Nowości w zbiorach – 2016-10-05

1. Autocad 2016. Wprowadzenie do programu, Mariusz Rogulski, Salma Press, 2016

2. Maszyny do robót ziemnych. ABC operatora, Maciej Jodłowski, KaBe, 2016

3. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, red. nauk. Barbara Jankowska, red. nauk. Marian Gorynia,
red. nauk. Marlena Dzikowska, DIFIN, 2016

4. Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej. Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne, Bogumił Termiński, CeDeWu, 2016

5. Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka, Mariusz Nyk, DIFIN, 2016

6. Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności, red. nauk. Marta Postuła,
red. nauk. Rafał Cieślik, DIFIN, 2016

7. Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, red. nauk. Janusz Żurek, PWE, 2016

8. Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Ewidencja podatkowa i bilansowa, Kazimierz Sawicki, Teresa Kiziukiewicz, PWE, 2016

9. Rozwój elastycznego rynku pracy. Uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Sebastian Samol, Maria Majewska, UAM, 2016

10. Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki pracy i edukacji,
red. Jakub Niedbalski, red. Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Uniwersytet Łódzki, 2016

11. Środki trwałe. Praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym, Barbara Fiedoruk, DIFIN, 2016

12. Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych
w Polsce, Dariusz Żmija, DIFIN, 2016