Nowości w zbiorach – 2020-06-03

1. Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Magdalena Dołhasz, Katarzyna Sanak-Kosmowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019

2. Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Hanna G. Adamkiewicz, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, copyright 2019

3. Kwestia agrarna w Polsce, Józef Stanisław Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, 2018

4. Leasing, Jacek Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, 2020

5. Odwrócona hipoteka : zagadnienia ekonomiczno-prawne, Maciej Cycoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019

6. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy, Piotr Majewicz, Danuta Wolska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019

7. Podstawy budownictwa dla rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości, zebrała
i opracowała Marzena Kowalska,
Wydanie III, Wacetob. Dział Nieruchomości, 2020

8. Podstawy prawa finansów publicznych : podręcznik akademicki, Jacek Wantoch-Rekowski, Wojciech Morawski, TNOiK Dom Organizatora, 2019

9. Podstawy organizacji i zarządzania : materiały do ćwiczeń. Cz. 2, Małgorzata Krwawicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020

10. Polska : raport o konkurencyjności 2019 : konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0, red. nauk. Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2019