Opracowania tematyczne – SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Przedsiębiorczość i innowacje / Bogdan Rogoda
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 60-63 (Rozdz. 7.2 – Specjalne strefy ekonomiczne)
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 20.1 – TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W POLSCE:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – wpływ na lokalny rynek pracy / Wojciech Piąkowski
[w:] Transformacja systemowa w Polsce : oceny
i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w
Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt Szymla
Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 179-188
Sygnatura 20.1

DZIAŁ 22 – GOSPODARKA RYNKOWA:

Zakłócenia w gospodarce wywołane funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych : Polska a inne kraje / Radosław Pastusiak [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska
Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 281-293
Sygnatura 22

DZIAŁ 22.4 – SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE:

Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / red. nauk. Roman Kisiel, Wiesława Lizińska
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012
Sygnatura 22.4

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / Adam A. Ambroziak
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2009
Sygnatura 22.4

Specjalne strefy ekonomiczne : polityka regionalna, przestrzeń, praca / Izabela Desperak, Jakub Błachut, Edward Jakubowski
Warszawa : Texter, copyright 2018
Sygnatura 22.4

Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Wiesława Lizińska, Roman Kisiel
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008
Sygnatura 22.4

Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe / Katarzyna Mazur
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004
Sygnatura 22.4

Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego / Radosław Pastusiak
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
Sygnatura 22.4

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Czesława Pilarska
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009
Sygnatura 22.4

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo : doświadczenia Polski / Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski (Seria: Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Sygnatura 22.4

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój gospodarczy regionu / Rafał Pitera
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023
Sygnatura 22.4

DZIAŁ 25 – HANDEL ZAGRANICZNY:

Ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego / Klemens Budzowski
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza AFM, 2008,
s. 189-216 (Rozdz. 9 – Strefy uprzywilejowane ekonomicznie)
Sygnatura 25

DZIAŁ 28.1 – RYNEK PRACY:

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rynek pracy w Polsce / Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Wiesława Lizińska, Roman Kisiel [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Warszawa ; Olsztyn : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2012, s. 91-98
Sygnatura 28.1

DZIAŁ 34 – MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA:

Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kucińskiego
Warszawa : CeDeWu, 2014, s. 135-160 (Rozdz. 5 – Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych)
Sygnatura 34

Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie : budowanie konkurencyjności firm i regionu / red. nauk. Anna Adamik
Warszawa : DIFIN, 2012, s. 155-159 (Rozdz. 6.5 – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako środowisko do współpracy przedsiębiorstw)
Sygnatura 34

DZIAŁ 34.2 – FINANSE I WSPIERANIE MSP:

Specjalne Strefy Ekonomiczne – próba oszacowania ich efektywności : model “enklaw” / Radosław Pastusiak [w:] Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw : z uwzględnieniem sektora MSP / red. nauk. Bożena Mikołajczyk
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2006, s. 230-247
Sygnatura 34.2

DZIAŁ 46 – FINANSE PUBLICZNE:

Cele polityki gospodarczej państwa realizowanej z wykorzystaniem specjalnych stref ekonomicznych / Radosław Pastusiak[w:] Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki / red. nauk. Beata Filipiak, Jerzy Węcławski (Seria: Studia Finansów i Bankowości)
Warszawa : DIFIN, 2007, s. 154-160
Sygnatura 46

Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński, Wyd. 2 zm. (Seria: FFF / Wydawnictwo Naukowe PWN)
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 218-220 (Rozdz. 8.2 – Szczególne problemy specjalnych stref ekonomicznych)
Sygnatura 46

DZIAŁ 50 – INWESTOWANIE:

Specjalne Strefy Ekonomiczne / Dorota Wieczorek [w:] Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe
w świetle kryzysu finansowego : wybrane zagadnienia
/ red. Urszula Ziarko-Siwek (Seria: Platinium)
Warszawa : CeDeWu, 2012, s. 229-252
Sygnatura 50

DZIAŁ 70.7 – PRAWO PODATKOWE PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB PRAWNYCH:

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw / Janina Ickiewicz
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 74-91 (Rozdz. III – Preferencje podatkowe
dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych
)
Sygnatura 70.7

Podatki, składki, opłaty : fiskalne obciążenia działalności gospodarczej / Janina Ickiewicz
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2014, s. 57-72 (Rozdz. III – Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych)
Sygnatura 70.7

DZIAŁ 77.1 – FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Pozyskiwanie inwestorów do gmin / Wojciech Jarczewski
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006, s. 72-82 (Rozdz. 5 – Specjalne strefy ekonomiczne w gminach)
Sygnatura 77.1

DZIAŁ 77.2 – GMINA:

Konkurencyjność gospodarcza gmin : koncepcje, instrumenty, praktyka
/ redakcja Wojciech Dziemianowicz
Warszawa ; Kraków : Instytut Rozwoju Miast i Regionów, copyright 2021, s. 208-225 (Rozdz. 12 – Specjalne strefy ekonomiczne i strefy inwestycji)
Sygnatura 77.2

DZIAŁ 77.3 – ROZWÓJ LOKALNY:

Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa / Katarzyna Kopczewska
Warszawa : CeDeWu, 2011, s. 128-131 (Rozdz. 4.5 – Wsparcie instytucjonalne – lokalizacja Specjalnych Stref Ekonomicznych)
Sygnatura 77.3

DZIAŁ 84.1  BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA:

Zmiany prawne oraz efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Magdalena Hryniewicka [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : uwarunkowania, procesy, skutki / redakcja naukowa Aleksandra Jackiewicz, Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Warszawa : “CeDeWu”, 2017, s. 213-228
Sygnatura 84.1

DZIAŁ 86 KONKURENCJA:

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Czesława Pilarska
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 349-354 (Rozdz. 5.3.3 – Specjalne strefy ekonomiczne)
Sygnatura 86

DZIAŁ 87.7 – UNIA EUROPEJSKA-POLITYKI WSPÓLNOTOWE:

Wpływ Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na lokalne rynki pracy / Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Nr 21)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, s. 82-99
Sygnatura 87.7

DZIAŁ 89.1 – POLITYKA REGIONALNA:

Polityka regionalna przez pryzmat specjalnych stref ekonomicznych / Beata Policha [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 105-115
Sygnatura 89.1

DZIAŁ 89.2 – ROZWÓJ REGIONALNY:

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na Dolnym Śląsku w latach 1997-2005 / Piotr Hajduga [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T. 2 / red. Beata Filipiak (Seria Zeszyty Naukowe nr 471; Ekonomiczne Problemy Usług nr 11)
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 115-125
Sygnatura 89.2

Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania prawne udzielania pomocy publicznej w Polsce – przypadek specjalnych stref ekonomicznych / Bartosz Biernat [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T. 1 / red. nauk. Beata Filipiak (Seria: Zeszyty Naukowe,
nr 471. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 11)
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s 109-118
Sygnatura 89.2

Polskie specjalne strefy ekonomiczne na tle stref działających w innych krajach Unii Europejskiej / Magdalena Typa [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej /
red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska (Seria: Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa / [Szkoła Główna Handlowa])
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2013, s. 109-126
Sygnatura 89.2

Rola specjalnych stref ekonomicznych we wspieraniu rozwoju regionalnego na przykładzie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Jerzy Gwizdała, Sebastian Susmarski [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T. 2 / red. Beata Filipiak (Seria Zeszyty Naukowe nr 471; Ekonomiczne Problemy Usług nr 11)
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 107-115
Sygnatura 89.2

DZIAŁ 91 – POLSKA A UE-KORZYŚCI I KOSZTY:

Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013 / [red.] Magdalena Burnat-Mikosz, Michał Gwizda, Magdalena Kosewska-Kwaśny, Wyd. zaktualiz. (Seria: Beck Info Biznes)
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007, s. 52-61 (Rozdz. 1.2.A – Specjalne strefy ekonomiczne)
Sygnatura 91

BROSZURY:

DZIAŁ 22.4 – SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE:

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce // Moja Firma w Europie. – 2006, nr 3, (dod. do Gazety Prawnej)
Sygnatura 22.4

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

(Nie)odpowiedzialność społeczna specjalnych stref ekonomicznych w Polsce ? /  Luiza Piersiala, Agnieszka Tylec // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 102, s. 319-330

„Pakiet  antykryzysowy” dla specjalnych stref ekonomicznych – główne założenia projektu nowelizacji „przepisów strefowych” / Joanna Majchrzak // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2009, nr 12,
s. 21-29

Analiza oddziaływania SSE Euro-Park Mielec na rozwój społeczno-ekonomiczny i rynek pracy subregionu mieleckiego / Andrzej Prusek, Wacław Nelec // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
– 2004, nr 651, s. 137-155

Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec / Grażyna Holik, Zygmunt Nowak // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 651, s. 157-179

Atrakcyjność inwestycyjna gmin i znaczenie w jej kształtowaniu preferencji specjalnej strefy ekonomicznej / Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roczniki Nauk Rolniczych. – 2011, z. 3, s. 191-204

Atrakcyjność inwestycyjna subregionu konińskiego w kontekście koncepcji sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej i obecności Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Marek Michalik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich. – 2022, nr 9, s. 75-96

Atrakcyjność regionów a lokalizacja specjalnych stref ekonomicznych / Dominika Walkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 467, s. 257-267

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w specjalnych strefach ekonomicznych – problemy i dylematy / Dariusz Klimek // Kwartalnik Naukowy Uczelni VISTULA. – 2018, nr 2, s. 60-71

Branżowe specjalizacje specjalnych stref ekonomicznych w kontekście tworzenia klastrów i inicjatyw klastrowych / Anna H. Jankowiak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 448, s. 131-142

Broker klastra a specjalna strefa ekonomiczna / Andrzej Sikorski, Marcin Włodarczyk // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka. – 2010, z. 46, s. 111-138

Budżetowanie kapitałowe pomocy regionalnej w polskich specjalnych strefach ekonomicznych / Andrzej Sztando  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 432, s. 173-202

