Opracowania tematyczne – KARIERA ZAWODOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 2 – ORGANIZACJA-TEORIA:

Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin, Wyd. 1, dodruk
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 760-768 (Zał. 1 – Kariery menedżerów)
Sygnatura 2

Zasady zarządzania organizacjami / Ross A. Webber, Wyd. 2
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996, s. 525-607 (Cz. 6 – Kariery kierownicze)
Sygnatura 2

DZIAŁ 5.1 – ZARZĄDZANIE:

Organizacja, zarządzanie i elementy marketingu / Czesław Linczowski (Seria: Monografie, Studia, Rozprawy ; 14)
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999, s. 277-284 (Rozdz. 15 – Kariery młodych
– dążenie do stanowisk kierowniczych
)
Sygnatura 5.1

DZIAŁ 5.2 – PRZEDSIĘBIORSTWO:

Kapitał przedsiębiorczości ludzi młodych : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna Barwińska-Małajowicz, Patrycja Żegleń, Lidia Kaliszczak, Wydanie I
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020, s. 27-31(Rozdz. 2.1 – Kapitał kariery a kapitał przedsiębiorczości), s. 31-34(Rozdz. 2.2.1 – Założenie i prowadzenie własnej firmy jako alternatywna ścieżka kariery)
Sygnatura 5.2

DZIAŁ 14 – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

Kariery pracownicze / Marek Kalinowski [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Wiesław Golnau, Marek Kalinowski, Joanna Litwin ; red. Wiesława Golnau
Warszawa : CeDeWu, 2004, s. 369-401
Sygnatura 14

Kariery zawodowe kobiet – perspektywy rozwoju na tle tendencji do uelastyczniania pracy / Beata Jamka [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / red. Marta Juchnowicz ; [aut.] Dariusz Danilewicz [et al.] (Seria: Człowiek w Firmie)
Warszawa : POLTEXT, 2004, s. 146-168
Sygnatura 14

Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników / Beata Jamka, Wyd. 2
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 1997, s. 89-114 Rozdz. 4 – Rozwój kadr : planowanie kariery)
Sygnatura 14

Kształtowanie karier w organizacji / Alicja Miś [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 477-496
Sygnatura 14

Marketing personalny czyli Jak zarządzać pracownikami w firmie / Lidia Zbiegień-Maciąg
(Seria: Businessman Book)
Warszawa : „Business Press”, cop. 1996, s. 75-88 (Rozdz. IV.1 – Planowanie ścieżek kariery)
Sygnatura 14

Personalna funkcja firmy : procesy i procedury kadrowe / Zbigniew Pawlak Seria: Warsztaty Menedżerskie)
Warszawa : POLTEXT, 2003, s. 268-274 (Rozdz. 11.3 – Planowanie karier)
Sygnatura 14

Planowanie karier w ZPC „Wawel” SA : podejście współdziałające / Alicja Miś [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków : praca zbiorowa / red. nauk. Aleksy Pocztowski ; Wyższa Szkoła Biznesu
– National-Louis University w Nowym Sączu
Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 1998, s. 114-128
Sygnatura 14

Planowanie rozwoju pracownika / Tomasz Kawka, Adam Suchodolski [w:] Zarządzanie kadrami : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / red. Tadeusz Listwan, Wyd. 2 popr. i uzup.
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000, s. 64-81
Sygnatura 14

Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy / Roman Przybyszewski
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2004,
s. 139-158 (Rozdz. 4.2 – Stymulowanie rozwoju zawodowego pracowników)
Sygnatura 14

Zarządzanie personelem w praktyce : poradnik dla menedżerów z zestawem narzędzi / Marek Suchar (Seria: Biblioteka Zarządzania Personelem)
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007, s. 81-92 (Rozdz. 6 – Zarządzanie karierą)
Sygnatura 14

