Nowości w zbiorach – 2020-06-04

1. Portfel inwestycyjny, Katarzyna Perez, Jacek Truszkowski,  Wyd. 3 zm., Wydawnictwo UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020

2. Potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019

3. Problemy gospodarki i rynku pracy w warunkach globalizacji, cyfryzacji i zmian pokoleniowych,
pod red. Grażyny Węgrzyn,
Uniwersytet Ekonomiczny, 2019

4. Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach, Paweł Andrzejczyk, Ewa Rajczakowska, Mariola Drozda, Paweł Fajfer, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Logistyki i Magazynowania, 2019

5. Profesjonalne zarządzanie szkoleniami w organizacjach, Katarzyna Piwowar-Sulej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019

6. Przedsięwzięcia budowlane : uczestnicy i ich decyzje, Joanna Deszcz, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019

7. Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej : ujęcie proekologiczne, Maciej Przewoźniak, Jarosław T. Czochański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020

8. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy – bariery, implikacje, Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, 2019

9. Różne oblicza samozatrudnienia, Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Zofia Gródek-Szostak, Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019

10. Specjalne strefy ekonomiczne : polityka regionalna, przestrzeń, praca, Izabela Desperak, Jakub Błachut, Edward Jakubowski, copyright 2018

11. System zarządzania kryzysowego w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, Paweł Górski, Rafał Kołodziejczyk, Magdalena Molendowska, Martyna Ostrowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019

12. Współczesne trendy na rynku pracy : aspekty makroekonomiczne, Zofia Wyszkowska, Anna Michalska, Ewa Koreleska, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, copyright 2019

13. Zachowania finansowe gospodarstw domowych, Jagoda Gola, Sławomir Smyczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019

14. Zarządzanie nieruchomościami, Henryk Gawron, Wielkopolskie Centrum Nieruchomości, 2019