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ustalania ceny między jednostką strefową a pozastrefową / Paweł Sancewicz // Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia. – 2015, nr 4, s. 82-98

Charakterystyka i analiza efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce Wschodniej / Agata Surówka // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości. – 2013, nr 25(5), s. 317-328

Czy w specjalnych strefach ekonomicznych obowiązuje wskaźnik wytworzenia wyrobu na terenie strefy ? / Marek Pawlik // Monitor Podatkowy. – 2003, nr 4

Dolnośląskie specjalne strefy ekonomiczne jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ocen przedsiębiorców – wyniki badania empirycznego / Piotr Hajduga // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2011, nr 241, s. 41-55

Dostosowanie regulacji w zakresie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce do standardów UE / Alicja Ryszkiewicz // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 1999, t. 7,
s. 141-155

Dynamika działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Marek Smoleń // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2010, nr 17, s. 498-510

Działalność specjalnych stref ekonomicznych na przykładzie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Ryszard Trykosko // Inżynier Budownictwa. – 2007, nr 7-8, s. 51-52

Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej : Mielec 1995-2005 /
red. Bolesław Domański, Krzysztof Gwosdz
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, 2005

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Adam A. Ambroziak // Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. – 2008, t. 24, s. 111-141

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej / Joanna Kudełko // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 709, s. 39-57

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w kontekście realizacji celów
ich tworzenia oraz wykorzystywanej pomocy publicznej
/ Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2013, nr 2, s. 92-105

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego w dobie kryzysu / Piotr Hajduga // Biblioteka Regionalisty. – 2012, nr 12, s. 31-41

Efektywność działania specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych i parków przemysłowych w świetle zapotrzebowania przedsiębiorstw na kadry na przykładzie województwa śląskiego
i podkarpackiego
/ Paweł Czapliński, Piotr Klimczak // Przedsiębiorczość – Edukacja. – 2010, t. 6, s. 236-251

Efektywność podatkowa przedsiębiorstw działających w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej / Radosław Pastusiak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2013, nr 279, s. 99-110

Efektywność specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako narzędzia polityki gospodarczej : analiza empiryczna z wykorzystaniem modeli panelowych / Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca, Magda Ciżkowicz-Pękała, Piotr Pękała // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2014, nr 308, vol. 6, s. 17-29

Elementy polityki klastrowej opartej na przekazaniu kompetencji brokera klastra Specjalnym Strefom Ekonomicznym / Andrzej Sikorski // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka.
– 2011, z. 47, s. 27-60

Ewidencjonowanie dochodów uzyskanych w ramach kilku inwestycji strefowych / Anna Pęczyk-Tofel, Jeschke Rentflejsz Dasiewicz, Marcin Stanisław Tofel // Monitor Podatkowy. – 2009, nr 5

Fundusze w specjalnej strefie ekonomicznej / Joanna Sztefko // Fundusze Europejskie. – 2007, nr 3, s. 51-53

Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki
/ Wacław Nelec, Andrzej Prusek // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2006, nr 709, s. 19-37

Funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej a rozwój lokalny – analiza zjawiska na przykładzie Mielca / Paweł Białynicki-Birula, Łukasz Mamica // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2002, nr 610, s.19-43

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych / Sławomir Kowalski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2013, t. 17, s. 107-118

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych a działalność innowacyjna / Tomasz Goszczyński // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2017, z. 114, s. 126-134

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Federacji Rosyjskiej / Ewa Woźniak // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2015, nr 29(2), s. 66-78

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Danuta Golik, Justyna Kątnik Król // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 166, s. 180-193

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce a rozwój rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych / Joanna Miklińska // Logistyka. – 2013, nr 6, CD nr 3, s. 937-947

Iluzje specjalnych stref ekonomicznych / Iwo Augustyński  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017, nr 466, s. 11-21

Innowacje i nowa kultura pracy w firmach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Agnieszka Szymkiewicz // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2013,
nr 25(5), s. 293-302

Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce /
red. nauk. Mariusz Kolczyński, Waldemar Wojtasik
Katowice : Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, 2010

Intensywność technologiczna inwestycji i efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych / Lucyna Szczebiot-Knoblauch, Wiesława Lizińska, Roman Kisiel Król // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2014, nr 166, s. 194-204

Kapitał zagraniczny w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / Beata Namyślak // Prace Komisji Geografii Przemysłu. – 2004, nr 7, s. 217-229

Klaster i specjalna strefa ekonomiczna, a edukacja zawodowa / Sylwia Jagiełło // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 34(4), s. 67-84

Klucze alokacji kosztów wspólnych do działalności strefowej / Grzegorz Grablewski, Iwona Patyk // Monitor Podatkowy. – 2010, nr 6

Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych
Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, 2009

Korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych – podsumowanie 20 lat istnienia SSE w Polsce /  Sylwia Przetacznik // Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia. – 2016, nr 3,
s. 27-43

Korzyści inwestowania w parki przemysłowe i technologiczne oraz specjalne strefy ekonomiczne / Edyta Pęcherz // Prawo Przedsiębiorcy. – 2007, nr 25, s. 32-38