Zarządzanie pracą : organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola / red. Zdzisław Jasiński ;
[aut. Mirosław Barcewicz et al.] (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : PLACET, 1999, s. 134-144 (Rozdz. 8.2 – Planowanie karier pracowniczych)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong (Seria: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2001,
s. 481-493 (Rozdz. 37 – Zarządzanie karierą – planowanie następstw i planowanie kariery)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ścibiorek
Warszawa : DIFIN, 2010, s. 265-294 (Rozdz. 9 – Kariera pracownicza)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Stanisław Smoleński (Seria: Biblioteka Menedżera
i Służby Pracowniczej ; z. 41/97)
Bydgoszcz : TNOiK : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1997,
s. 116-126 (Rozdz. VII.3 – Kariery pracownicze)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania / Aleksy Pocztowski
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2018, s. 333-351 (Rozdz. 10.5 –  Kariera zawodowa)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : kreowanie nowoczesności : raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w VII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi / oprac. Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006, s. 114-149 (Rozdz. 7 – Zarządzanie rozwojem
i karierami pracowników
)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie – procesy – metody / Aleksy Pocztowski, Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 305-323 (Kariera zawodowa)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / redakcja naukowa Renata Oczkowska ; [zespół autorski: Renata Oczkowska, Urszula Bukowska, Anna Dolot, Jacek Kopeć, Tomasz Kusio, Robert Szydło, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając ; recenzent prof. zw. dr hab. Anna Lipka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)], Wydanie I
Warszawa : PWN, 2019, s. 267-280 (Rozdz. 9.4 – Kształtowanie karier)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy Pocztowski
Kraków : Drukarnia Antykwa, 1998, s. 245-258 (Rozdz. 6.5 – Zarządzanie karierą zawodową)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Zbigniew Pawlak
Warszawa : Poltext, 2011, s. 370-377 (Rozdz. 11.4 – Zarządzanie karierami)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój
i kariera, odejścia z pracy
/ Jolanta M. Szaban
Warszawa : DIFIN, 2011, s. 289-329 (Rozdz. 11 – Kariera : rozwój pracowników)
Sygnatura 14

Zarządzanie zasobami ludzkimi wrażliwe na różnorodność / Ewa Mazur-Wierzbicka, Anna Wieczorek-Szymańska, Wojciech Leoński, Wydanie I
Warszawa : CeDeWu, 2022, s. 62-64 (Rozdział 3.5 – Rozwój zawodowy wrażliwy na różnorodność)
Sygnatura 14

Zasoby ludzkie w firmie : organizacja, kierowanie, ekonomika : podręcznik / red. Alicja Sajkiewicz ; Joanna Górska [et al.] (Seria: Warsztaty Menedżerskie)
Warszawa : POLTEXT, 1999, s. 263-271 (Rozdz. 10.6 – Rozwój kariery : modele rozwoju kariery),
s. 271-278 (Rozdz. 10.7 – Zarządzanie karierą)
Sygnatura 14

DZIAŁ 14.3 – SZKOLENIA. ROZWÓJ PRACOWNIKA:

Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty : praca zbiorowa / red. Adam Szałkowski ;
[aut.] Urszula Bukowska [et al.] (Seria: Człowiek w Firmie)
Warszawa : POLTEXT, 2002, s. 71-88 (Rozdz. IV – Kształtowanie karier zawodowych)
Sygnatura 14.3

Modele karier : przewidywanie kolejnego kroku / Marek Suchar
Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Sygnatura 14.3

DZIAŁ 14.5 – MENEDŻER:

Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości / Krystyna Kubik
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005,
s. 159-179 (Rozdz. 4 – Determinanty sukcesu współczesnego menedżera)
Sygnatura 14.5

DZIAŁ 28 – PRACA:

Typ kariery zawodowej a podatność na korupcję / Ireneusz Siudem [w:] Człowiek w środowisku pracy / red. Grażyna E. Kwiatkowska, Anna Siudem (Seria: Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych)
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 121-132
Sygnatura 28

Udane wejście : rynek pracy : zarys wybranych problemów / Magdalena Kozera-Kowalska, Izabela Wołyniec-Sobczak, Ewa Turecka
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2021, s. 42-47 (Część I.3.2 – Modele kariery zawodowej)
Sygnatura 28

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Pracownicy 65 plus – perspektywa pracowników i pracodawców : korzyści i zagrożenia, postawy i dobre praktyki w ich zatrudnianiu / Grażyna Bartkowiak red. nauk. ; [aut. rozdz. Grażyna Bartkowiak, Magdalena Kaczkowska-Serafińska, Agnieszka Krugiełka, Magdalena Łużniak-Piecha, Jan Fazlagić] (Seria: Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2016, s. 32-34 (Rozdz. 3.1 – Stadia rozwoju kariery zawodowej w kontekście Teorii oczekiwań), s. 34-36 (Rozdz. 3.2 – Czynniki zagrożenia w rozwoju kariery
– koszty psychologiczne
)
Sygnatura 28.1

