Nowości w zbiorach – 2024-05-16

1. Konstrukcje betonowe : podstawy projektowania żelbetowych elementów zginanych wg Eurokodu 2 z uwagi na stan graniczny nośności, Waldemar Cichorski, Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Inżynierii Lądowej
i Geodezji, 2023

2. Modelowanie przebiegu autostrady z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, Stanisław Bacior, Barbara Prus, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2022

3. Nietypowe formy zatrudnienia jako element elastyczności rynku pracy w Polsce, Ewa Patra, Wydanie I, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, 2023

4. Podstawy logistyki, Marcin Jurczak, Sylwia Konecka, Anna Łupicka-Fietz, Kinga Pawlicka, Wydawnictwo UEP, 2023

5. Prawne i ekonomiczno-finansowe determinanty realizacji zadań publicznych przez samorząd terytorialny
w Polsce
,
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Krystyna Nizioł, Elżbiera Ociepa-Kicińska, Wydanie I,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2024

6. Rola regionalnych instytucji finansowych we wspieraniu rozwoju w Polsce, Mariusz-Jan Radło, Katarzyna Sum, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, 2023

7. Ubezpieczenia emerytalne powszechne i dla rolników : wybrane konteksty, Marian Podstawka, Wydanie I, Wydawnictwo SGGW, 2023

8. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój gospodarczy regionu, Rafał Pitera, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023

9. Znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, redakcja naukowa Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, 2023