Koszty uzyskania regionalnej pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych / Andrzej Sztando // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2008, nr 3 (1203), s. 461-469

Kryzys w strefach / Paweł Pietkun // Gazeta Bankowa. – 2009, nr 20, s. 36-37

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna : wywiad z Andrzejem Osnieckim, prezesem Łodzkiej SSE / Dominika Łatecka // Fundusze Europejskie. – 2005, nr 5, s. 36-37

Metoda pomiaru efektywności pomocy publicznej w SSE w Polsce / Jarosław M. Nazarczuk // Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. – 2013, nr 168, s. 218-227

Międzynarodowa norma serii ISO 14001 na świecie i w Polsce – porównanie wskaźników środowiskowych wybranych przedsiębiorstw łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej / Anna Gust // Gospodarka w Praktyce i Teorii. – 2011, nr 2, s. 25-34

Międzynarodowe uwarunkowania prawne udzielania pomocy publicznej w Polsce – przypadek specjalnych stref ekonomicznych / Piotr Hajduga // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2011, nr 195, s. 51-63

Mnożnikowe efekty zaopatrzeniowe na przykładzie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec / Tomasz Żminda, Jakub Bis, Bartosz Sobotka // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2017, nr 10, s. 34-44

Moment poniesienia kosztów inwestycji realizowanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej : wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi 2010-06-29, SA/Łd 356/10 / Monitor Podatkowy. – 2010, nr 9, s. 4

Nakłady inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / Luiza Piersiala // Zarządzanie
i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 1, s. 553-563

Negatywne efekty towarzyszące tworzeniu i funkcjonowaniu obszarów uprzywilejowanych
na przykładzie polskich specjalnych stref ekonomicznych
/ Przemysław Siudak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 321, s. 124-135

Nowe regulacje prawne wsparcia przedsiębiorców przez specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Tadeusz Rycharski // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2018, t. 46,
s. 197-209

Ocena celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i dotychczasowych efektów
ich realizacji
/ Marcin Gryczka // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – 2009, t. 13, s. 19-32

Ocena i analiza wykorzystania outsourcingu usług logistycznych na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej / Barbara Miłaszewicz, Joanna Rut, Katarzyna Curyk // Marketing i Rynek. – 2016, nr 7, CD,
s. 590-605

Oddziaływanie specjalnej strefy ekonomicznej „Starachowice” S.A. na sektor finansów publicznych / Przemysław Siudak // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2012, nr 1, s. 73-90

Oddziaływanie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec na rozwój przemysłu / Rafał Pitera // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2019, vol. 33, nr 1, s. 50-62

Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na sytuację na rynku pracy / Marlena Cicha-Nazarczuk, Jarosław Michał Nazarczuk // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2017, t. 102, s. 173-185

Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na środowisko przyrodnicze – przykład Mielca / Jakub Błachut // Czasopismo Techniczne. Architektura. – 2007, z. 7-A, s. 303-308

Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska
w pierwszej dekadzie XXI wieku
/ Piotr Hajduga // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2011, Nr 11, s. 65-79

Opodatkowanie dochodów firm działających w specjalnej strefie ekonomicznej / Edward Kosakowski // Rachunkowość. – 2006, nr 8, s. 16-23

Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej / Alina Piątyszek-Pych // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania. – 2017, t. 47, nr 3, s. 329-344

Powstanie symbolicznego reżimu miejskiego na przykładzie gry o specjalną strefę ekonomiczną w Mielcu / Woyciech Jarczewski // Studia Regionalne i Lokalne. – 2006, nr 1, s. 107-118

Prawne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Zbysław Dobrowolski // Studia Lubuskie. – 2008, T. 4, s. 197-215

Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych / Martyna Kitowska // Zarządzanie i Finanse. – 2015, nr 3, cz. 2, s. 209-221

Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych / Mazurek-Chwiejczak Małgorzata // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2011, vol. 45, nr 1, s. 129-139

Preferencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych / Małgorzata Frańczuk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2012, nr 52, s. 167-177

Preferencje podatkowe udzielane przez gminy w specjalnych strefach ekonomicznych / Magdalena Kogut-Jaworska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2012, t. 46, nr 3,
s. 175-184

Preferencyjne opodatkowanie działalności gospodarczej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych / Magdalena Ajchel // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50, nr 1, s. 517-527

Proces kształtowania się Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Eugeniusz Rydz // Prace Komisji Geografii Przemysłu. – 2004, nr 7, s. 9-23

Prognoza wpływu podstrefy Lublin na budżet miasta Lublin na tle 15-letnich doświadczeń funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Jakub Bis [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich / red. Anna Arent
Lublin : Politechnika Lubelska, 2010, s. 195-225

Prowadzenie działalności na terenie SSE i poza nią a wymóg stosowania przepisów o cenach transferowych / Mikołaj Michalski, Leszek Patrzek, Rafał Sadowski // Przegląd Poadtkowy. – 2009, nr 7,
s. 16-22

