logistyka.
– 2014, nr 6, CD nr 3, s. 11140-11150

Value Stream Mapping – mapowanie strumienia wartości jako podstawowe narzędzie analizy
i planowania działań drożeniowych KAIZEN
/ Lucjan Kornicki // Zarządzanie Jakością. – 2006, nr 4, s. 69-76

Warsztaty SMED jako najlepszy sposób redukcji czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń / Bogdan Koziar // Zarządzanie Jakością. – 2005, nr 2, s. 34-38

Wpływ praktyk przeglądu efektywności pracy na wymogi ciągłego doskonalenia kaizen w działach usługowych / Wojciech Ulrych // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 2, s. 121-133

Wstęp do KAIZEN : efektywność warunkiem przetrwania – skuteczne metody zwiększania produktywności przedsiębiorstw / Mariusz Bryke

Wykorzystanie procesu kaizen w budowaniu kapitału klientów / Wiesława Caputa // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2011, z. 55, s. 35-49

Wykorzystanie strategii zarządzania Kaizen w procesach wycofywania samochodów z eksploatacji / Alicja Wąsowicz // Logistyka. – 2010, nr 6, CD 1, s. 3631-3636
TRANSCOMP – XIV International Conference: Computer Systems Aided Science, Industry And Transport

Zapobieganie błędom – POKA YOKE w procesach wytwórczych / Tadeusz Kolecki // Zarządzanie Jakością.
– 2006, nr 2, s. 88-90

Zarządzanie firmą. Cz. 1 / [red. prowadzący tomu Jadwiga Witecka ; przekł. t. 1 Anna Drzewińska et al.] (Seria : Biblioteka Gazety Wyborczej. Biznes ; t. 1)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 245-247 (Zastosowanie „filozofii kaizen”)

Zarządzanie kosztami jakości a koncepcje TQM i kaizen / Edward Nowak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2009, nr 53, s. 94-100

Zarządzanie kosztami według koncepcji kaizen costing / Kamila Trzcińska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 268, s. 141-154

Zarządzanie łańcuchem wartości w systemie logistycznym z wykorzystaniem japońskiej filozofii pracy Kaizen / Dorota Łangowska // Logistyka. – 2014, nr 4, CD, nr 2, s. 2114-2122

Zastosowanie koncepcji kaizen costing w obszarze produkcji i administracji / Jolanta Rubik // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2013, nr 61, t. 2,
s. 509-520

Zbieżność kultury firmy produkcyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie z kulturą kaizen – wyniki badań wstępnych / Jan M. Janiszewski // Studia i Prace WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 2, s. 389-401

Zobaczyć, doświadczyć, porównać, ulepszyć… / Anna Kaczorowska // Zarządzanie Jakością. – 2006, nr 1,
s. 92-93

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Atest

Wpływ filozofii Kaizen na bezpieczeństwo pracy / Adrian Kempa // Atest. – 2019, nr 5, s. 18-20, 22-25

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

System Kaizen jako narzędzie rozwoju potencjału społecznego w organizacjach / Marek Krasiński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2017, nr 8, s. 32-40

Wykorzystanie filozofii Kaizen w przedsiębiorstwach opakowaniowych / Jan Lipiak, Wojciech Werpachowski // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2015, nr 8, s. 43-53

Kaizen a reengineering : studium porównawcze / Liliana Hawrysz, Katarzyna Hys // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 10, s. 59-68

Inspiracja prakseologiczna dla systemu Kaizen / Danuta Król // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
– 2004, nr 11, s. 17-21

Kaizen – metoda ciągłego ulepszania / Barbara Kryk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1996, nr 5,
s. 14-16

Organizacja i Kierowanie

„KAIZEN” – filozofia ciągłego udoskonalania organizacji / Agnieszka Sąpór // Organizacja i Kierowanie. – 2004, nr 4, s. 91-101

Personel i Zarządzanie

Filozofia ewolucji : czyli kaizen w firmie na tle nowych trendów zarządzania / Anna Karwacka // Personel
i Zarządzanie. – 2010, nr 5, s. 50-52

Praca i Zdrowie

Trzeba zrobić krok, żeby wyruszyć w drogę – zasady filozofii kaizen w pracy / Edyta Janus // Praca i Zdrowie.
– 2010, nr 3, s. 44-45

Problemy Jakości

Kaizen jako podstawa systemu zarządzania jakością procesu produkcyjnego – przypadek przedsiębiorstwa SONEL S.A. / Tomasz Wiśniewski, Anna Jolanta Dobrowolska // Problemy Jakości. – 2019, nr 4, s. 31-37

Prezentacja stosowanych rozwiązań organizacyjnych zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen / Bożena Gajdzik // Problemy Jakości. – 2017, nr 5, s. 20-25

Wprowadzenie Kaizen w urzędzie miasta / Bożena Gajdzik // Problemy Jakości. – 2015, nr 7-8, s. 24-31

Jakość stanowiska pracy w filozofii Kaizen / Bożena Gajdzik // Problemy Jakości. – 2015, nr 4, s. 2-7

Ryzyko w procesie realizacji usprawnień KAIZEN / Anna Wronka // Problemy Jakości. – 2013, nr 10, s. 28-31

Wykorzystanie Kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Radosław Wolniak // Problemy Jakości. – 2013,
nr 6, s. 27-31

Kaizen jako narzędzie doskonalenia w przedsiębiorstwie / Adam Skrzypek // Problemy Jakości. – 2012, nr 2,
s. 4-8

Kaizen / Elżbieta Skrzypek // Problemy Jakości. – 2010, nr 7, s. 12-15

Kaizen po polsku / Ewa Górska // Problemy Jakości. – 2007, nr 8, s. 49

Pojęcie GEMBA a normalizacja / Radosław Wolniak // Problemy Jakości. – 2004, nr 7, s. 9-13

Kaizen / Attila Oess // Problemy Jakości. – 2002, nr 4, s. 16-17

Metodologiczne aspekty procesów organizacyjnego uczenia się / Bogusz Mikuła, Bernard Ziębicki // Problemy Jakości. – 2001, nr 3, s. 30-34

Przegląd Organizacji

„Gemba” – japońska technika zarządzania // Przegląd Organizacji. – 2003, nr 7/8, s. 22-25