Nowości w zbiorach – 2016-10-06

1. Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, red. Jan Bednarczyk, red. Krzysztof Sadurski, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, 2016

2. Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie, Jacek Grzywacz, SGH, 2016

3. Domieszki do betonu. Efekty działania, ocena i badania efektywności, stosowanie, Jacek Gołaszewski, Politechnika Śląska, 2016

4. Finanse muzułmańskie. Zagadnienia wybrane, Jacek Adamek, PWN, 2016

5. Instytucje i usługi bankowe, Maria Magdalena Golec, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2016

6. Instytucje rynku pracy w krajach transformacyjnych. Dynamika, interakcje, prawidłowości empiryczne, Mateusz Guzikowski, SGH, 2016

7. Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów, Barbara E. Gronostajska, Politechnika Wrocławska, 2016

8. Marketing na rynkach międzynarodowych, Nemezjusz M. Pazio, Politechnika Warszawska, 2016

9. Marketing. Wybrane problemy, red. nauk. Stefan Antczak, AON, 2016

10. Ocena opłacalności i ryzyka inwestycji, Michał Thlon, Rafał Sieradzki, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, 2016

11. Ochrona krajobrazu i zasobów przyrodniczych gminy, Kazimierz Walasz, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, 2015

12. Pracownicy 65 plus – perspektywa pracowników i pracodawców, korzyści i zagrożenia, podstawy
i dobre praktyki w ich zatrudnianiu, red. nauk. Grażyna Bartkowiak, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2016

13. Proces eksploatacyjny obiektów budowlanych, Adam Baryłka, Jerzy Baryłka, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2016

14. Rozmowy kwalifikacyjne. Jak wypaść przekonująco i pewnie, Wyd.2, Putti Vov Rahden, Manfred Lucas, Astrum, 2016

15. Systemowo-prawne podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Andrzej Pacana, Oktawia Jurgilewicz, Politechnika Rzeszowska, 2016

16. Wybrane zagadnienia niezawodności konstrukcji drewnianych, Tomasz Domański, Politechnika Krakowska, 2016

17. Wykorzystanie wód deszczowych w budownictwie. Poradnik, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
nr 495/2016, M. Lipska, ITB, 2016

18. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Poradnik, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 468/2016,
L. Runkiewicz, ITB, 2016

19. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Mariusz Nepelski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2016

20. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia, Dominika Bąk-Grabowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016