Przesłanki utworzenia Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Joanna Wanowska [w:] Wymiary polityki regionalnej w aspekcie politycznym, społecznym i gospodarczym ; pod redakcją Ryszarda Herbuta, Adama Kubowa, Lilli Barbary Paszkiewicz i Jana Wojtasia
Legnica : PWSZ im. Witelona w Legnicy, 2007, s. 191-200

Przewodnik po specjalnych strefach ekonomicznych Polsce : KPMG w Polsce

Przywileje fiskalne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce w latach 1995–2017 : charakterystyka i ewolucja / Maciej Szczepkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2018, nr 532, s. 355-367

Pułapki w strefie / Joanna Sztefko // Fundusze Europejskie. – 2007, nr 2, s. 24-26

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej – przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Wiesława Cieślewicz // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. – 2009, nr 15, s. 318-330

Relacje biznes – nauka w opinii przedsiębiorstw specjalnych stref ekonomicznych południowo-wschodniej Polski / Bogumiła Wątorek // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2012, nr 1,
s. 231-245

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej euro-park Mielec / Marek Mróz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 1, s. 277-284

Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniu i modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin / Tomasz Żminda, Jakub Bis // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2017, nr 52, s. 196-207

Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury branżowej inwestycji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce / Tomasz Żminda // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. –  2018,
nr 54, s. 170-189

Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce / Maciej Smętkowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu. – 2008, nr 10, s. 204-216

Rola specjalnych stref ekonomicznych w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na teren Polski / Przemysław Siudak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 346, s. 246-256

Rola Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” w opinii mieszkańców Wałbrzycha / Ewa Woźniak // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej. – 2013, nr 24, s. 147-168

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Wiesława Cieślewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2012, nr 243, s. 372-382

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / Rajmund Szulc // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. – 2001, nr 2, s. 10-18

Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej / Agnieszka Piwowarczyk // Zarządzanie i Finanse. – 2013, nr 1, cz. 2, s. 269-276

Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego / Luiza Piersiala // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 76, s. 217-228

Specjalna Strefa Ekonomiczna – notka / Legalis

Specjalna strefa ekonomiczna jako biegun wzrostu (ujęcie teoretyczne) / Magdalena Typa // Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. – 2016, nr 30(2), s. 23-37

Specjalna strefa ekonomiczna jako instrument realizacji regionalnej pomocy publicznej w gospodarce rynkowej / Andrzej Borkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014,
nr 372, s. 30-47

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Nowogrodziec – Wykroty, jako innowacyjne środowisko gospodarcze / Katarzyna Dziedzic // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2013, nr 25(5), s. 329-338

Specjalne Strefy Ekonomiczne – instrument promowania inwestycji poprzez zwolnienia podatkowe / Renata Pieta-Mintus, Artur Truskolawski // Przegląd Podatkowy. – 2009, nr 1, s. 20-27

Specjalne strefy ekonomiczne – koniec przywilejów ? / Adam Gwiazda // Manager. – 2002, nr 5, s. 30-34

Specjalne strefy ekonomiczne – szanse i wyzwania dla rozwoju gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej  / Jolanta Maroń, Kinga Szmigiel // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2017,
nr 486, s. 11-23

Specjalne strefy ekonomiczne / Wiktor Jaślan // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. – 2009, nr 3, s. 29-32

Specjalne strefy ekonomiczne : stan na dzień 31 grudnia 2004 r.
Warszawa : Ministerstwo Gospodarki i Pracy,2005

Specjalne strefy ekonomiczne a rozwój klastrów / Jan Kaźmierski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2012, nr 42, s. 117-126

Specjalne strefy ekonomiczne Chin – europejski sposób na azjatycki sukces gospodarczy / Krzysztof Kania // Krakowskie Studia Międzynarodowe. – 2010, nr 3, s. 101-117

Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego / Lesicki Dariusz // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2016, z. 2, s. 69-83

Specjalne strefy ekonomiczne i ich rozwój w kierunku urzeczywistniania procesów zrównoważenia – ujęcie retrospektywne / Barbara Piontek // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. –  2020,
nr 61, s. 207-226

Specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów
na przykładzie Polski i Czech
/ Anita Trojak, Krzysztof Wiedermann // Prace Komisji Geografii Przemysłu.
– 2009, nr 12, s. 133-143

Specjalne strefy ekonomiczne impulsem do rozwoju regionalnego / Anna Kulikowska // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2010, nr specjalny, s. 149-158

Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik aktywizacji gospodarczej regionu / Iwona Franczak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 392, s. 26-35

Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST- PARK” / Piotr Laskowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 307, s. 317-329

Specjalne strefy ekonomiczne jako forma interwencji państwa wspierająca rozwój przedsiębiorczości / Magdalena Zioło // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. – 2009, nr 14, s. 49-60

Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument generujący oszczędności budżetu państwa z tytułu zatrudniania bezrobotnych / Przemysław Siudak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2013, nr 306, s. 351-361

Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument podatkowy / Marcin Jamroży // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – 2010, z. 1, s. 169-174

