Polskie normy – nowości z dn. 6.09.2017

PN-B-10114:2017 Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia — Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy PN-EN 124-2:2015 wieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane Czytaj dalej …