Polskie normy – nowości z dn. 6.09.2017

PN-B-10114:2017 Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia — Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy PN-EN 124-2:2015 wieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane Czytaj dalej …

Polskie normy – nowości z dn. 8.06.2017

PN-B-02857:2017 Ochrona przeciwpożarowa budynków — Przeciwpożarowe zbiorniki wodne — Wymagania ogólne PN-EN 12186:2015 Infrastruktura gazowa — Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji — Wymagania funkcjonalne PN-EN 12732+A1:2014 Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych układów rurowych — Wymagania funkcjonalne PN-ISO 6092:2017 Mleko w Czytaj dalej …