Specjalne Strefy Ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej państwa / Monika Narojek // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2015, nr 2, s. 119-134

Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej / Renata Lisowska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2011, nr 64, s. 251-266

Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec / Małgorzata Frańczuk // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2012, nr 29, s. 249-260

Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie modernizacji gospodarki / Danuta Miłaszewicz // Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. – 2011, nr 22, s. 7-34

Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie zwiększania atrakcyjności Polski / Zuzanna Jurkiewicz // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 6, s. 261-271

Specjalne strefy ekonomiczne jako raje podatkowe / Małgorzata Mazurek-Chwiejczak [w:] Finanse publiczne / red. Jerzy Sokołowski, red. Arkadiusz Żabiński (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Nr 167)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 206-215

Specjalne strefy ekonomiczne jako sposób na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego w regionach / Elżbieta Gąsiorowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2011, t. 14, s. 111-118

Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator przedsiębiorczości / Paweł Krzemiński // Przedsiębiorczość
– Edukacja. – 2009, t. 5, s. 218-227

Specjalne strefy ekonomiczne motorem wzrostu w czasach kryzysu ? / Jarosław Michał Nazarczuk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 296, s. 241-250

Specjalne strefy ekonomiczne możliwością rozwoju przedsiębiorstw / Marta Piłka // Zarządzanie
i Edukacja. – 2018, nr 120, s. 28-48

Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku : analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania
Ernst & Young, 2012

Specjalne Strefy Ekonomiczne w obszarach górskich na przykładzie Wałbrzycha / Jakub Błachut // Czasopismo Techniczne. Architektura. – 2009, z. 2-A, s. 161-167

Specjalne Strefy Ekonomiczne w obszarach metropolitarnych – Górny Śląsk / Jakub Błachut // Czasopismo Techniczne. Architektura. – 2008, z. 5-A, s. 185-194

Specjalne strefy ekonomiczne w obszarze miasta / Jakub Błachut // Oleksy // Czasopismo Techniczne. Architektura. – 2008, z. 2-A, s. 63-70

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce – polityka wolnego handlu, a protekcjonizm / Ewa Salecka // Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze. – 2019, z. 11, s. 69-79

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Anna Hnatyszyn-Dzikowska // Fundusze Europejskie. – 2005, nr 5, s. 33-36

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce / Zuzanna Jurkiewicz // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2013, nr 25(5), s. 303-316

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce a aktywność spółek zarządzających / Tomasz Dorożyński, Janusz Świerkocki, Wojciech Urbaniak // International Business and Global Economy. – 2016, t. 35/2, s. 43-55

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce a kryzys finansowy i gospodarczy / Piotr Hajduga // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013, nr 296, s. 76-89

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce a kształtowanie kapitału ludzkiego / Piotr Hajduga // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014, nr 367, s. 90-101

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako stymulator konkurencyjności regionów / Magdalena Typa // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. – 2013, nr 2, s. 16-25

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 1995-2009 :  monografia / Przemysław Siudak, Bogumiła Wątorek
Legnica : PWSZ im. Witelona w Legnicy, 2011

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w oczach przedsiębiorców i pracowników samorządów : raport
z badania 2016
/ zespół badawczy Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski // Finanse i Prawo Finansowe. – 2016, nr 1, wydanie specjalne

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / Grażyna Holik, Zygmunt Nowak // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – 2004, nr 651, s. 115-135

Specjalne strefy ekonomiczne w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego / Paweł Brezdeń, Waldemar Spallek // Prace Komisji Geografii Przemysłu. – 2008, nr 10, s. 217-229

Specjalne strefy ekonomiczne w świetle kontroli pomocy publicznej sprawowanej przez Komisję Europejską / Zbigniew Jurczyk // Prawo Unii Europejskiej. – 2004, nr 9, s. 7-15

Specjalne strefy ekonomiczne w Unii Europejskiej / Magdalena Kinga Stawicka // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. – 2012, nr 246, s. 434-443

Specjalne strefy ekonomiczne w Wałbrzychu i Kaliningradzie : analiza porównawcza / Ewa Woźniak // Przegląd Wschodnioeuropejski. – 2015, t. 6, nr 2, s. 161-175

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie aktywności specjalnych stref ekonomicznych / Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2014, vol. 48, nr 3, s. 251-262

Społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Luiza Piersiala // Przedsiębiorczość
i Zarządzanie. – 2019, t. 20, z. 11, s. 163-174

Sposób ustalania i tryb przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych / oprac. Lucyna Kuśnierz // Finanse Komunalne.
– 2004, nr 9, s. 39-40

Sposób ustalenia wartości zwolnienia podatkowego w SSE / Krystian Bortlik, Marek Sienkiewicz // Przegląd Podatkowy. – 2009, nr 3, s. 16-22

Stan systemu kształcenia zawodowego w opinii przedsiębiorców Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Przemysław Siudak, Bogumiła Wątorek [w:] Determinanty rozwoju regionalnego – stan obecny i kierunki zmian / pod redakcją  Magdaleny Dąbrowskiej i Renaty Gniteckiej
Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 2012, s. 95-110

