Nowości w zbiorach – 2016-10-04

1. Infrastruktura techniczna w szpitalu, Witold Biały,Anna Bujanowska, CeDeWu, 2016

2. Instalacje ekologiczne w budownictwie mieszkaniowym, Daniel Słyś, Agnieszka Stec, KaBe, 2016

3. Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie, Piotr Opałka, PWN, 2016

4. Nawierzchnie asfaltowe na obiektach mostowych, Jan Król i in., Politechnika Warszawska, 2016

5. Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka, red. nauk. Maciej Frączek, PWE, 2016

6. Praca kobiet w teorii ekonomii. Perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016

7. Przedsiębiorczość, Krzysztof Zięba, CeDeWu, 2016

8. Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski, Piotr Gabrielczak, Uniwersytet Łódzki, 2016

9. Wielka płyta. Analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej, Anna Ostańska, PWN, 2016

10. Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Rafał Wisła, Andrzej Nowosad, Uniwersytet Jagielloński, 2016