Wspieranie karier osób dojrzałych jako wyzwanie dla współczesnego poradnictwa / Beata Jakimiuk
[w:] Aktywizacja zawodowa osób 50+ wyzwaniem dla rynku pracy / red. nauk. Bernd Joachim Ertelt, Joanna Górna ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2015, s. 183-195
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 28.3 – MOTYWOWANIE:

Motywowanie w przedsiębiorstwie : uwalnianie ludzkiej produktywności / red. Zdzisław Jasiński ;
[aut. Barcewicz Mirosław et al.] (Seria: Biblioteka Biznesmena)
Warszawa : PLACET, 1998, s. 86-97 (Rozdz. V.2 – Planowanie karier)
Sygnatura 28.3

DZIAŁ 28.5 – MIGRACJE:

Migrantów ścieżki zawodowe bez granic / Izabela Grabowska-Lusińśka
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012, s. 89-124 (Rozdz. 4 – Kariery zawodowe migrantów
i niemigrantów
), s. 127-132 (Rozdz. 5.1 – Nowe wzorce karier zawodowych)
Sygnatura 28.5

DZIAŁ 29.1 – PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA:

Organizacje a kontrakt psychologiczny : zarządzanie ludźmi w pracy / Peter Makin, Cary Cooper, Charles Cox ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (Seria: Przedsiębiorczość)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, 49-55 (Rozdz. 1.4 – Wybór kariery zawodowej i rozwój), s. 56-69 (Rozdz. 1.5 – Kariery zawodowe w XXI wieku)
Sygnatura 29.1

DZIAŁ 35.4 – SOCJOLOGIA  SPOŁECZEŃSTWA, GOSPODARKI, ETC.:

Socjologia pracy w zarysie / Monika Budnik
Warszawa : Difin, 2019, s. 85-91 (Rozdz. 3.1 –  Zagadnienia karier zawodowych),
s. 91-94 (Rozdz. 3.2 –  Problem płynności pojęcia kariery i zawodu)
Sygnatura  35.4

DZIAŁ 68 – POLITYKA SPOŁECZNA:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście projektowania karier na współczesnym rynku pracy / Małgorzata Klimka [w:] Instrumenty polityki społecznej / red. Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski, Zbysław Dobrowolski
Warszawa : DIFIN, 2016, s. 286-296
Sygnatura 68

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Adaptacja społeczno-zawodowa i jej wpływ na przebieg kariery zawodowej / Barbara Balas // Problemy Profesjologii. – 2008, nr 2, s. 109-119

Aktywność społeczna i kariera zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo / Angelika Pawlaczyk // Zeszyty Naukowe. Zbliżenia Cywilizacyjne. – 2017, t. XIII(4), s. 46-63

Automarketing kariery zawodowej / Michał Dziekoński // Manager. – 2004 nr 10 s. 13-15

Cechy kariery tradycyjnej i nowych koncepcji kariery / Agnieszka Jarosik-Michalak // Studia i Prace
WNEiZ US. – 2018, nr 52, t. 3, s. 59-68

Coaching a nowy paradygmat kariery / Karolina Strzelczyk // Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie. – 2019, z. 50, s. 19-28

Decyzje karierowe osób po 50. roku życia w kontekście koncepcji kotwic kariery Edgara Scheina / Weronika Horowska // Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. – 2017, nr 17, s. 105-119

Definicyjne i metodologiczne dylematy badań karier oraz sukcesu zawodowego  / Olga Czeranowska // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2022, nr 2, s. 9-20

Determinanty kariery w przedsiębiorstwie – wyniki badań / Marek Kunasz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 512, s. 123-132

EURES jako forma wsparcia w zarządzaniu karierą zawodową / Lidia Burakowska-Ogińska // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2019, nr 2(29), s. 117-129

Firma rodzinna jako ścieżka kariery zawodowej w opinii studentów / Beata Bieńkowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 7, cz. 3, s. 309-323

Globalna kariera utalentowanych pracowników – teoretyczne ramy pojęcia / Alicja Miś // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 429, s. 122-132

Indywidualizacja karier w organizacji / Alicja Miś // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2015, nr 39, t. 3, s. 129-142

Interpretacja kontekstu karier pracowniczych w przedsiębiorstwie / Alicja Miś // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2005, nr 679, s. 33-46

