Nowości w zbiorach – 2024-05-15

1. Czystsza produkcja elementem zielonej gospodarki, Jarosław Banaś, Wojciech Lutek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2023

2. Deinstytucjonalizacja polityk publicznych a wojna w Ukrainie i wyzwania migracyjne w Polsce, redaktorzy merytoryczni: prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, dr Małgorzata Pacek ; redaktor prowadzący: Klaudiusz Kaleta, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2023

3. Fizjoterapia w wybranych specjalizacjach medycznych, redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, Wydanie II poprawione i uzupełnione – dodruk 2, PZWL, 2023

4. Informacja, ryzyko i taktyka w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Maciej Aleksander Kędzierski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024

5. Kary w prawie budowlanym 2024, Aneta Mościcka, Oficyna Prawa Polskiego, 2024

6. Metody i techniki rozwiązywania problemów zarządzania : zarządzanie w sferze publicznej, Zbysław Dobrowolski, Wydanie I, PWN, copyright 2024

7. Podstawy prawa administracyjnego, redakcja naukowa Wojciech Góralczyk jr, Stan prawny na 30 stycznia
2024 r.,
Wolters Kluwer, 2024

8. Socjologia designu, Magdalena Piłat-Borcuch, Wydanie III, CeDeWu, 2024

9. Zarządzanie kompetencjami : perspektywa firmowa i osobista, Grzegorz Filipowicz, Wydanie IV, Wolters Kluwer, 2024

10. Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Juliusz Engelhardt, Wydanie II, CeDeWu, 2024

11. Zgody budowlane : poradnik dla projektantów, Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka, Stan prawny
na 1 kwietnia 2024 r.,
Wolters Kluwer, 2024