Nowości w zbiorach – 2024-05-17

1. Budownictwo prefabrykowane w Polsce : stan i perspektywy, redaktor naukowy Justyna Sobczak-Piąstka, Wydanie I (dodruk), Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, copyright 2016

2. Dachy : zasady kształtowania i utrzymywania, Dariusz Bajno, Wydanie I – dodruk 1, PWN, 2021

3. Drzewne materiały konstrukcyjne, Piotr Borysiuk, Paweł Kozakiewicz, Sławomir Krzosek, Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo SGGW, 2023

4. Konstrukcje drewniane. Cz. 1, Stan graniczny nośności i użytkowalności. Połączenia na gwoździe, śruby
i wkładki zębate
,
Robert Adamczyk, Wydanie 1,
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2023

5. Konstrukcje drewniane. Cz. 2, Kratownice drewniane o węzłach łączonych na płytki kolczaste. Połączenia
na płytki kolczaste
,
Robert Adamczyk, Wydanie 1,
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2023

6. Szkieletowy dom drewniany, Wojciech Nitka, Wydanie III poprawione i uzupełnione, Centrum Budownictwa Drewnianego Gdańsk, 2022