Istota kariery zawodowej / Dorota Balcerzyk, Robert Balcerzyk // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 3, s. 393-401

Kariera – zdeprecjonowana wartość nowego pokolenia ? / Renata Tomaszewska-Lipiec // Problemy Profesjologii. – 2016, nr 1 s. 47-61

Kariera nietradycyjna : alternatywne wzory zaangażowania zawodowego / Alicja Miś // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 248, s. 317-325

Kariera w organizacji : przed i po przełomie wieków / Alicja Miś // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 607, s. 57-66

Kariera w organizacji zarządzającej wiedzą / Alicja Miś // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie. – 2006, nr 719, s. 39-55

Kariera zawodowa pracowników i możliwości jej kształtowania w procesie pracy / Karolina Łaniec, Bogusław Pietrulewicz [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków /
red. nauk. Magdalena Gawrońska-Garstka
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009, s. 164-170

Kariera zawodowa w kontekście edukacji na tle współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych / Adam Gawroński // Problemy Profesjologii. – 2014, nr 2, s. 89-101

Kariery zawodowe absolwentów Wydziału Menedżerskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w kontekście ukończonej specjalności / Radosław Dawidziuk, Alfreda Kamińska // Zarządzanie. Teoria
i Praktyka – 2014, nr 2, s. 69-74

Kariery zawodowe różnych prędkości i ich społeczne uwarunkowania / Zdzisław Wołk // Labor
et Educatio. – 2016, t. 4, s. 69-82

Kierowanie karierą : zamiast „niewidzialnej ręki” / Anna Zygierewicz // Personel. – 1998, nr 3, s. 20-21

Kierowanie karierą (2) : typologia osobowości / Anna Zygierewicz // Personel. – 1998, nr 4, s. 11-12, 14

Kierowanie karierą (3) : planowanie i rozwój / Anna Zygierewicz // Personel. – 1998, nr 5, s. 18-19

Kierunek kariery zawodowej a koncepcje controllingu personalnego / Marta Nowak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 513, s. 293-303

Koncepcja kapitału kariery zawodowej jako wyznacznika indywidualnej konkurencyjności
na współczesnym rynku pracy
/ Piotr Bohdziewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2012, nr 248, s. 293-303

Koncepcja przyszłościowego modelu kariery zawodowej / Jarosław Rudnicki // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2014, nr 1, s. 43-57

Kotwice kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia Z : kilka wniosków dla zarządzania najmłodszą generacją pracowników / Piotr Bohdziewicz  // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2016, z. 6, s. 59-78

Kształtowanie kariery pracownika w organizacji / Justyna Springer, Eugeniusz Zdrojewski // Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania. – 2010, nr 4, s. 47-59

Kształtowanie kariery utalentowanych pracowników : teoretyczne sugestie i empiryczne rozwiązania / Alicja Miś  // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2018, z. 6, s. 49-64

Marketing ścieżki kariery (na przykładzie branży call center) / Beata Witkowska // Marketing w Praktyce.
– 2006, nr 4, s. 57-60

Między studiami a pracą – samodzielne zarządzanie karierą, zatrudnialność, sukces zawodowy : spojrzenie
na teorię kariery z perspektywy społeczno-kognitywnej
/ Belgin Okay-Somerville, Dora Scholarios // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2015, z. 6, s. 37-68

Modele (przebiegu) kariery zawodowej człowieka / Ewa Krause // Problemy Profesjologii. – 2006, nr 1,
s. 145-154

Modele karier we współczesnych organizacjach / Ewa Stroińska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2013, t. 14, z. 9, s. 39-56

Modele kariery w organizacjach publicznych / Izabela Marzec, Katarzyba Burda-Świerz // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2012, nr 8, s. 339-350

Modele zwinnych karier zawodowych we współczesnych organizacjach i na rynkach pracy / Piotr Bohdziewicz // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie. – 2022, nr 1(34), s. 13-29

Motywowanie pracowników z perspektywy kariery zawodowej / Beata Wewiór // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 29-40

Najmłodsze pokolenie uczestników rynku pracy: oczekiwania wobec pracodawców (ogląd przez pryzmat kotwic kariery zawodowej) / Piotr Bohdziewicz // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 1, cz. 2,
s. 141-156