Starachowicka specjalna strefa ekonomiczna instrumentem pobudzania innowacji w regionie świętokrzyskim / Andrzej Pawlik // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. – 2010, nr 2, s. 149-153

Strata na działalności w specjalnej strefie ekonomicznej a wielkość pomocy publicznej / Tomasz siennicki, Tomasz Karaś // Przegląd Podatkowy. – 2010, nr 1, s. 23-26

Strata w działalności zwolnionej przedsiębiorców strefowych / Marcin Stacherczyk // Przegląd Podatkowy. – 2005, nr 11, s. 17-24

Strefy ekonomiczne w Polsce – motywy tworzenia i organizowanie / Beata Glinkowska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2016, nr 21, s. 283-293

Strefy uprzywilejowane ekonomicznie motorem rozwoju gospodarczego / Katarzyna Wilk // Zarządzanie
i Finanse. – 2013, nr 2, cz. 3, s. 443-453

Struktura przywilejów fiskalnych w SSE w Polsce w latach 2009-2015 / Maciej Szczepkowski // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2018, nr 528, s. 253-263

Studium przypadku rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej / Paulina Garncarek // Organizacja i Zarządzanie. – 2013, nr 2, s. 51-66

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Światowe i europejskie zróżnicowanie specjalnych stref ekonomicznych / Waldemar Wojtasik //
De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki. – 2005, II, s. 57-66

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instrument wspierania rozwoju lokalnego
(na przykładzie powiatu tarnobrzeskiego)
/ Anna Kołomycew // Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – 2008, nr 2, s. 51-75

Uwarunkowania rozwoju klastrów w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / Alina Piątyszek-Pych // Zarządzanie i Finanse. – 2012, nr 1, T. 2, s. 99-110

Uwarunkowania rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce i jego perspektywy / Wiesława Lizińska, Roman Kisiel, Lucyna Szczebiot-Knoblauch // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. – 2011, nr 227, s. 223-232

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna i perspektywy jej prawidłowego rozwoju / Ewa Mazanowska // Współczesna Gospodarka. – 2014, nr 3, s. 71-82

Weryfikacja skuteczności predykcji wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce / Wojciech Lichota // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. – 2018,
t. 12, nr 2, s. 402-414

Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie wybranych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce / Katarzyna Przybyła // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania. – 2015, t. 41, nr 2, s. 323-332

Wpływ Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój gospodarczy regionu / Marcin Sitek // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2016, t. 17, z. 9, cz. 1, s. 283-298

Wpływ pomocy publicznej na efektywność przedsiębiorstwa funkcjonującego w specjalnej strefie ekonomicznej / Radosław Pastusiak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2010, t. 11, z. 10, s. 241-247

Wpływ polityki regionalnej państwa na lokalizację inwestycji – przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Wiesława Cieślewicz [w:] Polityka ekonomiczna /
red. Jerzy Sokołowski, red. Michał Sosnowski (Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu ; Nr 166)
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 131-141

Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na gospodarkę Polski / Radosław Pastusiak, Jakub Keller // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2014, nr 65,
s. 167-177

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast / Katarzyna Przybyła
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na migracje – przykład województwa dolnośląskiego / Agnieszka Bielewska // Rynek – Społeczeństwo – Kultura. – 2016, nr 2, s. 23-31

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na poziom zatrudnienia w Polsce / Magdalena Wysocka // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2018, t. 107, s. 373-387

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na przedsiębiorczość strategiczną podmiotów gospodarczych / Luiza Piersiala // Marketing i Rynek. – 2018, nr 9, CD, s. 787-796

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa podkarpackiego / Monika Bolińska // Przegląd Nauk Ekonomicznych. – 2017,
nr 25, s. 247-256

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw / Jacek Krzak // Studia BAS. – 2008,
nr 16, s. 69-88

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój regionów w Polsce / Dariusz Pawliszczy // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 33(3), s. 253-266

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na spadek bezrobocia w wybranych województwach, powiatach i miastach / Wojciech Struzik // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2014,
nr 339, s. 212-219

Wpływ SSE na sytuację na powiatowych rynkach pracy – wnioski z modeli panelowych  / Jarosław Michał Nazarczuk, Marlena Cicha-Nazarczuk // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2016, nr 292, s. 116-132

Wpływ zmian dotyczących pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2014–2020 na działalność przedsiębiorców w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce / Jerzy P. Gwizdała // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. – 2016, vol. 50, nr 4, s. 151-160

Wybrane elementy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Tadeusz Truskolaski, Izabela Maleszewska // Optimum. Studia Ekonomiczne. – 2012, nr 4, s. 174-198

Wybrane problemy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych / Dariusz Pawliszczy // Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. – 2015, nr 6, s. 229-239

Wybrane problemy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Maria Golis // Studia
i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. – 2011, T. 41, s. 69-79

Wykorzystanie modeli logitowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących
w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
/ Wojciech Lichota  // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2016, nr 440, s. 372-381

Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do porządkowania liniowego powiatów województwa podkarpackiego w świetle funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec / Tomasz Józefowski, Marcin Szymkowiak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015,
nr 384, s. 135-143

Wymóg prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej a przekraczanie granic strefy / Magdalena Szmulewska-Wich, Małgorzata Zając // Przegląd Podatkowy. – 2009, nr 6, s. 10-16

Zagrożenie polskich rajów podatkowych / Agnieszka Wierzbicka // Monitor Podatkowy. – 2010, nr 7

Zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną jako narzędzie rozwoju gospodarczego miasta Lublin / Piotr Kowalczyk // Organizacja i Zarządzanie. – 2016, nr 1, s. 39-53

Zasady ustanawiania i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych / Stanisław Laskowski // Kontrola Państwowa. – 2007, nr 3, s. 72-94

Znaczenie rachunkowości w zarządzaniu projektami unijnymi na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej / Krzysztof Dziadek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. – 2015, nr 77, s. 31-40

Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych dla rozwoju gmin – case study gminy Skarbimierz / Brygida Klemens, Magdalena Wołczańska // Przegląd Nauk Stosowanych. – 2018, nr 20, s. 55-68

Znaczenie specjalnych stref ekonomicznych w rozwoju polskich regionów – na przykładzie województwa łódzkiego / Magdalena Jasiniak, Jakub Keller // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. – 2016,
nr 323, vol. 4, s. 21-36

Znaczenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” w rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej / Agnieszka Ewa Mroczek-Czetwertyńska, Beata Detyna // Studia Ekonomiczne i Regionalne. – 2019, nr 2,
s. 136-145

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Przekształcenie specjalnych stref ekonomicznych w klastry / Marcin Gryczka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2011, nr 8, s. 22-30

Wpływ wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej na rynek pracy w podregionie wałbrzyskim / Katarzyna Przybyła // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2010, nr 9, s. 78-81

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan / Marian Kozaczka // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 11, s. 35-43

Specjalne strefy ekonomiczne – sukcesy i porażki : (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego) / Andrzej Sołoma // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2003, nr 11, s. 22-29

Specjalne strefy ekonomiczne na Ukrainie / W. Gonczarow, A. Sbitniew // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2000, nr 7, s. 28-30

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Janusz Krzysztof Ocipka // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 1999, nr 2, s. 18-20

Ekonomista

Efektywność finansowa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej / Radosław Pastusiak // Ekonomista.
– 2014, nr 3, s. 419-432

Elektroinstalator

Specjalne strefy ekonomiczne szansą dla firm elektroinstalacyjnych / Przemysław Gogojewicz // Elektroinstalator. – 2013, nr 3, s. 83-85

Gospodarka Narodowa

Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Wojciech Lichota // Gospodarka Narodowa. – 2016, nr 1, s. 99-130

Polski Instalator

Specjalne strefy ekonomiczne dla instalatorów : warunki funkcjonowania w SSE / Przemysław Gogojewicz // Polski Instalator. – 2013, nr 12, s. 52-53

Firmy instalacyjne w specjalnej strefie ekonomicznej : zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE / Przemysław Gogojewicz // Polski Instalator. – 2013, nr 11, s. 52-53

Przegląd Organizacji

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w świetle wyników badań empirycznych / Agata Pietrykowska, Konrad Walczyk // Przegląd Organizacji. – 1997, nr 7-8, s. 22-27

Samorząd Terytorialny

Specjalne strefy ekonomiczne w gminach / Wojciech Jarczewski // Samorząd Terytorialny. – 2007, nr 7-8,
s. 89-97

Kontrowersje wokół specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Adam Gwiazda // Samorząd Terytorialny. – 2002, nr 12, s. 44-58

Koncepcja współdziałania strategicznego specjalnej strefy ekonomicznej i lokalnych instytucji
jej otoczenia społeczno-gospodarczego
/ Henryk Kozarowicz, Zbigniew Panasiewicz, Andrzej Sztando // Samorząd Terytorialny. – 1998, nr 7/8, s. 32-47

Wspólnoty Europejskie

Wpływ nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Adam A. Ambroziak // Wspólnoty Europejskie. – 2006, nr 3, s. 18-28

Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po akcesji Polski do UE / Adam A. Ambroziak // Wspólnoty Europejskie. – 2004, nr 4/5, s. 43-51

Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Cz. 2 / Adam A. Ambroziak // Wspólnoty Europejskie. – 2003, nr 3, s. 37-47

Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Cz. 1 / Adam A. Ambroziak // Wspólnoty Europejskie. – 2003, nr 2, s. 16-26

Problem specjalnych stref ekonomicznych w negocjacjach Polski o członkostwo w Unii Europejskiej / Adam Szymaniak // Wspólnoty Europejskie. – 2002 nr 9 s. 15-21

Specjalne strefy ekonomiczne w wybranych krajach i w Polsce / Edyta Sajdłowska-Martini, Renata Calak // Wspólnoty Europejskie. – 2002, nr 5, s. 14-22

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej / Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2007, nr 3/4, s. 9-21