Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2016-09-19

  1. PN-EN 71-13:2014 Bezpieczeństwo zabawek — Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe
  2. PN-EN 124-1:2015 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań
  3. PN-EN 10216-5:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję
  4. PN-EN 15304:2010 Oznaczanie odporności na zamrażanie-rozmrażanie autoklawizowanego betonu komórkowego
  5. PN-EN ISO 6506-1:2014 Metale — Pomiar twardości sposobem Brinella — Część 1: Metoda badania
  6. PN-EN ISO 6506-2:2014 Metale — Pomiar twardości sposobem Brinella — Część 2: Sprawdzanie
   i wzorcowanie twardościomierzy
  7. PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością — Wymagania
  8. PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego — Wymagania i wytyczne stosowania
  9. PN-ISO 8851-1:2016 Masło — Oznaczanie zawartości wody, suchej masy beztłuszczowej i tłuszczu (Metody rutynowe) — Część 1: Oznaczanie zawartości wody
  10. PN-ISO 8851-2:2016 Masło — Oznaczanie zawartości wody, suchej masy beztłuszczowej i tłuszczu (Metody rutynowe) — Część 2: Oznaczanie zawartości suchej masy beztłuszczowej
  11. PN-ISO 8851-3:2016 Masło — Oznaczanie zawartości wody, suchej masy beztłuszczowej i tłuszczu (Metody rutynowe) — Część 3: Obliczanie zawartości tłuszczu
  12. PN-ISO 18329:2016 Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie zawartości furozyny — Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej par jonowych w układzie faz odwróconych