Nowe trendy w podejściu do kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia Y / Alicja Smolbik-Jęczmień // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 273, s. 95-103

Nowy sposób myślenia o karierze zawodowej warunkiem sukcesu / Alicja Smolbik-Jęczmień // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2011, nr 217, s. 219-227

Osobowość pracownika a wybór ścieżki kariery zawodowej / Robert Kilian // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. – 2020, z. 178, s. 53-80

Outplacement i zarządzanie karierą w interesie firmy / Agnieszka Jagiełka // Manager. – 2004, nr 11/12,
s. 14-16

Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice / Alicja Smolbik-Jęczmień // Nauki o Zarządzaniu. – 2013, nr 1 (14), s. 89-97

Postrzeganie kariery zawodowej na tle innych wartości : młodzi na rynku pracy / Joanna Samul, Urszula Kobylińska, Ewa Rollnik-Sadowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2018, z. 1, s. 87-98

Planowanie kariery zawodowej. Cz I / Edwin L. Herr, Stanley H. Cramer ; Krajowy Urząd Pracy. Departament Szkolenia Kadr (Seria: Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego; z. 15)
Warszawa : Krajowy Urząd Pracy, 2001

Planowanie kariery zawodowej. Cz. II / Edwin L. Herr, Stanley H. Cramer ; Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy (Seria: Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego; z. 25)
Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003

Planowanie kariery zawodowej. Cz. III / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy (Seria: Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego; z. 30)
Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2005

Planowanie rozwoju i kariery zawodowej z wykorzystaniem ePortfolio na uczelni wyższej / Agnieszka Chrząszcz, Jan Kusiak [w:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym
Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007

Planowanie ścieżki kariery zawodowej pracowników elementem etycznego zarządzania zasobami ludzkimi / Anna Kochmańska // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2015, z. 60, s. 81-92

Płeć jako wyznacznik kariery zawodowej mit czy rzeczywistość ? / Edyta Bombiak // Marketing i Rynek.
– 2016, nr 7, CD, s. 53-71

Pojęciowa problematyka kariery zawodowej w kontekście rozwoju pracowniczego / Adam Gawroński // Problemy Profesjologii. – 2015, nr 2, s. 87-97

Postawy wobec kariery proteuszowej i kariery bez granic przedsiębiorców oraz pracowników najemnych w realiach polskiego rynku pracy / Marta Stasiła-Sieradzka, Elżbieta Turska // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 261-274

Przełom w karierze zawodowej i jego uwarunkowania / Katarzyna Biegańska // Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów. – 2016, nr 1, s. 29-44

Proaktywność w kontekście zmian kariery zawodowej / Urszula Woźniak // Zeszyt Naukowy WSZiB
Krakowie. – 2016, z. 41, s. 37-46

Przedsiębiorczość społeczna jako ścieżka zawodowej kariery dla młodych Polaków / Edyta Stępczak // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2020, t. 114, s. 351-364

Psychologia kariery : rys historyczny / Anna Paszkowska-Rogacz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 2004, t. 8, s. 157-170

Rola kompetencji społecznych w karierze pracownika / Renata Stankiewicz // Studia Społeczne. – 2021, nr 4(35), s. 151-168

Rola statusu tożsamości osobowej w procesie wyboru kariery zawodowej / Jan Rostowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. – 1998, t. 2, s. 29-43

Rozwój kariery zawodowej kobiet województwa śląskiego / Joanna Dzieńdziora, Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Małgorzata Smolarek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2017, nr 4, s. 229-243

Rozwój kariery zawodowej księgowego w centrach usług wspólnych / Monika Łada, Anna Konieczny // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015, nr 245,
s. 142-151

Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Alicja Smolbik-Jęczmień // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2014, nr 36, s. 228-238

Rozwój kariery zawodowej w firmach rodzinnych / Beata Wewiór // Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
– 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 473-485

Rozwój kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia X i Y – nowe wyzwania / Alicja Smolbik-Jęczmień // Modern Management Review. – 2013, nr 4, s. 191-202

Rozwój koncepcji kariery / Alicja Miś // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2003,
nr 629, s. 37-61

Społeczno-ekonomiczne efekty migracji międzynarodowych Polaków : kariery zawodowe i kapitał ludzki / Izabela Grabowska // Studia BAS. – 2014, nr 4(40), s. 81-103

