Nowości w zbiorach – 2020-06-05

1. Niepełnosprawność, wyzwania, praca socjalna, Remigiusz Kijak, Dorota Podgórska-Jachnik, Katarzyna Stec, 2020

2. Podstawy rachunkowości : od teorii do praktyki, red. Piotr Szczypa, Wyd. IV, CeDeWu, 2020

3. Przestępczość gospodarcza w perspektywie zmieniających się realiów obrotu gospodarczego,
red. Agnieszka Kilińska-Pękacz, Anita Kubanek,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019

4. Współczesna makroekonomia, Stanisław Lis, Wyd. II zm., CeDeWu, 2020

5. Zarządzanie motywacją pracowników, Waldemar Kozłowski, Wyd. III, CeDeWu, 2019