Opracowania tematyczne – PRODUCT PLACEMENT

WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 5.3 – INNOWACJE. ZMIANY:

Product placement jako innowacja we współczesnych kanałach komunikacji marketingowej / Maciej Bednarzewski [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce / red. Marian Strużycki
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 277-293
Sygnatura 5.3

DZIAŁ 13 – MARKETING – PODSTAWY:

Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / Magdalena Dołhasz, Katarzyna Sanak-Kosmowska ; [recenzent i redaktor naukowy Adam Sagan], Wydanie pierwsze
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019,
s. 64-65 (Rozdz.5.2 – Product placement)
Sygnatura 13

DZIAŁ 13.6 – REKLAMA:

Nowoczesna reklama na współczesnym rynku / Marian Strużycki, Tomasz Hieryszek
Warszawa : DIFIN, 2007, s. 123-126 (Rozdz. 4.4 – Plasowanie produktu)
Sygnatura 13.6

Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk, Wyd. 2 (Seria Akademicka)
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 73-74 (Product placement)
Sygnatura 13.6

DZIAŁ 13.8 – PROMOCJA:

Nowoczesne formy promocji / Marcin Gębarowski
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007, s. 31-40 (Rozdz. 2.1 – Product placement)
Sygnatura 13.8

Product placement : niekonwencjonalny sposób promocji / Adam Czarnecki
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003
Sygnatura 13.8

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Cienka granica PP / Monika Wasilewska-Węgrzyn // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 8, s. 45-48

Kampania promocyjna (cz. II) / Katarzyna Sacha // Marketing w Praktyce. – 1999, nr 3, s. 60-63

Lokowanie produktu jako narzędzie promocji regionów turystycznych / Maciej Dębski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 143-153

Lokowanie produktu w przekazach audiowizualnych w kontekście regulacji prawnych Unii Europejskiej / Tomasz Sondej // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. – 2010,
nr 55, s. 255-260

Marketingowa wiwisekcja Idola / Mirosław Laszczak // Marketing w Praktyce. – 2003, nr 1, s. 29-31

O lokowaniu produktu jako elemencie strategii reklamowej na przykładzie polskiego serialu „Przyjaciółki” / Dominika Agata Myślak // Civitas et Lex. – 2016, nr 1, s. 7-21

Pomiar skuteczności product placement / Adam Czarnecki // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 12, s. 5-8

Potencjał wykorzystania techniki reverse placement w marketingu terytorialnym / Michał Turniak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2015, t. 16, z. 4, cz. 1, s. 401-415

Problematyka lokowania produktu (product placement) / Rafał Adamus // Przegląd Prawa Handlowego.
– 2003, nr 11, s. 14-20

Product placement  – jeszcze film czy już reklama ? / Patrycja Chrapek, Marta Story, Monika Szuba, Joanna Delinowska ; Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego

Product placement – zagadnienia prawne / Jarosław Sroczyński // Marketing w Praktyce. – 2009, nr 5,
s. 70-72

Product Placement / Monika Szuman// Marketing w Praktyce. – 1998, nr 2, s. 5-6

Product placement jako forma promocji miejsc w serialach telewizyjnych / Iwona Posadzińska, Paula Adamczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. – 2018, z. 129, s. 417-430

Product placement jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki badań konsumenckich / Renata Matysik-Pejas, Szymon Szlachta // Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing.
– 2010, nr 3 (52), s. 434-443

Product placement jako narzędzie promocji we współczesnej polskiej kinematografii / Alicja Mroczkowska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2014, t. 15, z. 4, cz. 1, s. 155-168

Product placement jako nośnik subtelnej i skutecznej promocji / Elżbieta Gąsiorowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne. – 2009, t. 10, s. 5-10

Product placement na krajowym ekranie / Witold Korczyc // Manager. – 2002, nr 1, s. 39-40

Product placement na prowincji Europy : kształtowanie nowych zachowań konsumenckich w Polsce / Ewa Urbaniec

Product placement w filmie / Katarzyna Walotek-Ściańska, Magdalena Harasimowicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. – 2014, nr 2, s. 265-275

Promocja obiektów hotelarskich przy wykorzystaniu narzędzia product placement / Marta Sidorkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015, nr 379, s. 299-310

Racjonalne i emocjonalne determinanty oddziaływania product placement na konsumentów / Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka // Modern Management Review. – 2017, nr 4, s. 33-45

Siła product placement (cz. I) / Katarzyna Sacha // Marketing w Praktyce. – 1999, nr 2, s. 61-64

Społeczna recepcja product placement / Katrzyna Kumor [w:] Społeczna recepcja Public Relations /
red. K. Kubiak
Warszawa : Wyższa Szkoła Promocji, 2011

U źródeł product placement / Artur Choliński // Marketing w Praktyce. – 2002, nr 8, s. 15-19

Wirtualny product placement / Adam Krzemiński, Piotr Ratajczyk // Marketing w Praktyce. – 2006, nr 6,
s. 18-22

Zastosowanie reklamy product placement oraz reklamy banerowej w grafikach używanych w aplikacjach na urządzenia mobilne – badanie metodą eyetrackingową / Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz

Zjawisko odwróconego product placement jako rodzaj strategii intertekstualnej w grze Fallout 3 / Paweł Świątek // Media i Społeczeństwo. – 2011, nr 1, s. 120-125

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Handel Wewnętrzny

Lokowanie marek w wydawnictwach drukowanych / Olena Kulykovets, Hanna Górska-Warsewicz // Handel Wewnętrzny. – 2016, nr 4, s. 122-131

Marketing i Rynek

Efektywność lokowania produktu / Jarosław Sawicki // Marketing i Rynek. – 2011, nr 9, s. 37-38

Product placement w praktyce / Adam Sadowski, Tomasz Szymaniuk // Marketing i Rynek. – 2008, nr 7,
s. 20-24

Etyczne i prawne aspekty product placement / Adam Czarnecki, Tomasz Nabakowski // Marketing i Rynek. – 2002, nr 4, s. 9-13

Product placement w praktyce / Piotr Bulak // Marketing i Rynek. – 2000, nr 5, s. 28-35

Product placement / Piotr Bulak // Marketing i Rynek. – 2000, nr 4, s. 13-20

Przegląd Organizacji

Product placement korzyści i ograniczenia w komunikacji marketingowej produktów i usług / Joanna Wyrwisz // Przegląd Organizacji. – 2013, nr 11, s. 43-47

Product placement metoda na znużenie reklamą telewizyjną / Ilona Bondos // Przegląd Organizacji.
– 2012, nr 1, s. 38-41