Syndrom szklanego sufitu : mniejsze szanse kariery Polek w świetle badań Instytutu Spraw Publicznych / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 5, s. 26-29

Teoretyczne aspekty kariery zawodowej / Grzegorz Łukasiewicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 642, s. 83-96

Troska o własny rozwój zawodowy podstawą budowania kariery zawodowej / Czesław Plewka // Edukacja Humanistyczna. – 2022, nr 2, s. 121-134

Typy i dylematy kariery zawodowej / Czesław Sikorski // Organizacja i Zarządzanie. – 2008, nr 1, s. 53-59

Typy, wzory i modele karier w przestrzeni elastycznego rynku pracy / Lucyna Myszka-Strychalska // Problemy Profesjologii. – 2018, nr 1, s. 85-103

Uwarunkowania kariery zawodowej kobiet z województwa śląskiego / Magdalena Wróbel, Zdzisława Dacko-Pikiewicz // Marketing i Rynek. – 2017, nr 4, CD, s. 429-437

Wizja kariery wizja pracy : wnioski z badań „Barometr Rynku Pracy Take It” / Halina Frańczak, Zbigniew Woźniakowski // Personel. – 1999, nr 5, s. 55-58

Wpływ rozwoju kariery zawodowej pracownika na zachowanie równowagi między pracą a życiem / Alicja Smolbik-Jęczmień // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2011, nr 223,
s. 191-198

Współczesne przeobrażenia w podejściu do kariery zawodowej jako konsekwencja zmian zaistniałych
w globalnej gospodarce
 / Alicja Smolbik-Jęczmień // Management Forum. – 2015, vol. 3, no. 3, s. 56-62

Wstępna identyfikacja modelu kariery w bankach / Boguław Olber, Iwetta Budzik-Nowodzińska // Logistyka. – 2013, nr 6, CD nr 2, s. 666-669

Wybrane narzędzia wykorzystywane do planowania karier w międzynarodowych organizacjach biznesowych / Anna Filipowicz-Florczyk // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2012, nr 6, s. 113-122

Wymiar urlopu macierzyńskiego jako determinanta modelu kariery zawodowej kobiet w Polsce / Magdalena Chabińska-Rossakowska, Edyta Kapuścik, Anna Wziątek-Staśko // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. – 2016, nr 2, s. 309-322

Wytyczanie ścieżek kariery : jak prawidłowo zaplanować rozwój zawodowy podwładnych / Iwona Lis // Personel i Zarządzanie. – 2003, nr 13/14, s. 73-75

Zarządzanie karierami : analiza karier pracowniczych / Jerzy Szczupaczyński // Personel. – 1996, nr 7, s. 5-7

Zarządzanie karierami zawodowymi zwalnianych pracowników (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska // Management Forum. – 2015, vol. 3, no. 3, s. 35-43

Zarządzanie karierą na przykładzie żołnierzy zawodowych / Zdzisław Knecht, Patryk Pindelski // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2019, nr 2, s. 277-300

Zarządzanie karierą pracowników dojrzałych w różnych okresach ich aktywności zawodowej / Hanna Kądziołka-Sabanty // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2019, nr 3, s. 131-142

Zarządzanie karierą utalentowanych pracowników / Izabela Marzec // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2015, nr 3, s. 95-108

Zarządzanie karierą w organizacji od zatrudnienia do kontraktu / Alicja Miś // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2007, nr 748, s. 35-48

Zarządzanie karierą zawodową w warunkach restrukturyzacji i etatyzacji sił zbrojnych / Zbigniew Witaszek // Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. – 2006, nr 4, s. 99-114

Znaczenie kariery pracowniczej w funkcjonowaniu organizacji / Agnieszka Kmiecik, Wojciech Pietrowski // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2009, nr 2, s. 75-81

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Kapitał kariery jako determinanta rozwoju kariery zawodowej kobiet i mężczyzn województwa śląskiego / Joanna Dzieńdziora, Małgorzata Smolarek, Magdalena Wróbel // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2018, nr 7, s. 55-70

Logistyka

Kariera w logistyce oczami praktyków / oprac. Iwo Nowak. // Logistyka. – 2008, nr 3, s. 21-24

Organizacja i Kierowanie

Zachowania sieciowe a rozwój kariery pracowników: pomiar i zależności / Marzena Fryczyńska // Organizacja i Kierowanie. – 2017, nr 3, s. 45-57

Personel i Zarządzanie

Czuły narrator kobiecej kariery : jak działy HR mogą wspierać rozwój zawodowy kobiet ? / Karolina Andrian // Personel i Zarządzanie. – 2020, nr 10, s. 68-73

Kierunek : świadoma kariera : jak zaplanować swój rozwój zawodowy ? / Dorota Czerwińska // Personel
i Zarządzanie. – 2019, nr 7, s. 80-84

Ścieżki karier : systemowe narzędzia zarządzania rozwojem pracowników / Aneta Koperska // Personel
i Zarządzanie. – 2016, nr 10, s. 14-19

GPS kariery / Małgorzata Misztal // Personel i Zarządzanie. – 2014, nr 8, s. 58-60

Networking w budowaniu kariery / Beata Kapcewicz // Personel i Zarządzanie. – 2014, nr 2, s. 53-55

Test kierunku rozwoju kariery // Personel i Zarządzanie. – 2014, nr 2, s. 96-97

Erozja zawodowego rozwoju : dlaczego u niektórych osób dochodzi do spłaszczenia i kryzysu kariery ? / Krzysztof Śliwiński // Personel i Zarządzanie. – 2013, nr 12, s. 86-88

Sztuka rozwoju : jak wspierać pracowników różnych fazach kariery ? / Natalia Doraczyńska // Personel
i Zarządzanie. – 2012, nr 9, s. 74-77

Przełamywanie barier : czyli kariera w międzynarodowym środowisku – opis praktyk / Małgorzata Rzewuska // Personel i Zarządzanie. – 2012, nr 1, s. 40-44

Czy tworzyć plany kariery i sukcesji ? // Personel i Zarządzanie. – 2011, nr 4, s. 16-19

Karta stanowiska / Aneta Kopera // Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 7, s. 87-91

Kariera na skalę światową / Jarosław Pawłowski // Personel i Zarządzanie. – 2004, nr 4, s. 83-86

Polityka Społeczna

Zarys koncepcji badania karier zawodowych w przedsiębiorstwach / Stefan M. Kwiatkowski // Polityka Społeczna. – 2014, nr 3, s. 22-24

Kariery zawodowe w dobie transformacji kulturowych (socjopedagogiczna perspektywa oglądu) / Magdalena Piorunek // Polityka Społeczna. – 2014, nr 3, s. 26-29

Przegląd Europejski

Ścieżki kariery urzędników Unii Europejskiej i Polski / Jolanta Itrich-Drabarek // Przegląd Europejski.
– 2008, nr 1, s. 40-53

Przegląd Organizacji

Specyfika kariery w firmie globalnej / Elżbieta Kowalczyk // Przegląd Organizacji. – 2006, nr 12, s. 15-17

Model kariery w nowej koncepcji przedsiębiorstwa / Franciszek Krawiec // Przegląd Organizacji. – 2005,
nr 6, s. 11-14

Kulturowi kapitaliści / Henryk Domański ; rozm. przepr. Dariusz Teresiński // Przegląd Organizacji. – 2004, nr 11, s. 3-7

Studia Regionalne i Lokalne

Kariery polityków regionalnych i nowe ścieżki karier w ujęciu teorii rządzenia wielopoziomowego / Tatiana Majcherkiewicz // Studia Regionalne i Lokalne. – 2017, nr 2, s. 69-87

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Współczesne kariery zawodowe : od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego / Piotr Bohdziewicz // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 3/4, s. 39-56

„Nowa kariera” i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic / Monika Rutkowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 1, s. 9-20

Indywidualne zarządzanie wiedzą jako wsparcie potencjału kariery / Marzena Świgoń // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2010, nr 1, s. 21-29

Przyszłość zarządzania karierą / Janusz Strużyna, Ewa Madej // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005,
nr 2, s. 9-32

Mistrzostwo osobiste a wybór kariery zawodowej / Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 2, s. 33-41

Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy : od kompetencji w karierze po kapitał karier / Alicja Miś // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 2, s. 43-56

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – krok na ścieżce kariery / Katarzyna Modrzejewska // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 2, s. 57-65

Akademickie biura karier – partner studentów i biznesu / Ewa Madej // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
– 2005, nr 2, s. 76-84

Organizacja procesu zarządzania rozwojem zawodowym pracowników (POLOmarket) / Adam Suchodolski, Przemysław Walter // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2005, nr 2, s. 85-91